RB 3153

Aanduiding "hoog slagingspercentage" rijschool iQdrive onjuist: zal in de context worden begrepen als hoger dan gemiddeld

RCC 28 mei 2018, RB 3153; Dossiernr. 2018/00258 (iQdrive) Aanbeveling (Misleiding). Het betreft een uiting op de website van iQdrive (www.iqdrive.nl) voor zover daarop vermeld staat: “hoog slagingspercentage”. De klacht richt zich tegen de vermelding “hoog slagingspercentage” op de website van adverteerder. Volgens klager is deze vermelding onjuist. Klager heeft de website www.rijschoolgegevens.nl geraadpleegd en geconstateerd dat het slagingspercentage van adverteerder onder het landelijk gemiddelde ligt. Volgens klager is het slagingspercentage van andere rijscholen bij het eerste examen hoger dan 50%. Bij adverteerder ligt het gemiddelde slagingspercentage bij het eerste examen echter tussen de 26% en 30%, aldus klager.

In de gewraakte uiting staat “hoog slagingspercentage”. In werkelijkheid slaagt een derde van de deelnemers in een keer, en meer dan een derde bij het herexamen, aldus adverteerder.

Waar het om gaat, is wat de gemiddelde consument verwacht bij de vermelding “hoog slagingspercentage”. Hoewel “hoog” een relatief begrip is, is de Commissie van oordeel dat “hoog” in deze context zo begrepen zal worden, dat het percentage hoger dan het gemiddelde zal zijn, en in ieder geval niet onder het gemiddelde ligt. Nu adverteerder niet aannemelijk heeft gemaakt dat haar slagingspercentages bovengemiddeld zijn, acht de Commissie de aanduiding “hoog” in het onderhavige geval misleidend.

Gelet op het bovenstaande is onjuiste informatie verstrekt ten aanzien van de te verwachten resultaten als bedoeld in artikel 8.2 aanhef en onder b van de NRC. Nu de gemiddelde consument er bovendien toe kan worden gebracht een besluit over een transactie te nemen dat hij anders niet had genomen, is de uiting misleidend en daardoor oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC.