RB 3364

Boete voor verwijderen bewijsmateriaal tijdens inval ACM

toezichthouder 10 dec 2019, RB 3364; (Verwijderen bewijsmateriaal), http://www.reclameboek.nl/artikelen/boete-voor-verwijderen-bewijsmateriaal-tijdens-inval-acm

ACM 10 december 2019, RB 3364; ACM/19/035612 (Verwijderen bewijsmateriaal) De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft aan een bedrijf een boete opgelegd omdat ze een onderzoek van de ACM heeft belemmerd. Medewerkers van het bedrijf dat wordt onderzocht voor het maken van concurrentievervalsende afspraken, hebben WhatsApp groepen verlaten en chats gewist tijdens een inval van de ACM. Dat is verboden.

RB 3363

NS Stations mag geen uitvoering meer geven aan advertentie overeenkomsten

Rechtspraak (NL/EU) 7 okt 2019, RB 3363; ECLI:NL:GHARL:2019:7958 (NS Stations tegen JCDecaux), http://www.reclameboek.nl/artikelen/ns-stations-mag-geen-uitvoering-meer-geven-aan-advertentie-overeenkomsten

Hof Arnhem-Leeuwarden 1 oktober 2019, RB 3363; ECLI:NL:GHARL:2019:7958 (NS Stations tegen JCDecaux) NS Station houdt zich bezig met het beheer en de exploitatie van stations. Hieronder valt ook de exploitatie van advertentiemogelijkheden. Sinds 1998 werkt NS Stations samen met (een rechtsvoorganger van) Exterion. In 2011 is een nieuwe concessieovereenkomst gesloten, met een looptijd tot 1 januari 2028. Met Ngage-Media is in 2015/2016 ook een (pilot)overeenkomst gesloten. Het Franse JCDecaux is een concurrent van beide bedrijven. Twee vragen van aanbestedingsrechtelijke aard staan centraal. Ten eerste is de vraag of het doen exploiteren van advertentiemogelijkheden op stations een aanbestedende dienst is. Ten tweede is de vraag of er sprake is van een grensoverschrijdend belang. 

RB 3361

Winactie niet-verschenen telefoon misleidend

Zelfregulering (RCC, KOAG/KAG) 12 nov 2019, RB 3361; 2019/00641 (Samsung tegen X), http://www.reclameboek.nl/artikelen/winactie-niet-verschenen-telefoon-misleidend

RCC 12 november 2019, RB 3361; 2019/00641 (Samsung tegen X) Samsung had op haar website een reclame voor een winactie. Bij aanschaf van een 'Samsung S10+ 10 Year Galaxy Edition' kon men een (nog te verschijnen) 'Galaxy Fold' winnen. Klager stelt dat hij mede door deze winactie de betreffende telefoon heeft gekocht. Het lukt hem vervolgens niet om zich aan te melden voor de actie, ook niet na contact met medewerkers van de adverteerder. Klager vraagt zich af of er wel sprake is van een echte winactie.

RB 3360

Laatste plaatsen Nationaal Reclamerechtcongres

Klagers en influencers, purposewashing, rebranding, online reclame en het Nationaal Preventie-akkoord: allemaal onderwerpen die aan de orde komen tijdens het Nationaal Reclamerechtcongres van deLex!

Met het jaarlijkse overzicht van rechterlijke hits and misses door Ebba Hoogenraad, een terugblik van Anne-Jel Hoelen (ACM), Madeleine de Cock Buning (UU) over online en de huidige stand van de regelgeving, en de volgende onderwerpen en sprekers:

  • Waarom is klagen leuk?  Otto van der Harst (Stichting Reclame Code) licht toe, en vertelt over het nut van klagen.
  • De #Ad campagne Nationale betutteling of niet: het Nationaal Preventieakkoord bestaat nu een jaar. Sarah Arayess licht de juridische kaders toe, en neemt samen met Otto van der Harst, Theo Heere (VBZ), Eva Knipscheer (Albert Heijn) en Peter de Wolf (Stiva) deel aan de paneldiscussie.
  • Van Nuon naar Vattenfall: Melle van Diepen (Vattenfall) schetst de praktische ervaringen bij dit rebrandingtraject.
  • Commercie en duurzaamheid: een goede combinatie? Willem van der Schoot, CEO bij Havas Lemz, kiest voor de positieve invalshoek en geeft aan hoe creativiteit ten goede kan worden ingezet in een commerciële omgeving.

Ebba Hoogenraad (Hoogenraad & Haak) en Willem Leppink (Ploum) staan garant voor een inspirerend en nieuw programma. Waar en wanneer? Op donderdag 12 december 2019 in het West-Indisch Huis. Het volledige programma is hier bijgevoegd. Meteen inschrijven kan ook.

