RB 2993

BGH: Verboden tabaksreclame door gebruik foto op eigen website producent

Tabaksreclame

BGH 5 oktober 2017, IEF 17155; I ZR 117/16 (Tabaksreclame). Tabaksreclame. Dienst in de informatiemaatschappij. Uit het persbericht: verweerder is een middelgrote tabaksproducent. Op haar website kunnen geïnteresseerde gebruikers informatie krijgen over het bedrijf, maar de inhoud achter de homepage is enkel zichtbaar na een elektronische leeftijdsopgave. In november 2014 was op de homepage van de verweerder een foto te zien waarop vier vrolijke, normale mensen tabaksproducten gebruikten. De aanvrager, een vereniging voor consumentenbescherming, vindt dat dit een ontoelaatbare tabaksreclame is. Zij verzoekt de verweerder zich te onthouden van reclame met de foto. Het beroep van de verdachte bij het Landgericht was niet succesvol. Beslissing van het Bundesgerichtshof:

De federale rechtbank heeft het bezwaar van de verweerder afgewezen. Het beeld op de homepage van verweerder is een advertentie voor tabaksproducten omdat de producten van de verweerder voor de bezoeker op de website worden getoond en als aantrekkelijk voorgesteld worden.

Deze reclame vindt plaats op een dienst van de informatiemaatschappij, zodat het verboden is overeenkomstig § 21a, leden 3 en 4 van de Voorlopige Tabakswet die geldt ten tijde van de reclame en krachtens § 19, lid 2 en 3 TabakerzG. Volgens de desbetreffende bepalingen van de Unie is de dienst van de informatiemaatschappij elke dienst die over het algemeen elektronisch op afstand wordt betaald en op individueel verzoek van een ontvanger. Volgens overweging 18 van richtlijn 2000/31 / EG omvat het begrip ook diensten die niet worden betaald door degenen die deze ontvangen, zoals online informatiediensten of commerciële communicatie. Volgens de rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie (arrest van 4 mei 2017 - C-339/15 - Luc Vandenborght) is de website van een bedrijf dat haar producten of diensten bevordert, een dienst die de informatiemaatschappij vertegenwoordigt.

In artikel 19, leden 2 en 3, van de TabakerzG wordt artikel 3, lid 2, van richtlijn 2003/33 / EG omgezet, waarin wordt bepaald dat verboden reclame in de diensten van de informatiemaatschappij ook in de pers en andere gedrukte publicaties verboden is. Met het oog op de bepaling van de omvang van dit verbod moet overweging 4 van Richtlijn 2003/33 / EG worden gebruikt. Tabaks-reclame moet dan beperkt worden tot magazines en tijdschriften die zich niet op het grote publiek richten. De homepage van de onderneming, die zonder beperking toegankelijk is, is gericht op het grote publiek en valt derhalve onder het verbod op tabaksreclame in de diensten van de informatiemaatschappij.