RB 3123

Wijnvoordeel.nl op vermelding shirt sportploeg is reclame voor alcoholhoudende drank

Zelfregulering (RCC, KOAG/KAG) 29 mrt 2018, RB 3123; dossiernr. 2017/00873 - CVB (Wijnvoordeel sponsor korfballersshirt), http://www.reclameboek.nl/artikelen/wijnvoordeel-nl-op-vermelding-shirt-sportploeg-is-reclame-voor-alcoholhoudende-drank

CvB RCC 29 maart 2018, RB 3123; dossiernr. 2017/00873 - CVB (Wijnvoordeel sponsor korfballersshirt) CVB Aanbeveling Bevestigd (=Aanbeveling). De klacht is gericht tegen de tekst “wijnvoordeel.nl” op de shirts van korfballers van korfbalvereniging LDOK.

Volgens STAP is de sponsorvermelding van Wijnvoordeel op de korfbalshirts van korfbalvereniging LDODK, zoals onder meer te zien in een sportuitzending op televisie (Nederland 1), in strijd met het eerste lid van artikel 30 van de Reclamecode Alcoholhoudende dranken. Op grond van het daarin bepaalde is het verboden om reclame voor alcoholhoudende dranken te voeren op een individuele sporter of een sportploeg. De betwiste shirtreclame bestaande uit de vermelding van de sponsornaam, met vetgedrukt het woord “wijn”, is immers op te vatten als alcoholreclame, aldus STAP. Dit blijkt uit de beslissing van de Reclame Code Commissie over de vermelding van de sponsornaam Scotch Whisky International op de shirts van de Koninklijke HFC.

RB 3122

Claim ‘stimulering van celvernieuwing’ Biodermal anti age 60+ nachtcrème is te vaag

Zelfregulering (RCC, KOAG/KAG) 28 feb 2018, RB 3122; Dossiernr. 2017/000215 (Biodermal anti age 60+ nachtcrème), http://www.reclameboek.nl/artikelen/claim-stimulering-van-celvernieuwing-biodermal-anti-age-60-nachtcr-me-is-te-vaag

CvB RCC 28 februari 2018, RB 3122; Dossiernr. 2017/000215 (Biodermal anti age 60+ nachtcrème) Aanbeveling RCC vernietigd (=Afwijzing). De uiting: De klacht is gericht tegen de aanprijzing van ‘Biodermal anti age 60+ nachtcrème’ op de website biodermal.nl voor zover onder het kopje “Werking” staat: “1. Stimuleert - Vitamine A stimuleert de natuurlijke celvernieuwing en zorgt voor een meer stralende en gelijkmatige teint.” De klacht luidt, rekening houdend met het standpunt van geïntimeerde in repliek en voor zover in beroep van belang, dat de uiting misleidend en in strijd met artikel 2 lid 4 Reclamecode voor Cosmetische Producten (RCP) is, omdat de in Biodermal aanwezige concentratie retinylpalmitaat te laag is om door de huid te worden omgezet in minimaal 0,1% retinol. Dit percentage is volgens geïntimeerde het wetenschappelijk aangetoonde minimum voor de werking van retinol op de huid. De Commissie heeft na een tussenbeslissing de klacht gegrond bevonden. Het College van Beroep vernietigt de aanbeveling.

RB 3121

Vragen aan HvJ EU over plaats van herstel van een op afstand gekocht consumptiegoed

Rechtspraak (NL/EU) 27 dec 2017, RB 3121; (Toolport), http://www.reclameboek.nl/artikelen/vragen-aan-hvj-eu-over-plaats-van-herstel-van-een-op-afstand-gekocht-consumptiegoed
Toolport

Prejudiciële vragen gesteld aan HvJ EU 27 december 2017, IT 2540; RB 3121; IEFbe 2546; C-52/18 (Toolport) Consumentenbescherming. Koop op afstand. Verzoeker heeft op 08.07.2015 telefonisch een partytent van verweerster gekocht. De tent is geleverd op het woonadres van verzoeker. Verzoeker beriep zich in de precontentieuze fase op gebreken die aan de tent zouden kleven. Verweerster wees alle klachten af. Verzoeker heeft enkel opheffing van de wanprestatie ter plaatse gevorderd, zonder de litigieuze waar terug te zenden naar verweerster of dit aan te bieden. Tussen partijen is niet gesproken over de plaats waar nakoming alsnog diende te geschieden. De tussen partijen gesloten overeenkomst bevat hierover geen informatie.

