RB 3469

Vergelijking waterontharders is geoorloofde vergelijkende reclame

9 dec 2020, RB 3469; (24Man tegen X), http://www.reclameboek.nl/artikelen/vergelijking-waterontharders-is-geoorloofde-vergelijkende-reclame

Vzr. Rechtbank Amsterdam 9 december 2020, IEF 19643; C/13/691686 / KG ZA 20-950 MvW/MB (24Man tegen X) Kort geding. 24Man houdt zich bezig met het aanbieden van magnetische waterontharders, met de naam 'Amfa4000'. X is een concurrent van 24Man en biedt magnetische waterontharders aan met de naam 'Aquamag7000'. X heeft de aanduiding 'Amfa4000' als ‘adword’ laten registreren. Dat houdt in dat advertenties van X kunnen verschijnen als iemand als zoekwoord 'Amfa4000' intikt. Op door X geëxploiteerde websites wordt de 'Amfa4000' vergeleken met de 'Aquamag7000'. 24Man vordert X te veroordelen om inbreuk op haar merkrechten en ieder onrechtmatig handelen te staken.

RB 3468

Kennismaking en verdieping nieuwe Franchisewet 2021

Binnenkort start bij deLex Media een serie online seminars over de nieuwe Franchisewet die naar verwachting per 1 januari 2021 in werking treedt. Deze wet heeft gevolgen voor zowel franchisenemers- als gevers, en voor u als professional in het vakgebied.
De gevolgen voor franchiseovereenkomsten, privacy en marketing zijn aanzienlijk!
Bert-Jan van den Akker, Esther Brons-Stikkelbroeck en Eva de Vries nemen u gedurende vier seminars mee door de algemene en praktische aspecten van deze nieuwe wet.

RB 3467

Nationaal Reclamerechtcongres. Aanmelden is nog mogelijk

Donderdag staat het Nationaal Reclamerechtcongres 2020 alweer op de agenda. Omdat we weer online gaan, verdelen we programma over twee webinars, op 10 december en op 28 januari 2021. In januari komen onder meer e-commerce aan bod, de Stichting Reclame Code en het toezicht van de Kansspelautoriteit (KSA). Met dagvoorzitters Ebba Hoogenraad en Willem Leppink als moderators en aanjagers!

Middagprogramma donderdag 10 december

RB 3462

Aanmelden voor het Nationaal Mediarechtcongres kan nog steeds

Actueler dan ooit, het Nationaal Mediarechtcongres 2020. We gaan online, met een interactief programma, met voldoende pauzes en onderling contact. Martijn van Dam licht de digitale strategie toe van de NPO, Remy Chavannes behandelt de Digital Services Act en Anke Strijbos en Roland Wigman geven een overzicht van het nieuwe Auteurscontracten- en vergoedingenrecht, mede na de implementatie van de Online Omroeprichtlijn. Met een paneldiscussie over nieuwe verplichtingen voor producenten staat ons een boeiend middagprogramma te wachten.

Het programma:

RB 3457

Aanmelden nog mogelijk voor het Nationaal Mediarechtcongres

Actueler dan ooit, het Nationaal Mediarechtcongres 2020. We gaan online, met een interactief programma, met voldoende pauzes en onderling contact. Martijn van Dam licht de digitale strategie toe van de NPO, Remy Chavannes behandelt de Digital Services Act en Anke Strijbos en Roland Wigman geven een overzicht van het nieuwe Auteurscontracten- en vergoedingenrecht, mede na de implementatie van de Online Omroeprichtlijn. Met een paneldiscussie over nieuwe verplichtingen voor producenten staat ons een boeiend middagprogramma te wachten.

Het programma:

RB 3460

Klacht van Bayer over reclame-uitingen gegrond

20 nov 2020, RB 3460; (Bayer tegen Novartis), http://www.reclameboek.nl/artikelen/klacht-van-bayer-over-reclame-uitingen-gegrond

CGR 19 november 2020, IEF 19593, RB 3460, LS&R 1883; K20.006 (Bayer tegen Novartis) Bayer en Novartis zijn ondernemingen die zich bezig houden met de productie, verhandeling en distributie van geneesmiddelen. Novartis brengt in Nederland het UR-geneesmiddel Beovu® (werkzame stof: brolucizumab) op de markt. Bayer heeft een klacht ingediend over verschillende reclame-uitingen van Novartis voor haar geneesmiddel Beovu. De CGR heeft de klacht van Bayer toegewezen en de claims van Novartis verboden onder meer vanwege het ontbreken van wetenschappelijke onderbouwing. Een beroepsbeoefenaar kan op het verkeerde been worden gezet.

