RB 3086

Aanbeveling met ALERT omdat Bebo Parket prijzen exclusief BTW blijft vermelden

RCC 11 december 2017, RB 3086; Dossiernr. 2017/00833 (Bebo Parket) Aanbeveling. Tijdschrift. Het betreft een advertentie van Bebo Parket in het dagblad De Telegraaf. De klacht In Nederland moet worden geadverteerd met prijzen inclusief BTW en moet het duidelijk worden aangegeven als het prijzen exclusief BTW zijn en dat is in de uiting niet het geval, aldus klager. Gezien het kleine lettertype, zeker in verhouding met de ‘koeienletters’ van de overige teksten in de advertentie, moet de vermelding “excl. BTW” met een loep bekeken worden en staat ook nog eens helemaal onderaan de pagina waardoor deze bijna van de pagina “af valt”, aldus klager.

In artikel 38 van de Wet op de omzetbelasting 1968 is bepaald dat het de ondernemer verboden is aan anderen dan ondernemers en publiekrechtelijke lichamen goederen en diensten aan te bieden tegen prijzen met zodanige aanduidingen dat de omzetbelasting niet in de prijzen is begrepen.

In de bestreden dagbladadvertentie worden aan consumenten - dus aan anderen dan ondernemers en publiekrechtelijke lichamen - goederen aangeboden met vermelding van prijzen waarin geen btw is begrepen. Op grond hiervan acht de Commissie de advertentie in strijd met artikel 38 van de Wet op de omzetbelasting 1968 en daardoor in strijd met artikel 2 van de Nederlandse Reclame Code (NRC).

De Commissie heeft Bebo Parket al eerder naar aanleiding van een klacht een soortgelijke uiting als de onderhavige aanbevolen om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken. De Commissie wijst op haar beslissing in dossier 2016/00867, waarin over een soortgelijke uiting is geoordeeld dat deze in strijd met artikel 2 NRC is. In het voortzetten door adverteerder van deze manier van reclame maken in strijd met de NRC, ook al is de inhoud daarvan steeds iets anders, en het niet reageren op de klacht ondanks herhaaldelijk verzoek daartoe, ziet de Commissie aanleiding de onderhavige uitspraak via een Alert bekend te maken onder een breed publiek.

Gelet op het bovenstaande wordt als volgt beslist.

De beslissing De Commissie acht de reclame-uiting in strijd met artikel 2 NRC. Zij beveelt adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken en zal deze beslissing als Alert laten verspreiden.