RB 3487

Conclusie A-G: invoering JA/JA stickers niet onrechtmatig

Rechtspraak (NL/EU) 5 feb 2021, RB 3487; ECLI:NL:PHR:2021:98 (Koninklijk Verbond van Grafische Ondernemingen tegen Gemeente Amsterdam), http://www.reclameboek.nl/artikelen/conclusie-a-g-invoering-ja-ja-stickers-niet-onrechtmatig

HR 5 februari 2021, IEF 19754, RB 3487; ECLI:NL:PHR:2021:98 (Koninklijk Verbond van Grafische Ondernemingen tegen Gemeente Amsterdam) Sinds 2018 mag in de gemeente Amsterdam ongeadresseerd reclamedrukwerk alleen worden bezorgd indien op de brievenbus een JA/JA sticker is aangebracht. Dit wordt het opt-in-systeem genoemd. Voorheen gold dat ongeadresseerd reclamedrukwerk overal mocht worden bezorgd, tenzij er een NEE/JA of NEE/NEE sticker op de brievenbus was aangebracht. Dit is het zogenaamde opt-out-systeem. Het nieuwe systeem is er voor bedoeld om milieuvervuiling tegen te gaan. Het Koninklijk Verbond van Grafische Ondernemingen en de Vereniging Mail Distributie Bedrijven zijn een procedure gestart om schadevergoeding te vorderen van de gemeente Amsterdam, omdat zij door dit nieuwe systeem minder drukwerk kunnen verspreiden. Volgens het hof is het nieuwe systeem niet onrechtmatig. Het hof wees de vordering dan ook af. Tegen deze beslissing is casssatie ingesteld. Aan de orde is of het nieuwe systeem een wettelijke grondslag heeft en of het systeem al dan niet in strijd is met het Europese recht of met de algemene rechtsbeginselen. Advocaat-generaal Wissink adviseert de Hoge Raad in zijn conclusie de beslissing in stand te houden. Volgens hem is het systeem niet onrechtmatig en is de gemeente bevoegd om dit systeem in te voeren, mede omdat de Wet Milieubeheer ruimte laat aan de gemeente regels te stellen hieromtrent. 

RB 3485

HvJ EU: verbod op reclame kan in strijd zijn met Unierecht

3 feb 2021, RB 3485; ECLI:EU:C:2021:89 (Fussl Modestraße Mayr tegen SevenOne Media ), http://www.reclameboek.nl/artikelen/hvj-eu-verbod-op-reclame-kan-in-strijd-zijn-met-unierecht

HvJ EU 3 februari 2021, IEF 19747, RB 3485, IEFbe 3182; ECLI:EU:C:2021:89 (Fussl Modestraße Mayr GmbH tegen SevenOne Media GmbH) Televisieomroep. Gelijke behandeling. Het Hof verklaart dat een volledige verbod, waardoor de inkomsten uit regionale televisiereclame worden voorbehouden aan regionale en lokale zenders, mogelijkerwijs verder dan noodzakelijk is om een gevarieerd televisieaanbod te behouden en kan leiden tot een ontoelaatbare ongelijkheid tussen de landelijke televisieomroepen en de aanbieders van reclamediensten op internet.

RB 3463

Vacature: advocaat-stagiair IE en reclamerecht bij Holla

Holla Advocaten is op zoek naar een advocaat-stagiair(e) intellectuele eigendom (IE) en reclamerecht, standplaats: Eindhoven.

Beschik je over een recent behaalde juridische master met civiel effect of verwacht je die op korte termijn af te ronden? Heb je affiniteit met intellectuele eigendom (IE) en zou je je daarnaast willen ontwikkelen op het gebied van reclamerecht? Ben je daarnaast energiek, enthousiast en een echte team player? We komen graag met je in contact!

Wij bevinden ons in de top 25 van Nederlandse advocatenkantoren en hebben specialisten op een groot aantal rechtsgebieden in huis. De cliëntenkring van Holla is heel divers en bestaat uit zowel nationale als internationale bedrijven en instellingen. Door het aantrekkelijke formaat van ons kantoor en de diversiteit van onze cliënten gaan diepgang en variatie hand in hand.

De Business Unit Intellectuele Eigendom, ICT & Privacy bestaat uit een team van acht advocaten. Het team is gespecialiseerd in onder andere het merken-, auteurs- en modellenrecht, ICT-recht en nieuwe media. Jij gaat je vooral bezighouden met IE en het reclamerecht.
Lees verder.

