RB 3422

Picnic maakte geen inbreuk op portretrecht Verstappen

Rechtspraak (NL/EU) 2 jun 2020, RB 3422; ECLI:NL:GHAMS:2020:1410 (Picnic tegen Mavic en Verstappen), http://www.reclameboek.nl/artikelen/picnic-maakte-geen-inbreuk-op-portretrecht-verstappen

Hof Amsterdam 2 juni 2020, IEF 19239, RB 3422; ECLI:NL:GHAMS:2020:1410 (Picnic tegen Mavic en Verstappen) Mavic behartigt de zakelijke belangen van autocoureur Max Verstappen en heeft een exclusieve licentie om de intellectuele eigendomsrechten en het portretrecht van Verstappen te promoten en te exploiteren. Picnic is een online supermarkt en publiceerde op Facebook een veelbekeken commercial met een Verstappen-lookalike. De rechtbank Amsterdam oordeelde eerder dat er sprake was van inbreuk op het portretrecht van Verstappen en veroordeelde Picnic tot een schadevergoeding [IEF 17658]. Het hof concludeert dat er geen sprake van inbreuk op het portretrecht van Verstappen is. Het is voor de aanschouwer van de film van Picnic duidelijk dat het niet Verstappen zelf betreft maar dat het gaat om een persiflage. Het enkele feit dat een bekende persoon verzilverbare populariteit geniet brengt niet zonder meer met zich mee dat het in een (reclame)filmpje nadoen van die persoon (zonder dat verwarring optreedt) als onrechtmatig moet worden gekwalificeerd.

RB 3420

Benelux Merkencongres 2020: net even anders!

Als altijd volledig, actueel en praktijkgericht: het Benelux Merkencongres van deLex!
We pakken het dit jaar iets anders aan, met een programma dat is verdeeld over twee dagen. Op donderdag 11 juni organiseren we een online sessie. Op dinsdag 6 oktober volgt deel twee, hopelijk offline in hotel Jakarta, met aansluitend een borrel.
 
Dagvoorzitters Martin Senftleben en Tobias Cohen Jehoram staan garant voor boeiende en inspirerende dagen met experts uit binnen- en buitenland. De sessies zijn persoonlijk gericht en interactief. We zorgen voor pauzes en natuurlijk krijgt u ruimte om vragen te stellen.

Programma donderdag 11 juni
12.00 – 15.30 uur, online

 • Actualiteiten Merkenrecht, Martin Senftleben
 • Merkwaardering in de praktijk, door experts van Duff & Phelps
 • Verwijzend merkgebruik, nieuwe wetgeving en nieuwe jurisprudentie, Adonna Alkema

Programma dinsdag 6 oktober
12.30 – 17.00 uur, Hotel Jakarta

 • Merkdepots te kwader trouw, vanuit het gezichtspunt van rechter Sir Richard Arnold, High Court of Justice / Court of Appeal
 • Hoe verder na Red Bull/Adidas/Hartwell? Bas Kist (Chiever) biedt perspectief
 • Reparatie en hervullen van gemerkte waren, Tobias Cohen Jehoram

 
Kunt u niet op één van deze dagen? Geen probleem: het is ook mogelijk om alleen in juni of september deel te nemen. Neem daarvoor rechtstreeks contact op via info@delex.nl

We kijken uit naar twee inspirerende middagen en verwelkomen u graag!

RB 3421

Bestuurder is niet aansprakelijk voor inbreuk op reclametekst

19 mei 2020, RB 3421; ECLI:NL:GHSHE:2020:1588 (Eiser tegen Local Online Marketing), http://www.reclameboek.nl/artikelen/bestuurder-is-niet-aansprakelijk-voor-inbreuk-op-reclametekst
hamer CC0

Hof Den Bosch 19 mei 2020, IEF 19232; RB 3421; ECLI:NL:GHSHE:2020:1588 (Eiser tegen Local Online Marketing) Local Online Marketing (LOM) is gespecialiseerd in zoekmachinemarketing. LOM heeft met de besloten vennootschap Keukenmanagement een overeenkomst voor zoekmachinemarketing gesloten. Eiser is enig bestuurder en aandeelhouder van Keukenmanagement. Omdat Keukenmanagement haar betalingsverplichtingen niet is nagekomen, is LOM een dagvaardingsprocedure gestart. LOM heeft voorts tegen eiser een vordering ingesteld wegens inbreuk op het auteursrecht van door haar aangeleverde teksten.