RB 3461

Schuif aan bij het Reclamerechtcongres

Binnenkort vindt weer het jaarlijkse Reclamerechtcongres plaats. Omdat we weer online gaan, verdelen we programma over twee webinars op 10 december en 28 januari. Dagvoorzitters Ebba Hoogenraad en Willem Leppink zorgen voor de rode draad in het programma.

Programma op 10 december
Welke onderwerpen beheersen de reclame on- en offline? Op 10 december komt de vrijheid van meningsuiting, politieke reclame en misinformatie in reclame aan bod. Hoe staan we er nu voor, wat is toegestaan en waar liggen de grenzen? Christiaan Alberdingk Thijm licht toe.
Bjorn Schippers neemt ons mee in de wereld van entertainment, met zijn presentatie over muziekrechten in reclame. Aan de hand van  praktijkvoorbeelden van zijn cliënten laat hij zien wat er juridisch komt kijken bij het realiseren van audiovisuele producties.
De ACM heeft begin 2020 een behoorlijke agenda opgesteld met aandachtspunten. Hoe is 2020 verlopen? Anne-Jel Hoelen blikt terug. En: in dit eerste blok presenteert Ebba Hoogenraad haar ongeëvenaarde overzicht van hits and misses in de rechtspraak van het afgelopen jaar.

RB 3459

Elektrische bakfiets maakt inbreuk op auteursrecht

Rechtspraak (NL/EU) 19 nov 2020, RB 3459; ECLI:NL:RBDHA:2020:11741 (Smart Urban Mobility tegen Azor Bike), http://www.reclameboek.nl/artikelen/elektrische-bakfiets-maakt-inbreuk-op-auteursrecht

Vzr. Rechtbank Den Haag 18 november 2020, IEF 19590, RB 3459; ECLI:NL:RBDHA:2020:11741 (Smart Urban Mobility tegen Azor Bike) Auteursrecht. Kort geding. SUM brengt sinds 2011 elektrische bakfietsen op de markt, waaronder de zogenaamde 'Family'. Medio juli 2020 heeft Azor aan haar dealers een e-mailbericht gestuurd met daarin de aankondiging dat zij in het najaar van 2020 met een nieuw model elektrische bakfiets op de markt zal komen, genaamd Sheperd. Ook heeft Azor de lancering aangekondigd in het tijdschrift ‘Tweewieler’. Begin september werd de Shepherd te koop aangeboden op verschillende Nederlandse en Belgische websites. SUM meent dat Azor inbreuk maakt op haar auteursrechten. De Family is een auteursrechtelijk beschermd werk. Azors beroep op de techniekexceptie en het vormgevingserfgoed faalt. Gegeven de totaalindrukken van beide bakfietsen, wordt voorshands geoordeeld dat met de Shepherd inbreuk wordt of dreigt te worden gemaakt op het auteursrecht van SUM. De verbodsvordering wordt toegewezen. Ook moet Azor een rectificatie aan haar dealers mailen en op Facebook plaatsen.

RB 3458

Aangepast programma Nationaal Reclamerechtcongres 2020

Zoals eerder aangekondigd gaat het Nationaal Reclamerechtcongres 2020 gewoon door.
We zijn ook deze keer enorm trots op het programma en het aanbod van sprekers dat dagvoorzitters Ebba Hoogenraad en Willem Leppink hebben georganiseerd, en kiezen voor een online versie. De onderwerpen blijven hetzelfde, maar we verdelen het programma over twee dagen.

Op de agenda
Inspiratie genoeg voor een volle agenda! Zo buigen de sprekers zich over stereotyping, en passeren vrijheid van meningsuiting, e-commerce en muziek in reclame de revue. Natuurlijk ontbreekt het jaarlijkse overzicht van hits and misses in de rechtspraak niet, evenals een terugblik op het beleid en de handhaving door de ACM.

Programma donderdag 10 december*

RB 3438

Vacature: advocaat-medewerker IE en reclamerecht bij Holla

Holla zoekt een gevorderd advocaat-stagiair(e) / beginnend advocaat-medewerker intellectuele eigendom (IE) en reclamerecht.
Standplaats: Eindhoven.

Heb jij inmiddels enkele jaren ervaring met het rechtsgebied IE en/of het reclamerecht? Of zou je je graag willen ontwikkelen op dit gebied? We komen graag met je in contact!