RB 3483

HvJ EU over de informatie die op cosmeticaproducten moet zijn aangebracht

buitenland 17 dec 2020, RB 3483; ECLI:EU:C:2020:1039 (A.M. tegen E.M.), http://www.reclameboek.nl/artikelen/hvj-eu-over-de-informatie-die-op-cosmeticaproducten-moet-zijn-aangebracht

HvJ EU 17 december 2020, IEF 19742, RB 3484, IEFbe 3180; ECLI:EU:C:2020:1039 (A.M. tegen E.M.) A.M. is eigenaar van een schoonheidssalon en kocht bij distributeur E.M. cosmetische producten van een Amerikaanse fabrikant. A.M. heeft een opleiding gevolgd die werd gegeven over de producten die E.M. verkocht, waarbij ook de etikettering van die producten aan bod kwam. A.M. kocht na deze opleiding diverse cosmetische producten bij E.M. A.M. beëindigde de overeenkomst, omdat de verkochte waar gebreken vertoonde. A.M. voert daarbij aan dat de verpakking van de cosmetische detailhandelsproducten geen informatie vermeldt in het Pools over de functie van het product, te weten de vermeldingen die voortvloeien uit artikel 19, lid 1, onder f), en lid 5, van verordening nr. 1223/2009. E.M. verzekerde echter dat de producten weldegelijk geëtiketteerd waren overeenkomstig de geldende bepalingen. Op de producten is een symbool aangebracht dat een hand met een open boek voorstelde en dat de eindgebruiker van het product verwees naar een bijsluiter, in casu een catalogus in het Pools. In deze omstandigheden heeft de rechter besloten hierover het Hof prejudiciële vragen te stellen. Mede gelet op het oogmerk om de voorschriften inzake de etikettering van cosmetische producten uitputtend te harmoniseren, wordt geoordeeld dat niet is voldaan aan de neergelegde verplichting om op de verpakking informatie aan te brengen over de functie van het cosmetisch product.

RB 3484

Seminar Privacy en Franchise op donderdag 4 februari. Aanmelden nog mogelijk!

De inwerkingtreding van de nieuwe Franchisewet per 1 januari 2021 heeft aanzienlijke gevolgen voor ondernemers en voor uw rechtspraktijk. Dit betreft ook de omgang met privacy en persoonsgegevens. Hoe verhoudt de nieuwe Franchisewet zich tot bestaande privacywetgeving - en tot de ePrivacy Verordening?

Op donderdag 4 februari licht Eva de Vries (SOLV) dit toe in een verdiepend online 'flitsseminar'. In een kort en bondig seminar besteedt zij onder meer aandacht aan:
- Gegevensverwerkingen en franchiseformules
- Rolverdeling en verantwoordelijkheden van franchisegever, franchisenemer en dienstverleners
- Privacy verplichtingen en afspraken tussen franchisegever en franchisenemer

RB 3482

Webinar: de nieuwe Franchisewet en Privacy

Welke gevolgen heeft de nieuwe Franchisewet voor uw cliënten? Wat betekent dit voor franchisegever en -nemer, voor contracten, IE-rechten en voor privacyrechten?

In de eerste weken van 2021 zetten verschillende experts deze gevolgen uiteen in een serie online seminars. Het eerstvolgende seminar, deel 3 in deze serie, vindt plaats op donderdag 4 februari.

Eva de Vries (SOLV advocaten) besteedt tijdens dit webinar onder andere aandacht aan:

RB 3480

Kort geding UV-stralers

15 okt 2020, RB 3480; ECLI:NL:RBDHA:2020:13651 (Sunshower B.V. tegen Beter Bad B.V), http://www.reclameboek.nl/artikelen/kort-geding-uv-stralers

Vzr. Rechtbank Den Haag 15 oktober 2020, IEF 19708, RB 3480; ECLI:NL:RBDHA:2020:13651 (Sunshower B.V. tegen Beter Bad c.s.) Sunshower is opgericht in 2001 en houdt zich bezig met de ontwikkeling en verkoop van elektronische apparatuur, in het bijzonder infrarood- en ultravioletstralers, bestemd voor de inbouw in badkamers. Beter Bad c.s. houdt zich bezig met de vervaardiging van elektrische apparatuur, waaronder verlichting en IR-stralers. Zij is tevens houdster van het merk XENZ. Sunshower is houdster van het op 21 juni 2014 geregistreerde Gemeenschapsmodel (hierna: het Sunshower model). Onder de naam Feel Good Shower, van het merk Xenz biedt Beter Bad al een aantal jaren een UV-/IR-straler aan voor sanitaire toepassing. Sinds het voorjaar van 2020 is het assortiment van de Feel Good Shower uitgebreid met drie nieuwe modellen.

