RB 3210

Aanbieding abonnement Arriva voor jeugd Friesland misleidend: prijs alleen beschikbaar op traject Maastricht

RCC 17 september 2018, RB 3210; dossiernr. 2018/00584 (Arriva) Aanbeveling. Misleiding. Het betreft een uiting op de website van Arriva. Daarin staat onder het kopje: “Traject vrij. Altijd vrij reizen op een door jou gekozen traject. Trein. Arriva Traject Vrij. Maand: Jeugd (12 t/m 18) € 35,00. Jaar: € 350,00. Jeugd (12 t/m 18) bespaar € 70,00. Meer info & bestellen”.  De klacht. Volgens de door klager ingevulde gegevens op het klachtenformulier staat de bestreden uiting op de subpagina “Abonnementen voor Friesland in de categorie Jeugd 12 t/m 18 jaar”. De klacht wordt als volgt samengevat. In de bewuste pagina staat dat het Traject Vrij abonnement 35 euro kost. Als men echter verder gaat in de webshop en het traject selecteert, is er geen enkel traject waarbij het abonnement minder dan 69 euro kost. Desgevraagd zei de klantenservice dat “35 euro” een 'vanaf prijs’ is. Na doorvragen blijkt echter dat de klantenservice niet kan zeggen voor welk traject die 'vanaf prijs’ geldt.

Adverteerder heeft niet weersproken dat op de subpagina “Abonnementen voor Friesland in de categorie Jeugd 12 t/m 18 jaar” een treinabonnement “Arriva Traject Vrij” wordt aangeboden voor € 35,00 per maand. Naar aanleiding van deze klacht is gebleken dat dit tarief alleen geldt voor het (niet in de provincie Friesland, maar in Limburg gelegen) traject Maastricht-Maastricht Randwyck, en dat de tarieven voor alle andere trajecten waarvoor dit abonnement wordt aangeboden, hoger zijn. Volgens adverteerder is de prijs van 35 euro een ‘vanaf’prijs.

Gelet op het bovenstaande gaat de bestreden reclame-uiting, die specifiek betrekking heeft op Friesland, waar de prijs van 35 euro in geen enkel geval geldt, gepaard met onjuiste informatie ten aanzien van de prijs als bedoeld in artikel 8.2 aanhef en onder d van de Nederlandse Reclame Code (NRC). Nu de gemiddelde consument er bovendien toe kan worden gebracht een besluit over een transactie te nemen dat hij anders niet had genomen, is de uiting misleidend en daardoor oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC.

Gelet op het bovenstaande wordt als volgt beslist.

De beslissing. De Commissie acht de reclame-uiting in strijd met artikel 7 NRC. Zij beveelt adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.