De Business Unit Intellectuele Eigendom, ICT & Privacy van Holla bestaat uit een team van acht advocaten. Het team is gespecialiseerd in onder andere het merken-, auteurs- en modellenrecht, ICT-recht en nieuwe media. Jij gaat je vooral bezighouden met IE en het (geneesmiddelen) reclamerecht, maar ook met zaken op het gebied van medische hulpmiddelen, cosmetica en voedingsmiddelen. Het team is actief in zowel de adviespraktijk als de specifieke procespraktijk van het intellectuele eigendom als in het procederen voor de codecommissies van de Stichting Code Geneesmiddelenreclame (CGR) en de Reclame Code Commissie (RCC).

Lees verder.

RB 3456

Uitingen hoortoestellenreclame zijn misleidend

Zelfregulering (RCC, KOAG/KAG) 4 nov 2020, RB 3456; (Specsavers), http://www.reclameboek.nl/artikelen/uitingen-hoortoestellenreclame-zijn-misleidend

SRC College van Beroep 4 november 2020, IEF 19555, RB 3456; 2020/00299 - CVB (Specsavers) Klacht over de Specsavers-reclame voor hoortoestellen. In de bestreden uitingen wordt sterk de indruk gewekt dat de consument die twee hoortoestellen koopt bij Specsavers met geen enkele betalingsverplichting zal worden geconfronteerd. Heeft de consument echter nog een bedrag wegens eigen risico openstaan, dan kan de zorgverzekeraar – na vergoeding van de hoortoestellen aan Specsavers – de consument een rekening sturen voor het (resterende) eigen risico. Dit zal de consument als een vorm van betaling beschouwen. Dat het gebruikmaken van de onderhavige aanbieding tot een dergelijke betalingsverplichting kan leiden, is essentiële informatie die de gemiddelde consument nodig heeft om een geïnformeerd besluit over een transactie te kunnen nemen. De consument moet daarom tijdig en op duidelijke wijze op de essentiële informatie over een eventuele betaling wegens verrekening van het eigen risico attent worden gemaakt. Er wordt geoordeeld dat dit in de bestreden uitingen onvoldoende is gedaan. De uitingen zijn daarom misleidend.

RB 3455

Foto in reclamebrochure is schending van portretrecht

Rechtspraak (NL/EU) 3 nov 2020, RB 3455; ECLI:NL:RBNNE:2020:3807 (Eiseres tegen Meubelhallen Kolham), http://www.reclameboek.nl/artikelen/foto-in-reclamebrochure-is-schending-van-portretrecht

Ktr. Rechtbank Noord-Nederland 3 november 2020, IEF 19554, RB 3455; ECLI:NL:RBNNE:2020:3807 (Eiseres tegen Meubelhallen Kolham) Portretrecht. Eiseres is in dienst geweest van Meubelhallen Kolham. Na haar ontslagname in 2018 is zij gaan werken bij een concurrerend bedrijf. Omstreeks 2017 heeft eiseres haar medewerking verleend aan een professionele fotoshoot voor commerciële doeleinden, namelijk ten behoeve van de door Meubelhallen Kolham uitgebrachte reclamebrochure. Meubelhallen Kolham heeft een van de foto’s gebruikt in een brochure van 2019. Eiseres meent dat daarmee inbreuk is gemaakt op haar portretrecht ex art. 21 Aw en vordert een schadevergoeding van € 7.000,-. De kantonrechter is van oordeel dat eiseres weliswaar geacht kan worden te hebben ingestemd met het gebruik van haar foto’s in de brochure gedurende haar dienstverband, maar dat het op de weg van Meubelhallen Kolham lag om zich bij/na de uitdiensttreding van eisers ervan te vergewissen dat zij ook instemde met eventuele voortzetting van het gebruik van haar foto’s. Meubelhallen Kolham heeft inbreuk gemaakt op de portrechtrechten van eiseres. De gevorderde schadevergoeding wordt echter wel ‘heel erg aan de hoge kant’ geacht. Meubelhallen Kolham wordt derhalve veroordeeld tot een schadevergoeding van € 500,-.