In het tussenvonnis van 29 maart 2017 heeft de kantonrechter in de eerste plaats vastgesteld dat de teksten op de website van Keukenmanagement afkomstig zijn van LOM. Vervolgens is geoordeeld dat de teksten auteursrechtelijk beschermd zijn waarbij in het bijzonder is overwogen dat de teksten “origineel” zijn. LOM heeft in haar algemene voorwaarden melding gemaakt van het feit dat het auteursrecht aan haar toekomt. Volgens de kantonrechter heeft LOM echter onvoldoende feiten en omstandigheden gesteld waaruit volgt dat eiser persoonlijk aansprakelijk gehouden kan worden voor een door Keukenmanagement bv gepleegde inbreuk.

Het hof deelt het oordeel van de kantonrechter dat LOM onvoldoende heeft gesteld om aansprakelijkheid van eiser aan te nemen. Voor zover LOM al tegen dit oordeel heeft willen opkomen, heeft zij niet voldoende specifiek en concreet aangevoerd waarom deze uitspraak onjuist zou zijn. Het hoger beroep wordt verworpen.

RB 3418

Actualiteitenlunch Reclamerecht - Aanmelden nog mogelijk!

Zet lunch en laptop klaar en schuif aan tijdens de Actualiteitenlunch Reclamerecht van deLex op woensdag 27 mei! Bram Duivenvoorde (Universiteit Utrecht) en Ebba Hoogenraad (Hoogenraad & Haak) loodsen u in hoog tempo door de relevante rechtspraak en nieuwe Europese regelgeving.

De onderwerpen zijn onder meer: reclame en misleiding in games en apps, prijspersonalisering in Europa, duurzaamheidsclaims, reclame versus de vrijheid van meningsuiting, reclame in coronatijd, en nog veel meer....

Ook online zorgen we voor een persoonlijk gerichte, interactieve sessie, met ruimte voor vragen. Let op: het aantal plaatsen is beperkt.


Accreditatie: 2 opleidingspunten
Tijd: 12.15 – 14.30 uur

RB 3419

Herstelvonnis: in rectificatie ontbraken aanhalingstekens

Rechtspraak (NL/EU) 14 mei 2020, RB 3419; ECLI:NL:RBOBR:2020:2623 (Hit tegen Scholt Energy), http://www.reclameboek.nl/artikelen/herstelvonnis-in-rectificatie-ontbraken-aanhalingstekens

Vzr. Rechtbank Oost-Brabant 14 mei 2020, RB; ECLI:NL:RBOBR:2020:2623 (Hit tegen Scholt Energy) Kort geding. Herstelvonnis, [RB 3406]. In de tekst van de rectificatie zijn abusievelijk aanhalingstekens weggelaten. De zin De verkoper van HIT Profit heeft bij de digitale ondertekening van een contract namens een klant gebruik gemaakt van een digitaal gegenereerde handtekening in handschriftstijl. Wordt gewijzigd in: De verkoper van HIT Profit heeft bij de digitale ondertekening van een contract ‘namens een klant’ gebruik gemaakt van een digitaal gegenereerde handtekening in handschriftstijl.

RB 3413

Nederlands Octrooicongres in twee delen

Actueel, volledig en praktijkgericht: het Nederlands Octrooicongres! Met paneldiscussies, uitgebreide jurisprudentieoverzichten, uitspraken van het EOB en diverse actuele onderwerpen.

Dit jaar verdelen we het programma over twee dagen: een online sessie op dinsdag 9 juni, gevolgd door een tweede deel op dinsdag 8 september, op een locatie in Amsterdam. Dagvoorzitters Gertjan Kuipers (De Brauw Blackstone Westbroek) en Peter Blok (Gerechtshof Den Haag, CIER) zorgen, samen met experts uit binnen- en buitenland, voor twee inspirerende middagen!

 

RB 3417

Facebookpost Halal Fried Chicken in strijd met art. 7 NRC

Zelfregulering (RCC, KOAG/KAG) 29 apr 2020, RB 3417; (Posts op Facebookpagina van HFC), http://www.reclameboek.nl/artikelen/facebookpost-halal-fried-chicken-in-strijd-met-art-7-nrc

SRC 29 april 2020, RB 3417; 2020/00135 (Posts op Facebookpagina van HFC) Klacht gericht tegen posts op de Facebookpagina van Halal Fried Chicken (HFC). Naar aanleiding van de bestreden reclame-uitingen heeft klager de vestiging van HFC Rotterdam bezocht. In eerste instantie werd hem verteld dat het ging om oude reclame-uitingen. Toen klager de uitingen toonde en daarbij wees op de geldigheidsdatum, vertelde de eigenaar van HFC Rotterdam dat de desbetreffende vestiging geen aanbiedingen hanteert van Facebook en daarbij gaf hij aan niet op de hoogte te zijn van de reclame-uitingen. De voorzitter acht de reclame-uitingen in strijd met het bepaalde in artikel 7 NRC, welk handelen wordt toegerekend aan HFC. Hij beveelt HFC, voor zover nodig, aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken. Ten aanzien van HFC Rotterdam wordt de klacht afgewezen.

Er wordt als volgt overwogen:

RB 3414

Facebook treft voldoende maatregelen tegen nep-bitcoin advertenties

15 mei 2020, RB 3414; ECLI:NL:RBAMS:2020:2602 (Presentator en AVROTROS tegen Facebook), http://www.reclameboek.nl/artikelen/facebook-treft-voldoende-maatregelen-tegen-nep-bitcoin-advertenties
Facebook

Vzr. Rechtbank Amsterdam 15 mei 2020, IEF 19208, IT 3139, RB 3414; ECLI:NL:RBAMS:2020:2602 (Presentator en AVROTROS tegen Facebook) Kort geding. Presentator en AVROTROS vorderen dat Facebook (i) ieder onrechtmatig handelen jegens hen - het toestaan van advertenties op Facebook en Instagram waar naam en portret van de presentator in verband worden gebracht met (investeringen in) Bitcoin of andere cryptovaluta - staakt en gestaakt houdt; (ii) alle identificerende gegevens van de voor de advertenties verantwoordelijke partijen afgeeft. Facebook voert onder meer aan dat zij al alles doet wat redelijkerwijs in haar vermogen ligt om deze advertenties tegen te gaan. Volgens Facebook is het echter ondoenlijk en technisch onmogelijk om te garanderen dat dergelijke advertenties niet meer zullen verschijnen. Geoordeeld wordt dat Facebook vooralsnog voldoende maatregelen treft om nep-bitcoin advertenties met bekende Nederlanders te weren. Facebook handelt niet onrechtmatig geacht jegens eiser en AVROTROS, omdat onvoldoende is geconcretiseerd welke extra maatregelen Facebook op dit moment zou kunnen en moeten treffen. De vordering tot het verstrekken van identificerende gegevens van adverteerders wordt toegewezen.

RB 3410

Reclame Sodastream niet misleidend

Zelfregulering (RCC, KOAG/KAG) 8 apr 2020, RB 3410; (Klager tegen SodaStream), http://www.reclameboek.nl/artikelen/reclame-sodastream-niet-misleidend

SRC 8 april 2020, RB 3410; 2020/00152 (Klager tegen SodaStream) Klacht gericht tegen diverse reclame-uitingen voor het product SodaStream voor zover daarin wordt meegedeeld dat de herbruikbare SodaStream-fles lege plastic flessen vervangt. De inleidende klacht komt erop neer dat de reclame misleidend is omdat de getoonde flessen in Nederland geen wegwerpplastic flessen kunnen en mogen zijn. Het is in Nederland verboden flessen van 1 liter en meer zonder statiegeld te verkopen. Door aankoop van een SodaStream apparaat kan dus niet worden meegewerkt aan een wereld zonder wegwerpplastic. De commissie wijst de klacht af.

Er wordt als volgt overwogen:

RB 3412

Benelux Merkencongres op 11 juni en 6 oktober

Op 11 juni staat het Benelux Merkencongres 2020 gepland. Natuurlijk gaat dat gewoon door. Maar we pakken het dit jaar iets anders aan.
We verdelen het programma over 2 dagen: op 11 juni organiseren we een online sessie. Op 6 oktober volgt deel 2, hopelijk offline, op een locatie in Amsterdam.
Dagvoorzitters Martin Senftleben en Tobias Cohen Jehoram staan garant voor boeiende en inspirerende dagen met experts uit binnen- en buitenland. De sessies zijn interactief. We zorgen voor pauzes en natuurlijk krijgt u ruimte om vragen te stellen. U bent na afloop weer helemaal bij. 