RB 3479

Flitsseminar Franchisewet op donderdag 21 januari

Schuif aan en blijf op de hoogte met deze online flitsseminars over de nieuwe Franchisewet! In de komende weken zetten experts diverse aspecten van de nieuwe wet uiteen in een nieuwe serie flitsseminars van deLex. In no time krijgt u een helder overzicht van alle gevolgen.

Tijdens een (verdiepend) seminar op donderdagochtend 21 januari gaat Esther Brons-Stikkelbroeck in op de gevolgen voor de verhouding franchisegever-franchisenemer.
Aanmelden voor dit seminar is nog mogelijk, via deze link.


Alle seminars in deze serie vinden vinden online plaats, van 09:30 – 11:00 uur. Check voor het programma en/of inschrijven onze website, of neem contact op via info@delex.nl.

RB 3478

De familie Wachtman, nieuwe roman van Christiaan Alberdingk Thijm

Op 20 januari verschijnt De familie Wachtman de nieuwe roman van Christiaan Alberdingk Thijm, auteur en partner bij bureau Brandeis.

De wetenschappelijke carrière van Philip Wachtman zit in een dip. Zijn promotieonderzoek over de anonimiteit van de spermadonor is overbodig geworden en hij dreigt gepasseerd te worden voor een benoeming tot hoogleraar. Hoe anders vergaat het zijn vriendin, stemactrice Freya de Koning, die zich op het hoogtepunt van haar roem bevindt. Maar er is één groot gemis. Freya is op haar negenendertigste nog kinderloos. Het ligt aan Philip, denkt Freya. Maar hij weet dat de oorzaak niet bij hem kan liggen. Wachtman heeft naar schatting 411 nakomelingen, het gevolg van uit de hand gelopen praktijkonderzoek bij de spermabank. Door een uitspraak van de rechter dreigt hij zijn levenswerk niet langer geheim te kunnen houden.

Achtervolgd door zijn verleden en een opdringerige studente, komt Wachtman gaandeweg tot de conclusie dat hij niet is wie hij dacht te zijn. Een indrukwekkende roman over maakbaarheid, identiteit en privacy.

Ambo|Anthos uitgevers, € 22,99, paperback, 378 blz, ISBN 9789026352508.
Reserveer hier alvast een exemplaar.

RB 3477

Reclamerechtcongres op donderdag 28 januari

Onze eerste online editie van het Nationaal Reclamerechtcongres op 10 december was een geslaagd event! Persoonlijk gericht, met ruimte voor discussie en vragen. Binnenkort, op donderdagmiddag 28 januari, volgen we met deel 2. Ook dan komen we weer met nieuwe en boeiende onderwerpen, toegelicht door sprekers uit de praktijk!

Zo vertelt Bernadette van Buchem, lid raad van bestuur en vicevoorzitter van de Kansspelautoriteit, alles over reclame voor kansspelen. Een actueel onderwerp, nu dit voorjaar naar verwachting online kansspelen worden gelegaliseerd. Wat is toegestaan voor gokreclames en hoe ziet men daar op toe? Otto van der Harst, directeur van de Stichting Reclamecode, gaat in op online zelfregulering, de uitdagingen en nieuwe experimenten vanuit de Reclamecode Commissie. Jan-Pieter Hustinx, partner bij Picnic, deelt zijn inzichten over E-commerce vanuit de praktijk.

Tot slot vertellen Tim Claassen (Havas Lemz, VIA) en Baba Touré (Hammerfest, VIA, VEA) hoe reclamebureau’s om kunnen gaan met inclusiviteit en (het voorkomen van) sterotyping in reclame.

De tijden
14.00 – 14.45 Kansspelautoriteit (Ksa)
14.55 – 15.45 E-commerce
15.55 – 16.35 Stichting Reclame Code
16.45 – 17.30 Stereotyping, diversiteit en inclusiviteit in reclame

Kortom: ook nu hebben we een actueel programma, met toezichthouders, advocaten en sprekers uit de praktijk. Mis deze editie niet. Schrijf je hier in en schuif aan!

