RB 3190

Cashbackactie van Heinieken is in strijd met professionele toewijding doordat mensen fincancieel benadeeld zijn door redirecting

Voorz. RCC 15 augustus 2018, RB 3190; dossiernr. 2018/00500 (Heineken) Aanbeveling. Misleiding. Het betreft een "Proef nu" flyer die door middel van een elastiek aan het schap was bevestigd. Op de flyer staat onder meer: "Ontvang nu 50% cashback! op een 6-pack Heineken 0.0
1. Koop een 6-pack Heineken 0.0 en bewaar de kassabon
2. Ga naar probeer00.nl en vul de gegevens in
3. Krijg binnen 2 dagen 50% cashback".
De klacht: Klager wilde gebruik maken van de 50% cashback actie. Bij het aanmelden op de in de flyer genoemde website bleken er actievoorwaarden te zijn, waaronder "cashback binnen 10 dagen" en "Maximaal 1 per persoon". De termijn van 10 dagen wijkt af van de in de flyer genoemde termijn van twee dagen. De voorwaarde "Maximaal 1 per persoon" stond niet in de flyer en werd ook niet op andere wijze bekend gemaakt op het moment dat men verleid werd om gebruik te maken van de actie. Bovendien kreeg klager zonder vermelding van reden en binnen de actietermijn de melding "actie afgelopen". Deze gang van zaken is niet correct en er zullen veel consumenten door gedupeerd zijn.

1)  Uit het verweer van adverteerder blijkt dat voor hetzelfde product twee verschillende cashbackacties zijn gevoerd waarbij beide acties elkaar enige tijd hebben overlapt. Het had op de weg van adverteerder gelegen om deze acties strikt van elkaar te scheiden teneinde te voorkomen dat bij de consument verwarring zou ontstaan over de toepasselijke actie en de voorwaarden waaronder men recht heeft op cashback. Adverteerder heeft dit verzuimd. Zij heeft juist een situatie veroorzaakt die voor de consument uiterst verwarrend was. Consumenten die tussen 2 juli 2018 en 11 juli 2018 gebruik wilden maken van de 50% cashbackactie op de website probeer00.nl werden immers door middel van redirecting doorverwezen naar de website voor de € 3 actie. Het spreekt voor zich dat bij degene die van de 50% cashbackactie gebruik wilde maken hierdoor verwarring ontstond. De voorzitter acht het aannemelijk dat de gemiddelde consument niet zal hebben bemerkt dat de mededeling dat de actie inmiddels was beëindigd geen betrekking had op de 50% cashbackactie van de flyer. Deze consument heeft immers de juiste website gekozen (probeer00.nl) en zal menen dat de website die hij vervolgens ziet (heineken.nl) hoort bij de actie waarop de flyer betrekking heeft. Daarbij was het blijkbaar in de periode van 2 juli 2018 tot 11 juli 2018 ook niet mogelijk daadwerkelijk 50% cashback te claimen én vergoed te krijgen. Voor de consument die van deze actie gebruik wilde maken, was de reclame-uiting in die periode feitelijk onjuist.
2)  De voorzitter oordeelt dat adverteerder blijkens het voorgaande in strijd met de eisen van professionele toewijding heeft gehandeld en dat dit het economische gedrag van de gemiddelde consument die met de bestreden flyer werd geconfronteerd wezenlijk heeft verstoord of kon verstoren. Deze consument zal immers menen dat hij 50% cashback kan claimen, maar werd vervolgens in bedoelde periode door de redirecting geconfronteerd met de mededeling dat de actie al was beëindigd. Door de redirecting hebben consumenten die toen 50% van het aankoopbedrag wilden terugvragen geen cashback ontvangen waardoor zij finan-cieel zijn benadeeld. Dat dit niet de bedoeling van adverteerder was en sprake was van een menselijke fout, doet niet af aan het oordeel dat de reclame-uiting op grond van het voorgaande in strijd met artikel 7 NRC is. Wel zal de voorzitter met het feit dat adverteerder inmiddels weer consumenten op juiste wijze in staat stelt hun cashback te claimen, rekening houden door te bepalen dat de aanbeveling wordt gedaan voor zover nodig.