RB 2923

Kwantum actie Verf en behang voor "niks!*" bevat onduidelijke beperkende voorwaarden

Vz. RCC 3 juli 2017, RB 2923; dossiernr. 2017/00344 (Kwantum verf en behang) Misleiding prijs. Uiting: Het betreft het volgende aanbod op adverteerders website www.kwantum.nl: “Verf en behang voor niks!* Behang en verf voor niks. Ontvang het totale aankoopbedrag van verf en behang als shoptegoed op je volgende aankoop, zoals gordijnen of een vloer. Hoe meer je koopt hoe groter je voordeel! (…) *Korting wordt uitgekeerd in shoptegoedbonnen van 5 euro. (Geldig bij besteding vanaf 25,- en cumuleerbaar). Lees direct de actievoorwaarden of vraag naar de voorwaarden in de winkel.” Klacht: In de uiting wordt gesuggereerd dat een klant het volledige aankoopbedrag van verf- en behangproducten terugkrijgt in de vorm van tegoedbonnen voor de aankoop van nieuwe producten. In werkelijkheid blijkt dat de klant om de producten “voor niks” te krijgen een veelvoud aan hetzelfde bedrag moet uitgeven. Bijvoorbeeld; bij de aankoop van behang voor € 25,- ontvangt men vijf tegoedbonnen van 5 euro, die alleen inwisselbaar zijn als voor een bedrag van 5 maal € 25,- wordt besteed. Bovendien zijn de tegoedbonnen alleen in een bepaalde week geldig. Klager acht de uiting op grond van het voorgaande misleidend.

1.  In de uiting staat dat men verf en behang “voor niks” krijgt. Deze mededeling wordt vervolgens aldus genuanceerd, dat het gaat om een actie waarbij men shoptegoedbonnen van telkens € 5,- ontvangt. In de uiting staat verder de volgende toelichting: “Geldig bij besteding vanaf 25,- en cumuleerbaar”. Daarbij wordt naar actievoorwaarden verwezen in de vorm van een link. Deze voorwaarden houden eveneens in dat het shoptegoed wordt uitgeleerd in bonnen van € 5,- die te verzilveren zijn vanaf € 25,- en stapelbaar zijn. De gemiddelde consument zal, zoals ook klager gedaan heeft, deze informatie vermoedelijk aldus uitleggen dat men een nieuwe aankoop vanaf € 25,- geheel met kortingsbonnen kan betalen. In werkelijkheid geldt echter dat men bij een nieuwe aankoop per € 25,- slechts één tegoedbon van € 5,- kan verzilveren, hetgeen een aanzienlijke beperking is. Nu deze voorwaarde niet duidelijk in de uiting staat, is sprake van een omissie als bedoeld in artikel 8.3 aanhef en onder c Nederlandse Reclame Code (NRC). Verder is de voorzitter van oordeel dat de gemiddelde consument hierdoor ertoe gebracht zou kunnen worden een besluit over een transactie te nemen, dat hij anders niet zou hebben genomen. Om die reden is de uiting misleidend en oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC. De voorzitter neemt overigens nota van de mededeling van adverteerder dat zij bereid is in toekomstige uitingen te vermelden dat elke € 5,- shoptegoed is te verzilveren bij besteding vanaf € 25,-. Nu niet duidelijk is of adverteerder hieraan daadwerkelijk uitvoering zal geven, wordt de aanbeveling gedaan voor zover nodig.

2.  Voor zover klager stelt dat tegoedbonnen maar één week geldig zijn, is het de voorzitter niet duidelijk geworden waarop klager deze stelling baseert. Adverteerder stelt gemotiveerd dat tegoedbonnen een inleverperiode hebben van 22 mei 2017 tot en met 2 juli 2017. Uitgaande van de juistheid van hetgeen adverteerder over de inleverperiode stelt, mist de klacht feitelijke grondslag en dient deze te worden afgewezen.

De beslissing van de voorzitter  

Op grond van hetgeen onder 1) is vermeld, acht de voorzitter de reclame-uiting in strijd met het bepaalde in artikel 7 NRC. De voorzitter beveelt, voor zover nodig, adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

Voor het overige wijst de voorzitter de klacht af.