RB 2881

Nalaten ‘op=op’-vermelding Nijntje tablet door Kruidvat misleidend

Vz. RCC 8 mei 2017, RB 2881; dossiernr. 2017/00294 (Nijntje tablet) Misleiding beschikbaarheid. Uiting: Het betreft een uiting in de op adverteerders website www.kruidvat.nl geplaatste folder, waarin een “Nijntje Tablet” wordt aangeboden voor € 14,99. Klacht: De acties uit de folder gaan in op dinsdag 25 april 2017. Toen klaagster op die dag in de webshop de Nijntje tablet wilde bestellen, bleek deze al te zijn uitverkocht. In het filiaal van Kruidvat in Tubbergen werd klaagster meegedeeld dat de tablet al de dag ervoor, maandag 24 april, was uitverkocht. Klaagster vraagt zich af hoe dat mogelijk is als de acties pas op dinsdag ingaan. Er staat niet in de uiting ‘op=op’, hoewel Kruidvat maar een bepaalde hoeveelheid van dit artikel heeft binnen gekregen en de tablet niet kan worden nabesteld.

1) De voorzitter begrijpt de klacht aldus dat klaagster de uiting waarin een Nijntje tablet voor € 14,99 wordt aangeboden misleidend vindt, omdat zij heeft ervaren dat deze tablet op de eerste dag van de actie zowel online als in de winkel in haar woonplaats Tubbergen niet meer te verkrijgen was.

2) Indien een adverteerder een bijzonder aanbod doet, dient hij ervoor zorg te dragen dat er een – in verhouding tot dat aanbod en de daarvoor gevoerde reclame – redelijke voorraad goederen aanwezig is. Het aangeboden product moet in ieder geval aan het begin van de actie in een zekere mate verkrijgbaar zijn. Bovendien moet de consument, indien niet tevoren duidelijk is of er voldoende voorraad is om aan de vraag te voldoen, in de reclame-uiting worden gewezen op de mogelijk beperkte beschikbaarheid van het aangeboden product.

3) Adverteerder heeft aangevoerd dat zij online 145 Nijntje tablets beschikbaar heeft gehad en in het filiaal in Tubbergen drie stuks. Niet is weersproken dat zowel de online voorraad als de voorraad in de winkel in Tubbergen reeds op de eerste actiedag uitverkocht was. Nu in de uiting geen enkel voorbehoud wordt gemaakt met betrekking tot de mogelijk beperkte beschikbaarheid van de Nijntje tablet, hoefde klaagster er geen rekening mee te houden dat dit artikel reeds zo kort na aanvang van de actie – in de winkel zelfs een dag voor de aangekondigde aanvang van de actie – niet meer beschikbaar zou zijn.

4) Gelet op het voorgaande is in de uiting geen duidelijke informatie verstrekt over de beschikbaarheid van het aangeboden product als bedoeld in artikel 8.2 aanhef en onder b van de Nederlandse Reclame Code (NRC). Omdat de uiting de gemiddelde consument er bovendien toe kan brengen een besluit over een transactie te nemen dat hij anders niet had genomen, acht de voorzitter de uiting misleidend en daardoor oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC. Daarom wordt als volgt beslist.

De beslissing van de voorzitter  

De voorzitter acht de reclame-uiting in strijd met het bepaalde in artikel 7 NRC. Hij beveelt adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.