RB 3066

CvB: Te cryptisch verwoord dat Google zoekopdrachten sneller en betere resultaten tonen via internetportal

Zelfregulering (RCC, KOAG/KAG) 21 dec 2017, RB 3066; Dossiernr: 2017/00341 (Google privacyportaal), http://www.reclameboek.nl/artikelen/cvb-te-cryptisch-verwoord-dat-google-zoekopdrachten-sneller-en-betere-resultaten-tonen-via-internetp
google nrc

CvB RCC 21 december 2017, RB 3066; IEF 17386; IT 2448; Dossiernr: 2017/00341 (Google)
Aanbeveling. Vernietiging van afwijzing klacht, aanbeveling strijd met 5 NRC.

5. De werkelijke boodschap van de uitingen zoals die volgens Google is bedoeld, te weten dat de gebruiker via de internet portal kan bepalen dat Google zoekopdrachten niet meer gebruikt om hem sneller betere resultaten te tonen, is zodanig cryptisch in de uitingen verwoord en verwerkt, dat deze de gemiddelde consument waarschijnlijk zal ontgaan. Ook uit de mededeling “Aan of uit? U bepaalt zelf uw privacy-instellingen” en de verwijzing naar het privacy gedeelte van ‘Mijn Account’ op Google.nl volgt dit niet duidelijk. De consument zal daardoor menen dat het uitzetten van de instelling tot gevolg heeft dat in het geheel geen informatie over zijn zoekopdrachten wordt onthouden. Het College oordeelt daarom dat de dagbladadvertentie hierover onvoldoende duidelijk is. Dit geldt voor de online uiting in sterkere mate, nu daarin geen nadere toelichting staat. Over de consequenties van dit oordeel overweegt het College als volgt.

RB 3062

HvJ EU: Bij nationale bepalingen die strafrechtelijke sancties inhouden maar geen technisch voorschrift zijn geldt mededelingsplicht

EU 20 dec 2017, RB 3062; C-255/16 (Anklagemyndigheden tegen Falbert), http://www.reclameboek.nl/artikelen/hvj-eu-bij-nationale-bepalingen-die-strafrechtelijke-sancties-inhouden-maar-geen-technisch-voorschri

HvJ EU 20 december 2017, IEFbe 2442; IT 2447; RB 3062; ECLI:EU:C:2017:983; C-255/16 (Falbert). Reclamerecht. Kansspelen. Informatieprocedure op het gebied van normen en technische voorschriften. 

Artikel 1 van [InfoSoc-richtlijn 98/34/EG], moet aldus worden uitgelegd dat een bepaling van nationaal recht zoals die welke in het hoofdgeding aan de orde is, waarbij strafrechtelijke sancties worden gesteld op het zonder vergunning aanbieden van kansspelen, loterijen of weddenschappen op het nationale grondgebied, geen technisch voorschrift in de zin van die bepaling is, dat moet worden meegedeeld op grond van artikel 8, lid 1, van die richtlijn. Daarentegen moet een nationale bepaling zoals die welke in het hoofdgeding aan de orde is, waarbij strafrechtelijke sancties worden gesteld op het maken van reclame voor kansspelen, loterijen of weddenschappen waarvoor geen vergunning is afgegeven, wél als technisch voorschrift in de zin van deze bepaling worden aangemerkt, zodat het op grond van artikel 8, lid 1, van richtlijn 98/34 moet worden meegedeeld, voor zover uit de ontstaansgeschiedenis van die nationale bepaling duidelijk blijkt dat deze tot voorwerp en doel had een reeds bestaand reclameverbod uit te breiden tot diensten van onlinekansspelen. Het staat aan de nationale rechter om na te gaan of dit daadwerkelijk het geval is.