RB 3475

Gebruik van term 'advertorial' niet nodig

Zelfregulering (RCC, KOAG/KAG) 4 dec 2020, RB 3475; (klager tegen c/t magazine), http://www.reclameboek.nl/artikelen/gebruik-van-term-advertorial-niet-nodig

SCR 4 december 2020, RB 3475; 2020/00304 (klager tegen c/t magazine) De klacht richt zich tegen de plaatsing van een artikel in c/t magazine, dat eigenlijk een advertorial is. Het artikel wordt echter niet als zodanig aangeduid. De opmaak van de pagina is volgens verweerde afwijkend van de reguliere content, zodat het voor de lezers duidelijk zou moeten zijn dat het niet om inbreng van verweerder gaat. Het gebruik van de term advertorial zou daarbij afbreuk doen. Geoordeeld wordt dat de uit inhoud van het artikel voldoende duidelijk op te maken valt dat het gaat om een reclame-uiting en daarom wordt de klacht afgewezen.

RB 3476

Dwangsom voor commerciële bemiddelingswebsites

8 dec 2020, RB 3476; (ACM tegen Statempire en MijnVerklaring), http://www.reclameboek.nl/artikelen/dwangsom-voor-commerci-le-bemiddelingswebsites

ACM 4 december 2020, IT 3371, RB 3476; ACM/19/39022 (ACM tegen Statempire en MijnVerklaring) Uit het nieuwsbericht van ACM: ACM heeft een last onder dwangsom opgelegd aan Empiru B.V. en haar dochterondernemingen Statempire B.V. en Mijnverklaring B.V., omdat het bedrijf zich niet houdt aan de consumentenregels. Het bedrijf biedt via websites als mijnverklaring.nl, mijnonlineloket.nl, socialepremie.nl en mijnonlineloket.nl commerciële bemiddeling voor overheidsdiensten aan.

RB 3473

Mr. S.K. Martens Academie 2021

Na een bijzondere jaar waarin we 16 deelnemers mochten feliciteren met de afronding van de postacademische specialisatie-opleiding IE- en procesrecht in de commerciële praktijk aan de Mr. S.K. Martens Academie, staan we klaar voor de studenten van 2021!
 
We kijken met plezier terug op de zes fysieke en tien online bijeenkomsten die we organiseerden voor de eerste deelnemers. Bijeenkomsten waarin we ons hebben verdiept in niet minder dan 39 onderwerpen over het IE (proces)recht. Het was intensief, leerzaam en bracht goede onderlinge contacten.

RB 3472

HvJ EU: beantwoording prejudiciële vragen over bewijslast gezondheidsclaims

10 sep 2020, RB 3472; ECLI:EU:C:2020:693 (Konsumentombudsman tegen Mezina AB), http://www.reclameboek.nl/artikelen/hvj-eu-beantwoording-prejudici-le-vragen-over-bewijslast-gezondheidsclaims

HvJ EU 9 september 2020, IEF 19670, RB 3472, LS&R 1895, IEFbe 3163; ECLI:EU:C:2020:693 (Konsumentombudsman tegen Mezina AB) Mezina is actief op het gebied van het vervaardigen en het in de handel brengen van natuurlijke remedies en voedingssupplementen. Bij het in de handel brengen van deze producten, gebruikt Mezina gezondheidsclaims. De verordening nr. 1924/20061 regelt dat, bij etikettering van en de reclame voor levensmiddelen, er voor moet worden gezorgd dat de stoffen waarvoor een claim wordt gedaan, een bewezen heilzaam nutritioneel of fysiologisch effect hebben. De richtlijn 2005/29 beschermt de consument en verbiedt handelaren een verkeerde indruk te geven van de aard van producten. De Konsumentombudsman heeft beroep ingesteld om daarmee Mezina te verbieden deze gezondheidsclaims te gebruiken. De behandeling van de zaak is geschorst en het Hof wordt de prejudiciële vragen gesteld of de bewijslast op de handelaar rust die een bepaalde gezondheidsclaim doet of op de autoriteit die de nationale rechter verzoekt de handelaar te verbieden deze claim nog te gebruiken. Geoordeeld wordt dat de betrokken exploitant de gebruikte claim met algemeen aanvaard wetenschappelijk bewijs dient te onderbouwen.

