RB 3631

Jong IE-borrel op 13 april

We’re back! Na twee lange jaren in een coronapandemie wordt het weer hoog tijd voor een Jong IE-borrel en we gaan ervan uit dat het een wilde gaat worden. Qua locatie moet dat vast lukken, want we hebben voor het Amsterdamse Café Wildschut gekozen!
Oudere Jong IE'ers zullen tijdens de pandemie vaak weemoedig terug hebben gedacht aan de legendarische pubquizzen en zomerborrels, maar hierbij voor de advocaat-stagiairs die vanaf 2020 begonnen zijn alles wat je moet weten op een rijtje:

RB 3630

Misleidende uitingen over erkend opleider voor onderwijs

Zelfregulering (RCC, KOAG/KAG) 25 feb 2022, RB 3630; (NHA), http://www.reclameboek.nl/artikelen/misleidende-uitingen-over-erkend-opleider-voor-onderwijs

RCC 25 februari 2022, RB 3630; dossiernr. 2022/00047 (NHA) Verweerder geeft op haar website aan dat zij is erkend door het ministerie van onderwijs als opleider voor voortgezet onderwijs, terwijl dit volgens klager niet zo is. Hierdoor zou verweerder onjuiste informatie verschaffen. Voor de commissie is voldoende aannemelijk geworden dat de opleiding voortgezet onderwijs niet gelijk is aan het volgen van (thuis)onderwijs dat voorbereidt op staatsexamens. In de uitingen wordt gesproken over de opleiding voortgezet onderwijs, terwijl er sprake is van onderwijs dat ziet op (de voorbereiding op) staatsexamens. De gemiddelde consument kan hierdoor ertoe worden gebracht een besluit over een transactie te nemen dat hij anders niet had genomen. De bestreden uitingen zijn daarom misleidend.

RB 3629

Reclame Floriade misleidend

Zelfregulering (RCC, KOAG/KAG) 15 mrt 2022, RB 3629; (Floriade), http://www.reclameboek.nl/artikelen/reclame-floriade-misleidend

RCC 15 maart 2022, RB 3629; dossiernr. 2021/00598 (Floriade) De klacht gaat over een afbeelding van de Floriade. Hierop is een gondel van een kabelbaan te zien met doorzichtige ramen. In deze gondel staan mensen. Hierdoor wordt dus gesuggereerd dat inzittenden van de cabine van buitenaf gezien kunnen worden en dat zij mogen staan. In werkelijkheid moeten de cabines echter geblindeerd zijn en dienen passagiers te zitten. De commissie oordeelt dat sprake is van misleidende en oneerlijke reclame. Verder zou er worden gesuggereerd dat een gondelreis een retourreis betreft, terwijl het bij aankoop van een ticket om een enkele reis blijkt te gaan. Nu er staat dat het gaat om ‘een ritje in de kabelbaan’, wordt er naar het oordeel van de commissie niet gesuggereerd dat het zou gaan om een retourreis. Dit onderdeel van de klacht is dus ongegrond.

RB 3628

Voedings- en gezondheidsclaims op etiketten en voor reclame van levensmiddelen

“Cholesterolvrij”, “vetarm”, “super light”, “suikervrij” of “tegen veroudering”: allemaal voorbeelden van denkbare claims op etiketten en reclame voor levensmiddelen. In werkelijkheid zijn echter slechts twee van deze genoemde claims wettelijk toegestaan. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft recentelijk het Handboek Voedings- en gezondheidsclaims gepubliceerd voor het bedrijfsleven als hulpmiddel om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen bij het gebruik van voedings- en/of gezondheidsclaims (hierna: het ‘Handboek’). In het Handboek wordt onder andere aandacht besteed aan (niet-)toegestane claims, de Europese en Nederlandse regelgeving inzake voedings- en gezondheidsclaims en omvat het verschillende stappenplannen voor de kwalificatie van deze claims. Ferah Taptik Salman bespreekt beknopt de inhoud van het Handboek evenals de voor bedrijven geldende (wettelijke) verplichtingen.