 

RB 3065

Oproep voor onderzoek mutanten gen niet herkenbaar als reclame

Zelfregulering (RCC, KOAG/KAG) 4 dec 2017, RB 3065; Dossiernr: 2017/00705 (Mutanten-advertentie), http://www.reclameboek.nl/artikelen/oproep-voor-onderzoek-mutanten-gen-niet-herkenbaar-als-reclame

RCC 4 december 2017, RB ; Dossiernr. 2017/00705 (Mutanten-advertentie). Aanbeveling. Guerilla marketing. Het betreft een advertentie in de Volkskrant. In de advertentie staat onder meer: “Gezocht Gezonde vrijwilligers (12-18 jaar) die zich willen testen op mutanten gen. Vergoeding: € 1.600,-*". De klacht. Als men naar de site gaat waarop men zich zou kunnen aanmelden, blijkt het te gaan om reclame voor het nieuwe programma op FOX TV: “The Gifted”. Klaagster acht de onderhavige reclame-uiting, waarvan de doelgroep uit minderjarigen bestaat, niet als zodanig herkenbaar.

RB 3064

Niet-zuivelproduct presenteren als variatie op yoghurt of alternatief voor (kook)room wel toegestaan

Rechtspraak (NL/EU) 19 dec 2017, RB 3064; ECLI:NL:GHSHE:2017:5731 (Nederlandse Zuivelorganisatie/X), http://www.reclameboek.nl/artikelen/niet-zuivelproduct-presenteren-als-variatie-op-yoghurt-of-alternatief-voor-kook-room-wel-toegestaan

Hof 's-Hertogenbosch 19 december 2017, IEF 17373; RB 3064; ECLI:NL:GHSHE:2017:5731 (Nederlandse Zuivelorganisatie/X). Reclamerecht. De Nederlandse Zuivelorganisatie (NZO) behartigt de belangen van zuivelproducenten. De vennootschap is een onderneming die plantaardige producten maakt die dienen als vervanging van zuivelproducten zoals melk, yoghurt en (kook)room. NZO is van oordeel dat de vennootschap de indruk wekt dat haar plantaardige producten zuivelproducten zijn en daarmee verwarring creëert bij de consument. NZO is van oordeel dat X handelt in strijd met Europese regelgeving door de indruk te wekken dat haar plantaardige producten zuivelproducten zijn. Het hof oordeelt dat de vennootschap haar producten niet onder de namen “yoghurt”, “melk” of “(kook)room” op de markt mag brengen. De vennootschap mag op de verpakkingen van haar producten of in advertenties wel vermelden dat haar desserts een variatie zijn op yoghurt of als alternatief voor (kook)room kunnen worden gebruikt. In die laatste gevallen gebruikt ze weliswaar de termen, maar die worden niet gebruikt als benaming of aanduiding voor haar producten.

RB 3063

Aanbod niet-gratis producten op www.alles4noppes.nl misleidend

Zelfregulering (RCC, KOAG/KAG) 30 nov 2017, RB 3063; Dossiernr. 2017/00724 (Alles4noppes.nl), http://www.reclameboek.nl/artikelen/aanbod-niet-gratis-producten-op-www-alles4noppes-nl-misleidend
alles4noppes.nl

RCC 30 november 2017, RB 3063; Dossiernr. 2017/00724 (Alles4noppes.nl). Aanbeveling. Misleidende reclame. De klacht Klager maakt bezwaar tegen de domeinnaam van (de website van) adverteerder: www.alles4noppes.nl. Volgens klager suggereert deze naam ten onrechte dat alles op deze website voor niets is. Een aantal artikelen op de website kost €0,-, maar voor andere moet je wel degelijk betalen, aldus klager. Klager vindt de naam van de website daarom misleidend.

RB 3052

Dubbelzinnige informatie bij Uber 'Scheduled Rides', want kans aanwezig dat geen taxi op de gereserveerde tijd komt

Zelfregulering (RCC, KOAG/KAG) 16 nov 2017, RB 3052; dossiernr. 2017/00682 (Uber Scheduled Rides), http://www.reclameboek.nl/artikelen/dubbelzinnige-informatie-bij-uber-scheduled-rides-want-kans-aanwezig-dat-geen-taxi-op-de-gereserveer

RCC 16 november 2017, RB 3052; dossiernr. 2017/00682 (Uber Scheduled Rides). Aanbeveling. Het betreft uitingen op de website van Uber met betrekking tot de 'Scheduled Rides'-dienst. De klacht kan als volgt worden samengevat: Klaagster maakt bezwaar tegen de uiting omdat daarin wordt gesuggereerd dat de dienst Scheduled Rides voordelen biedt, die er in werkelijkheid niet zijn, bijvoorbeeld dat de klant zeker kan zijn van een taxi op het gevraagde moment. Men kan een reis van tevoren boeken, maar dat betekent volgens klaagster niet dat Uber de reis reserveert; het betekent dat Uber een taxi gaat zoeken op het laatste moment, net zoals klanten moeten doen wanneer zij van de gewone Uber-dienst gebruik maken. Klaagster had een dag van tevoren een taxi besteld via Scheduled Rides om haar tussen 10.00  en 10.15 uur op te halen voor een rit van 30 minuten. Klaagster moest om 11.00 uur op een bepaalde locatie zijn. Uber heeft volgens haar (pas) om 10.13 uur een taxi opgeroepen en 5 minuten later aan klaagster bericht dat de taxi er om 10.42 uur zou zijn. Klaagster is te laat op haar afspraak gekomen. 

RB 3058

Mededeling "Verwijs een vriend en ontvang €20" is misleidend

Zelfregulering (RCC, KOAG/KAG) 27 nov 2017, RB 3058; Dossiernr:2017/00720 (DeGiro-banner: ontvang €20), http://www.reclameboek.nl/artikelen/mededeling-verwijs-een-vriend-en-ontvang-20-is-misleidend
DeGiro logo

RCC 27 november 2017, RB 3058; Dossiernr: 2017/00720 (DeGiro-banner: ontvang €20) Aanbeveling. Financiële dienstverlening. Misleiding. Ontbrekende informatie. Het betreft de banner die wordt getoond in het account van klanten van DeGiro. Op de banner, die met een strik is ‘ingepakt’, staat: “Verwijs een vriend en ontvang €20”. De klacht DeGiro informeert haar klanten via een banner in hun account dat zij 20 euro kunnen verdienen als zij nieuwe klanten aandragen. Bij doorklikken blijkt dat het om 20 euro transactietegoed gaat. Wanneer je daarna de voorwaarden leest, blijkt dat je hiervoor alleen in aanmerking komt als de aangedragen persoon binnen drie maanden zelf minimaal 20 euro heeft uitgegeven aan transacties, wat volgens klager betekent dat voor 90.000 euro aan aandelen moet worden gekocht (transactiekosten bedragen 2 euro plus 0,02% van het orderbedrag). Hoewel DeGiro klager drie maanden geleden heeft toegezegd dat er transparanter zal worden gecommuniceerd, is er nog niets veranderd, aldus klager.

RB 3060

Leven kalveren te rooskleurig voorgesteld

Zelfregulering (RCC, KOAG/KAG) 29 nov 2017, RB 3060; Dossiernr: 2017/00693 (De kalveren van Van Drie), http://www.reclameboek.nl/artikelen/leven-kalveren-te-rooskleurig-voorgesteld

RCC 29 november 2017, RB 3060; dossiernummer: 2017/00693 (De kalveren van Van Drie) Misleiding. Aanbeveling. De klacht is gericht tegen drie vragen en antwoorden op de website van Van Drie, waarin volgens klaagster (hierna: Dier & Recht) – kort samengevat – het leven van de voor en door Van Drie gehouden kalveren te rooskleurig wordt voorgesteld. In de (hieronder bijgevoegde) tussenbeslissing heeft de Commissie reeds overwogen dat voor ontvankelijkheid van Dier & Recht in de klacht niet van belang is dat de bestreden uitingen inmiddels van de website verwijderd zijn. Verder heeft de Commissie overwogen dat de uitingen aangemerkt moeten worden als reclame in de zin van artikel 1 van de Nederlandse Reclame Code (NRC), waarover de Commissie bevoegd is te oordelen. 