RB 3454

Gewijzigde Mediawet in werking getreden

Op 1 november jl. is de Mediawet 2008 gewijzigd vanwege de implementatie van de herziene Europese Richtlijn audiovisuele mediadiensten. De belangrijkste wijziging is dat nu niet alleen omroepen en streamingsdiensten, maar ook videoplatformdiensten zoals YouTube onder de nieuwe richtlijn vallen. In de gewijzigde Mediawet zijn de regels voor lineaire mediadiensten en mediadiensten op aanvraag grotendeels gelijk getrokken. Het gaat daarbij onder meer om regels op het gebied van bescherming van minderjarigen, sponsoring en productplaatsing, de promotie van Europese werken en een flexibelere regeling voor zendtijd voor reclame. Klik hier voor de gewijzigde Mediawet 2008.

RB 3453

CGR: claims zijn onvoldoende wetenschappelijk onderbouwd

toezichthouder 2 nov 2020, RB 3453; (Novartis tegen Bayer), http://www.reclameboek.nl/artikelen/cgr-claims-zijn-onvoldoende-wetenschappelijk-onderbouwd

CGR 2 november 2020, IEF 19553, RB 3453, LS&R 1876; K20.005 (Novartis tegen Bayer) Bayer brengt in Nederland het UR-geneesmiddel Eylea op de markt en Novartis het rechtstreeks concurrerende geneesmiddel Lucentis. Bayer heeft in de tijdschriften Compakt Oogheelkunde en De Oogarts een advertentie geplaatst voor Eylea waarin een aantal claims worden gedaan, waaronder: “Maar liefst 40% van de patiënten in de 4-wekelijkse extensiegroep had na 1 jaar behandeling met Eylea® een volgend gepland injectie-interval tot 16 weken.” Verder heeft Bayer in juni 2020 een mailing doen uitgaan over Eylea waarin een afbeelding is opgenomen met de te tekst ”Wat erin zit, maakt het verschil”. Novartis klaagt tegen deze claims.

RB 3452

Vacature: hoogleraar Intellectuele Eigendom

Bent u een teamspeler en geïnteresseerd in interdisciplinair onderzoek op het gebied van intellectueel eigendom? Solliciteer dan bij de Vrije Universiteit Amsterdam (VU).

In onze steeds verder digitaliserende informatiesamenleving en kenniseconomie spelen intellectuele eigendomsrechten een belangrijke rol. Dat is ook de reden dat de afstudeerrichting IT & Recht binnen de master Rechtsgeleerdheid in 2011 is omgezet in de afstudeerrichting Internet, Intellectuele Eigendom en ICT. Binnen het juridische onderzoek en onderwijs wordt expertise op het gebied van Intellectuele Eigendom niet meer gezien als een kleine niche maar als een steeds breder en belangrijker onderdeel van de mainstream. Niet voor niets trekken de IE/ICT-vakken jaar op jaar meer studenten. Ook in de praktijk zijn er veel gespecialiseerde kantoren, alsmede secties binnen grotere kantoren, die zich met IE/ICT bezighouden.
Lees verder.

RB 3451

The Return - Kunst en IE

GEWIJZIGDE DATA!

Dit voorjaar bereiden we bij deLex een prachtige internationale groepsexpositie in Pulchri Studio voor, waarbij de kunstwerken zowel onderwerp als decor vormen voor onze serie seminars over kunst en recht. Bijzondere sprekers presenteren actuele thema’s in korte, praktijkgerichte sessies!Enkele van de onderwerpen voor u uitgelicht:

Dispute resolution in Art matters: wat gebeurt er als de echtheid of de herkomst van een kunstwerk in twijfel wordt getrokken? Hoe wordt dit onderzocht, en wat zijn de juridische en praktische consequenties? Milko den Leeuw (ARRS) Bert Demarsin (KU Leuven) vertellen over het nieuwe Court of Arbitration for Art. Bij het CAfA kunnen conflicten inzake kunst worden voorgelegd voor mediation en arbitrage.

RB 3450

RCC wijst klacht tegen reclame van Google af

Zelfregulering (RCC, KOAG/KAG) 26 okt 2020, RB 3450; (Google tegen klager), http://www.reclameboek.nl/artikelen/rcc-wijst-klacht-tegen-reclame-van-google-af

RCC 26 oktober 2020, RB 3450; 2020 00418 (Klager tegen Google) Het betreft een tv-commercial waarin een aantal situaties worden getoond met problemen die zich bij het werken op een laptop kunnen voordoen. Klager maakt bezwaar tegen de uiting omdat daar, in zijn ogen, op ontoelaatbare wijze chromebooks worden vergeleken met de besturingssystemen van Windows en Mac. Deze klacht slaagt niet. Het volgende wordt overwogen:

