RB 3544

Reclame voor mondkapjes met hoge beschermingsgraad misleidend

Zelfregulering (RCC, KOAG/KAG) 27 jul 2021, RB 3544; (Klager tegen Lucovitaal), http://www.reclameboek.nl/artikelen/reclame-voor-mondkapjes-met-hoge-beschermingsgraad-misleidend

RCC 27 juli 2021, RB 3544; 2021/00260 (Klager tegen Lucovitaal) Het betreft de website lucovitaal.nl en reclame van Lucovitaal in een folder voor zover in beide uitingen een uitwasbaar mondkapje wordt aangeboden in combinatie met hygiënische handgel en daarbij over het mondkapje wordt gezegd: “Beschermingsgraad 98,65%”. Klager is van mening dat adverteerder hiermee de indruk wekt dat het mondkapje een met een FFP2-mondmasker vergelijkbaar beschermingsniveau heeft. De voorzitter van de Commissie stelt, dat uit het door adverteerder overlegde testrapport blijkt dat het slecht een hoge beschermingsgraag tegen bacteriën heeft. Op deze manier is de reclame dus misleidend in die zin dat er geen sprake is van een hoge beschermingsgraad tegen virussen zoals het coronavirus. Nu de geclaimde beschermingsgraad niet bestaat, levert dit een gevaar voor de volksgezondheid op. Adverteerder wordt verboden om op deze manier reclame te maken. 

RB 3542

“Exclusieve ledenkorting bij 250 Nederlandse webwinkels” is deels misleidend

Zelfregulering (RCC, KOAG/KAG) 15 jul 2021, RB 3542; (Klager tegen Seniorenvoordeelpas), http://www.reclameboek.nl/artikelen/exclusieve-ledenkorting-bij-250-nederlandse-webwinkels-is-deels-misleidend

RCC 15 juli 2021 RB 3542; 2021/00177 (Klager tegen Seniorenvoordeelpas)  Klager klaagt dat er geen sprake is van de door adverteerder aangeprezen exclusiviteit met betrekking tot de aanbiedingen. Hij stelt dat het aangeboden voordeel ook langs andere wegen te verkrijgen is. Ook zijn er volgens klager minder webwinkels aangesloten bij de Seniorenvoordeelpas dan op de website vermeld staat. Klager heeft verder zijn twijfel geuit over de juistheid van de vermelding van de ‘aangesloten merken’, nu de door hem benaderde klantenservices van verschillende genoemde bedrijven stelden niet op de hoogte te zijn van samenwerking met adverteerder. Dit argument heeft de adverteerder voldoende weerlegd door te stellen dat ze niet met de betreffende bedrijven in contact treedt over de kortingsacties. De Commissie gaat alleen mee in de tweede klacht, nu de adverteerder heeft erkend dat geen sprake is van een stabiel aantal van de aangeprezen 250 webwinkels.

RB 3541

8e editie Data, Cybersecurity & Privacy (DCSP) nu verkrijgbaar!

The magazine Data, Cybersecurity & Privacy (DCSP) edition number 8 has been published! Once again, an edition where many of your data, cybersecurity and privacy related questions will be answered. Soon also available online. What to expect:

Columns
Rob van den Hoven van Genderen about eHealth and the AI-regulation;
- Peter van Schelven about Secure Software Development and OWASP;
- Hans Schnitzler about ‘Datacracy’;
- Bernold Nieuwesteeg about the discussion about digital autonomy that must become part of the Dutch political debate.

RB 3540

Onduidelijkheid over het aanprijzen van natuurvriendelijke eigenschappen

Rechtspraak (NL/EU) 30 apr 2021, RB 3540; ECLI:NL:RBROT:2021:3960 (Forbo tegen Duracryl ), http://www.reclameboek.nl/artikelen/onduidelijkheid-over-het-aanprijzen-van-natuurvriendelijke-eigenschappen

Vzr. Rechtbank Rotterdam 30 april 2021, IT 3600, RB 3540; ECLI:NL:RBROT:2021:3960 (Forbo tegen Duracryl)  Kort geding. Beide partijen houden zich bezig met de productie en verkoop van vloeren. Forbo heeft van Duracryl een exclusieve licentie verkregen voor de verkoop van een kurkvloer, CLL. Forbo vordert in deze zaak de staking van het gebruik van het woord ‘linoleum’ door Duracryl. Duracryl gebruikt dit woord in reclame-uitingen op haar website en brochures. Forbo onderbouwt dit met de stelling dat de CLL vloer niet de natuurvriendelijke eigenschappen van linoleum heeft. De voorzieningenrechter oordeelt dat het onduidelijk is wanneer het aanprijzen van natuurvriendelijke eigenschappen misleidend is. Ook heeft Duracryl onweersproken gesteld dat CLL door afnemers beschouwd wordt als een vloeibare vorm van linoleum. De vorderingen van Forbo worden afgewezen.

RB 3539

Najaarsagenda opleidingen

Voor de één is het zomerreces al begonnen, de ander is nog druk aan het werk. Bij deLex bereiden we rustig het nieuwe programma voor, om in september een vliegende start te maken met Entertainment en IE. Vanaf dan verwelkomen we u graag weer bij onze opleidingen!

Najaarsprogramma
- Donderdag 8 september: Entertainment en IE
- Dinsdag 5 oktober: Benelux Merkencongres 2021 deel 2
- Donderdag 7 oktober: Nederlands Octrooicongres 2021 deel 2

RB 3537

"De één blijft happy single, bij de ander is er een kleintje op komst" is niet kwetsend

Zelfregulering (RCC, KOAG/KAG) 17 jun 2021, RB 3537; (Klager tegen Independer), http://www.reclameboek.nl/artikelen/de-n-blijft-happy-single-bij-de-ander-is-er-een-kleintje-op-komst-is-niet-kwetsend

RCC 17 juni 2021, RB 3537; 2021/00079 (Klager tegen Independer) Klager vindt de uitspraak "De één blijft happy single, bij de ander is er een kleintje op komst" in een radiocommercial van Independer nodeloos kwetsend voor alleenstaanden. Independer heeft aangevoerd dat er geen sprake is van een tegenstelling, maar dat slechts twee voorbeelden worden gebruikt die om een ander soort verzekering vragen. De Commissie is het hiermee eens en stelt dat de suggestie niet wordt gewekt dat alleenstaanden geen kinderen kunnen krijgen. De klacht wordt afgewezen. 

RB 3536

Promotioneel kansspel voor test alarmsysteem is misleidend

Zelfregulering (RCC, KOAG/KAG) 22 jun 2021, RB 3536; (Klager tegen Verisure), http://www.reclameboek.nl/artikelen/promotioneel-kansspel-voor-test-alarmsysteem-is-misleidend

Voorzitter RCC 22 juni 2021, RB 3536; 2021/00178 (Klager tegen Verisure) Het betreft een advertentie op Instagram van Verisure waarin onder meer staat: “We zoeken huiseigenaren om ons alarmsysteem te testen”. In de advertentie bevindt zich een aanmeldknop naast de mogelijkheid van een swipe up. Na de swipe up bevindt zich een pagina van een promotioneel kansspel. Daarnaast wordt men volgens klager niet geselecteerd om een alarmsysteem te testen, maar geeft iemand na het invullen van een telefoonnummer toestemming om benaderd te mogen worden met een commercieel aanbod. Klager vindt de advertentie misleidend. De voorzitter is het hiermee eens en oordeelt dat het voor de consument duidelijk moet zijn dat hij of zij benaderd kan worden met een commercieel aanbod en dat het gaat om een promotioneel kansspel. Nu dat niet het geval is, is de betreffende reclame in strijd met artikel 5 NRC. 

RB 3538

Zelf vastgestelde CE-markering van product voldoende onderbouwd

Zelfregulering (RCC, KOAG/KAG) 18 jun 2021, RB 3538; (Klager tegen SmileWhite), http://www.reclameboek.nl/artikelen/zelf-vastgestelde-ce-markering-van-product-voldoende-onderbouwd

Voorzitter RCC 18 juni 2021, RB 3538; 2021/00218 (Klager tegen SmileWhite) Het betreft de website van SmileWhite en een aanbieding van haar tandenbleekset in een webshop, telkens voor zover in deze uitingen wordt gezegd dat dit product CE-gecertificeerd is. Klager is van mening dat de adverteerder onterecht deze claim maakt. De voorzitter oordeelt dat producenten van medische hulpmiddelen in klasse I zelf mogen vaststellen of het product voorzien mag worden met een CE-markering. Het compliance report is daarbij voldoende ondersteuning om aan te kunnen tonen dat aan bepaalde veiligheidseisen is voldaan. 

RB 3533

Consument mocht stapelvoordelen verwachten

Zelfregulering (RCC, KOAG/KAG) 29 jun 2021, RB 3533; (Klager tegen Postcodeloterij), http://www.reclameboek.nl/artikelen/consument-mocht-stapelvoordelen-verwachten

CvB RCC 29 juni 2021, RB 3533; 2021/00117 (Klager tegen Postcodeloterij) De klacht is gericht tegen een actie van de Postcodeloterij. Bij deze actie konden zeven vakjes worden opengekrast. Bij drie goede vakjes krijgt de deelnemer gegarandeerd €10,-, bij vijf goede vakjes maakt de deelnemer kans op €50.000,-. Klager had vijf goede vakjes opengekrast en ging er daarbij vanuit dat hij €10,- zou ontvangen. Kern van het geschil betreft de vraag of de gemiddelde consument ook zal begrijpen dat hij uitsluitend bij het krassen van drie cheques € 10,- ontvangt. Ondanks het woord 'of' mag de gemiddelde consument volgens het College uitgaan van een stapeling van voordelen. Het College houdt de beslissing van de Commissie in stand en acht de klacht van klager gegrond. 

RB 3535

Uitlatingen over snelheid 5G niet misleidend

Zelfregulering (RCC, KOAG/KAG) 29 jun 2021, RB 3535; (Klager tegen Vodafone), http://www.reclameboek.nl/artikelen/uitlatingen-over-snelheid-5g-niet-misleidend

CvB RCC 29 juni 2021, RB 3535; 2021/00019 (Klager tegen Vodafone)  Klager klaagt over de volgende uitlating op de website van Vodafone: “Want met 5G gaat streamen, downloaden en online gamen aanzienlijk veel sneller.” Klager heeft zelf enkele tests uitgevoerd waaruit volgens hem blijkt dat 5G niet sneller is dan 4G en in sommige gevallen zelfs langzamer. Volgens Vodafone komt dit, omdat klager gebruikt maakt van een 4G-extra abonnement. Deze vorm van 4G komt dicht in de buurt van 5G snelheden, waardoor bij klager volgens Vodafone de indruk is gewekt dat 5G niet aanzienlijk sneller is dan 4G. Ook heeft Vodafone eigen testuitslagen overlegd, waaruit blijkt dat gemiddeld genomen 5G wel degelijk sneller is. Het College bevestigt de beslissing van de Commissie en stelt Vodafone in het gelijk. 

RB 3532

HR: Digital Revolution tegen Media Concept

Rechtspraak (NL/EU) 2 jul 2021, RB 3532; ECLI:NL:HR:2021:1040 (Digital Revolution tegen Media Concept), http://www.reclameboek.nl/artikelen/hr-digital-revolution-tegen-media-concept

HR 2 juli 2021, IEF 20061, IT 3576, RB 3532; ECLI:NL:HR:2021:1040 (Digital Revolution tegen Media Concept) Deze zaak tussen twee concurrenten (bekend als 123-inkt en prindo.nl) betreft oneerlijke handelspraktijken en misleidende (vergelijkende) reclame. Rechtbank en hof concludeerden dat hier geen sprake van is. Media Concept adverteert op Google Shopping met een lage prijs die slechts voor de aanschaf van één exemplaar geldt. Deze beperking kan niet worden vermeld op Google Shopping, maar blijkt indien vanuit Google Shopping wordt doorgeklikt naar de zogenaamde bestemmingspagina op de website van Media Concept waar het product kan worden gekocht. Wie de webwinkel van Media Concept (prindo.nl) rechtstreeks benadert, betaalt een andere (hogere) prijs dan de op Google Shopping vermelde prijs. In cassatie is aan de orde of het hof kon oordelen dat geen sprake is van misleiding, ECLI:NL:GHARL:2020:1556. De HR verwerpt het beroep. Zie ook de conclusie van A-G Wissink, ECLI:NL:PHR:2021:334.

RB 3531

Inhoudsopgave Jurisprudentie Geneesmiddelen (JGR)

Inhoudsopgave van het tijdschrift Jurisprudentie Geneesmiddelenrecht (JGR). Aflevering 2, 24 juni 2021, jaargang 22.

Aanvullend beschermingscertificaat
11. Een nieuw ABC kan niet worden verleend op basis van een octrooi voor een geheel nieuwe indicatie voor een geneesmiddel waarvoor eerder een ABC verleend is. Hof van Justitie van de Europese Unie (Grote Kamer) 9 juli 2020, C-673/18, ECLI:EU:C:2020:31 met annotatie van dhr. mr. drs. J.A. Lisman.

Drogist
12. Raad van State oordeelt dat een ‘drogist op afstand’ bij de terhandstelling van UAD-geneesmiddelen in supermarkten met drogist in strijd is met art. 62 Gnw. Fysieke aanwezigheid drogist vereist. Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 4 november  2020, 201909383/1/A3, ECLI:NL:RVS:2020:2631 met annotatie van mw. mr. K. van Lessen Kloeke.

RB 3530

"Verwachte rendement" is gebaseerd op voldoende beschikbare marktinformatie

Zelfregulering (RCC, KOAG/KAG) 8 jun 2021, RB 3530; (Klager tegen Meewind), http://www.reclameboek.nl/artikelen/verwachte-rendement-is-gebaseerd-op-voldoende-beschikbare-marktinformatie

RCC 8 juni 2021, RB 3530; 2020/00622 (Klager tegen Meewind) Meewind maakt reclame voor een Energie Transitiefonds, een fonds waarin belegd kan worden. Op de website staat onder andere de tekst "verwacht rendement 6-7%". De klager vindt dit misleidend, omdat er wordt gesproken over een historisch rendement van 4,51%. Ook is volgens klager van belang dat het fonds pas twee jaar bestaat. De Commissie oordeelt dat Meewind voldoende informatie beschikbaar stelt aan potentiële beleggers, onder meer door te verwijzen naar essentiële beleggersinformatie en door de waarschuwing dat een belegging ook hoger of lager kan uitvallen dan het genoemde rendement. Daarnaast heeft Meewind voldoende aannemelijk gemaakt dat ze zich baseert op beschikbare marktinformatie en dat ze zich laat adviseren door een externe accountant. Deze mededeling is volgens de Commissie dus niet misleidend. 

RB 3529

Claim 'duurzame warmte' niet voldoende concreet

Zelfregulering (RCC, KOAG/KAG) 8 jun 2021, RB 3529; (Klaagster tegen DGK), http://www.reclameboek.nl/artikelen/claim-duurzame-warmte-niet-voldoende-concreet

CvB RCC 8 juni 2021, RB 3529; 2020/00358 (Klaagster tegen DGK) De Groene Kolenboer (DGK) maakt op haar website reclame voor duurzame warmtepompen en houtgestookte installaties. Klaagster is van mening dat houtgestookte installaties niet duurzaam zijn, omdat houtstook niet CO2-neutraal is en vindt de reclame dus misleidend. De tekst 'duurzame warmte met houtgestookte installaties' is onvoldoende onderbouwd waarom en in welke mate deze warmte als duurzaam valt aan te merken. De grieven van DGK slagen daarom niet. Het College doet echter geen aanbeveling, omdat DGK de claims op haar website inmiddels al heeft aangepast. 

RB 3528

Advertentie CO2-neutrale reis in strijd met de Milieu Reclame Code

Zelfregulering (RCC, KOAG/KAG) 9 jun 2021, RB 3528; (Appellante tegen DPG Media), http://www.reclameboek.nl/artikelen/advertentie-co2-neutrale-reis-in-strijd-met-de-milieu-reclame-code

CvB RCC 9 juni 2021, RB 3528; 2021/00061 (Appellante tegen DPG Media en Low Carbon Travels)  Appellante heeft bij de Commissie geklaagd over een volgens haar misleidende reclame in de Volkskrant van Low Carbon Travels (LCT). In de betreffende advertentie wordt volgens appellante onterecht beweerd dat het om een CO2-neutrale vakantie zou gaan. De Commissie heeft haar in eerste instantie deels gelijk gegeven, maar ze is het niet eens met het oordeel dat de vliegrijs als CO2-neutraal mag worden aangeprezen. Het College oordeelt dat LCT (nog steeds) niet voldoende heeft onderbouwd waarom de gehele reis als CO2-neutraal mag worden aangeprezen, maar verklaart het appel van appellante niet-ontvankelijk. De oorspronkelijke beslissing van de Commissie, dat de advertentie in strijd is met artikel 4 MRC, wordt door het College bevestigd. 

RB 3527

“Geef een veilig thuis” is geen misleidende reclame

Zelfregulering (RCC, KOAG/KAG) 9 jun 2021, RB 3527; (Klager tegen Stichting Kinderpostzegels), http://www.reclameboek.nl/artikelen/geef-een-veilig-thuis-is-geen-misleidende-reclame

CvB RCC 9 juni 2021, RB 3527; 2020/00544 (Klager tegen Stichting Kinderpostzegels) Klager vindt de uiting “Geef een veilig thuis” misleidend omdat volgens hem de opbrengst van de betreffende actie niet direct gaat naar organisaties die de veiligheid van gezinnen zal vergroten maar naar eigen projecten van adverteerder waarmee zij kwetsbare kinderen zegt te helpen. De voorzitter gaat er echter van uit dat de gemiddelde consument het gecommuniceerde doel zo zal opvatten dat met een donatie een of meer projecten worden gesteund die ertoe dienen kinderen in probleemsituaties een veilige thuissituatie te bieden. Ook heeft de stichting voldoende aangetoond, dat met de donaties de juiste projecten worden gesteund.

RB 3525

Aanprijzingen van speciale filter in strijd met Tabaks- en rookwarenwet

Nederland 2 jun 2021, RB 3525; ECLI:NL:RBROT:2021:4828 (Eiseres tegen Staatssecretaris VWS), http://www.reclameboek.nl/artikelen/aanprijzingen-van-speciale-filter-in-strijd-met-tabaks-en-rookwarenwet

Rechtbank Rotterdam 2 juni 2021, RB 3525; ECLI:NL:RBROT:2021:4828 (Eiseres tegen Staatssecretaris VWS)  Eiseres heeft een boete opgelegd gekregen voor het maken van reclame voor tabaksproducten bij de promotie en verkoop van een filter voor sigaretten op een website. Op de website wordt volgens verweerder een direct verband gelegd tussen het gebruik van het filter en het positieve effect op de teerinname bij het roken van sigaretten, waardoor de suggestie wordt gewekt dat het roken van een sigaret met een Finitar filter beter voor de gezondheid zou zijn. Eiseres betoogt, dat op de website met een uiting als “Finitar filtert 43% teer uit een sigaret” uitsluitend wetenschappelijk onderbouwde informatie wordt verschaft over het filter en de technische werking daarvan. Van een aanprijzing van een tabaksproduct die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg is van een commerciële mededeling is volgens haar geen sprake. De rechtbank oordeelt dat er terecht een boete is opgelegd, omdat de teksten op de website "prettige sensaties" opwekken. Hierdoor is er sprake van een aanprijzende werking. 

RB 3526

Indringende reclame niet in strijd met de Nederlandse Reclame Code

Zelfregulering (RCC, KOAG/KAG) 17 mei 2021, RB 3526; (Klaagster tegen ANWB), http://www.reclameboek.nl/artikelen/indringende-reclame-niet-in-strijd-met-de-nederlandse-reclame-code

RCC 17 mei 2021, RB 3526; 2021/00162 (Klaagster tegen ANWB) Deze klacht gaat over een ANWB reclame over fietsveiligheid van kinderen. In de reclame is een bijna-aanrijding tussen een auto en een jong meisje te zien. De klaagster vindt de reclame te schokkend om op televisie te worden vertoond. De ANWB voert aan dat ze met deze reclame bewustwording ten aanzien van de verkeersveiligheid van kinderen beoogt. Ze baseert zich mede op eigen onderzoek. Daarnaast is de ANWB van mening dat ze binnen de grenzen van de proportionaliteit is gebleven, doordat er geen sprake is van een daadwerkelijke aanrijding. De Reclame Code Commissie is het daarmee eens en oordeelt dat de televisiereclame weliswaar als indringend kan worden ervaren, maar binnen de grenzen van artikel 6 van de Nederlandse Reclame Code (NRC) valt. 

RB 3523

Aanduiding 'vernieuwde smaak' voor tandpasta is niet voldoende

Zelfregulering (RCC, KOAG/KAG) 5 mei 2021, RB 3523; (Parodontax Original), http://www.reclameboek.nl/artikelen/aanduiding-vernieuwde-smaak-voor-tandpasta-is-niet-voldoende

RCC College van Beroep 5 mei 2021, RB 3523, 2020/00591 - CVB (Parodontax Original) Farmaceutisch bedrijf GSK produceert tubes tandpasta van het type Parodontax Original. Deze hebben sinds kort een 'vernieuwde smaak', wat ook als zodanig op de tube staat vermeld. Klager vond dat de smaak dusdanig was veranderd dat er feitelijk sprake was van een nieuw product, waardoor de aanduiding 'vernieuwde smaak' volgens hem niet voldoende was om de consument hiervoor te waarschuwen. De RCC was het hiermee eens en wees de klacht dan ook toe. GSK heeft hiertegen beroep ingesteld omdat zij van mening is dat de wijzigingen die zij heeft doorgevoerd te gering zijn om het product een andere benaming te moeten geven. Het College van Beroep gaat hier echter niet in mee en bevestigt de beslissing van de RCC.

RB 3520

Tekst "Stoppen met roken begint hier!" is in strijd met de Tabakswet

Nederland 20 mei 2021, RB 3520; ECLI:NL:RBROT:2021:4418 (Eiser tegen de Staatssecretaris van VWS), http://www.reclameboek.nl/artikelen/tekst-stoppen-met-roken-begint-hier-is-in-strijd-met-de-tabakswet

Rechtbank Rotterdam 20 mei 2021, RB 3520; ECLI:NL:RBROT:2021:4418 (Eiser tegen Staatssecretaris VWS) Eiser is in beroep gegaan tegen een door de Voedsel- en Warenautoriteit opgelegde boete. Voor de deur van zijn tabakswinkel had eiser een bord met de tekst "Stoppen met roken begint hier!" staan. De tekst op het bord wordt door de rechtbank gekwalificeerd als een wervende tekst en een commerciële mededeling. Dit is in strijd met de Tabakswet, omdat iedere vorm van het aanprijzen van tabaksproducten of aanverwante producten verboden is.