RB 2749

Aanbeveling vanwege annulering reis ondanks vertrekgarantie

Vz. RCC 3 augustus 2016, RB 2749; Dossiernr: 2016/00505 (vertrekgarantie – SRC) Toewijzing. Reizen. Garantie. Het betreft: 1)  de volgende mededeling die klaagster zag toen zij googelde met de zoekopdracht ‘reizen met vertrekgarantie src’: “Vertrekgarantie Profiteer van vroegtijdige vertrekgarantie – SRC Cultuurvakanties  www.src-reizen.nl > vertrekgarantie Wilt u zeker weten dat uw reis doorgaat? Zoek dan uw ideale vakantie in ons ruime aanbod reizen met vertrekgarantie”; (…). Klacht: Klaagster heeft een reis met vertrekgarantie geboekt bij verweerder. Verweerder heeft haar telefonisch meegedeeld dat de reis niet kan doorgaan omdat er te veel annuleringen zijn geweest en daardoor het minimum van tien deelnemers niet wordt gehaald. Klaagster voelt zich misleid omdat zij een vertrekgarantie had en acht de compensatie die verweerder aanbood ontoereikend.

 

Het oordeel van de voorzitter:

2) Uitingen als de onderhavige, waarin uitdrukkelijk wordt geadverteerd met vertrekgarantie, zullen in het bijzonder een consument aanspreken die op voorhand duidelijkheid wenst over de vraag of de reis zal doorgaan. De gemiddelde consument zal het begrip ‘vertrekgarantie’ bij een reis immers aldus opvatten, dat sprake is van een reis waarvan bij voorbaat zeker is dat deze zal doorgaan, ook indien er slechts weinig deelnemers zijn. De vertrekgarantie kan immers geacht worden juist op een dergelijke situatie betrekking te hebben. Hiermee is niet in overeenstemming te brengen dat verweerder een reis met vertrekgarantie annuleert wegens onvoldoende deelnemers. Daarmee maakt verweerder de vertrekgarantie niet waar en heeft zij de consument onjuist geïnformeerd over een van de voornaamste kenmerken van de door haar aangeboden diensten, te weten de voordelen als bedoeld onder b van artikel 8.2 NRC. Voorts is de voorzitter van oordeel dat dat de gemiddelde consument door de uitingen ertoe gebracht kan worden een besluit over een transactie te nemen, dat hij anders niet had genomen. Om die reden zijn de onderhavige uitingen misleidend en oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC.

3)  De verwijzing door verweerder naar haar algemene voorwaarden doet aan het voorgaande niet af. In deze voorwaarden staat bovendien met zoveel woorden dat verweerder de reis ook uitvoert indien het minimum aantal deelnemers niet wordt gehaald, terwijl aan klaagster is meegedeeld dat de reis werd geannuleerd wegens onvoldoende deelnemers. Van “zeer uitzonderlijke situaties”, waarnaar de algemene voorwaarden verwijzen als uitzondering op de vertrekgarantie, kan op grond van het voorgaande geen sprake zijn. Derhalve wordt beslist als volgt. 

De beslissing van de voorzitter. Op grond van het voorgaande acht de voorzitter de bestreden uitingen in strijd met het bepaalde in artikel 7 NRC. De voorzitter beveelt verweerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

Regeling:    NRC art. 7
NRC art. 8.2 onder b.