RB 3448

Nieuwe Reclamecode voor Alcoholvrij en Alcoholarm Bier

Donderdag 15 oktober is de Reclamecode voor Alcoholvrij en Alcoholarm Bier (RvAAB) in werking getreden. In de code is onder andere vastgelegd dat reclame voor alcoholvrij en -arm bier niet gericht mag worden op jongeren onder de 18 jaar en dat reclame voor alcoholarm bier niet gericht mag worden op zwangere vrouwen en op actieve verkeersdeelname. Met het opstellen van de RvAAB is één van de afspraken die Nederlandse Brouwers en STIVA (Stichting Verantwoorde Alcoholconsumptie) maakten in het kader van het Nationaal Preventieakkoord, afgerond.
Lees verder.

RB 3444

Jurisprudentielunch Merken- Modellen- en Auteursrecht op 18 november

Binnenkort is het weer tijd voor de halfjaarlijkse Jurisprudentielunch Merken- Modellen- en Auteursrecht, met Tobias Cohen Jehoram, Charles Gielen en Joris van Manen! Schuif aan tijdens de lunch en in korte tijd bent u weer helemaal bij!

Voorbeelden van te behandelen uitspraken:
Merkenrecht

  • Bundesgerichthof 23 juli 2020, IEF 19342, IEFbe 3111; 093/2020 (Ritter Sport tegen Milka)
  • HvJ EU 18 juni 2020, IEF 19284, IEFbe 3089; ECLI:EU:C:2020:489 (Primart tegen EUIPO)
  • BenGH 15 juni 2020, IEF 19264, IEF 3087; C 2019/5/6 (SPORTS DIRECT)

Modellenrecht

  • Gerecht EU 10 jun 2020, IEF 19270; ECLI:EU:T:2020:255 (L. Oliva Torras tegen EUIPO en Mecánica del Frío); nietigheid Gemeenschapsmodel koppelingen
  • Rb. Den Haag 3 jun 2020, IEF 19250; ECLI:NL:RBDHA:2020:4863 (Casa Vigar tegen Edco); inbreuk en nietigheid Gemeenschapsmodel afwasborstel
  • Vzr. Rb. Den Haag 19 jun 2020, IEF 19283; (KPN tegen T-Mobile); misleidende reclame

Auteursrecht

  • HvJEU 9 juli 2020 C-264/19 (Constantin Film Verleih / Youtube)
  • HvJEU 11 juni 2020 C-833/18 (Brompton Bicycle)
  • HR 2 oktober 2020 (Lira / Ziggo)

Accreditatie: 3 opleidingspunten (PO en BMM)
Wanneer? Woensdag 18 november, van 12:30 – 16:15 uur
Kijk op de website voor meer informatie.

RB 3447

CvB RCC: commercial Vodafone niet misleidend

Zelfregulering (RCC, KOAG/KAG) 13 okt 2020, RB 3447; (Vodafone), http://www.reclameboek.nl/artikelen/cvb-rcc-commercial-vodafone-niet-misleidend

CvB RCC 13 oktober 2020, IEF 19497, RB 3447, IT 3275; Dossiernr: 2020/00267 (Vodafone) Televisiecommercial. Reclame-uiting. De klacht is gericht tegen de televisiecommercial van Vodafone, waarin door de voice-over wordt gezegd dat Vodafone 5G gebruikt, terwijl Vodafone in feite 4G gebruikt met een hogere snelheid. De frequenties die bestemd zijn voor 5G worden pas aan het eind van het jaar geveild. Naar het oordeel van de Commissie is de commercial misleidend, nu essentiële informatie ontbreekt die de gemiddelde consument nodig heeft om een geïnformeerd besluit over een transactie te kunnen nemen. De grieven van Vodafone komen in de kern erop neer dat de Commissie ten onrechte heeft geoordeeld dat het als 5G aangeprezen netwerk van Vodafone (nog) niet de innovatieve mogelijkheden van 5G aanbiedt en Vodafone dus geen volwaardige 5G aanbiedt. Het College concludeert dat Vodafone volwaardige 5G aanbiedt over de 1800 MHz band en geen ‘opgewaardeerde 4G’. Dit leidt tot de conclusie dat er geen noodzaak bestaat in de commercial het voorbehoud op te nemen dat de getoonde toepassingen pas mogelijk zijn als de ‘5G frequenties’ zijn geveild. De beslissing van de Commissie wordt vernietigd en de klacht wordt alsnog afgewezen.