RB 3523

Aanduiding 'vernieuwde smaak' voor tandpasta is niet voldoende

RCC College van Beroep 5 mei 2021, RB 3523, 2020/00591 - CVB (Parodontax Original) Farmaceutisch bedrijf GSK produceert tubes tandpasta van het type Parodontax Original. Deze hebben sinds kort een 'vernieuwde smaak', wat ook als zodanig op de tube staat vermeld. Klager vond dat de smaak dusdanig was veranderd dat er feitelijk sprake was van een nieuw product, waardoor de aanduiding 'vernieuwde smaak' volgens hem niet voldoende was om de consument hiervoor te waarschuwen. De RCC was het hiermee eens en wees de klacht dan ook toe. GSK heeft hiertegen beroep ingesteld omdat zij van mening is dat de wijzigingen die zij heeft doorgevoerd te gering zijn om het product een andere benaming te moeten geven. Het College van Beroep gaat hier echter niet in mee en bevestigt de beslissing van de RCC.

4. Indien een fabrikant een ‘Original’ wil vernieuwen op de wijze zoals GSK dat heeft gedaan, dient de consument op passende wijze hierover te worden geïnformeerd om onjuiste verwachtingen te voorkomen, hetgeen met name van belang is voor de bestaande gebruikers van het product. Nu GSK niet duidelijk heeft gemaakt dat de vernieuwde Parodontax Original een wezenlijk gewijzigde samenstelling heeft, en zij in dit verband op grond van het voorgaande niet kon volstaan met de mededeling “vernieuwde smaak”, is de essentieel te achten informatie over de productwijziging niet verstrekt en is de uiting misleidend, zoals ook de Commissie heeft geoordeeld. Dat de tandpasta een medisch hulpmiddel is en de omverpakking positief is beoordeeld door de Keuringsraad KOAG/KAG, doet tot slot niet ter zake, waarbij het College overigens opmerkt dat die instantie een omverpakking met de woorden ‘verbeterde smaak’ (in plaats van ‘vernieuwde smaak’) heeft beoordeeld. De beoordeling door de Keuringsraad KOAG/KAG voorziet niet in toetsing aan de regeling van oneerlijke reclame in de artikelen 7 en 8 van de Nederlandse Reclame Code, en kan ook los daarvan niet rechtvaardigen dat de consument wordt misleid door het ontbreken van essentiële informatie. Het College beslist daarom als volgt.