Lees hier verder >>

RB 3627

BIE symposium IE-procesrecht I 17 juni

Op vrijdag 17 juni a.s. in het Auditorium van de Brauw Blackstone Westbroek in Amsterdam vindt het BIE symposium 2022 plaats, getiteld: ' IE - Procesrecht'. Sprekers uit binnen- en buitenland belichten verschillende onderwerpen die van belang zijn voor het IE -Procesrecht. Het symposium staat onder leiding van oud-BIE-redactielid Toon Huydecoper.
De volgende sprekers en onderwerpen komen aan bod: Zoë Butler: About injunctions for patent infringement - is the UK approach proportionate?; Tobias Cohen Jehoram: Bewijslastverdeling in het merkenrecht; Constant van Nispen: De ontwikkeling van rechterlijke bevelen in IE-Zaken, Robert van Peursem: Over Bayer/Richter en Charlotte Vrendenbarg: Ex parte.

Inloop: 13.30 uur
Aanvang: 14.00 uur - 17.15 uur
Feestelijk borrel: 17.15 uur
Accreditatie: 3 PO-punten. Neem contact op via info@delex.nl, of meld je aan via de website.

RB 3626

Vergelijkende claims in strijd met Gedragscode

Zelfregulering (RCC, KOAG/KAG) 10 mrt 2022, RB 3626; (Pfizer tegen Novartis), http://www.reclameboek.nl/artikelen/vergelijkende-claims-in-strijd-met-gedragscode

CGR 10 maart 2022, RB 3626, LS&R 2038; K21.004 (Pfizer tegen Novartis) Pfizer en Novartis brengen direct concurrerende geneesmiddelen op de markt in Nederland. Beide geneesmiddelen zijn immers CDK4/6-remmers. Novartis heeft een publicatie getoond waarin zij over haar eigen geneesmiddel Kisqali® beweert dat het zorgt voor 12 maanden meer leven. Ook toont zij de tekst dat OS bij CDK4/6-remmers geen klasse-effect is en de tekst dat welke CDK4/6-remmer u kiest invloed heeft op het leven van de patiënt. Deze teksten stonden in een online reclame-uiting op de website van Novartis.

RB 3624

Waarschuwing beleggingsrisico niet noodzakelijk

Zelfregulering (RCC, KOAG/KAG) 15 feb 2022, RB 3624; (Floki), http://www.reclameboek.nl/artikelen/waarschuwing-beleggingsrisico-niet-noodzakelijk

RCC VAF 15 februari 2022, RB 3624; dossiernr. 2021/00616 (Floki) De klacht gaat over een uiting op de website van F.C. Twente. Hierin maken zij bekend dat ze gaan samenwerken met Floki, het bedrijf achter de gelijknamige cryptovaluta. In het bericht wordt volgens klager reclame gemaakt voor een cryptomunt, waar volgens de AFM serieuze risico’s aan verbonden zijn. De kern van de klacht is dat verweerder consumenten niet wijst op die risico’s. Volgens de voorzitter is hier inderdaad sprake van reclame. De teksten gaan namelijk verder dan de zuiver feitelijke mededeling dat er een samenwerking is aangegaan met Floki. Het gaat om een aanprijzing van Floki als cryptobedrijf.

RB 3621

Afwijkende productafbeelding is misleidend

Zelfregulering (RCC, KOAG/KAG) 7 feb 2022, RB 3621; (Productafbeelding), http://www.reclameboek.nl/artikelen/afwijkende-productafbeelding-is-misleidend

RCC VT 7 februari 2022, RB 3621; dossiernr. 2022/00029 (Productafbeelding) Het betreft een reclame-uiting op de website van Bol.com, waarin reclame wordt gemaakt voor een schuurmachine. Op de productafbeelding is een opbergkoffer en een extra accu te zien. Deze worden echter niet meegeleverd met de schuurmachine. Klager stelt dat dit misleidend is. De voorzitter is van oordeel dat de reclame inderdaad misleidend is en oneerlijk. Volgens de voorzitter zal de gemiddelde consument aan de hand van de afbeelding, waarbij geen duidelijk voorbehoud is gemaakt, verwachten dat het artikel wordt geleverd zoals het is afgebeeld, dus met opbergkoffer en twee accu's. Indien de afbeelding afwijkt van de specifieke kenmerken van de betreffende producten, zonder dat dit direct duidelijk wordt gemaakt bij de afbeelding, zal de consument in verwarring worden gebracht over wat hij bij de bestelling ontvangt.

RB 3620

Uiting bettingplatform niet misleidend

Zelfregulering (RCC, KOAG/KAG) 8 feb 2022, RB 3620; (Bettingplatform), http://www.reclameboek.nl/artikelen/uiting-bettingplatform-niet-misleidend

RCC 8 februari 2022, RB 3620; dossiernr. 2021/00611 (Bettingplatform) De klacht richt zich tegen uitingen van een online bettingplatform. Er wordt onder andere gezegd dat men kan inzetten met inzicht en kennis in plaats van op onderbuikgevoel. Dit wekt volgens klaagster de indruk dat men kan winnen met kennis en dat dit invloed heeft op succes, terwijl dit niet zo is. Het betreft namelijk een kansspel. De uitingen zijn volgens klaagster misleidend. Naar het oordeel van de commissie ligt in de uitingen nog niet de suggestie besloten dat men, aldus geïnformeerd, zal winnen. Hier bestaat enkel de kans op. Er is dus geen sprake van misleiding en de commissie wijst de klacht daarom af.

RB 3619

Online Updates 2022

Blijf op de hoogte met de Online Updates van deLex, een nieuwe serie webinars, gestart in februari 2022. Achter uw bureau laat u zich in korte tijd bijpraten over één rechtsgebied of onderwerp. Fun, actueel en to the point. Zo heeft u in één uur tijd weer zicht op alle relevante ontwikkelingen voor uw praktijk.

De eerstvolgende onderwerpen zijn:
- Donderdag 7 april: Grondrechten en IE, door Peter Teunissen (Radboud Universiteit)
- Franchise en IE, serie, datum ntb


29 september 2022 (let op, verplaatste datum) Actualiteiten Handels- en domeinnamenrecht, door Roderick Chalmers Hoynck van Papendrecht (AKD)
 

 

RB 3618

Flyer ontvangen ondanks nee-sticker

Zelfregulering (RCC, KOAG/KAG) 24 jan 2022, RB 3618; (Ongewenste flyer), http://www.reclameboek.nl/artikelen/flyer-ontvangen-ondanks-nee-sticker

RCC VT 24 januari 2022, RB 3618; dossiernr. 2021/00558 (Ongewenste flyer) Het gaat over het feit dat klager een nee-sticker op zijn brievenbus heeft en toch ongewenst een ongeadresseerde flyer heeft ontvangen. Afzender van de flyer heeft gehandeld in strijd met artikel 3.1 Code VOR. De klacht wordt toegewezen.

RB 3617

Reclame van casino niet misleidend

Zelfregulering (RCC, KOAG/KAG) 24 jan 2022, RB 3617; (Batavia Casino), http://www.reclameboek.nl/artikelen/reclame-van-casino-niet-misleidend

RCC VAF 24 januari 2022, RB 3617; dossiernr. 2021/00533 (Batavia Casino) De klacht gaat over een reclame van Batavia Casino waarin vijf personen een online kansspel spelen en vier daarvan succes boeken. Dit zou suggereren dat deelnemers aan het gokspel een grote kans hebben om de hoofdprijs of een andere grote prijs te winnen. Klager vindt dat de de reclame misleidend is en bovendien schadelijk voor consumenten. De voorzitter wijst de klacht af, omdat de gemiddelde consument zal begrijpen dat dit geen serieus beeld is van de winkansen.