RB 3408

Klacht reclame Vattenfall afgewezen

Zelfregulering (RCC, KOAG/KAG) 8 apr 2020, RB 3408; (Klager tegen Vattenfall), http://www.reclameboek.nl/artikelen/klacht-reclame-vattenfall-afgewezen

SRC 8 april 2020, RB 3408; 2020/00151 (Klager tegen Vattenfall) Klacht gericht tegen een televisiecommercial van Vattenfall waarin adverteerder meedeelt dat kinderen hun eigen spel en wereld hebben en dat zij zich geen zorgen zouden moeten maken over klimaatverandering. De televisiecommercial heeft als strekking dat adverteerder het nodig vindt te stoppen met het gebruik van fossiele brandstoffen. Als reden hiervoor wordt klimaatverandering genoemd. De klacht komt erop neer dat klager betwist dat klimaatverandering het gevolg is van het gebruik van fossiele brandstoffen en de CO2 uitstoot die dit laatste meebrengt.

Er wordt als volgt geoordeeld:

RB 3406

Rectificatie naar adressanten van e-mailbericht

Nederland 6 mei 2020, RB 3406; ECLI:NL:RBOBR:2020:2480 (HIT tegen Scholt Energy), http://www.reclameboek.nl/artikelen/rectificatie-naar-adressanten-van-e-mailbericht

Vzr. Rechtbank Oost-Brabant 6 mei 2020, RB 3406; ECLI:NL:RBOBR:2020:2480  (HIT tegen Scholt Energy) Kort geding. Vergelijkende reclame als bedoeld in artikel 6:194a BW, rectificatie. Een handelaar in energie heeft een e-mail gestuurd aan ongeveer 170 winkeliers om hen te waarschuwen voor de handelspraktijken van een concurrent. Deze concurrent had een overeenkomst namens een klant digitaal ondertekend. De betreffende e-mail bevatte gedeeltelijk onjuiste informatie. Er was geen sprake van knippen en plakken van de handtekening van de klant uit een eerder door de klant verstrekt document. De vordering tot rectificatie wordt toegewezen voor wat betreft de onjuiste informatie. Het in reconventie gevorderde verbod om vergelijkende besparingsoverzichten met klanten te communiceren wordt afgewezen, omdat partijen daarover al vóór deze procedure een regeling hadden getroffen.

RB 3403

Slogan reisorganisatie 'Alleen thuisblijven is duurzamer' is misleidend

25 feb 2020, RB 3403; (Klager tegen Koning Aap), http://www.reclameboek.nl/artikelen/slogan-reisorganisatie-alleen-thuisblijven-is-duurzamer-is-misleidend

SRC 25 februari 2020, RB 3403; 2020/00046 (Klager tegen Koning Aap) Klacht gericht tegen de slogan “Alleen thuisblijven is duurzamer” in een krantenadvertentie van Koning Aap, waarin reizen naar verschillende verre bestemmingen worden aangeboden. De inleidende klacht komt erop neer dat de slogan “Alleen thuisblijven is duurzamer”  een onjuiste milieuclaim is. SRC stelt dat de slogan een milieuclaim in de zin van de Milieu Reclame Code (MRC) is. Een milieuclaim mag de consument niet misleiden over milieuaspecten van de aangeprezen producten of over de bijdrage van adverteerder aan het handhaven en bevorderen van een schoon leefmilieu (artikel 2 MRC), en moet aantoonbaar juist zijn (artikel 3 MRC). Naar het oordeel van de Commissie voldoet de bestreden claim niet aan deze vereisten. Verder kan de gemiddelde consument op het verkeerde been gezet worden met betrekking tot de milieuaspecten van de door Koning Aap aangeboden reizen. Voor consumenten kan de mate van duurzaamheid van een reisorganisator of een aangeboden reis een belangrijk aspect zijn om voor die reis(organisator) te kiezen. Met de slogan “Alleen thuisblijven is duurzamer” wordt hier een positieve bijdrage aan het milieu gesuggereerd, terwijl de juistheid ervan niet aannemelijk is gemaakt. De commissie heeft de klacht gegrond verklaard, zij acht de reclame-uiting in strijd met het bepaalde in de artikelen 2 en 3 MRC. Zij beveelt adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

RB 3405

Reclame-uitingen van BHA en Booking.com zijn in strijd met artikel 7 NRC

Zelfregulering (RCC, KOAG/KAG) 20 feb 2020, RB 3405; http://www.reclameboek.nl/artikelen/reclame-uitingen-van-bha-en-booking-com-zijn-in-strijd-met-artikel-7-nrc

SRC 20 februari 2020, RB 3405; 2020/00002 (Klager tegen BHA en Booking.com) De inleidende klacht komt erop neer dat de aanprijzing van Bastion Hotel Apeldoorn Het Loo misleidend is. Volgens klaagster voert het hotel onterecht 4 sterren. De centrale vraag in deze zaak is of de aanprijzing met 4 sterren van het Bastion Hotel Apeldoorn op zowel de website Booking.com als de website van het hotel zelf (Bastionhotels.com) misleidend is. Zoals door adverteerders is aangevoerd, is het systeem van het toekennen van hotelsterren in 2015 veranderd. De SRC stelt dat de gemiddelde consument zonder een toelichting niet zonder meer zal begrijpen en verwachten dat de 4-sterren van het BHA zijn gebaseerd op de sterren die in 2012 voor het laatst ‘officieel’ aan het hotel zijn toegekend en dat het hotel sindsdien zichzelf gekeurd heeft. Om die reden is sprake van het ontbreken van essentiële informatie als bedoeld in artikel 8.3 aanhef en onder c van de Nederlandse Reclame Code (NRC). Nu de gemiddelde consument er bovendien toe kan worden gebracht een besluit over een transactie te nemen, dat hij anders niet had genomen, is de uiting misleidend en daardoor oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC.

RB 3404

Jurisprudentielunch merken-, modellen- en auteursrecht

Een beproefd concept: de Jurisprudentielunch merken-, modellen- en auteursrecht. Deze keer staat de lunch niet voor u klaar, maar de presentaties gaan door! Onverstoorbaar als altijd geven Tobias Cohen Jehoram (De Brauw Blackstone Westbroek), Charles Gielen (NautaDutilh) en Joris van Manen (HOYNG ROKH MONEGIER) op woensdag 6 mei een compleet overzicht van actuele rechtspraak in het merken- , modellen- en auteursrecht.

Enkele voorbeelden van te behandelen uitspraken auteursrecht:
Tom Kabinet (tweedehands E-books), IEF 18898; Brompton Bicycle (auteursrecht op vervallen octrooi), IEF 19008; Martin Garrix, IEF 18905.

Enkele voorbeelden van te behandelen uitspraken modellenrecht:
Gerecht 27 feb. 2020, Bog-Fran/EUIPO, IEF 19061;  HvB Brussel 30 augustus 2019 - FM c.s./Telenet c.s; HvJ 19 december 2019, CVVP/Sanchis, IEF 19058.

Accreditatie: 3 opleidingspunten. Tijd: 13:00 – 16:15 uur.
LET OP: dit webinar is bijna vol, er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. 
Inschrijven kan direct via de website. Wil je meer informatie? Mail naar info@delex.nl.

RB 3402

Sezen Sümer: een certificeringsmerk, of toch niet?

Sezen Sümer deed onderzoek naar het nieuw ingevoerde certificeringsmerk en de consequenties die dit nieuwe merk heeft voor huidige merkinschrijvingen. Sümer, alumnus van de Hogeschool Leiden, deed dit in samenwerking met merkenbureau Abcor en het Intellectueel Eigendom LAB van het lectoraat Recht & Rechtvaardigheid van Hogeschool Leiden.
Zij zocht uit wat individuele, collectieve en certificeringsmerken zijn op Benelux en Europees niveau. Daarnaast onderzocht ze op basis van dossieronderzoek en interviews op welke wijze individuele merken omgezet worden in certificeringsmerken en wat de consequenties al dan
niet zijn indien het individuele merk opnieuw wordt gedeponeerd. Uit het onderzoek naar 63 dossiers van BOIP en EUIPO is naar voren gekomen welke geregistreerde individuele merken in de praktijk gebruikt worden als certificeringsmerken.
Lees verder.

 

RB 3401

Online seminar ePrivacy - woensdag 22 april

Nog een beperkt aantal plaatsen beschikbaar

Check in bij de online Actualiteitenflits ePrivacy van deLex op woensdag 22 april! Herwin Roerdink (Partner Vondst Advocaten) geeft een overzicht van actuele onderwerpen, relevante regelgeving en de stand van zaken EPV (wat kunnen we daarvan verwachten en wanneer?).

Ondanks alle inspanningen laat het vaststellen van de nieuwe ePrivacy verordening nog even op zich wachten. Tot die tijd doen we het met de regels die er zijn. Hoe is ePrivacy op dit moment geregeld in Nederland? Tijdens deze persoonlijk gerichte, interactieve sessie worden onder meer de volgende vragen behandeld: welke regels gelden er voor cookies en wat vindt de toezichthouder daarvan? Hoe gaan we om met direct marketing? Wat mag en kan nog, met de KNLTB-boete in het achterhoofd? En: hoe staat het met de handhaving?

Tijd en datum: woensdag 22 april, van 16:00 - 17:30 uur
Accreditatie: 1 PO-punt

Inschrijven of meer informatie? Kijk op de website of mail naar info@delex.nl.
We verwelkomen u graag!

Check ook het deLex voorjaarsprogramma 2020.

RB 3399

Actualiteitenlunch Reclamerecht - 27 mei 2020

Reserveer woensdag 27 mei in uw agenda voor de Actualiteitenlunch Reclamerecht online. Tijdens de lunchpauze loodsen Bram Duivenvoorde en Ebba Hoogenraad u door recente rechtspraak en nieuwe – Europese – regelgeving. U werkt daarna weer helemaal up-to-date verder.  

Bram Duivenvoorde licht de Europese actualiteiten toe, met onder meer:

 •     Belangrijke Europese wetswijzigingen, onder andere met betrekking tot prijspersonalisatie en prijsaanbiedingen
 •     De Leidraad bescherming online consument van de ACM, met daarin richtlijnen voor online reclame en beïnvloedingstechnieken
 •     De prejudiciële vragen van de Hoge Raad aan het Europees Hof in de Waternet-zaak.


Ebba Hoogenraad bespreekt onder andere:

 •     Wanneer wordt reclame misleiding?
 •     Hoe duurzaam moet duurzaam zijn?
 •     Reclame voor een denkbeeld: hoe zit het met vrijheid van meningsuiting?
 •     Corona-perikelen in reclame - en nog veel meer!

Omdat we nu niet fysiek bij elkaar kunnen komen, zorgen we voor een interactieve, online sessie. U krijgt daarvoor natuurlijk een heldere instructie. Tijdens de online-sessie ziet u de sprekers én de andere deelnemers.

Accreditatie: 2 opleidingspunten
Tijd: 12.15 – 14.30 uur

Meer informatie of inschrijven? Mail naar info@delex.nl of kijk op onze website. Graag tot 27 mei!

RB 3398

Staatsloterij moet aankoopbedrag loten terugbetalen

Nederland 7 apr 2020, RB 3398; ECLI:NL:GHSHE:2020:1199 (Deelnemer tegen Staatsloterij), http://www.reclameboek.nl/artikelen/staatsloterij-moet-aankoopbedrag-loten-terugbetalen

Hof ’s-Hertogenbosch 7 april 2020, RB 3398; ECLI:NL:GHSHE:2020:1199 (Deelnemer tegen Staatsloterij) De Hoge Raad besliste in januari 2015 dat de Staatsloterij in de periode 2000 tot en met 2008 misleidende mededelingen heeft gedaan over winkansen. Volgens de Hoge Raad is het aannemelijk dat een groot deel van de consumenten geen loten zou hebben gekocht als de Staatsloterij wel juiste mededelingen had gedaan. Eiser had ook in deze periode loten gekocht van de Staatsloterij. Naar aanleiding van de uitspraak van de Hoge Raad begon hij een zaak tegen de Staatsloterij om het aankoopbedrag van zijn loten uit die periode terug te krijgen. Zie [RB 2315]. De rechtbank Limburg gaf de man geen gelijk. Er was volgens de rechtbank geen sprake van een causaal verband tussen de misleidende mededelingen en het wel of niet kopen van loten. Zie [RB 3138].

Eiser onderbouwde zijn vordering in hoger beroep onder andere met het argument dat als de Staatsloterij hem wel de juiste informatie had gegeven, hij geen loten had gekocht. Volgens het hof is dat aannemelijk dat eiser de loten niet gekocht zou hebben als de Staatsloterij geen misleidende mededelingen zou hebben gedaan. De Staatsloterij is aansprakelijk voor de kosten van de loten die als gevolg van de misleidende mededelingen werden gekocht.