We zien u graag tegemoet op 12 december!

RB 3359

Duurzaamheidsclaim snackbar misleidend

toezichthouder 4 jul 2019, RB 3359; (Misleidende duurzaamheidsclaim), http://www.reclameboek.nl/artikelen/duurzaamheidsclaim-snackbar-misleidend

SRC 4 juli 2019; RB 3359; 2019/00209 (Misleidende duurzaamheidsclaim) ​Tegen snackbar Kwalitaria is een klacht ingediend bij Stichting Reclame Code. De klacht richt zich op een YouTube-video getiteld “Kwalitaria 4.0: op weg naar 100% duurzaamheid”. In de video wordt meerdere malen een bord getoond waarop staat: “Op weg naar 100% duurzaamheid. Daar waar mogelijk gebruiken we Beter Leven keurmerk vlees, Plofkipvrije kipproducten, minder zout, minder suiker, minder vetten en méér groenten.”

RB 3358

Desinformatie en de democratische rechtsstaat

Op 2 december wordt in Utrecht een paneldiscussie gehouden over 'Desinformatie en de democratische rechtsstaat' geleid door prof. dr. Madeleine de Cock Buning van de Universiteit Utrecht. Wetenschappers, wetgevers en professionals uit de praktijk gaan in discussie.
Onderwerpen die aan bod komen zijn onder meer: vertrouwen in de media en journalistiek, hate speech, content moderatie en vrije meningsuiting en het vertrouwen in de rechtsstaat. Deelname is open voor iedereen en gratis. Wel graag even aanmelden via deze link.

RB 3356

EU-consument beter beschermd

De EU onderneemt stappen om consumenten beter te beschermen. Op 8 november jl. heeft de Raad een richtlijn aangenomen die de EU-wetgeving inzake consumenten­bescherming moderniseert en de handhaving van consumenten­rechten vergemakkelijkt. In maart had de Raad hierover een akkoord bereikt met het Europees Parlement.

Anna-Maja Henriksson, Fins minister van Justitie: 'Consumentenbescherming is een essentieel onderdeel van de interne markt. Dankzij de richtlijn zijn EU-consumenten beter beschermd wanneer zij online producten of diensten kopen. De richtlijn bevat ook krachtigere maatregelen tegen oneerlijke of misleidende handelspraktijken in de EU'.

RB 3349

Nationaal Reclamerechtcongres op 12 december

Een dag vol netwerkmogelijkheden, actuele onderwerpen en een boeiende mix aan sprekers: dat is het Nationaal Reclamerechtcongres van deLex! Ebba Hoogenraad en Willem Leppink staan garant voor een inspirerend en fris programma.

RB 3354

Seksuele lading betekent niet onfatsoenlijk

Zelfregulering (RCC, KOAG/KAG) 9 okt 2019, RB 3354; (Licht uit), http://www.reclameboek.nl/artikelen/seksuele-lading-betekent-niet-onfatsoenlijk

Stichting Reclame Code 9 oktober 2019, RB 3354;2019/00560 (Licht uit) De klacht betreft een televisiereclame van Lampdirect met de boodschap dat de verlichting niet de juiste manier is om geld te besparen. De adverteerder probeerde dit op een humoristische manier over te brengen. In het geacteerde verhaal gaat iets mis, waardoor twee mensen in een ongelukkige situatie terechtkomen. Met name vallen de twee mensen, als gevolg van het uitzetten van het licht, van de trap. De man ligt daarbij op zijn buik en zijn hoofd bevindt zich onder de rok van de vrouw die wijdbeens tegen de muur zit. Klaagster maakt niet alleen bezwaar tegen het tijdstip van uitzending maar ook de inhoud van de reclame. Volgens haar is de reclame in strijd met de goede smaak en het fatsoen, zeker voor zover deze wordt uitgezonden rond 17.30 uur. De klacht wordt afgewezen, omdat het feit dat de seksueel geladen uiting niet door iedereen wordt gewaardeerd niet met zich meebrengt dat de uiting in strijd is met de NRC, ook niet indien uitgezonden rond 17.30 uur.

