RB 3406

Rectificatie naar adressanten van e-mailbericht

Nederland 6 mei 2020, RB 3406; ECLI:NL:RBOBR:2020:2480 (HIT tegen Scholt Energy), http://www.reclameboek.nl/artikelen/rectificatie-naar-adressanten-van-e-mailbericht

Vzr. Rechtbank Oost-Brabant 6 mei 2020, RB 3406; ECLI:NL:RBOBR:2020:2480  (HIT tegen Scholt Energy) Kort geding. Vergelijkende reclame als bedoeld in artikel 6:194a BW, rectificatie. Een handelaar in energie heeft een e-mail gestuurd aan ongeveer 170 winkeliers om hen te waarschuwen voor de handelspraktijken van een concurrent. Deze concurrent had een overeenkomst namens een klant digitaal ondertekend. De betreffende e-mail bevatte gedeeltelijk onjuiste informatie. Er was geen sprake van knippen en plakken van de handtekening van de klant uit een eerder door de klant verstrekt document. De vordering tot rectificatie wordt toegewezen voor wat betreft de onjuiste informatie. Het in reconventie gevorderde verbod om vergelijkende besparingsoverzichten met klanten te communiceren wordt afgewezen, omdat partijen daarover al vóór deze procedure een regeling hadden getroffen.

RB 3403

Slogan reisorganisatie 'Alleen thuisblijven is duurzamer' is misleidend

25 feb 2020, RB 3403; (Klager tegen Koning Aap), http://www.reclameboek.nl/artikelen/slogan-reisorganisatie-alleen-thuisblijven-is-duurzamer-is-misleidend

SRC 25 februari 2020, RB 3403; 2020/00046 (Klager tegen Koning Aap) Klacht gericht tegen de slogan “Alleen thuisblijven is duurzamer” in een krantenadvertentie van Koning Aap, waarin reizen naar verschillende verre bestemmingen worden aangeboden. De inleidende klacht komt erop neer dat de slogan “Alleen thuisblijven is duurzamer”  een onjuiste milieuclaim is. SRC stelt dat de slogan een milieuclaim in de zin van de Milieu Reclame Code (MRC) is. Een milieuclaim mag de consument niet misleiden over milieuaspecten van de aangeprezen producten of over de bijdrage van adverteerder aan het handhaven en bevorderen van een schoon leefmilieu (artikel 2 MRC), en moet aantoonbaar juist zijn (artikel 3 MRC). Naar het oordeel van de Commissie voldoet de bestreden claim niet aan deze vereisten. Verder kan de gemiddelde consument op het verkeerde been gezet worden met betrekking tot de milieuaspecten van de door Koning Aap aangeboden reizen. Voor consumenten kan de mate van duurzaamheid van een reisorganisator of een aangeboden reis een belangrijk aspect zijn om voor die reis(organisator) te kiezen. Met de slogan “Alleen thuisblijven is duurzamer” wordt hier een positieve bijdrage aan het milieu gesuggereerd, terwijl de juistheid ervan niet aannemelijk is gemaakt. De commissie heeft de klacht gegrond verklaard, zij acht de reclame-uiting in strijd met het bepaalde in de artikelen 2 en 3 MRC. Zij beveelt adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

RB 3405

Reclame-uitingen van BHA en Booking.com zijn in strijd met artikel 7 NRC

Zelfregulering (RCC, KOAG/KAG) 20 feb 2020, RB 3405; http://www.reclameboek.nl/artikelen/reclame-uitingen-van-bha-en-booking-com-zijn-in-strijd-met-artikel-7-nrc

SRC 20 februari 2020, RB 3405; 2020/00002 (Klager tegen BHA en Booking.com) De inleidende klacht komt erop neer dat de aanprijzing van Bastion Hotel Apeldoorn Het Loo misleidend is. Volgens klaagster voert het hotel onterecht 4 sterren. De centrale vraag in deze zaak is of de aanprijzing met 4 sterren van het Bastion Hotel Apeldoorn op zowel de website Booking.com als de website van het hotel zelf (Bastionhotels.com) misleidend is. Zoals door adverteerders is aangevoerd, is het systeem van het toekennen van hotelsterren in 2015 veranderd. De SRC stelt dat de gemiddelde consument zonder een toelichting niet zonder meer zal begrijpen en verwachten dat de 4-sterren van het BHA zijn gebaseerd op de sterren die in 2012 voor het laatst ‘officieel’ aan het hotel zijn toegekend en dat het hotel sindsdien zichzelf gekeurd heeft. Om die reden is sprake van het ontbreken van essentiële informatie als bedoeld in artikel 8.3 aanhef en onder c van de Nederlandse Reclame Code (NRC). Nu de gemiddelde consument er bovendien toe kan worden gebracht een besluit over een transactie te nemen, dat hij anders niet had genomen, is de uiting misleidend en daardoor oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC.

RB 3404

Jurisprudentielunch merken-, modellen- en auteursrecht

Een beproefd concept: de Jurisprudentielunch merken-, modellen- en auteursrecht. Deze keer staat de lunch niet voor u klaar, maar de presentaties gaan door! Onverstoorbaar als altijd geven Tobias Cohen Jehoram (De Brauw Blackstone Westbroek), Charles Gielen (NautaDutilh) en Joris van Manen (HOYNG ROKH MONEGIER) op woensdag 6 mei een compleet overzicht van actuele rechtspraak in het merken- , modellen- en auteursrecht.

Enkele voorbeelden van te behandelen uitspraken auteursrecht:
Tom Kabinet (tweedehands E-books), IEF 18898; Brompton Bicycle (auteursrecht op vervallen octrooi), IEF 19008; Martin Garrix, IEF 18905.

Enkele voorbeelden van te behandelen uitspraken modellenrecht:
Gerecht 27 feb. 2020, Bog-Fran/EUIPO, IEF 19061;  HvB Brussel 30 augustus 2019 - FM c.s./Telenet c.s; HvJ 19 december 2019, CVVP/Sanchis, IEF 19058.

Accreditatie: 3 opleidingspunten. Tijd: 13:00 – 16:15 uur.
LET OP: dit webinar is bijna vol, er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. 
Inschrijven kan direct via de website. Wil je meer informatie? Mail naar info@delex.nl.

RB 3402

Sezen Sümer: een certificeringsmerk, of toch niet?

Sezen Sümer deed onderzoek naar het nieuw ingevoerde certificeringsmerk en de consequenties die dit nieuwe merk heeft voor huidige merkinschrijvingen. Sümer, alumnus van de Hogeschool Leiden, deed dit in samenwerking met merkenbureau Abcor en het Intellectueel Eigendom LAB van het lectoraat Recht & Rechtvaardigheid van Hogeschool Leiden.
Zij zocht uit wat individuele, collectieve en certificeringsmerken zijn op Benelux en Europees niveau. Daarnaast onderzocht ze op basis van dossieronderzoek en interviews op welke wijze individuele merken omgezet worden in certificeringsmerken en wat de consequenties al dan
niet zijn indien het individuele merk opnieuw wordt gedeponeerd. Uit het onderzoek naar 63 dossiers van BOIP en EUIPO is naar voren gekomen welke geregistreerde individuele merken in de praktijk gebruikt worden als certificeringsmerken.
Lees verder.

 

RB 3401

Online seminar ePrivacy - woensdag 22 april

Nog een beperkt aantal plaatsen beschikbaar

Check in bij de online Actualiteitenflits ePrivacy van deLex op woensdag 22 april! Herwin Roerdink (Partner Vondst Advocaten) geeft een overzicht van actuele onderwerpen, relevante regelgeving en de stand van zaken EPV (wat kunnen we daarvan verwachten en wanneer?).

Ondanks alle inspanningen laat het vaststellen van de nieuwe ePrivacy verordening nog even op zich wachten. Tot die tijd doen we het met de regels die er zijn. Hoe is ePrivacy op dit moment geregeld in Nederland? Tijdens deze persoonlijk gerichte, interactieve sessie worden onder meer de volgende vragen behandeld: welke regels gelden er voor cookies en wat vindt de toezichthouder daarvan? Hoe gaan we om met direct marketing? Wat mag en kan nog, met de KNLTB-boete in het achterhoofd? En: hoe staat het met de handhaving?

Tijd en datum: woensdag 22 april, van 16:00 - 17:30 uur
Accreditatie: 1 PO-punt

Inschrijven of meer informatie? Kijk op de website of mail naar info@delex.nl.
We verwelkomen u graag!

Check ook het deLex voorjaarsprogramma 2020.

RB 3399

Actualiteitenlunch Reclamerecht - 27 mei 2020

Reserveer woensdag 27 mei in uw agenda voor de Actualiteitenlunch Reclamerecht online. Tijdens de lunchpauze loodsen Bram Duivenvoorde en Ebba Hoogenraad u door recente rechtspraak en nieuwe – Europese – regelgeving. U werkt daarna weer helemaal up-to-date verder.  

Bram Duivenvoorde licht de Europese actualiteiten toe, met onder meer:

  •     Belangrijke Europese wetswijzigingen, onder andere met betrekking tot prijspersonalisatie en prijsaanbiedingen
  •     De Leidraad bescherming online consument van de ACM, met daarin richtlijnen voor online reclame en beïnvloedingstechnieken
  •     De prejudiciële vragen van de Hoge Raad aan het Europees Hof in de Waternet-zaak.


Ebba Hoogenraad bespreekt onder andere:

  •     Wanneer wordt reclame misleiding?
  •     Hoe duurzaam moet duurzaam zijn?
  •     Reclame voor een denkbeeld: hoe zit het met vrijheid van meningsuiting?
  •     Corona-perikelen in reclame - en nog veel meer!

Omdat we nu niet fysiek bij elkaar kunnen komen, zorgen we voor een interactieve, online sessie. U krijgt daarvoor natuurlijk een heldere instructie. Tijdens de online-sessie ziet u de sprekers én de andere deelnemers.

Accreditatie: 2 opleidingspunten
Tijd: 12.15 – 14.30 uur

Meer informatie of inschrijven? Mail naar info@delex.nl of kijk op onze website. Graag tot 27 mei!

RB 3398

Staatsloterij moet aankoopbedrag loten terugbetalen

Nederland 7 apr 2020, RB 3398; ECLI:NL:GHSHE:2020:1199 (Deelnemer tegen Staatsloterij), http://www.reclameboek.nl/artikelen/staatsloterij-moet-aankoopbedrag-loten-terugbetalen

Hof ’s-Hertogenbosch 7 april 2020, RB 3398; ECLI:NL:GHSHE:2020:1199 (Deelnemer tegen Staatsloterij) De Hoge Raad besliste in januari 2015 dat de Staatsloterij in de periode 2000 tot en met 2008 misleidende mededelingen heeft gedaan over winkansen. Volgens de Hoge Raad is het aannemelijk dat een groot deel van de consumenten geen loten zou hebben gekocht als de Staatsloterij wel juiste mededelingen had gedaan. Eiser had ook in deze periode loten gekocht van de Staatsloterij. Naar aanleiding van de uitspraak van de Hoge Raad begon hij een zaak tegen de Staatsloterij om het aankoopbedrag van zijn loten uit die periode terug te krijgen. Zie [RB 2315]. De rechtbank Limburg gaf de man geen gelijk. Er was volgens de rechtbank geen sprake van een causaal verband tussen de misleidende mededelingen en het wel of niet kopen van loten. Zie [RB 3138].

Eiser onderbouwde zijn vordering in hoger beroep onder andere met het argument dat als de Staatsloterij hem wel de juiste informatie had gegeven, hij geen loten had gekocht. Volgens het hof is dat aannemelijk dat eiser de loten niet gekocht zou hebben als de Staatsloterij geen misleidende mededelingen zou hebben gedaan. De Staatsloterij is aansprakelijk voor de kosten van de loten die als gevolg van de misleidende mededelingen werden gekocht.

RB 3395

Advertentie #trotsopdeboer niet maatschappelijk onverantwoord

Zelfregulering (RCC, KOAG/KAG) 5 mrt 2020, RB 3395; (Krantenadvertentie #trotsopdeboer), http://www.reclameboek.nl/artikelen/advertentie-trotsopdeboer-niet-maatschappelijk-onverantwoord

SRC College van Beroep 5 maart 2020, RB 3395; 2019/00628 – CVB (Krantenadvertentie #trotsopdeboer) Klacht gericht tegen krantenadvertentie in het kader #trotsopdeboer. De inleidende klacht komt erop neer dat de tekst in strijd is met de waarheid, het algemeen belang en misleidend is, omdat boeren in belangrijke mate zouden bijdragen aan vernietiging van de biodiversiteit. De Commissie stelt dat de gemiddelde consument in staat moet worden geacht zichzelf een beeld te vormen van voor- en nadelen van de landbouw. Dat de afzenders van de onderhavige uiting, ter onderbouwing van hun trots, de in de uiting weergegeven “sleutelrol” aan de boer toekennen, terwijl verschillend kan worden gedacht over de wijze waarop deze rol wordt vervuld, betekent nog niet dat de uiting in strijd met de waarheid of het algemeen belang dan wel misleidend is. In dit verband overweegt de Commissie dat in de tekst van de uiting niet wordt gesuggereerd dat aan de wijze waarop boeren hun rol vervullen in het geheel geen nadelen zijn verbonden. De commissie heeft de klacht afgewezen. Deze beslissing wordt bevestigd.

RB 3396

Televisiecommercial voor Strepsils niet misleidend

Zelfregulering (RCC, KOAG/KAG) 25 feb 2020, RB 3396; (Televisiecommercial Strepsils), http://www.reclameboek.nl/artikelen/televisiecommercial-voor-strepsils-niet-misleidend

SRC VAF 25 februari 2020, RB 3396, LS&R 1806; 2020/00076 – VAF (Televisiecommercial Strepsils) Klacht gericht tegen een televisiecommercial voor Strepsils. De inleidende klacht komt er op neer dat de reclame onjuist is omdat in de televisiecommercial wordt gezegd dat Strepsils bacteriën en virussen doodt. Het product heeft deze werking niet. De adverteerder verwijst naar de informatie van de Keuringsraad KOAG/KAG en wijst erop dat de samenvatting van de productkenmerken (hierna: SmPC) van Strepsils is goedgekeurd door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen. Uit de informatie van de Keuringsraad KOAG/KAG blijkt dat Strepsils een geneesmiddel is en dat de in de televisiecommercial gebruikte claim dat Strepsils bacteriën en virussen doodt in overeenstemming is met de door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen goedgekeurde SmPC van Strepsils. In de SmPC wordt de werking van Strepsils beschreven. Deze werking is voldoende aannemelijk geacht. De voorzitter ziet geen aanleiding om af te wijken van het oordeel van de Keuringsraad KOAG/KAG dat de televisiecommercial om die reden toelaatbaar is. De voorzitter wijst de klacht af.

RB 3394

Geen misleiding door vitamine D in plantaardige margarine

Zelfregulering (RCC, KOAG/KAG) 5 mrt 2020, RB 3394; (Becel magarine), http://www.reclameboek.nl/artikelen/geen-misleiding-door-vitamine-d-in-plantaardige-margarine

SRC College van Beroep 5 maart 2020, RB 3394; 2019/00724 – CVB (Geen misleiding plantaardige margarine) Klacht gericht tegen reclame van Becel. De inleidende klacht komt er op neer dat Becel ten onrechte wordt aangeprezen als 100% plantaardig nu hieraan vitamine D is toegevoegd dat dierlijk is dan wel is geproduceerd door gisten/schimmels. Nu al deze bronnen niet plantaardig zijn, is de vermelding 100% plantaardig onjuist. Volgens de Commissie maakt de aanwezigheid van vitamine D de claim “100% plantaardig” niet misleidend. Blijkens Verordening (EU) 1308/2013 mag margarine ‘plantaardig’ worden genoemd indien het product alleen vet van plantaardige oorsprong bevat, met een tolerantie voor dierlijk vet van 2% van het vetgehalte. De commissie heeft klacht ongegrond verklaard. Deze beslissing wordt bevestigd.

RB 3397

Reclame Nuon misleidend en oneerlijk

10 mrt 2020, RB 3397; (Klager tegen Nuon), http://www.reclameboek.nl/artikelen/reclame-nuon-misleidend-en-oneerlijk

SRC College van Beroep 10 maart 2020, RB 3397; 2019/00584 – CVB (Klager tegen Nuon) Klacht gericht tegen een aan geïntimeerde verzonden brief. De inleidende klacht komt erop neer dat de bestreden uiting een misleidend beeld geeft over de korting die men krijgt bij ‘Nuon blijven loont’. Er wordt in de brief geadverteerd met “meteen 10% korting op stroom”, waardoor de gemiddelde consument niet zal verwachten dat de korting die hij uiteindelijk ontvangt slechts een fractie van de 10% dan wel 25% korting bedraagt die hem of haar in de brief wordt aangeboden. Dat de voorwaarden tot gevolg hebben dat het voordeel zodanig beperkt wordt dat maar 1 of 2% korting op stroom verkregen wordt, is niet te verenigen met de absoluut geformuleerde dik gedrukte aanhef van de brief (“meteen 10% korting op stroom”) en de in het oog springende gele button met de tekst “korting op stroom tot 25%”.

RB 3393

Werkwijze van de Rechtspraak na 6 april

In verband met de uitbraak van het coronavirus heeft de Rechtspraak besloten vanaf dinsdag 17 maart alle rechtbanken, gerechtshoven en bijzondere colleges te sluiten. Deze situatie zal ook na 6 april worden voortgezet. Urgente zaken gaan wel door. De Rechtspraak heeft een overzicht gepubliceerd van urgente zaken.

 
RB 3391

BOIP: nakoming van termijnen gedurende periode van maatschappelijke beperkingen door coronavirus

Na de door de Nederlandse regering aangekondigde beperkende maatregelen in verband met het coronavirus, zal BOIP met een uiterst minimale bezetting doorwerken. BOIP is zich er van bewust dat dit ook geldt voor alle IE-professionals en ondernemers die momenteel onderhanden zijnde verzoeken en procedures bij BOIP hebben. Onder deze omstandigheden heeft BOIP besloten:

1. Vanaf 16 maart 2020 tot aan het moment waarop er redelijkerwijs weer op normale wijze kan worden gewerkt door IE-professionals en ondernemers in de Benelux-landen, zal BOIP geen verzoeken of procedures intrekken omdat een gegeven termijn niet werd gerespecteerd. Dit geldt evenzeer voor niet tijdig ingediende oppositieprocedures of niet tijdig verrichte betalingen.

2. BOIP zal op basis van de sinds 16 maart 2020 opgedane ervaringen en de maatschappelijke ontwikkelingen vaststellen wanneer er redelijkerwijs weer op normale wijze kan worden gewerkt door IE-professionals en andere ondernemers in de Benelux-landen. BOIP zal hiervoor te zijner tijd een datum (“BAU-datum”) vaststellen en deze communiceren via een nieuwe mededeling van de Directeur-Generaal.

RB 3392

Tijdelijke regeling civiele dagvaardingszaken bij de hoven

In verband met de uitbraak van het coronavirus heeft de Rechtspraak een tijdelijk afwijkende regeling voor civiele dagvaardingszaken bij de hoven ingesteld (toepassing uitzonderingsbepaling artikel 1.18 LPR):
In afwijking van het Landelijk procesreglement voor civiele dagvaardingszaken bij de gerechtshoven gelden vanaf heden tot nader order de volgende afwijkingen. Voor het overige wordt het reglement onverkort toegepast.

1. Een verzoek om uitstel voor het verrichten van een proceshandeling wordt in beginsel altijd verleend. Bij bezwaar van de wederpartij beslist de rolraadsheer.

2. De minimumtermijn voor alle proceshandelingen bedraagt vier weken, dus ook de termijn voor fourneren wordt vier weken.

3. Als de proceshandeling waarvoor de zaak staat niet uiterlijk de dag na de roldatum is verricht, wordt ambtshalve vier weken uitstel verleend, ook zonder verzoek van partijen om uitstel en ook in het geval volgens het procesreglement geen uitstel kon worden verkregen. Verval van recht wordt niet uitgesproken.

4. Nieuwe zaken worden gewoon ingeschreven, ook bij een geringe overschrijding van de in art. 125 lid 2 Rv genoemde termijn voor indiening van de stukken ter griffie.

5. In spoedeisende zaken kan de rolraadsheer de afwijkingen buiten toepassing laten en de gewone regels van het procesreglement hanteren.

RB 3390

ACM dwingt websites Goedkoper.nl en Euroknaller.nl tot aanpassingen

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft dagaanbiedingensites Goedkoper.nl en Euroknaller.nl gedwongen tot aanpassingen. De eigenaar van deze websites heeft zijn zaken nu op orde. Consumenten die hun bestelling niet geleverd hebben gekregen, heeft hij het aankoopbedrag inmiddels terugbetaald. Consumenten die gebruik maken van hun bedenktijd krijgen nu het aankoopbedrag binnen de wettelijke termijn van 14 dagen terugbetaald. De eigenaar van de websites heeft ook de klantenservice en de klachtafhandeling verbeterd.

Lees het hele nieuwsbericht op ACM.nl.

RB 3388

Dip & Smeer’m maakt zelfde totaalindruk als HEKS’NKAAS

12 mrt 2020, RB 3388; ECLI:NL:RBGEL:2020:1714 (Heksenkaas tegen Kühlmann), http://www.reclameboek.nl/artikelen/dip-smeer-m-maakt-zelfde-totaalindruk-als-heks-nkaas

Vzr. Rechtbank Gelderland 12 maart 2020, IEF 19081, RB 3388; ECLI:NL:RBGEL:2020:1714 (Heksenkaas tegen Kühlmann) Kort geding. Inbreuk op verpakkingsmerk, art 2.1. BVIE, art 2.20 lid 1 sub b BVIE. Kühlmann, een Duitse producent van levensmiddelen, mag de Dip & Smeer’m smeerdip die zij in opdracht van supermarktketen Jumbo heeft ontwikkeld in de huidige verpakking niet meer produceren en verkopen. De verpakking van deze smeerdip maak inbreuk op het verpakkingsmerk van Heksenkaas BV voor de HEKS’NKAAS smeerdip. De verpakking van de Dip & Smeer’m maakt vanwege diverse overeenstemmende elementen dezelfde totaalindruk, waardoor bij het winkelend publiek verwarring tussen beide producten kan ontstaan.