RB 3059

Boete Volkswagen AG voor oneerlijke handelspraktijken

18 okt 2017, RB 3059; (Volkswagen AG), http://www.reclameboek.nl/artikelen/boete-volkswagen-ag-voor-oneerlijke-handelspraktijken

ACM 18 oktober 2017, ACM/17/003870 (Volkswagen AG) Software. Volkswagen AG plaatste manipulatiesoftware in auto’s van de merken Volkswagen, SEAT, ŠKODA en Audi die zij tussen 2009 en 2015 heeft geproduceerd. Deze software herkende de testomgeving en zorgde ervoor dat de uitstoot van stikstofoxiden in die testomgeving minder was dan op de weg. Volkswagen AG profileerde zich tegelijkertijd als een milieubewuste organisatie die duurzaamheid hoog in het vaandel heeft staan en adverteerde hiermee richting consumenten. Bovendien gaf zij te kennen dat zij typegoedkeuring voor de betrokken auto’s had verkregen, terwijl zij feitelijk niet aan de voorwaarden daarvoor had voldaan. Hiermee heeft Volkswagen AG gehandeld in strijd met de vereisten van professionele toewijding en heeft zij consumenten misleid. De ACM legt hiervoor een boete op aan Volkswagen AG van EUR 450.000.

RB 3057

Serieuze EHBO'er voelt zich gekwetst door humoristische reanimatie reclame

Zelfregulering (RCC, KOAG/KAG) 21 nov 2017, RB 3057; Dossiernr:2017/00747 (Penoza steunt het Rode Kruis), http://www.reclameboek.nl/artikelen/serieuze-ehbo-er-voelt-zich-gekwetst-door-humoristische-reanimatie-reclame

RCC 21 november 2017, RB 3057; Dossiernr: 2017/00747 (Penoza steunt het Rode Kruis) Afwijzing. Subjectieve normen. De klacht Klaagster voelt zich als serieuze EHBO’er zeer gekwetst door het filmpje, ook al is dat komisch bedoeld. Het filmpje getuigt niet van goede smaak. Verder stelt klaagster dat er fout gereanimeerd wordt, omdat een AED niet werkt op borsthaar en het ritme van het lied ‘Staying alive’ niet meer wordt gebruikt voor het reanimeren.

RB 3051

Hotel Service Charge blijkt vaste kostenpost, dient als zodanig in prijs verdisconteerd te worden

Zelfregulering (RCC, KOAG/KAG) 29 nov 2017, RB 3051; dossiernr. 2017/00366 - CVB (HollandAmerica), http://www.reclameboek.nl/artikelen/hotel-service-charge-blijkt-vaste-kostenpost-dient-als-zodanig-in-prijs-verdisconteerd-te-worden

CvB 29 november 2017, RB 3051; dossiernr. 2017/00366 - CVB (HollandAmerica). Aanbeveling. De klacht is gericht tegen de op de website www.hollandamerica.nl vermelde prijzen voor cruises, waarbij in de klacht als voorbeeld wordt genoemd de cruise “22 nachten Z.-Amerika en Antarctica” met een vanafprijs van € 4.629,-. De inleidende klacht luidt in essentie dat in de prijzen op deze website ten onrechte niet de “Hotel Service Charge” is verdisconteerd. Deze bedraagt USD 13,50 per persoon per dag en kan in de praktijk niet of slechts met moeite worden aangepast.

RB 3056

Zombie achterop bus is een griezelbelevenis

Zelfregulering (RCC, KOAG/KAG) 27 nov 2017, RB 3056; dossiernr. 2017/00745 (De Bazaar Haunted Hall), http://www.reclameboek.nl/artikelen/zombie-achterop-bus-is-een-griezelbelevenis
De Bazaar Haunted Hall

RCC 27 november 2017, RB 3056; dossiernr. 2017/00745 (De Bazaar Haunted Hall) Vernietiging voorzittersafwijzing. Aanbeveling. Subjectieve normen. 2 NRC. De Klacht Klager maakt bezwaar tegen de uiting omdat “je er niet omheen kunt”. Hij begrijpt dat “dit soort gruwel” ook op DVD-hoesjes, magazines en elders te vinden is als je er naar zoekt, maar klager vindt dit een ander geval omdat de reclame “op bizar formaat” door het dorp rijdt en niet te vermijden is. Klagers kinderen houden hun handen voor hun ogen wanneer zij de uiting zien en zeggen dat ze er van gaan dromen, aldus klager. De voorzitter heeft de klacht afgewezen. De voorzitter verwijst bij zijn afwijzing naar een eerdere beslissing naar aanleiding van een vergelijkbare klacht (in dossier 2017/00685), waarin geoordeeld is dat de afbeelding door kinderen als angstaanjagend kan worden ervaren, maar omdat de uiting zich achterop een rijdende bus bevindt, jonge kinderen in beginsel niet zeer frequent, langdurig en daardoor indringend met de uiting worden geconfronteerd.

RB 3055

Varkentje in strandstoel achterop veevervoer niet misleidend

Zelfregulering (RCC, KOAG/KAG) 27 nov 2017, RB 3055; Dossiernr: 2017/00701 (Varkentje in een strandstoel), http://www.reclameboek.nl/artikelen/varkentje-in-strandstoel-achterop-veevervoer-niet-misleidend
Varkentje in Strandstoel

RCC 27 november 2017, RB 3055; Dossiernr: 2017/00701 (Varkentje in een strandstoel) Afwijzing. Subjectieve normen. Het betreft een uiting op een vrachtwagen van adverteerder. Op de vrachtwagen staat (onder meer) de tekst: “Niet storen! diervriendelijk veevervoer” Links en rechts van deze tekst is een tekening van een varkentje in een strandstoel afgebeeld. De klacht Klaagster vindt de uiting misleidend omdat “wij allemaal weten dat varkens niet in een strandstoel kunnen zitten en al helemaal niet blij zijn als zij onderweg zijn naar een slachthuis om daar vervolgens in mootjes te worden gehakt.” De transportsector is er volgens klaagster op gericht om zoveel mogelijk dieren af te leveren bij het slachthuis, zonder rekening te houden met het dierenwelzijn. Volgens klaagster worden transportregels vaak overtreden: vrachtwagens worden voller geladen dan is toegestaan en veel dieren hebben geen water en voer tot hun beschikking. De dieren krijgen volgens klaagster onvoldoende rust en worden ook bij extreme weersomstandigheden vervoerd. Klaagster vindt de afbeelding aanstootgevend, nu deze niet strookt met de waarheid. In werkelijkheid zijn de varkens gestrest, en bijten zij elkaar tot bloedens toe.

RB 3050

Tandpasta met fluoride is geen geneesmiddel, hoeft dus niet als zodanig aangeprezen te worden

Zelfregulering (RCC, KOAG/KAG) 29 nov 2017, RB 3050; dossiernr. 2017/00111/I - CVB (Oral-B Pro-Expert tandpasta), http://www.reclameboek.nl/artikelen/tandpasta-met-fluoride-is-geen-geneesmiddel-hoeft-dus-niet-als-zodanig-aangeprezen-te-worden