RB 3355

HvJ EU: verplichte vermelding herkomst wanneer weglating consument kan misleiden

EU 12 nov 2019, RB 3355; ECLI:EU:C:2019:954 (Psagot tegen Ministre de l’Économie et des Finances), http://www.reclameboek.nl/artikelen/hvj-eu-verplichte-vermelding-herkomst-wanneer-weglating-consument-kan-misleiden

HvJ EU 12 november 2019, RB 3355; ECLI:EU:C:2019:954 (Psagot tegen Ministre de l’Économie et des Finances). Antwoord op prejudiciële vragen van Conseil d’État (hoogste bestuursrechter Frankrijk). Levensmiddelen die afkomstig zijn uit gebieden die worden bezet door Israël, moeten de vermelding van het gebied van oorsprong bevatten. Tevens moet in het geval dat de levensmiddelen afkomstig zijn uit een Israëlische nederzetting binnen dat gebied, ook deze herkomst vermeld worden. Uit verordening nr. 1169/2011 volgt dat de verstrekking van informatie aan de consumenten hen in staat moet stellen een goed doordachte keuze te maken op grond van onder andere ethische aspecten of aspecten die betrekking hebben op eerbiediging van het internationale recht. Dergelijke overwegingen kunnen de aankoopbeslissingen van consumenten namelijk beïnvloeden.

RB 3353

Facebook moet aanvullende maatregelen treffen tegen nepadvertenties

Rechtspraak (NL/EU) 11 nov 2019, RB 3353; ECLI:NL:RBAMS:2019:8415 (X tegen Facebook), http://www.reclameboek.nl/artikelen/facebook-moet-aanvullende-maatregelen-treffen-tegen-nepadvertenties
Facebook

Vzr. Rechtbank Amsterdam 11 november 2019, IE 18813, RB 3353, IT 2939; ECLI:NL:RBAMS:2019:8415 (X tegen Facebook) Eiser is een bekende mediaondernemer en eigenaar van Talpa Network. Vanaf oktober 2018 tot in ieder geval maart 2019 verschijnen er advertenties op Facebook waarbij eiser in verband wordt gebracht met Bitcoin en Bitcoin investeringen. Gebruikers die op de advertenties ingaan raken hun geld kwijt. De totale omvang van de schade door gedupeerden is zeker 1,7 miljoen euro. Eiser stelt dat Facebook onrechtmatig handelt door niet alles te doen wat in haar vermogen ligt om dergelijke advertenties te voorkomen of spoedig te verwijderen. Facebook verweert zich door te stellen dat zij al alles doet wat redelijkerwijs van haar kan worden verwacht. Daarbij stellen ze dat een verdergaand optreden tegen dergelijke adverteerders niet hoeft, niet mag en ook technisch niet kan. Vaststaat dat het zonder toestemming gebruiken van naam en portret met als doel mensen op te lichten een inbreuk is op de persoonlijke levenssfeer en is derhalve ook onrechtmatig. Het bieden van een platform voor dergelijke advertenties, waarbij geen tegenmaatregelen worden genomen die redelijkerwijs kunnen worden verwacht, kan in beginsel ook op zichzelf als onrechtmatig handelen worden bestempeld. Facebook zal in het vervolg meer moeten doen tegen nepadvertenties. Dit is mogelijk zonder een (wettelijk verboden) algemeen filter. Verder zal Facebook ook gebruiks- en betaalgegevens van de adverteerders moeten overhandigen.

Lees ook het interview met Christaan Alberdingk Thijm in De Volkskrant over deze zaak.

RB 3352

Inhoudsopgave Intellectuele Eigendom en Reclamerecht (IER)

Inhoudsopgave van de nieuwe editie van het tijdschrift Intellectuele Eigendom en Reclamerecht (IER).

Nr. 23    SRC’s #AD influencer-campagne: mooi - maar kan het nóg wat vlotter met de vlogger? / Prof. mr. dr. M. de Cock Buning & mr. E.H. Hoogenraad    p. 245
Nr. 24    Social Media Influencers; liever door de hond of door de kat gebeten? Een analyse van de nieuwe Europese regelgeving voor influencer-marketing / Prof. mr. dr. M. de Cock Buning    p. 247
Nr. 25    Goederenrechtelijke rechtskeuze in het IE-recht, een goed idee? / Mr. L.J. Braams    p. 261
Nr. 26    De opeisingstorpedo: een sterk strategisch wapen / Mr. ir. M.W. de Koning    p. 268

RB 3350

Term ‘Medical’ niet misleidend voor shirt ter bescherming van ziek/herstellend dier

Zelfregulering (RCC, KOAG/KAG) 26 sep 2019, RB 3350; (Medical Pet Shirts), http://www.reclameboek.nl/artikelen/term-medical-niet-misleidend-voor-shirt-ter-bescherming-van-ziek-herstellend-dier

RCC 26 september 2019, RB 3350; 2019/00537 (Medical Pet Shirts) De bestreden reclame-uitingen betreffen teksten op de website en in de folder van een producent van shirts die dienen ter bescherming van een ziek/herstellend dier. Klager maakt om twee redenen bezwaar. Allereerst stelt klager dat er essentiële informatie ontbreekt op de website en in de folder over een drukknoop, de zogeheten ‘popper fastening strap’, waarmee het shirt kan worden opgerold en vastgebonden. Ten tweede stelt klager dat adverteerder de term ‘medical’ in de naam van het product ten onrechte gebruikt, omdat het product naar de mening van klager geen medisch product is. De Commissie is van oordeel dat de informatie, op de website en de brochure, voldoende is om ervoor te zorgen dat de consument begrijpt hoe hij de drukknoop van het Medical Pet Shirt moet gebruiken en er dus geen essentiële informatie ontbreekt. Verder acht de Commissie de term ‘medical’ niet misleidend, nu het gaat om een artikel dat een medische toepassing heeft. De term ‘medical’ is geen term die alleen gebruikt zou mogen worden mits het artikel aan bepaalde (wettelijke) eisen voldoet. De klacht wordt afgewezen.

RB 3351

Ten onrechte claimen van lidmaatschap is misleidende reclame

29 okt 2019, RB 3351; ECLI:NL:RBOBR:2019:6262 (ASPB tegen Bibi/Denito en Hati), http://www.reclameboek.nl/artikelen/ten-onrechte-claimen-van-lidmaatschap-is-misleidende-reclame

Rechtbank Oost-Brabant 29 oktober 2019, IEF 18798, RB 3351; ECLI:NL:RBOBR:2019:6262 (ASPB tegen Bibi/Denito en Hati) Kort geding. Misleidende reclame, inbreuk IE-recht. De ASPB, een brancheorganisatie van schoorsteenvegers in Nederland, heeft de behartiging van economische, sociale en technische belangen van haar leden als doel. De organisatie is tevens houdster van een beeldmerk. Overeenkomstig het huishoudelijk reglement van de ASPB mag haar logo door gewone leden, aspirant leden, seniorleden, serviceleden en ereleden worden gevoerd. Denito B.V. betaalde als gewoon lid van de ASPB jaarlijks contributie voor het lidmaatschap van drie t/m vijf personen en een jaarlijkse bijdrage voor de lidmaatschapspasjes. In 2019 is Denito B.V. uitgeschrveen uit het handelsregister. De bestuurder van Denito B.V. is tevens bestuurder van Bibi. Bibi handelt ook onder de naam Denito schoorsteentechniek en heeft geen werknemers in dienst.

RB 3347

Van onjuist beeld Duitsers is geen sprake

Zelfregulering (RCC, KOAG/KAG) 26 sep 2019, RB 3347; (Warsteiner Alcoholfrei), http://www.reclameboek.nl/artikelen/van-onjuist-beeld-duitsers-is-geen-sprake

RCC 26 september 2019, RB 3347; 2019/00481 (Warsteiner Alcoholfrei) Buitenreclame. De bestreden reclame-uiting betreft een billboardposter. met de tekst: 'Net zoveel alcohol als Duitsers humor hebben'',  met daaronder de afbeelding van een flesje “Warsteiner Alcoholfrei'. Rechts naast het flesje staat: 'Alcohol-Frei'.Klager vindt deze reclame in strijd met artikel 2 van de Nederlandse Reclame Code (NRC) en voert hiertoe het volgende aan. 1. Het is onwaar dat Duitsers weinig humor hebben of minder dan bijvoorbeeld Nederlanders; klager verwijst naar https://www.hpdetijd.nl/2012-01-27/duitsers-lachen/. 2. De uiting houdt een belediging in van Duitsers (onder wie klagers vrouw en zoon, vele vrienden en oud-collega’s) en zet bevolkingsgroepen onnodig tegen elkaar op. Er wonen 75.000 Duitsers in Nederland, aldus klager. De slagzin 'Net zoveel alcohol als Duitsers humor hebben 'is wellicht satirisch bedoeld, maar is te zien op een billboard bij het station, “zonder verdere context”. Volgens klager is moeilijk te geloven dat de gemiddelde voorbijganger de uiting als satire zal herkennen. De klacht wordt afgewezen.