RB 3120

'Reinigt beter'-elektrische tandenborstelreclame is niet ongeoorloofd

Nederland 12 apr 2018, RB 3120; ECLI:NL:RBROT:2018:2964 (Philips tegen Proctor & Gamble), http://www.reclameboek.nl/artikelen/reinigt-beter-elektrische-tandenborstelreclame-is-niet-ongeoorloofd
oral b reinigt beter

Vzr. Rechtbank Rotterdam 12 april 2018, IEF 17620; RB 3120; ECLI:NL:RBROT:2018:2964 (Philips tegen Proctor & Gamble) Reclamerecht. Contractenrecht. Philips (Sonicare) en P&G (Oral-B) brengen beide elektrische tandenborstels op de markt. P&G lanceert een reclamecampagne 'Reinigt beter' met een verwijzing naar publicatie in wetenschappelijke tijdschriften. De tv-commercial laat de tekst heel de tijd in beeld. Diverse gerechtelijke procedures hebben geleid tot vaststellingsovereenkomst. Philips stelt dat de reclamecampagne ongeoorloofd is in de zin van 6:194a lid 1 BW onder a, c en e, en tevens in strijd wordt gehandeld met de tussen partijen gesloten vaststellingsovereenkomst. De voorzitter wijst de vorderingen af. De tekst is voor een persoon met een normaal gezichts- en leesvermogen te lezen. De disclaimer, bestaande uit de tekst "vs gewone manuele tandenborstel", waarop de consument door middel van een asterisk achter de claim "rond reinigt beter" wordt geattendeerd, is daarentegen ongeveer drie seconden in beeld.

RB 3119

PVS mocht dit jaar niet meer uitgaan van de prijslijst van 2016 in vergelijkende reclame

Nederland 30 mrt 2018, RB 3119; ECLI:NL:RBOBR:2018:1513 (Vervor tegen PVS Hoveniers), http://www.reclameboek.nl/artikelen/pvs-mocht-dit-jaar-niet-meer-uitgaan-van-de-prijslijst-van-2016-in-vergelijkende-reclame

Vzr. Rechtbank Oost-Brabant 30 maart 2018, RB 3119; ECLI:NL:RBOBR:2018:1513 (Vervor tegen PVS Hoveniers) Vervor produceert, verkoopt en plaatst veranda's. PVS en houdt zich eveneens bezig met de verkoop en het plaatsen van veranda’s en is een voormalig dealer van Verasol-producten. In de door haar onlangs huis-aan-huis verspreide reclamefolder met “leuke paas-acties” vergelijkt PVS haar eigen prijzen voor een tweetal veranda’s met de prijzen van (onder meer) Vervor. Vergelijkende reclame in de zin van artikel 6:194a BW. Gedaagde heeft onvoldoende aannemelijk gemaakt dat in reclamefolder juiste prijzen van concurrent staan vermeld. PVS mocht in januari van dit jaar niet meer uitgaan van de prijslijst van 2016 dat die prijs nog actueel was. Vordering tot rectificatie op website gedaagde toegewezen.

RB 3118

Kinderboekverkoper Splendid Club past verkoop aan

, RB 3118; (Splendid Club), http://www.reclameboek.nl/artikelen/kinderboekverkoper-splendid-club-past-verkoop-aan

Uit het persbericht: De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft de eigenaar van het bedrijf Splendid Club aangesproken op zijn werkwijze bij de verkoop op straat van abonnementen op pakketten kinderboeken. Al enige tijd ontving de ACM klachten over dit bedrijf. Het bedrijf heeft zijn verkooppraktijk aangepast. Het bedrijf informeert zijn klanten bij verkoop op straat voortaan beter over het abonnement en de bedenktijd. Bernadette van Buchem, directeur consumenten van de ACM: “Het is belangrijk dat consumenten weten waar ze ‘ja’ tegen zeggen en hoe het zit met de bedenktijd. Juist bij verkoop op straat is het belangrijk dat de verkoper consumenten daar goed over informeert.” Wat is er aan de hand? Splendid Club verkoopt op straat abonnementen op kinderboeken. Straatverkopers spreken ouders met kinderen aan en doen hen een aanbod voor een abonnement. Consumenten klaagden bij de ACM dat het vaak niet duidelijk was waar ze precies ‘ja’ tegen hadden gezegd. Achteraf bleek de genoemde prijs voor één pakket te zijn en niet voor de minimale afname van zes pakketten. Consumenten kregen geen afschrift van het contract, zodat ze de afspraken niet konden controleren.