CvB 29 november 2017, RB 3050; dossiernr. 2017/00111/I - CVB (Oral-B Pro-Expert tandpasta). Aanbeveling. De klacht is gericht tegen een televisiecommercial voor Oral-B Pro-Expert tandpasta alsmede tegen de verpakking (het etiket) van deze tandpasta. De inleidende klacht luidt in essentie dat - volgens appellant - in een arrest van de Hoge Raad van 11 november 2016, ECLI:NL:HR:2016:2560 (gewezen in een belastingzaak, hierna: het arrest van de Hoge Raad) tandpasta met fluoride is aangemerkt als een geneesmiddel. Tandpasta met fluoride hoort om die reden geregistreerd te worden als een geneesmiddel, hetgeen niet is gebeurd. Om die reden dienen de bestreden reclame-uitingen, waarin telkens tandpasta met fluoride wordt aangeprezen, te worden gestaakt. Appellant stelt verder dat fluoride in het lichaam bijwerkingen heeft. Het niet vermelden daarvan is tevens misleidend.

RB 3049

Is alles al gezegd over influencer marketing?

De Reclamecode Social Media viert bijna haar vierde verjaardag. Wat heeft de Code ons gebracht? Waar knelt het en bij wie ligt de verantwoordelijkheid als het online even fout gaat? Weten adverteerders en – misschien nog wel belangrijker – de infl uencers zelf de Code te vinden en na te leven? Ook bespreken we andere aspecten van infl uencer marketing en discussiëren we over de toekomst van reclame via social media. Sarah Arayess (Hoogenraad & Haak, advertising & IP advocaten) spreekt over Influencer marketing. Lees meer

RB 3047

Vragen aan HvJ EU over het gebruik van beeldtekens die een voorstelling oproepen van de oorsprongsbenaming

EU 19 okt 2017, RB 3047; C-614/17 (Fundación Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida queso manchego tegen Industrial Quesera), http://www.reclameboek.nl/artikelen/vragen-aan-hvj-eu-over-het-gebruik-van-beeldtekens-die-een-voorstelling-oproepen-van-de-oorsprongsbe

Prejudicieel gestelde vragen aan HvJ EU 19 oktober 2017, IEF 17333; RB 3047; IEFbe 2420; C-614/17 (Fundación Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida queso manchego tegen Industrial Quesera). Beschermde oorsprongsbenaming. Via MinBuZa: Verzoeker (Fundación Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Queso Manchego) is een procedure begonnen tegen verweerders (Industrial Quesera Cuquerella en Cuquerella Montagud), waarbij zij cumulatief verschillende vorderingen heeft ingesteld. Verzoeker heeft gevorderd dat wordt vastgesteld dat de etiketten die door verweerders worden gebruikt voor het identificeren en in de handel brengen van kazen die niet onder de beschermde oorsprongsbenaming (hierna: BOB) ‘queso manchego’ vallen, en het gebruik van termen, waarmee verweerder op haar webpagina zowel verwijst naar kazen die vallen onder de BOB ‘queso manchego’ als naar andere kazen, die daar niet onder vallen, krachtens artikel 13 van de verordening inbreuk maken op de BOB ‘queso manchego’. Behalve deze vorderingen tot verkrijging van een declaratoire uitspraak tot nietigverklaring van merken en handelsnamen, zijn ook vorderingen ingesteld tot staking en verwijdering uit het handelverkeer. Verweerders betwistten dat de op de etiketten en de website gebruikte woord- en beeldtekens een voorstelling opriepen van de kaas die onder de BOB ‘queso manchego’ valt. Zij hebben aangevoerd dat verweerder een in La Mancha gevestigd bedrijf is dat kazen maakt in La Mancha – waarvan sommige vallen onder de BOB ‘queso manchego’ en andere niet –, zodat het logisch is dat zij symbolen uit de regio La Mancha gebruikt.

