RB 2885

Gratis blikje Bavaria bij bestelde boodschappen niet gewenst

Vz. RCC 16 mei 2017, RB 2885; dossiernr. 2017/00268 (promotieactie Bavaria bier) Bijzondere reclamecode. Uiting: Het betreft een blikje Bavaria 3.3 bier dat klager gratis bij zijn bij Albert Heijn bestelde boodschappen ontving. Klacht: Klager stelt, samengevat, dat het meeleveren van een gratis blikje Bavaria bier bij een bestelling in strijd is met artikel 20 van de Reclamecode voor alcoholhoudende dranken (RVA) 2014. Men zou verwachten dat verweerder en Bavaria hiervan op de hoogte zijn.

Klager heeft onweersproken gesteld dat hij een gratis blikje Bavaria 3.3 bier kreeg bij zijn bestelde boodschappen. Niet in geschil is dat verweerder aldus heeft gehandeld in strijd met artikel 20 lid 1 RvA 2014 door ten behoeve van promotiedoeleinden bij de boodschappen gratis een blikje - kennelijk alcoholhoudend - bier te verstrekken. Verweerder stelt dat dit abusievelijk is gedaan. De voorzitter merkt op dat van een landelijke winkelketen mag worden verwacht dat zij bij promotiecampagnes als de onderhavige, die zullen plaatsvinden met medewerking van de fabrikant, zich zal onthouden van het gratis verstrekken van alcoholhoudende drank gelet op het duidelijke en bij verweerder bekend te achten verbod van artikel 20 lid 1 RvA. Verweerder stelt dat zij maatregelen zal nemen om herhaling in de toekomst te voorkomen, maar zij had deze maatregelen reeds eerder dienen te nemen teneinde een situatie als de onderhavige te voorkomen. Nu voorts niet duidelijk is waaruit de door verweerder bedoelde maatregelen bestaan, wordt beslist als volgt.

De beslissing van de voorzitter

Op grond van het voorgaande acht de voorzitter de reclame-uiting in strijd met het bepaalde in artikel 20 lid 1 RvA 2014. De voorzitter beveelt verweerder aan om niet meer in strijd met dit artikel te handelen.