RB 3616

Onjuist gebruik van woord 'gratis'

Zelfregulering (RCC, KOAG/KAG) 24 jan 2022, RB 3616; (Carpetright), http://www.reclameboek.nl/artikelen/onjuist-gebruik-van-woord-gratis

RCC VT 24 januari 2022, RB 3616; dossiernr. 2021/00625 (Carpetright) Het betreft een klacht over de uiting ‘gratis gelegd’ op de website van verweerder. Deze uiting staat links bovenaan de foto’s van vloeren, wat impliceert dat de vloer gratis wordt gelegd, maar dit klopt niet. Er wordt enkel korting gegeven op de legkosten. Dit staat wel in de actievoorwaarden. De voorzitter oordeelt dat het woord ‘gratis’ onjuist wordt gebruikt in de reclame-uiting. Er is sprake van misleidende reclame.

RB 3613

HvJ EU: BVV tegen Dr. Oetker

, RB 3613; http://www.reclameboek.nl/artikelen/hvj-eu-bvv-tegen-dr-oetker

HvJ EU 11 november 2021,IEF 20536, RB 3613, IEFbe 3383; ECLI:EU:C:2021:913 (BVV tegen Dr. Oetker) Het verzoek om een prejudiciële beslissing is ingediend in het kader van een geding tussen de Duitse federatie van consumentenorganisaties (BVV) en Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG,  waarbij wordt gevorderd dat deze onderneming wordt gelast de voedingswaarde-etikettering op de voorkant van muesliverpakking in overeenstemming te brengen met de vereisten van verordening nr. 1169/2011. Het Bundesgerichtshof heeft het Hof verzocht om een prejudiciële beslissing over de volgende vragen:
1) Moet artikel 31, lid 3, tweede alinea, van verordening nr. 1169/2011 aldus worden uitgelegd dat deze bepaling uitsluitend van toepassing is op levensmiddelen die moeten worden bereid en waarvoor de bereidingswijze vooraf is vastgesteld?
2) Indien de eerste vraag ontkennend moet worden beantwoord, wordt dan met de uitdrukking ‚per 100 g’ in artikel 33, lid 2, tweede alinea, van verordening nr. 1169/2011 uitsluitend 100 g van het product zoals dit wordt verkocht bedoeld of – ten minste ook – 100 g van het levensmiddel na bereiding?”

Beantwoording van de prejudiciële vragen:

RB 3615

Reclame-uiting over vergoeding van hoortoestellen

Zelfregulering (RCC, KOAG/KAG) 20 dec 2021, RB 3615; (Specsavers tegen Schoonenberg), http://www.reclameboek.nl/artikelen/reclame-uiting-over-vergoeding-van-hoortoestellen

RCC 20 december 2021, RB 3615; dossiernr. 2021/00491 (Specsavers tegen Schoonenberg) De klachten van Specsavers betreffen uitingen van Schoonenberg die spreken over vergoeding door zorgverzekeraars voor hoortoestellen. Dit zou misleidend zijn, omdat essentiële informatie ontbreekt en onjuiste informatie wordt verschaft. Volgens Specsavers zou Schoonenberg in toekomstige uitingen moeten aangeven of het verzekerde zorg/categorie 1-5 hoortoestellen betreft dan wel buitencategorie/vrije markt-toestellen (die niet voor vergoeding door de zorgverzekeraar in aanmerking komen), wat de kosten van de oplader zijn, dat de consument rekening moet houden met een eigen bijdrage en dat de consument mogelijk eigen risico dient te betalen.

RB 3612

Misleidende reclame over inruilkorting op fietsen

Zelfregulering (RCC, KOAG/KAG) 25 jan 2022, RB 3612; (Inruilkorting op fietsen), http://www.reclameboek.nl/artikelen/misleidende-reclame-over-inruilkorting-op-fietsen

RCC VT 25 januari 2022, RB 3612; dossiernr. 2021/00595 (Inruilkorting op fietsen) De klacht betreft uitingen op de website van adverteerder voor nieuwe fietsen waarbij staat ‘al vanaf € 1.395’ en ‘nu met € 700 inruilkorting’. De klager vindt dit misleidend, omdat de genoemde 700 euro inruilkorting niet geldt voor de modellen waar de eerste uiting naar verwijst. Dus de modellen vanaf 1.395 euro hebben geen 700 euro inruilkorting. Volgens verweerder wordt er bij alle uitingen duidelijk vermeld welke voorwaarden gelden om in aanmerking te komen voor de inruilkorting. De voorzitter constateert dat de voorwaarden of een verwijzing hiernaar ontbreken bij genoemde uitingen. Het is hierdoor voor de gemiddelde consument niet duidelijk dat het aanbod niet voor alle fietsen van adverteerder geldt. De reclame is dus misleidend.

RB 3611

Vacature: advocaat-stagiair intellectueel eigendomsrecht bij Vondst

Vondst zoekt een advocaat-stagiair voor de IE-praktijk.
Over Vondst:
- Vondst is een gespecialiseerd, onafhankelijk advocatenkantoor gevestigd in Amsterdam.
- Ze zijn een nichekantoor met ongeveer 20 collega’s.
- Zij richten zich uitsluitend op het intellectuele eigendomsrecht, IT-recht en privacyrecht.

In de IE-praktijk ligt de focus op procederen en adviseren op het gebied van het merken-, auteurs- en modellenrecht, maar komen ook alle aspecten van commerciële handel aan bod zoals commerciële contracten, e-commerce, privacy en marketing.
Lees verder >>

RB 3610

Adverteerder voldoende herkenbaar in reclame-uiting

Zelfregulering (RCC, KOAG/KAG) 25 jan 2022, RB 3610; (GSK), http://www.reclameboek.nl/artikelen/adverteerder-voldoende-herkenbaar-in-reclame-uiting

RCC VAF 25 januari 2022, RB 3610; dossiernr. 2021/00619 (GSK) De klacht gaat over een radiocommercial van GSK die wordt afgesloten met de zin ‘Deze informatiecampagne wordt mogelijk gemaakt door GSK.’ Door deze slotzin wordt de indruk gewekt dat het gaat om een informatiecampagne van de overheid. GSK is echter een farmaceut die reclame maakt voor haar eigen product. Volgens de Keuringsraad KOAG/KAG voldoet de uiting aan de geldende wet- en regelgeving. De voorzitter legt uit dat het publiek de uiting niet zo zal opvatten dat het om informatie van de overheid gaat. Hij oordeelt ook dat de uiting voldoende herkenbaar is als een reclame-uiting van dit bedrijf. Deze omstandigheden brengen de voorzitter tot het afwijzen van de klacht.

RB 3609

Vacature: Merken Assistent bij Merkenbureau Bouma

Merkenbureau Bouma is op zoek naar een Merken Assistent voor haar kantoor in Arnhem. In deze functie ben je verantwoordelijk voor het juridisch administratief ondersteunen van de praktijk van een merkengemachtigde. Wij bieden een fulltime functie aan, maar het is mogelijk om parttime te werken, vanaf 24 uur per week. Het werk is afwisselend en bestaat uit o.a. het beheer van het datasysteem, het beheer van de agenda, het assisteren bij depots en mutaties in merkenportfolio’s, het indienen van officiële stukken bij instanties en het voeren van correspondentie en telefoongesprekken in het Nederlands en Engels. Ook kun je betrokken worden in de voorbereiding in merken conflicten tussen klanten en derden.

RB 3608

Vacature: advocaat-stagiairs IE en reclamerecht bij Holla

Holla is op zoek naar een advocaat-stagiair IE en reclamerecht en een gevorderd advocaat-stagiair IE en reclamerecht voor haar kantoor in Eindhoven.
Beschik je over een recent behaalde juridische master met civiel effect of verwacht je die op korte termijn af te ronden? Heb je een passie voor het intellectuele eigendoms- en reclamerecht? Kijk hier.
Heb jij inmiddels enkele jaren ervaring met het rechtsgebied IE en/of het reclamerecht? Of zou je je graag willen ontwikkelen op dit gebied? Kijk hier.