RB 3048

Samenwerkingsprotocol CvdM en Agentschap Telecom

Agentschap Telecom CvdM

Het Commissariaat voor de Media en Agentschap Telecom hebben op 5 december 2017 een samenwerkingsprotocol ondertekend. “Er zijn situaties waar de taken van onze organisaties elkaar raken en dat vraagt om samenwerking”, legt Madeleine de Cock Buning, voorzitter van het Commissariaat, uit.

RB 3046

Gemiddelde consument zal MSC-keurmerk op blik tonijn uitleggen als "inhoud is verantwoord gevangen"

Zelfregulering (RCC, KOAG/KAG) 29 nov 2017, RB 3046; dossiernr. 2017/00564 - CVB (Princes tegen World Wide Foods), http://www.reclameboek.nl/artikelen/gemiddelde-consument-zal-msc-keurmerk-op-blik-tonijn-uitleggen-als-inhoud-is-verantwoord-gevangen

CvB 29 november 2017, IEF 17321; RB 3046; dossiernr. 2017/00564 - CVB (Princes Tonijn). Zie eerder [RB 2976].  Misleiding. Afwijzing. De klacht betreft de verpakking van vijf soorten visconserven (tonijn in blik) waarop verschillende mededelingen staan met betrekking tot het MSC-keurmerk/certificaat. De klacht luidt in essentie dat de verpakkingen onjuist, misleidend en in strijd met de NRC en MRC zijn, omdat voormelde mededelingen de indruk wekken dat (de betrokken visbedrijven van) Princes of de betrokken vissers MSC-gecertificeerd zijn, terwijl uitsluitend vangsten in aanmerking komen voor MSC-certificering.

RB 3042

Misleiding nu product, ondanks 'testmogelijkheid', alleen ongeopend geretourneerd mag worden

Zelfregulering (RCC, KOAG/KAG) 30 okt 2017, RB 3042; dossiernr. 2017/00660 (Garcinia Cambogia-capsules), http://www.reclameboek.nl/artikelen/misleiding-nu-product-ondanks-testmogelijkheid-alleen-ongeopend-geretourneerd-mag-worden
Garcinia Cambogia Capsules

RCC 30 oktober 2017, RB 3042; dossiernr. 2017/00660 (Garcinia Cambogia-capsules). Aanbeveling. Retour. Het betreft uitingen van adverteerder voor Garcinia Cambogia capsules op Facebook (facebook.com/Afslankringen) en op haar website (http://www.afslankringen.nl/garcinia-capsules.html). De klacht: hoewel klaagster sceptisch was over het beloofde snelle en goede resultaat van de Garcinia Cambogia pillen, heeft zij toch het product besteld omdat wordt geadverteerd met ‘niet goed geld terug’. Na twee weken heeft klaagster de pillen aangetekend retour gezonden aan adverteerder, omdat zij tot de conclusie was gekomen dat het product niets voor haar deed. Haar verzoek om gebruik te maken van de ‘niet goed geld terug actie’ werd echter afgewezen, omdat zij het product geopend had. Klaagster vraagt zich af hoe zij een product kan proberen als de verpakking niet geopend mag worden. Adverteerder verwijst naar kleine lettertjes, “maar dit strookt totaal niet met de reclame-uitingen” die klaagster daarom misleidend vindt.

RB 3044

Over de rol van de in-house counsel in de reclamepraktijk...

Reclamerechtexperts belichten de laatste ontwikkelingen in het reclamerecht tijdens het Nationaal Reclamerechtcongres 2017. Zo bespreekt Eva Knipscheer (legal counsel bij Albert Heijn) de rol van de in-house counsel in de reclamepraktijk. Waar loop je tegenaan als in-house counsel? Hoe richt je interne processen in? Welke tips & tricks kun je toepassen? Zij doet dit samen met Willem Leppink (advocaat/partner bij Ploum Lodder Princen), gespecialiseerd in het merken-, auteurs- en reclamerecht.

Aanvang: 9.30 uur; locatie: de Geertekerk in Utrecht; Geef je hier op!