RB 3345

Inbreuk door reclame maken en verhandelen namaak-dierenarmbandjes

25 sep 2019, RB 3345; ECLI:NL:RBDHA:2019:10398 (Spin Master tegen VOF), http://www.reclameboek.nl/artikelen/inbreuk-door-reclame-maken-en-verhandelen-namaak-dierenarmbandjes

Rechtbank Den Haag 25 september 2019, IEF 18735, RB 3345; ECLI:NL:RBDHA:2019:10398; (Spin Master tegen VOF) Eiser Spin Master is een wereldwijd opererende speelgoedproducent. Spin Master heeft het product Twisty Petz geïntroduceerd. Twisty Petz zijn armbanden die kunnen veranderen in verzamelbare dieren. Spin Master is onder meer rechthebbende van het Uniemerk TWISTY PETZ dat op 1 februari 2018 is ingeschreven met registratienummer 017362641. Gedaagde, de VOF, erkent dat zij zonder toestemming van Spin Master identieke exemplaren van de Twisty Petz producten (de dierenarmbandjes) heeft ingekocht en verkocht en dat zij daarvoor reclame heeft gemaakt. Maar zij verzetten zich tegen toewijzing van de vorderingen, omdat Spin Master daarbij geen belang meer heeft, nu zij een onthoudingsverklaring hebben getekend en opgave hebben gedaan, terwijl Spin Master aanspraak maakt op buitensporige kosten en schadevergoeding. De VOF wordt bevolen iedere inbreuk op de auteursrechten te staken of gestaakt te houden. De gevorderde rectificatie en vordering op grond van onrechtmatige daad worden afgewezen.

RB 3344

HvJ EU: voor plaatsen cookies is actieve toestemming van internetgebruikers vereist

1 okt 2019, RB 3344; (Verbraucherzentrale tegen Planet49), http://www.reclameboek.nl/artikelen/hvj-eu-voor-plaatsen-cookies-is-actieve-toestemming-van-internetgebruikers-vereist

HvJ EU 1 oktober 2019, RB 3344, IT 2885, IEFbe 2958; C-673/17 (Verbraucherzentrale tegen Planet49) De Duitse federale vereniging van consumentenbeschermingsorganisaties betwist het gebruik dat Planet49 maakt van een standaard aangevinkt selectievakje waarmee internetgebruikers die aan onlinereclameloterijen willen deelnemen, toestemming verlenen voor het plaatsen van cookies. Met deze cookies wordt informatie verzameld om reclame te kunnen maken voor producten van partners van Planet49. Het Bundesgerichtshof verzoekt om uitlegging van het Unierecht over de bescherming van de persoonlijke levenssfeer bij elektronische communicatie. Geoordeeld wordt dat de toestemming van de gebruiker van een website voor het plaatsen en raadplegen van cookies op zijn apparatuur, niet rechtsgeldig is verleend wanneer hiertoe gebruik is gemaakt van een standaard aangevinkt selectievakje dat deze gebruiker moet uitvinken indien hij weigert zijn toestemming te verlenen.
Het is hierbij niet van belang of de informatie die is opgeslagen op de apparatuur van de gebruiker of daaruit is opgevraagd, al dan niet bestaat in persoonsgegevens. Het Unierecht beoogt de gebruiker namelijk te beschermen tegen iedere inmenging in zijn privéleven en met name tegen het risico dat verborgen identificatoren en andere soortgelijke software zonder zijn medeweten zijn apparatuur binnenkomen. Het Hof benadrukt dat de toestemming in die zin 'specifiek' moet zijn dat de gebruiker niet door het enkele feit dat hij op de knop voor deelname aan de reclameloterij heeft gedrukt, al geacht kan worden rechtsgeldig toestemming te hebben gegeven voor het plaatsen van cookies. Bovendien moet volgens het Hof de aanbieder van diensten de gebruiker onder meer informeren over de vraag hoelang de cookies actief blijven en of derden al dan niet toegang tot de cookies kunnen hebben. Zie ook [IT 2730].

RB 3343

Consultatie reglement naleving geneesmiddelenreclame

De CGR heeft besloten de huidige werkwijze te verbeteren en de samenwerking met de Keuringsraad te bestendigen. Dit leidt tot een nieuw gezamenlijk Reglement van de Stichtingen CGR, KOAG en KAG. Het Reglement regelt het toezicht van de Keuringsraad, de Codecommissie en de Commissie van Beroep op de Gedragscode Geneesmiddelenreclame, de Codes voor de Publieksreclame voor Geneesmiddelen en Medische (zelfzorg)hulpmiddelen en de Code voor de Aanprijzing van Gezondheidsproducten. Belangstellenden worden gevraagd op het ontwerp-Reglement te reageren. Het streven is de nieuwe werkwijze per 2020 te laten ingaan.

De CGR ziet de reacties uiterlijk vrijdag 25 oktober tegemoet. Reacties kunnen per e-mail worden ingediend bij cgr@cgr.nl, onder vermelding van “Reactie op de consultatie nieuw Reglement”.