RB 3117

Radiocommercial met ‘erectiemiddel’ en de naam van adverteerder is noodzakelijk

Zelfregulering (RCC, KOAG/KAG) 15 mrt 2018, RB 3117; 2018/00197 (erectieshop), http://www.reclameboek.nl/artikelen/radiocommercial-met-erectiemiddel-en-de-naam-van-adverteerder-is-noodzakelijk

Voorz. 15 maart 2018, dossiernr. 2018/00197 (erectieshop) Directe voorzitters afwijzing. Radiocommercial: “Bij erectieshop weten we dat het soms even niet lukt. Dan kun je wel wat extra steun gebruiken in de vorm van een natuurlijke oplossing. Kijk voor natuurlijke erectiemiddelen op erectieshop.nl”. De klacht De radiocommercial zou pas na een bepaald tijdstip dienen te worden uitgezonden om te voorkomen dat jonge kinderen deze horen.

 

RB 3116

25 mei - AVG – wie doet er mee? Toestemming en andere onderwerpen in de healthcaresector onder de nieuwe privacywetgeving

Op 25 mei 2018 treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming in werking. De Vereniging Farma en Recht laat deze dag niet ongemerkt voorbij gaan.

We verwelkomen u gedurende de ochtend bij Bird & Bird in Den Haag. Hier zullen wij met onder andere Wilfred Steenbruggen, advocaat, en Sofie van der Meulen, senior supervision officer bij de Autoriteit Persoonsgegevens, verschillende onderwerpen uitdiepen die spelen in de gezondheidszorgsector en beïnvloed worden door de AVG.

RB 3115

Brief is gericht op diëtisten met bovengemiddelde kennis over lactose intolerantie

5 mrt 2018, RB 3115; dossiernr. 2018/00094 (holland jersey), http://www.reclameboek.nl/artikelen/brief-is-gericht-op-di-tisten-met-bovengemiddelde-kennis-over-lactose-intolerantie

RCC 5 maart 2018, RB 3115; dossiernr. 2018/00094 (holland jersey) Afwijzing klacht. Het betreft een vensterenvelop met een aan klaagster geadresseerde bijbehorende brief. Op de vensterenvelop staat het logo van adverteerder afgebeeld: een koe met daaromheen de tekst “HOLLAND JERSEY, PREMIUM QUALITY DAIRY”. Onder het venster staat: “LAST VAN KOEMELKALLERGIE OF LACTOSE INTOLERANTIE VAN MELK?” :

Beste Diëtiste,

Wij zijn een Nederlandse zuivel startup en maken zuivel van 100% A2 Jersey melk. De Jersey koe is een ander soort koe dan de reguliere zwartbonte koe. De melk van deze kleine bruine Jersey koe heeft daarmee ook een andere samenstelling. Onze verse volle Jersey melk bevat van nature o.a. meer vet en eiwit (6%, 4.2%) dan gewone melk, maar in het bijzonder 100% A2 eiwit.(...)

Klacht. Klaagster maakt bezwaar tegen de uiting omdat daarin ten onrechte de indruk wordt gewekt dat de melk van adverteerder geschikt is voor mensen met een lactose-intolerantie. Alle melk bevat lactose, dus ook deze, aldus klaagster. Mensen met een lactose-intolerantie kunnen ziek worden van de melk, aldus klaagster.

RB 3113

OHP-richtlijn niet van toepassing op handelspraktijken die worden geregeld door voorschriften van de stofzuigerverordening die de betrokken handelaars geen handelingsvrijheid laten

Rechtspraak (NL/EU) 22 feb 2018, RB 3113; ECLI:EU:C:2018:95 (Dyson tegen BSH), http://www.reclameboek.nl/artikelen/ohp-richtlijn-niet-van-toepassing-op-handelspraktijken-die-worden-geregeld-door-voorschriften-van-de

Conclusie AG HvJ EU 22 februari 2018, IEFbe 2517; RB 3113; ECLI:EU:C:2018:95; C‑632/16 (Dyson tegen BSH) Op verzoek van de rechtbank van koophandel Antwerpen (België). Van de inzenders: Toepassingsgebied richtlijn oneerlijke handelspraktijken. Geen misleidende omissie. Kort samengevat, adviseert Advocaat-generaal Saugmandsgaard Øe het Hof van Justitie om te oordelen dat de richtlijn oneerlijke handelspraktijken (2005/29) niet van toepassing is op de specifieke aspecten van handelspraktijken die door voorschriften van de stofzuigerverordening (665/2013) worden geregeld, aangezien deze geen handelingsvrijheid laat aan de betrokken handelaars, zoals de verplichting om een specifiek energie-etiket te gebruiken.

RB 3114

Directe Voorzittersafwijzing van klacht zoenende mannen van Suit Supply

6 mrt 2018, RB 3114; 2018/00179 (Suit Supply zoenende mannen), http://www.reclameboek.nl/artikelen/directe-voorzittersafwijzing-van-klacht-zoenende-mannen-van-suit-supply

RCC 6 maart 2018 , RB 3114; dossiernr. 2018/00179 (Suit Supply zoenende mannen) dVAF. Het betreft een campagne waarbij gebruik wordt gemaakt van de volgende reclame-uitingen:
1)  een billboardposter waarop twee in pak geklede mannen zijn te zien waarbij de ene man  deels op de schoot van de ander zit en beide mannen elkaar (lijken te gaan) zoenen;
2)  een billboardposter waarbij een man in pak is te zien die zijn hand legt op de borst van het naakte   bovenlichaam van een andere man.

Klacht De reclame is niet in lijn met de subjectieve opvattingen van veel Nederlanders die gebaseerd zijn op christelijke waarden en normen. Ook is de reclame in strijd met de goede smaak omdat hij niets te maken heeft met het verkopen van pakken. Verder is de reclame misleidend doordat deze suggereert dat mannen bij het kopen van een pak gezoend kunnen worden door een andere man. De reclame spreekt slechts een klein deel van de mannen aan, te weten mannen met homoseksuele gevoelens.

RB 3111

Bever weekaanbieding geldt alleen voor herenmodellen

Zelfregulering (RCC, KOAG/KAG) 14 feb 2018, RB 3111; Dossiernr 2018/00057 (Bever weekaanbieding), http://www.reclameboek.nl/artikelen/bever-weekaanbieding-geldt-alleen-voor-herenmodellen
Bever weekaanbieding

RCC 14 februari 2018, RB 3111; Dossiernr 2018/00057 (Bever weekaanbieding) Aanbeveling. Het betreft een stoepbord bij de ingang van de winkel van Bever in Enschede. De klacht Klagers dochter wilde een The North Face Descendit ski-jas kopen en zag op het bord bij de winkel van Bever dat deze jassen in de aanbieding waren. Omdat de door haar gewenste maat en kleur niet aanwezig waren, bood een winkelmedewerker aan de jas voor haar te bestellen. Bij het invoeren van de bestelling in de computer bleek dat de aanbieding alleen gold voor herenmodellen. Nu op het bord alleen staat “The North Face Descendit Jacket” en er geen uitzondering wordt gemaakt voor damesjassen, is de uiting volgens klager misleidend.

RB 3108

Trouwe klant maakt slechts een kans om 'verzendklare' Philips TV te ontvangen

Zelfregulering (RCC, KOAG/KAG) 14 feb 2018, RB 3108; Dossiernr. 2018/00041 (Philips TV verzendklaar), http://www.reclameboek.nl/artikelen/trouwe-klant-maakt-slechts-een-kans-om-verzendklare-philips-tv-te-ontvangen

RCC 14 februari 2018, RB 3108; Dossiernr. 2018/00041 (Philips TV verzendklaar) Aanbeveling. Kansspel. Het betreft de uit verschillende onderdelen bestaande mailing van Klingel, in het bijzonder de aan klager gerichte brief met daarin de mededeling: “Voor een trouwe klant met code 99 170/1L2 staat een pakket met een schitterende Philips TV met LED Ambilight verzendklaar!*”. De klacht Omdat klager de genoemde code had, heeft hij telefonisch contact opgenomen met Klingel. Daarbij werd hem meegedeeld dat hij uit de voorwaarden kan afleiden dat het slechts om een kans op een tv gaat. Volgens klager wordt dit niet duidelijk uit de verderop in de folder staande voorwaarden die luiden: “*Alleen in combinatie met een bestelling. Minimale bestelwaarde: € 20,-. Zolang de voorraad strekt.” Klager vindt de uiting daarom misleidend.

RB 3110

Afbrekende mededelingen over traplift concurrent gedaan

Rechtspraak (NL/EU) 28 feb 2018, RB 3110; (Smienk Trapliften tegen Otolift Trapliften), http://www.reclameboek.nl/artikelen/afbrekende-mededelingen-over-traplift-concurrent-gedaan
smienk otolift

Rechtbank Den Haag 28 februari 2018, IEF 17537; RB 3110 (Smienk Trapliften tegen Otolift Trapliften) Mediarecht. In het kort: Smienk legt zich toe op de verkoop en montage van tweedehands trapliften. Otolift is langer bestaande producent van traplichten en verkoop ook tweedehands Otolift trapliften. Smienk gebruikt de slogan "de nr. 1 in gebruikte trapliften". Met vaststellingsovereenkomsten zijn klachten bij de RCC en een rechtbank-procedure geëindigd. In transcripten van een telefoongesprekken komt naar voren dat een (potentiële) klant van Smienk sprak over een verkoopgesprek met Otolift waarbij de laatste zich uitsprak over de onbetrouwbaarheid van Smienk. Otolift heeft onrechtmatig gehandeld jegens Smienk door in telefoongesprekken met klanten afbrekende mededelingen te doen over Smienk en dient een rectifcatie op de website te plaatsen gedurende vier weken.

RB 3109

Consultatie wijziging Gedragscode Geneesmiddelenreclame

Consultatiedocumentatie, consultatie tot 13 maart 2018. Op 1 april 2018 treden de Beleidsregels gunstbetoon Geneesmiddelenwet 2018 in werking (zie bijlage). Deze Beleidsregels vervangen de Beleidsregels gunstbetoon Geneesmiddelenwet die golden sinds 1 mei 2014. De Beleidsregels kennen een aantal wijzigingen en een nieuw toetsingskader voor andere financiële relaties dan gunstbetoon. De wijziging van de Beleidsregels gunstbetoon Geneesmiddelenwet noopt tot aanpassing van de Gedragscode Geneesmiddelenreclame. Over de voorgestelde wijzig ingen houdt de CGR deze consultatie. Een ieder wordt in de gelegenheid gesteld te reageren.

RB 3107

Claim dat Auping bijdraagt aan dierenwelzijn van eenden en ganzen te absoluut

Zelfregulering (RCC, KOAG/KAG) 6 feb 2018, RB 3107; Dossiernr. 2017/00900 (Auping 100% verantwoord), http://www.reclameboek.nl/artikelen/claim-dat-auping-bijdraagt-aan-dierenwelzijn-van-eenden-en-ganzen-te-absoluut

RCC 6 februari 2018, RB 3107; Dossiernr. 2017/00900 (Auping 100% verantwoord) Aanbeveling. Het betreft de uiting op adverteerders website www.auping.com, waarin staat: “100% verantwoord dons" De klacht Auping gebruikt dons en veren van onder andere Nederlandse RDS-eendenhouders. De claim “100% verantwoord dons” is echter misleidend en oneerlijk, aldus Animal Rights. Het RDS-certificaat garandeert niet dat eenden “gezond leven, geen pijn lijden en geen angst of stress ervaren”, en de genoemde controle door Control Union kan dit ook niet waarborgen. De RDS draagt ook niet bij aan verbetering van het welzijn van eenden.

RB 3105

Audi a4 Avant niet in assortiment, maar wel in advertentie

Zelfregulering (RCC, KOAG/KAG) 25 jan 2018, RB 3105; Dossiernr. 2017/00875 (Autoradam), http://www.reclameboek.nl/artikelen/audi-a4-avant-niet-in-assortiment-maar-wel-in-advertentie

RCC 25 januari 2018, RB 3105; Dossiernr 2017/00875 (Autoradam) Aanbeveling. Het betreft een uiting op internetpagina www.autoradam.nl. Daarin staat onder het kopje “Full size Luxe” de foto van (kennelijk) een Audi a4 Avant. De klacht 1. Navraag over de beschikbaarheid van de in de uiting afgebeelde Audi a4 Avant wees uit dat Autoradam deze niet in haar assortiment heeft. Desondanks wordt met deze auto geadverteerd. 2. Bij het ophalen van de vervolgens door klager gehuurde auto bleek het niet om een auto in dezelfde prijsklasse als de Audi a4 Avant te gaan; aan klager werd, voor de prijs van een Audi a4 Avant, een Opel Insignia verhuurd. 3. Ten slotte bleek het vermelde eigen risico van € 300,- niet juist te zijn; in werkelijkheid werd een eigen risico van € 750,- gehanteerd.

RB 3104

Legal line in reclame T-Mobile Go!Go!Go! Deals onvoldoende leesbaar

Zelfregulering (RCC, KOAG/KAG) 1 feb 2018, RB 3104; Dossiernr. 2018/00009 (T-Mobile Go!GO!Go! Deals), http://www.reclameboek.nl/artikelen/legal-line-in-reclame-t-mobile-go-go-go-deals-onvoldoende-leesbaar

RCC 1 februari 2018, RB 3104; Dossiernr. 2018/00009 (T-Mobile Go!GO!Go! Deals) Aanbeveling. Het betreft een televisiecommercial van T-Mobile voor “GO!GO!GO! DEALS”, waarin onder andere de tekst “voor maar 43 euro per maand” wordt uitgesproken en de volgende tekst in beeld verschijnt: “€43 / MAAND* T/M 31 DECEMBER”. De Klacht Klager maakt bezwaar tegen de uiting omdat de tekst achter de asterisk in een erg klein lettertype is uitgevoerd en te kort (volgens klager 2,8 seconden) in beeld is om de volledige tekst te kunnen lezen.

RB 3103

Mededeling dat “de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid vitamines eigenlijk het minimum is” te absoluut

Zelfregulering (RCC, KOAG/KAG) 31 jan 2018, RB 3103; Dossiernr. 2017/00622K (Swisse multivitatminen), http://www.reclameboek.nl/artikelen/mededeling-dat-de-aanbevolen-dagelijkse-hoeveelheid-vitamines-eigenlijk-het-minimum-is-te-absoluut

RCC 31 januari 2018, RB 3103; Dossiernr. 2017/00622K (Swisse multivitatminen) dVAF vernietigd. Aanbeveling. Het betreft de televisiecommercial voor Swisse multivitaminen. De klacht In de commercial wordt beweerd: “Wist je dat de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid vitamines eigenlijk het minimum is”. Dit is volgens klager een volstrekt onjuiste uitleg van de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid (ADH). De ADH is juist niet de minimumhoeveelheid van een voedingsstof die nodig is om deficiėntie te voorkomen, maar is de hoeveelheid die voor verreweg de meeste mensen voldoende is. 

RB 3102

Goudaankoop.nl doet zich op bedrieglijke wijze voor als consument en plaatst geen negatieve beoordelingen

Zelfregulering (RCC, KOAG/KAG) 29 jan 2018, RB 3102; Dossiernr. 2017/00761 (Goudaankoop.nl), http://www.reclameboek.nl/artikelen/goudaankoop-nl-doet-zich-op-bedrieglijke-wijze-voor-als-consument-en-plaatst-geen-negatieve-beoordel

Vz. RCC 29 januari 2018, RB 3102; Dossiernr. 2017/00761 (Goudaankoop.nl) Voorzitterstoewijzing. Het betreft de website www.goudaankoop.nl voor zover op de homepage van deze website naar “Referenties” wordt gelinkt en men, door te klikken op deze link, 249 “reacties” ziet die van klanten van adverteerder afkomstig zouden zijn. De Klacht Klaagster heeft na een slechte ervaring met een winkel van adverteerder in Amsterdam op 10 oktober 2017 een recensie (referentie) op de website van adverteerder geplaatst en deze vervolgens ook bij de referenties op die website zien staan. Op 18 oktober 2017 ontdekte klaagster dat haar recensie was verwijderd. Zij was hierover niet geïnformeerd. Klaagster heeft vervolgens alle 249 reacties gelezen en meent dat bijna alle reviews gemanipuleerd zijn.