RB 3525

Aanprijzingen van speciale filter in strijd met Tabaks- en rookwarenwet

Rechtbank Rotterdam 2 juni 2021, RB 3525; ECLI:NL:RBROT:2021:4828 (Eiseres tegen Staatssecretaris VWS)  Eiseres heeft een boete opgelegd gekregen voor het maken van reclame voor tabaksproducten bij de promotie en verkoop van een filter voor sigaretten op een website. Op de website wordt volgens verweerder een direct verband gelegd tussen het gebruik van het filter en het positieve effect op de teerinname bij het roken van sigaretten, waardoor de suggestie wordt gewekt dat het roken van een sigaret met een Finitar filter beter voor de gezondheid zou zijn. Eiseres betoogt, dat op de website met een uiting als “Finitar filtert 43% teer uit een sigaret” uitsluitend wetenschappelijk onderbouwde informatie wordt verschaft over het filter en de technische werking daarvan. Van een aanprijzing van een tabaksproduct die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg is van een commerciële mededeling is volgens haar geen sprake. De rechtbank oordeelt dat er terecht een boete is opgelegd, omdat de teksten op de website "prettige sensaties" opwekken. Hierdoor is er sprake van een aanprijzende werking. 

4.2 De rechtbank is van oordeel dat verweerder zich terecht op het standpunt heeft gesteld dat eiseres artikel 5, eerste lid, van de Trw heeft overtreden. Uit het rapport blijkt immers dat in een banner op de door eiseres geëxploiteerde website de volgende teksten werden gebruikt: “Zo, nu even serieus…”, “Want we weten allemaal dat roken schadelijk is voor je gezondheid.”, “Maar je vindt roken lekker… En misschien betekent roken een moment voor jezelf.”, “Even genieten van het gezelschap of juist van de stilte.” en “Nu is er Finitar, een filter dat 43% teer uit jouw sigaret filtert.”. Deze teksten appelleren bij de doelgroep aan prettige sensaties bij het roken van tabaksproducten en hebben daarmee dus een aanprijzende werking ten aanzien van tabaksproducten. Daarnaast wordt met het plaatsen van diverse afbeeldingen van brandende sigaretten in zijn algemeenheid bekendheid gegeven aan tabaksproducten. Dat niet voor een bepaald type of merk sigaret reclame wordt gemaakt, maakt niet dat daarom geen sprake is van reclame als bedoeld in artikel 1 van de Trw. Uit de nota van wijziging van de Tabakswet (Kamerstukken II, 2000-2001, 26 472, nr. 7) volgt immers dat het de bedoeling van de wetgever is geweest alle marketing, reclame, promotie en sponsoring voor tabaksproducten te verbieden. Het betoog van eiseres dat het verbod op het tonen van afbeeldingen van sigaretten geen grondslag vindt in de wet, kan dan ook niet slagen. Daarbij is de rechtbank van oordeel dat het tonen van een afbeelding van een brandende sigaret verder gaat dan noodzakelijk is om de werking van het filter toe te lichten. Niet valt in te zien dat de werking daarvan zonder een illustratie niet zou kunnen worden uitgelegd.