RB 2892

Brand Pilsener houdt geen verband met seksueel succes

RCC 24 mei 2017, dossiernr. 2017/00324, RB 2892 (Brand Pilsener) Bijzondere reclamecode. Afwijzing. Uiting: Het betreft de televisiecommercial van Heineken met de titel ‘Uitgesteld genot’, waarin Brand Pilsener wordt aangeprezen. In de commercial worden in slow motion beelden getoond van een man op een terras die een glas Brand Pilsener naar zijn mond brengt. Deze beelden worden onder andere afgewisseld met slow motion beelden van een man die zich achterover in een meertje gaat laten vallen, een schaars geklede vrouw die zich laat vallen op een man die op een bed ligt en een man en vrouw die op het punt staan elkaar te kussen. Aan het einde verschijnen verschillende flesjes Brand Pilsener in beeld. Klacht: Volgens STAP is de televisiecommercial in strijd met artikel 8 van de Reclamecode voor Alcoholhoudende Dranken (RVA). Verder meent STAP dat het zo expliciet benadrukken van de ‘weldaden’ van de eerste slok alcohol een weerspiegeling is van de alcoholzucht die zware drinkers en ex-drinkers ervaren bij het zien van deze beelden. Ook om die reden is de commercial zeer sterk af te wijzen en maatschappelijk onverantwoord, aldus STAP.

 

1. Op grond van artikel 8 RVA 2014 mag in reclame voor alcoholhoudende drank niet de indruk worden gewekt dat er een causaal verband is tussen de consumptie van alcoholhoudende drank en het hebben van (in dit geval) seksueel succes. Naar het oordeel van de Commissie is in de commercial van een dergelijk causaal verband geen sprake. Alleen de man op het terras gebruikt alcohol, in de overige scènes, waarin deze man geen rol speelt, wordt geen alcohol(consumptie) getoond of gesuggereerd. Deze scènes hebben duidelijk tot doel met beelden de beleving van de eerste slok Brand Pilsener weer te geven, die volgens de voice-over wordt gekenmerkt als “sprankelend, krachtig, zinderend en puur”. Rond het kenmerk “zinderend” zijn twee scènes te zien waarin een vrouw, op de rug gezien, staande in de deuropening van een slaapkamer, een kimono uittrekt waaronder zij geen kleding aan heeft. Met deze beelden wordt geen causaal verband tussen alcoholconsumptie en seksueel succes getoond of gesuggereerd. De enige persoon die in de commercial met (het drinken van) alcohol in verband wordt gebracht, de man op het terras, komt in deze scène niet voor.

2. Het beroep van STAP op de toelichting bij artikel 8 RVA 2014 maakt het oordeel van de Commissie niet anders. In de betreffende toelichtende bepaling staat dat uitingen zijn verboden waarin een vrouw zich van haar kleding ontdoet tot zij volledig naakt is, ook als dit niet overduidelijk het gevolg is van alcohol(consumptie). In de door STAP bestreden beelden wordt – overigens zeer kort – een naakte vrouw, op de rug gezien, getoond die een kimono uittrekt. Daarbij wordt echter geen verband tussen alcohol(consumptie) en de naaktheid van de vrouw getoond of gesuggereerd, terwijl naar het oordeel van de Commissie voor de toepasselijkheid van artikel 8 RVA 2014, waarvan het causale verband tussen alcoholconsumptie en het hebben van seksueel (of sociaal) succes de kern vormt, wel van enig verband sprake moet zijn.

3. Verder kan naar het oordeel van de Commissie niet worden gezegd dat de uitbeelding van het genieten van een eerste slok Brand Pilsener de weerspiegeling is van alcoholzucht en de commercial om die reden maatschappelijk onverantwoord is.

4. Gelet op het voorgaande wordt als volgt beslist.

De beslissing

De Commissie wijst de klacht af.