RB 3464

Vertaalbureau Hendriks & James stelt zich voor

Nynke Hendriks & Ian James Gaukroger zijn de oprichters van juridisch vertaalbureau Hendriks & James. Hun bureau is inmiddels bijna 20 jaar in Amsterdam gevestigd en telt vele internationale advocatenkantoren tot zijn klantenkring. Zij vertalen uitsluitend juridische stukken Nederlands/Engels v.v. en zijn onder meer gespecialiseerd in vertalingen op het gebied van IE (www.hendriks-james.nl).

Wat vertalen jullie het liefst?

Nynke: Ik ben afgestudeerd op de octrooirechtelijke bepalingen van het TRIPs-verdrag en ben nog steeds graag bezig met octrooiteksten. En wetsbepalingen vind ik mooi om te vertalen omdat er geen woord te veel in staat. Elk woord is gewogen.

Ian:  Ik vind de manier waarop rechters denken altijd interessant. Hun logica en de manier waarop een gevolgtrekking tot stand komt: ‘Het feit dat … betekent niet dat…’.

RB 3469

Vergelijking waterontharders is geoorloofde vergelijkende reclame

9 dec 2020, RB 3469; (24Man tegen X), http://www.reclameboek.nl/artikelen/vergelijking-waterontharders-is-geoorloofde-vergelijkende-reclame

Vzr. Rechtbank Amsterdam 9 december 2020, IEF 19643; C/13/691686 / KG ZA 20-950 MvW/MB (24Man tegen X) Kort geding. 24Man houdt zich bezig met het aanbieden van magnetische waterontharders, met de naam 'Amfa4000'. X is een concurrent van 24Man en biedt magnetische waterontharders aan met de naam 'Aquamag7000'. X heeft de aanduiding 'Amfa4000' als ‘adword’ laten registreren. Dat houdt in dat advertenties van X kunnen verschijnen als iemand als zoekwoord 'Amfa4000' intikt. Op door X geëxploiteerde websites wordt de 'Amfa4000' vergeleken met de 'Aquamag7000'. 24Man vordert X te veroordelen om inbreuk op haar merkrechten en ieder onrechtmatig handelen te staken.

RB 3468

Kennismaking en verdieping nieuwe Franchisewet 2021

Binnenkort start bij deLex Media een serie online seminars over de nieuwe Franchisewet die naar verwachting per 1 januari 2021 in werking treedt. Deze wet heeft gevolgen voor zowel franchisenemers- als gevers, en voor u als professional in het vakgebied.
De gevolgen voor franchiseovereenkomsten, privacy en marketing zijn aanzienlijk!
Bert-Jan van den Akker, Esther Brons-Stikkelbroeck en Eva de Vries nemen u gedurende vier seminars mee door de algemene en praktische aspecten van deze nieuwe wet.

RB 3467

Nationaal Reclamerechtcongres. Aanmelden is nog mogelijk

Donderdag staat het Nationaal Reclamerechtcongres 2020 alweer op de agenda. Omdat we weer online gaan, verdelen we programma over twee webinars, op 10 december en op 28 januari 2021. In januari komen onder meer e-commerce aan bod, de Stichting Reclame Code en het toezicht van de Kansspelautoriteit (KSA). Met dagvoorzitters Ebba Hoogenraad en Willem Leppink als moderators en aanjagers!

Middagprogramma donderdag 10 december

RB 3462

Aanmelden voor het Nationaal Mediarechtcongres kan nog steeds

Actueler dan ooit, het Nationaal Mediarechtcongres 2020. We gaan online, met een interactief programma, met voldoende pauzes en onderling contact. Martijn van Dam licht de digitale strategie toe van de NPO, Remy Chavannes behandelt de Digital Services Act en Anke Strijbos en Roland Wigman geven een overzicht van het nieuwe Auteurscontracten- en vergoedingenrecht, mede na de implementatie van de Online Omroeprichtlijn. Met een paneldiscussie over nieuwe verplichtingen voor producenten staat ons een boeiend middagprogramma te wachten.

Het programma:

RB 3457

Aanmelden nog mogelijk voor het Nationaal Mediarechtcongres

Actueler dan ooit, het Nationaal Mediarechtcongres 2020. We gaan online, met een interactief programma, met voldoende pauzes en onderling contact. Martijn van Dam licht de digitale strategie toe van de NPO, Remy Chavannes behandelt de Digital Services Act en Anke Strijbos en Roland Wigman geven een overzicht van het nieuwe Auteurscontracten- en vergoedingenrecht, mede na de implementatie van de Online Omroeprichtlijn. Met een paneldiscussie over nieuwe verplichtingen voor producenten staat ons een boeiend middagprogramma te wachten.

Het programma: