RB 2893

"Wenen voor € 58" te mooi om waar te zijn

RCC 24 mei 2017, RB 2893; dossiernr. 2017/00220 (NS retourreis Wenen) Bijzondere reclamecode. Aanbeveling. Uiting 1: Een televisiecommercial getiteld: “De Wals”. Hierin reist een vrouw met een internationale trein naar het buitenland, waar zij in een “ANTIQUARIAT – BÜCHER – CURIOSITÄTEN” een oude liefde bezoekt. Op de achtergrond klinkt een nummer van Leonard Cohen, waarin “Vienna” voorkomt. Ten slotte verschijnt een beeld van Wenen met daarbij de tekst: “De mooiste Europese bestemmingen”, gevolgd door een beeld met de tekst: “Waar ga jij naartoe vandaag?”, het logo van NS en “NS International.nl”. Uiting 2: Uitingen betreffende een treinreis naar Wenen op diverse websites, waaronder een site  “NS Group N.V.”, een site “demorgen.be” en een site “spiegel.de”. In één uiting staat: “Wenen € 58, boek nu”. In een andere uiting staat: “Wenen vanaf € 58”. Klacht: Het blijkt onmogelijk te zijn om via NS een “retourtocht” naar Wenen voor € 58,- te boeken. 

Met betrekking tot de verschillende uitingen overweegt de Commissie als volgt.

Uiting 1: De televisiecommercial

In deze commercial wordt geen prijs van “€ 58,-” voor een reis naar Wenen genoemd. Om die reden mist klagers bezwaar tegen de televisiecommercial feitelijke grondslag en acht de Commissie dit bezwaar ongegrond.

Ten overvloede overweegt de Commissie het volgende.

Bij verweer heeft adverteerder meegedeeld dat kijkers die bekend zijn met de stad Wenen deze stad in de commercial zullen herkennen, maar dat niet wordt geadverteerd voor een concrete bestemming. In de onderhavige “Voorjaarscampagne”, voor internationale treinrezen in het voorjaar in het algemeen, werd de bestreden televisiecommercial gevolgd door een tag-on, waarin ‘vanaf’ prijzen werden genoemd voor onder andere Berlijn, Antwerpen en Parijs, maar niet voor Wenen, aldus adverteerder.

Uiting 2: Uitingen op internet

In de uitingen waarvan klager afdrukken heeft overgelegd wordt deels gesproken over  reizen per trein naar Wenen voor “€ 58,-” (a) en deels over reizen per trein naar Wenen “vanaf € 58,-” (b). 

Ad a. In een uiting op een webpagina aan de bovenzijde waarvan staat: “Nieuws, Cultuur& Leven en Economie” staat “Wenen € 58 Boek nu”. In de uiting op “demorgen.be”, waarvan klager een afdruk heeft overgelegd, lijkt volgens die afdruk te staan: “Wenen € 58 Boek nu”.

Op pagina 2 van het verweer heeft adverteerder onder verwijzing naar noot 1 meegedeeld dat de prijs van € 58,- een ‘vanaf prijs’ betreft en dat op één van de door klager overgelegde screenshots niet is vermeld dat het een ‘vanaf prijs’ betreft. Adverteerder heeft vervolgens meegedeeld dat zij opdracht heeft gegeven om “dit zo snel mogelijk aan te passen”, zodat -samengevat- de klant er niet vanuit mag gaan dat het reguliere tarief voor een treinreis naar Wenen € 58,- bedraagt”. 

Wat er zij van de vraag of in één of twee uitingen geen ‘vanaf prijs’ is vermeld, uit het bovenstaande volgt dat voor zover wordt gesproken over “€ 58,-” in plaats van “vanaf € 58,-”, geen juiste prijs is vermeld, in die zin dat de prijs niet altijd € 58,- is. In zoverre is de bestreden reclame op internet in strijd met artikel III onder 1 van de Reclamecode Reisaanbiedingen waarin onder meer staat:

“Aanbieders zijn gehouden tot het hanteren van correcte en duidelijke prijzen in hun reclame-uitingen”.

Ad b. Voor zover in de bestreden uitingen wordt gesproken over reizen per trein naar Wenen “vanaf € 58,-” oordeelt de Commissie als volgt.

De Commissie stelt voorop dat in geen van de bestreden uitingen sprake is van een “retourtocht” naar Wenen zoals door klager gesteld.

In artikel V onder 1 RR staat: “Aanbieders zorgen voor een redelijke beschikbaarheid van de door hen in reclame-uitingen aangeboden diensten voor de genoemde prijs”.

Naar het oordeel van de Commissie heeft adverteerder voldoende aannemelijk gemaakt dat er in dit geval sprake was van zodanige “redelijke beschikbaarheid”. Zij overweegt daartoe als volgt.

Bij verweer heeft adverteerder onder meer het volgende meegedeeld:  Het tarief “Vanaf  € 58,-” ziet op een enkele reis met de ÖBB Nightjet. Het tarief van € 58,- naar Wenen is opgebouwd uit twee losse tarieven, namelijk een ‘Sparpreis Europa’ voor het traject Elk Station in Nederland – Düsseldorf/Köln met een vanaf prijs van € 19,- en een ‘Sparschiene’ voor ÖBB Nightjet Düsseldorf/Köln – Wien HBF met een vanaf prijs van € 39,-. Voor het ‘Sparpreis Europa’ tarief is 23% van het totale aantal tickets voor dit tarief beschikbaar. Voor de ‘Sparschiene’ is vanaf het moment dat de  ÖBB Nightjet is gaan rijden (half december 2016) 18% van de tickets voor het laagste tarief verkocht.

Gelet op deze percentages acht de Commissie het voldoende aannemelijk dat er sprake is van een redelijke beschikbaarheid als bedoeld in artikel V onder 1 RR.

Overigens heeft adverteerder bij verweer gewezen op de “Voordelig boeken tips” op de website www.nsinternational.nl. Daarin staat onder meer: “Wij bieden verschillende tarieven aan, waarbij de laagste tarieven vaak beperkt beschikbaar zijn. Zijn de goedkoopste kaartjes uitverkocht, dan gaat automatisch de “voorraad” iets duurdere tickets in de verkoop. Hoe drukker de trein, hoe duurder de kaartjes worden. Wees er dus snel bij en boek uw treinticket zo vroeg mogelijk. U heeft dan de meeste kans op de laagste prijzen”.

Wat betreft klager heeft adverteerder meegedeeld dat toen hij een reis naar Wenen wilde boeken, de tickets voor het laagste tarief niet meer beschikbaar waren en dat zowel de periode waarin als het tijdstip waarop klager wilde boeken zeer populair was.

Gelet op het bovenstaande wordt als volgt beslist.

De beslissing 

De Commissie acht de uitingen op internet, voor zover daarin wordt gesproken over reizen per trein naar Wenen voor “€ 58,-” in strijd met artikel III onder 1 RR. Zij beveelt adverteerder, voor zover nog nodig, aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken. Voor het overige wijst de Commissie de klacht af.