RB 2931

Actieprijs haarverven alleen in combinatie met knippen, ontbreken van essentiële informatie

hairapp

Vz. RCC 10 juli 2017, RB 2931; dossiernr. 2017/00406 (HairApp) Aanbeveling. Essentiële informatie. De uiting: Het betreft een uiting op de homepage van adverteerders website www.hairapp.nl, op de winkelruit van een van adverteerders vestigingen en op het bij die vestiging staand stoepbord, waarin staat: “KLEUREN € 14,50* Geen extra toeslag voor lang/dik haar”. De klacht: Adverteerder maakt reclame voor het verven van haar voor € 14,50. Er staat geen sterretje of kleine letters met voorwaarden, die er wel blijken te zijn. Klaagster heeft uiteindelijk € 50,- moeten betalen, omdat het bedrag van € 14,50 alleen het knippen betreft en de kosten voor het verven daar nog bij komen. Het haar wordt dus niet geverfd voor de geadverteerde € 14,50. Het oordeel van de voorzitter:

1. In de uitingen wordt geadverteerd met “kleuren € 14,50*”. Vast staat dat dit een actieprijs is die alleen geldt indien het kleuren van het haar wordt gecombineerd met een knipbehandeling. Voor het kleuren zonder knipbehandeling geldt een hogere prijs. De beperking van de actieprijs tot een gecombineerde kleur- en knipbehandeling betreft essentiële informatie die de gemiddelde consument nodig heeft om een geïnformeerd besluit over een transactie te nemen. Deze informatie moet daarom op duidelijke wijze in de uitingen zelf zijn opgenomen.

De bestreden uitingen voldoen naar het oordeel van de voorzitter niet aan het hiervoor genoemde vereiste en hij overweegt daartoe het volgende.

2. In de uiting op de website en in de winkel staat bij de mededeling “kleuren € 14,50” een asterisk, maar in de uitingen is geen tekst opgenomen waarnaar deze asterisk verwijst.

Op het stoepbord blijkt de asterisk te verwijzen naar de – onder een prijslijst weergegeven – mededeling: “1 kleur, niet i.c.m. andere kortingen en/of actietarieven”. Hieruit valt niet af te leiden dat de actieprijs voor het kleuren slechts geldt in combinatie met een knipbehandeling.

3. De onduidelijkheid op het stoepbord wordt niet weggenomen doordat in de prijslijst elders in die uiting staat:

“Kleuren (i.c.m. een knip-droog/föhn behandeling) € 14,50*

 Kleuren                                                                     € 23,50**

(…)

* 1 kleur, niet i.c.m. andere kortingen en/of actietarieven

**Zonder een knipbehandeling (inclusief wassen en drogen)”.

Deze mededelingen in de prijslijst vallen niet op naast de sterk de aandacht trekkende mededeling “kleuren € 14,50*”. Bovendien wordt de consument door de bij deze prijs staande asterisk gewezen op de genoemde voorwaarden “1 kleur, niet i.c.m. andere kortingen en/of actietarieven”. De gemiddelde consument zal niet verwachten dat in de prijslijst nog een andere voorwaarde voor toepasselijkheid van de actieprijs staat, te weten een gecombineerde kleur- en knipbehandeling.

4. Op grond van het vorenstaande is de voorzitter van oordeel dat in de uitingen sprake is van het ontbreken dan wel op onduidelijke wijze verstrekken van essentiële informatie als bedoeld in artikel 8.3 aanhef en onder c van de Nederlandse Reclame Code (NRC). Omdat de gemiddelde consument hierdoor ertoe gebracht kan worden een besluit over een transactie te nemen dat hij anders niet had genomen, zijn de uitingen misleidend en daardoor oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC.