RB 2929

Prejudiciële vraag: Dient bij een zuiver textielproduct verplicht vermeld te worden dat het uit één enkele vezelsoort is samengesteld?

Rechtspraak (NL/EU) 18 mei 2017, RB 2929; C-339/17 (Zuivere textielproducten), http://www.reclameboek.nl/artikelen/prejudici-le-vraag-dient-bij-een-zuiver-textielproduct-verplicht-vermeld-te-worden-dat-het-uit-n-enk

Prejudiciële vragen gesteld aan het HvJ EU 18 mei 2017, RB 2929; C-339/17 (zuivere textielproducten) Consumentenbescherming. Mededinging. MinBuza: Verzoeker (Verein für lauteren Wettbewerb e.V.) heeft bezwaar gemaakt tegen het online aanbod van verweerder (Princesport GmbH) wegens schending van artikelen van de Duitse wet op de oneerlijke mededinging (hierna: UWG) en de verordening. Op 5 juli 2016 is een verstekvonnis gewezen tegen verweerder. Tegen dit verstekvonnis heeft verweerder op 25 juli 2016 verzet aangetekend. Op 31 januari 2017 vond de terechtzitting over dit verzet plaats. Bij beschikking van het Landgericht op 16 maar 2017 zijn partijen erop gewezen dat het Landgericht beoogt het Hof van Justitie een prejudiciële vraag te stellen. Op 19 april 2017 heeft het Landgericht beslist de mondelinge behandeling weer te openen. 

Verzoeker stelt dat een verduidelijking dat het een “zuiver textielproduct” betreft, verplicht is. Volgens verzoeker mag er slechts worden gekozen uit drie mogelijke omschrijvingen: “100%”, “zuiver” of “puur”. De verplichting op grond van artikel 9 van de verordening om het gewichtspercentage van de in een product gebruikte textielvezels te vermelden, geldt ook voor producten die uit slechts één vezelsoort zijn samengesteld. De toevoeging “zuiver” mag ook niet naast “100%”, maar slechts in plaats daarvan, worden gebruikt. Niet toegestaan is de vermelding “100% zuivere katoen”, evenmin als “alleen katoen” of enkel “katoen” zonder nadere aanduidingen. Verweerder is van mening dat de verordening dergelijke “zuivere textielproducten” niet verplicht om die producten als “zuiver” of “puur” te merken, maar dat de verordening alleen duidelijk maakt dat alleen “zuivere textielproducten” die toevoegingen mogen dragen (het gebruik van de bewoordingen zou niet verplicht zijn). 

RB 2928

Hoogenraad & Haak schrijft praktijkgids Bijzondere voeding en voedingssupplementen

De praktijkgids Bijzondere Voeding en voedingssupplementen geeft inzicht in de regels sinds de Verordening Bijzonder Voeding (609/2013) is vastgesteld. De specifieke regels voor zuigelingenvoeding en medische voeding zijn inmiddels gepubliceerd. Het is de hoogste tijd voor levensmiddelenproducenten om zich voor te bereiden op de nieuwste regels! Dat is niet eenvoudig, juist bij bijzondere voeding is het moeilijk door de bomen het bos te zien. Deze handzame praktijkgids geeft een helder overzicht van de algemene regels (VIC Verordening en Claimsverordening) en alle specifieke regels per productgroep. Het staat vol praktische voorbeelden. Ook voor de homeless products (sommige dieetvoeding voor gewichtsbeheersing, voor diabetici, peutermelk en  sportvoeding) geeft het heldere richtlijnen. Voedingssupplementen komen ook aan bod, waaronder de bijzondere situatie van botanicals en de nog altijd niet geharmoniseerde maximumhoeveelheden vitamine en mineralen in supplementen. Lees verder

RB 2927

Internetconsultatie wetswijziging btw-tarief voor geneesmiddelen, medische hulpmiddelen en cosmetica

Op 11 november 2016 deed de Hoge Raad een uitspraak die voor veel onduidelijkheid zorgde over het toepasselijke btw-tarief voor veel producten zoals medische hulpmiddelen en cosmetica. De problemen die ik signaleerde in mijn artikel over deze uitspraak [LS&R 1466] worden nu opgelost door middel van een wetswijziging. De betreffende btw-regelgeving zal vooraan niet langer verwijzen naar de definitie van 'geneesmiddel' (waar het soms lastig toe te passen begrip 'aandieningscriterium' deel van uitmaakt) maar aansluiten bij geneesmiddelen waarvoor een (parallel)handelsvergunning is verleend. Reageren op de internetconsultatie die voor deze wetswijziging is geopend kan nog tot 14 augustus 2017: https://www.internetconsultatie.nl/geneesmiddelenbtw
RB 2926

HvJ EU: Praktijken van een incassobedrijf vallen onder 'product'-begrip uit OHP-Richtlijn

Rechtspraak (NL/EU) 20 jul 2017, RB 2926; ECLI:EU:C:2017:573 (Gelvora), http://www.reclameboek.nl/artikelen/hvj-eu-praktijken-van-een-incassobedrijf-vallen-onder-product-begrip-uit-ohp-richtlijn

HvJ EU 20 juli 2017, IEFbe 2289; RB 2926; C-357/16; ECLI:EU:C:2017:573 (Gelvora) Oneerlijke handelspraktijken – Richtlijn 2005/29/EG – Werkingssfeer – Incassobedrijf – Consumentenkrediet – Cessie van schuldvordering – Aard van de juridische verhouding tussen het bedrijf en de debiteur – Artikel 2, onder c) – Begrip ‚product’ – Invorderingsmaatregelen die parallel met het optreden van een gerechtsdeurwaarder worden toegepast. Antwoord:

[richtlijn oneerlijke handelspraktijken] moet aldus worden uitgelegd dat de juridische verhouding tussen een incassobedrijf en een schuldenaar die in gebreke is gebleven bij de nakoming van een consumentenkredietovereenkomst, waarbij de schuldvordering aan het incassobedrijf is gecedeerd, binnen de werkingssfeer ratione materiae van deze richtlijn valt. De praktijken die een dergelijk bedrijf toepast om haar schuldvordering in te vorderen, vallen onder het begrip „product” in de zin van artikel 2, onder c), van deze richtlijn. In dit verband doet de omstandigheid dat de schuld is bevestigd door een rechterlijke beslissing, en dat die beslissing aan een gerechtsdeurwaarder is verstrekt voor tenuitvoerlegging, niet ter zake.

RB 2925

Commercial Decathlon “easybreath snorkelmasker” in strijd met goede smaak en fatsoen

Zelfregulering (RCC, KOAG/KAG) 5 jul 2017, RB 2925; dossiernr. 2017/00370 (easybreath snorkelmasker Decathlon), http://www.reclameboek.nl/artikelen/commercial-decathlon-easybreath-snorkelmasker-in-strijd-met-goede-smaak-en-fatsoen

RCC 5 juli 2017, RB 2925; dossiernr. 2017/00370 (easybreath snorkelmasker Decathlon) Subjectieve normen. Het betreft een televisiecommercial van Decathlon voor het “easybreath snorkelmasker”. Te zien is hoe een jongetje, op de camping met zijn ouders, haastig met het betreffende masker wegrent richting het zwembad. Aan het einde van de commercial is te zien hoe hij bij het zwembad glimlachend staat te kijken naar de achterzijde van meisjes of vrouwen die gymnastiek doen in het water. Vervolgens zet het jongetje het masker op, springt in het zwembad om onder water, met zijn armen over elkaar, te kijken naar de groep meisjes of jonge vrouwen terwijl zij gymnastiek doen. De voice-over luidt op dat moment: “lekker kijken, lekker ademen”. In beeld verschijnt ten slotte de prijs van het snorkelmasker en de tekst “vanaf 10 jaar”. De voice-over zegt: “Ook, uh, voor volwassenen, de easybreath, koop ‘m nu in één van onze Decathlon-winkels”. Klacht: De commercial is volgens klager uiterst ongepast en druist in tegen algemene normen en waarden. Bovendien vindt klager het respectloos tegenover mensen die op enige manier slachtoffer zijn van (seksueel) misbruik. De reclame is volgens klager verder ronduit seksistisch. Vrouwen en meisjes worden weggezet als objecten waarbij het volkomen normaal zou zijn om als lustobject gezien te worden. Mannen mogen blijkbaar van kleins af aan (vanaf 10 jaar) gebruik maken van deze lustobjecten. De reclame is dan ook kwetsend, smakeloos, seksistisch en aanstootgevend en in strijd met de reclamecode, aldus klager.

RB 2924

Coolblue mag niet adverteren met geclaimde levertijd “Voor 23.59 uur besteld, morgen in huis”

Zelfregulering (RCC, KOAG/KAG) 4 jul 2017, RB 2924; dossiernr. 2017/00382 (Coolblue levertijden), http://www.reclameboek.nl/artikelen/coolblue-mag-niet-adverteren-met-geclaimde-levertijd-voor-23-59-uur-besteld-morgen-in-huis

RCC 4 juli 2017, RB 2924; dossiernr. 2017/00382 (Coolblue levertijden) Misleiding voornaamste kenmerken product. Uiting: Het betreft een e-mail aan klager voor zover deze de tekst bevat: “Voor 23.59 uur besteld, morgen in huis.” Klacht: De klacht wordt als volgt samengevat. Klager heeft op 26 mei 2017 op de website van adverteerder een ‘Samsung Portable SSD T3 1 TB’ besteld, die volgens mededeling op de website de volgende dag geleverd zou worden. Dat is niet gebeurd. Op 2 juni 2017 is het product bij klager afgeleverd. Klager vindt de bewering “Voor 23.59 uur besteld, morgen in huis” misleidend omdat deze niet wordt nagekomen.

 

RB 2923

Kwantum actie Verf en behang voor "niks!*" bevat onduidelijke beperkende voorwaarden

Zelfregulering (RCC, KOAG/KAG) 3 jul 2017, RB 2923; dossiernr. 2017/00344 (Kwantum verf en behang), http://www.reclameboek.nl/artikelen/kwantum-actie-verf-en-behang-voor-niks-bevat-onduidelijke-beperkende-voorwaarden

Vz. RCC 3 juli 2017, RB 2923; dossiernr. 2017/00344 (Kwantum verf en behang) Misleiding prijs. Uiting: Het betreft het volgende aanbod op adverteerders website www.kwantum.nl: “Verf en behang voor niks!* Behang en verf voor niks. Ontvang het totale aankoopbedrag van verf en behang als shoptegoed op je volgende aankoop, zoals gordijnen of een vloer. Hoe meer je koopt hoe groter je voordeel! (…) *Korting wordt uitgekeerd in shoptegoedbonnen van 5 euro. (Geldig bij besteding vanaf 25,- en cumuleerbaar). Lees direct de actievoorwaarden of vraag naar de voorwaarden in de winkel.” Klacht: In de uiting wordt gesuggereerd dat een klant het volledige aankoopbedrag van verf- en behangproducten terugkrijgt in de vorm van tegoedbonnen voor de aankoop van nieuwe producten. In werkelijkheid blijkt dat de klant om de producten “voor niks” te krijgen een veelvoud aan hetzelfde bedrag moet uitgeven. Bijvoorbeeld; bij de aankoop van behang voor € 25,- ontvangt men vijf tegoedbonnen van 5 euro, die alleen inwisselbaar zijn als voor een bedrag van 5 maal € 25,- wordt besteed. Bovendien zijn de tegoedbonnen alleen in een bepaalde week geldig. Klager acht de uiting op grond van het voorgaande misleidend.

RB 2922

“Complete showroom leegverkoop wegens verhuizing” misleidend door steeds verplaatste verhuisdatum

Zelfregulering (RCC, KOAG/KAG) 3 jul 2017, RB 2922; dossiernr. 2017/00384 (Top Shop wonen & slapen), http://www.reclameboek.nl/artikelen/complete-showroom-leegverkoop-wegens-verhuizing-misleidend-door-steeds-verplaatste-verhuisdatum

Vz. RCC 3 juli 2017, RB 2922; dossiernr. 2017/00384 (Top Shop wonen & slapen) Misleiding. Uiting: Het betreft de advertentie van Top Shop wonen & slapen in AD Groene Hart Alphen van 24 mei 2017. Bovenaan de uiting staat, in grote letters: “COMPLETE SHOWROOM LEEGVERKOOP!!! WEGENS VERHUIZING VAN ONZE WINKEL IN ALPHEN A/D RIJN. NOG 4 DAGEN (...)”. Hieronder staat, voor zover hier van belang: “NU 25% TOT 75% KORTING OP DE GEHELE VOORRAAD” en: “ALLE SHOWROOMMODELLEN VANAF 20% EXTRA KORTING! OP=OP!”. Klacht: Adverteerder plaatst al zeker 12 maanden advertenties over de definitieve leegverkoop van zijn Top Shop winkel in Alphen. De uiterste data van deze definitieve leegverkoop worden echter steeds veranderd. De adverteerder wekt de indruk dat zijn winkel binnenkort gaat sluiten, wat dus niet het geval is. Daardoor worden consumenten gestimuleerd om nog snel hun slag te slaan, terwijl de winkel helemaal niet op korte termijn gaat sluiten. Dit is misleidend, aldus klaagster.

RB 2921

Werking OligoScan onvoldoende onderbouwd

Zelfregulering (RCC, KOAG/KAG) 7 jun 2017, RB 2921; Dossiernr. 2017/00196 (OligoScan), http://www.reclameboek.nl/artikelen/werking-oligoscan-onvoldoende-onderbouwd

RCC 7 juni 2017, RB 2921; dossiernr. 2017/00196 (OligoScan) Aanbeveling. Misleiding voornaamste kenmerken product. Digitale marketing communicatie. Uiting: Het betreft reclame voor de Oligoscan op www.oligoscan-europa.com. http://www.oligoscan-europa.com/werking.html “OligoScan biedt u de mogelijkheid om met behulp van spectrofotometrie heel snel en eenvoudig de gehaltes te bepalen van mineralen, spoorelementen en toxische, zware metalen. OP WEEFSELNIVEAU & KWANTITATIEF. Deze meting is uniek in zijn soort. Als hulpverlener beschikt u direct over de meetresultaten, zodat u onmiddellijk met uw patiënt een plan kunt opstellen. Door op vier plekken van de handpalm de spectrofotometer te houden beschikt u binnen enkele minuten over de meetresultaten. De OligoScan is een waardevolle uitbreiding voor iedere praktijk waarin voeding, orthomoleculaire geneeskunde of ontgiftingskuren een belangrijk onderdeel zijn”. Klacht: In zijn brief van 15 maart 2017 heeft klager “samenvattend” gesteld dat op de website wordt gesproken over “meten, bepalen, inzicht geven, metingen, meetresultaten of kortweg resultaten”, zonder onderbouwing. Volgens klager kan de OligoScan niet werken op de in de uiting vermelde wijze. Voor een onderbouwing van zijn standpunt verwijst klager naar het bij de klacht gevoegde document O1 (15 pagina’s) met de aanhef “Oligoscan is boerenbedrog”.

RB 2920

Vlogger Snapking hield bellers aan het lijntje

Besluit ACM 6 juni 2017, zaaknr. 17.0394.29 (Snapking) Uit het persbericht: De ACM heeft het informatienummer 0909-0400528 van youtube-vlogger Snapking uit de lucht gehaald. Snapking is de handelsnaam van Snapentertainment. Tijdens de onderzoeksperiode van 21 maart tot en met 14 april 2017 bleken er 6450 mensen gebeld te hebben naar het informatienummer. In slechts vijf gevallen kreeg een beller Snapking aan de lijn. De totale belkosten voor consumenten bedragen ruim 13 duizend euro. Om verdere schade voor consumenten te voorkomen heeft de ACM het nummer ingetrokken. Zie ook: Vlog ACM.

RB 2919

Tijdelijke aanbieding 50liefde.nl die automatisch overgaat in een lidmaatschap is in strijd met artikel 8.4 NRC

Zelfregulering (RCC, KOAG/KAG) 27 jun 2017, RB 2919; dossiernr. 2017/00338 (50liefde.nl), http://www.reclameboek.nl/artikelen/tijdelijke-aanbieding-50liefde-nl-die-automatisch-overgaat-in-een-lidmaatschap-is-in-strijd-met-arti

RCC 27 juni 2017, RB 2919; dossiernr. 2017/00338 (50liefde.nl) Aanbeveling. Misleiding ontbrekende informatie. Uiting: Het betreft een aan klager gerichte e-mail met de aanhef: “50liefde.nl 3 dagen PREMIUM voor slechts 1 EURO!”. Daarin staat onder meer: “Goed nieuws: Wij bieden u nu als lid van 50liefde.nl een unieke actie aan om 3 dagen volledig gebruik te maken van een PREMIUM Lidmaatschap voor slechts 1 EURO.” Klacht: Naar aanleiding van de onderhavige e-mail maakte klager, na het lezen van de algemene voorwaarden, gebruik van de aanbieding. Hij betaalde € 1,- via iDEAL Uit voorzorg zegde hij binnen drie dagen op. Vervolgens werd € 39,99 van zijn rekening afgeschreven. Dit bedrag heeft klager gestorneerd. Direct daarop ontving klager een mail waarin stond dat door de stornering de kosten waren verhoogd naar € 87,48. Uit navraag bleek dat klager niet binnen 24 uur had opgezegd en dat hij zich, door akkoord te gaan met de betalings- en algemene voorwaarden, had verbonden aan een lidmaatschap. Op de betaalpagina, staan onderaan -in heel kleine letters- de aanvullende voorwaarden, namelijk: “Om te kunnen blijven profiteren van alle voordelen van het Premium-lidmaatschap, wordt het na afloop van de eerste contractperiode maandelijks met een termijn van 1 maand voor € 39,95 volgens de voorwaarden van het standaard abonnement verlengd. Alle prijzen zijn inclusief BTW. U heeft 24 uur om dit actie abonnement op te zeggen. Hierna zal het automatisch worden verlengd zoals hierboven vermeld”.

RB 2918

Misleidend: flesje Hugo Boss blijkt levering van 25 samples

Zelfregulering (RCC, KOAG/KAG) 20 jun 2017, RB 2918; dossiernr. 2017/00303 (Eau de toilette Hugo Boss), http://www.reclameboek.nl/artikelen/misleidend-flesje-hugo-boss-blijkt-levering-van-25-samples

RCC 20 juni 2017, RB 2918; dossiernr. 2017/00303 (Eau de toilette Hugo Boss) Uitnodiging tot aankoop. Uiting: Het betreft een advertentie op de website van ClickToBuy waarin een eau de toilette met 80 procent korting wordt aangeboden als “50 ml Hugo Boss Baldessarini del Mar”. Afgebeeld daarbij zijn de verpakking en de fles eau de toilette. Daarboven wordt een sample verpakking afgebeeld met in kleine cursieve letters “levering bestaat uit 25 vials van elk 2 ml” . Bij de prijsvermelding staat: “Adviesprijs 49 euro. Korting 39,05 euro. Nu: 9,95 euro. Plus 2,95 verzendkosten.” Klacht: Klager kocht drie flesjes van 50 ml van de aangeboden eau de toilette voor een prijs van 9,95 euro per stuk. Tot zijn verbazing ontvangt hij 3 maal 25 samples van 2 ml. Klager acht de advertentie om die reden misleidend.

RB 2917

Werking Cys-control als medisch zelfzorg hulpmiddel niet aannemelijk gemaakt

Zelfregulering (RCC, KOAG/KAG) 19 jun 2017, RB 2917; Dossiernr: 2017/00242 (Cys-control), http://www.reclameboek.nl/artikelen/werking-cys-control-als-medisch-zelfzorg-hulpmiddel-niet-aannemelijk-gemaakt

RCC 19 juni 2017, RB 2917; LS&R 1474; dossiernr. 2017/00242 (Cys-control) Gedeeltelijke aanbeveling. Bijzondere Reclamecode. Uiting: Het betreft een paginagrote advertentie in het Ermelo’s weekblad: Cys-control® capsules bestrijden acute urineweginfecties zoals een blaasontsteking doeltreffend en kunnen tevens preventief in een lagere dosering worden gebruikt om herhaling te voorkomen. Deze behandelingswijze is zeker zo effectief en verdient momenteel de voorkeur bij de behandeling van een blaasontsteking”. Klacht: Op 15 juli 2015 diende klager al een klacht in over een advertentie voor ‘Cys-control’ (dossier 2015/00789). Volgens klager is de onderhavige uiting wederom in strijd met de NRC. Hij heeft de volgende bezwaren: Over Cys-control® capsules wordt gesteld: “Deze behandelingswijze is zeker zo effectief en verdient momenteel de voorkeur bij de behandeling van een blaasontsteking”. Blijkens de NHG-richtlijn urineweginfecties, te vinden op www.nhg.org, verdient het gebruik van cranberrytabletten slechts de voorkeur bij recidiverende blaasontsteking. Verder is de mededeling “Deze behandelingswijze is zeker zo effectief” uit de lucht gegrepen. Gelet op het bovenstaande is de uiting in strijd met artikel 9 CMH. Door de onderhavige wijze van reclame maken wordt ook impliciet de weg naar de huisarts afgeraden. Hierdoor is de uiting in strijd met artikel 13 CMH.

RB 2914

Vlogger handelt in strijd met de wet door aanprijzing Nutricia babyvoeding

Zelfregulering (RCC, KOAG/KAG) 19 jun 2017, RB 2914; dossiernr. 2017/00387/I (Nutrilon zuigelingenvoeding), http://www.reclameboek.nl/artikelen/vlogger-handelt-in-strijd-met-de-wet-door-aanprijzing-nutricia-babyvoeding

Vz. RCC. 19 juni 2017, dossiernr. 2017/00387/I 19 juni 2017, RB 2914; (Nutrilon flesvoeding). Strijd met wet. Uiting: Het betreft een op YouTube gepubliceerde video waarin de vlogger (met website) onder meer vertelt welke afweging zij heeft gemaakt tussen borstvoeding en flesvoeding. Beide opties zijn volgens haar heel gezond. Vervolgens legt zij uit dat zij heeft gekozen voor flesvoeding. Hierna behandelt ze het soort fles voor de voeding. Over de voeding zegt ze dat zij “gewoon de standaard Nutricia, dat is Nutrilon” gebruikt dat volgens haar “een hele fijne flesvoeding” is waarop haar kind het heel goed doet met weinig last van krampjes. Tijdens de video is achter de vlogger duidelijk een pak Nutrilon te zien. Op het moment dat zij over Nutrilon praat, komt de verpakking groot in beeld en is te zien dat het Nutrilon 1 betreft. Klacht: Voor kunstvoeding voor zuigelingen in de leeftijd van 0 tot 6 maanden mag geen reclame worden gemaakt. De vlogger prijst het product aan met onjuiste argumenten.

RB 2916

Verboden medische claim biologische Arganolie van Koopjedeal.nl

Zelfregulering (RCC, KOAG/KAG) 19 jun 2017, RB 2916; Dossiernr: 2017/00302 (Arganolie), http://www.reclameboek.nl/artikelen/verboden-medische-claim-biologische-arganolie-van-koopjedeal-nl

RCC 19 juni 2017, RB 2916; dossiernr. 2017/00302 (Arganolie) Gedeeltelijke aanbeveling. Strijd met wet. Bijzondere Reclamecode. Uiting: Het betreft een advertentie van Koopjedeal.nl in het Brabants Dagblad. Daarin staat, onder het kopje “100 ml natural 100% biologische Arganolie; vol vitamines en antioxidanten” onder andere: “Helpt bij acne, eczeem, droge huid, striemen, rimpels en cellulitis”. Klacht: Er wordt gesproken van een “cosmetische wonderolie” (klager bedoelt hier kennelijk “cosmetisch wondermiddel”), die zou helpen bij acne, eczeem, droge huid striemen, rimpels en cellulitis. Bij deze claims wordt niet wetenschappelijk onderbouwd hoe of wanneer het product werkt, aldus klager. In de uiting staat ook : “vol vitamines en antioxidanten”. Klager vraagt zich af of de olie gedronken of gesmeerd moet worden. Ook bevat de uiting geen doseringsvoorschrift. De uiting maakt mensen “blij met een dooie mus”, aldus klager.

RB 2915

Werking van Chakra healing armbanden moet in de uiting onderbouwd worden

Zelfregulering (RCC, KOAG/KAG) 19 jun 2017, RB 2915; Dossiernr. 2017/00297 (Chakra healing armbanden), http://www.reclameboek.nl/artikelen/werking-van-chakra-healing-armbanden-moet-in-de-uiting-onderbouwd-worden

RCC 19 juni 2017, RB 2915; dossiernr. 2017/00297 (Chakra healing armbanden) Aanbeveling. Misleiding voornaamste kenmerken product. Uiting: Het betreft een advertentie van Koopjedeal.nl in het Brabants Dagblad. Daarin staat, onder het kopje “Chakra healing armbanden; brengt je lichaam in balans” onder andere: “Helpt bij emotionele en lichamelijke klachten”. Klacht: Klager maakt bezwaar tegen de uiting omdat niets wordt gemeld over de aard van de eventuele klachten. Evenmin wordt gemeld op welke manier de armband helpt bij klachten op emotioneel of lichamelijk gebied, en wat die “hulp” dan inhoudt. Klanten besluiten met deze “misleidende non-informatie” wellicht het product te kopen, terwijl ze dat niet zouden doen als ze correcte informatie zouden krijgen, aldus klager.

RB 2913

Televisiecommercial Johma kipsalade niet vrouwonvriendelijk

Zelfregulering (RCC, KOAG/KAG) 19 jun 2017, RB 2913; , dossiernr. 2017/00317 (Johma kipsalade), http://www.reclameboek.nl/artikelen/televisiecommercial-johma-kipsalade-niet-vrouwonvriendelijk

RCC 19 juni 2017, dossiernr. 2017/00317, RB 2913; (Johma kipsalade). Subjectieve normen. Uiting: Het betreft een televisiecommercial waarin onder meer te zien is hoe een man die een “ambtsketting” draagt en kennelijk de burgemeester moet voorstellen bij het plaatsnaambordje “Losser” staat, en zegt: “Johma heeft iets nieuws. Twentse Boeren kip salade.” Vervolgens zegt de burgemeester, terwijl hij aanschuift bij een lange tafel, buiten, waar een groep mannen zit te lunchen: “Lekker, eh, bour….gondisch.” De mannen smeren de kipsalade op hun broodje en gaan eten. Op een gegeven moment worden zij toegesproken door een boze vrouw die in een stal aan het werk is en die roept: “Zeg, is die lunch nou eens afgelopen? Het is vier uur.” Wanneer zij de staldeur weer heeft gesloten, beginnen de mannen te lachen en blijven aan de tafel zitten. Klacht: Klaagster vindt de commercial vrouwonvriendelijk, discriminerend en intimiderend. Zij vindt dat de humor in de reclame niet ten koste mag gaan van vrouwen. De vrouw ziet er sloverig uit en is blijkbaar druk aan het werk terwijl de mannen zich ontspannen, aldus klaagster. Om haar vraag of het nou eens afgelopen kan zijn, wordt de vrouw volgens klaagster “vierkant uitgelachen”. 

RB 2912

“Nooit meer vieze schimmel” claim van HG toegestaan

Zelfregulering (RCC, KOAG/KAG) 15 jun 2017, RB 2912; dossiernr. 2017/00385 (HG schimmel reiniger), http://www.reclameboek.nl/artikelen/nooit-meer-vieze-schimmel-claim-van-hg-toegestaan

Vz. RCC 15 juni 2017, dossiernr. 2017/00385, RB 2912; (HG schimmel reiniger) Misleiding voornaamste kenmerken product. Uiting: Het betreft een televisiecommercial voor ‘HG schimmel vocht & weerplekken reiniger’. In de tag-on bij deze commercial wordt onder meer gezegd: “Nooit meer vieze schimmel. HG doet wat het belooft”. Klacht: De claim dat men nooit meer vieze schimmel heeft met het aangeprezen product is onwaar. Het groeien van een schimmel in de voeg heeft een oorzaak, te weten te veel vocht en/of onvoldoende ventilatie. Als de oorzaak niet wordt aangepakt, zal de schimmel terugkeren omdat schimmelsporen altijd aanwezig zijn in de lucht en het product van adverteerder na enige tijd is uitgewerkt en/of geneutraliseerd. In de televisiecommercial wordt niet op de noodzaak gewezen het vocht- en ventilatieprobleem aan te pakken. Klager acht de televisiecommercial op grond van het voorgaande misleidend.

RB 2911

Misleidend: “Nooit meer last” van gezondheidsklachten door matras koopjedeal.nl

Zelfregulering (RCC, KOAG/KAG) 19 jun 2016, RB 2911; dossiernr. 2017/00296 (Matras Koopjedeal.nl), http://www.reclameboek.nl/artikelen/misleidend-nooit-meer-last-van-gezondheidsklachten-door-matras-koopjedeal-nl

RCC 19 juni 2016, dossiernr. 2017/00296, RB 2911; (Matras Koopjedeal.nl) Misleiding voornaamste kenmerken product. Uiting: Het betreft een advertentie van Koopjedeal.nl in het Brabants Dagblad. Daarin staat, onder het kopje “Medisch traagschuim pocketvering matrassen met 7-comfortzones” onder andere: “Aangeraden door medisch experts” en “Nooit meer last van een slechte nachtrust, transpiratie en eventuele rug- of gewrichtsklachten”. Klacht: Klager vindt de uiting misleidend omdat deze geen voorbehoud of relativering bevat. Slechte nachtrust, transpiratie en rug- of gewrichtsklachten kunnen talloze oorzaken hebben die niet door de matras worden weggenomen. Klager vindt de woorden “Nooit meer last” om die reden bijvoorbeeld een miskenning en belediging voor reumapatiënten. Ook maakt klager bezwaar tegen de mededeling “Aanbevolen door medisch experts” omdat niet wordt vermeld wie dat zijn en evenmin op welk gebied zij “expert” zouden zijn. Consumenten worden misleid en mogelijk aangezet om artikelen te kopen die zij niet zouden kopen als zij correct zouden worden voorgelicht, aldus klager.

RB 2910

Tv-reclame Swisse multivitaminen verschaft geen onjuiste informatie omtrent evenwichtig voedingspatroon

Zelfregulering (RCC, KOAG/KAG) 15 jun 2017, RB 2910; dossiernr. 2017/00346 (Swisse multivitaminen), http://www.reclameboek.nl/artikelen/tv-reclame-swisse-multivitaminen-verschaft-geen-onjuiste-informatie-omtrent-evenwichtig-voedingspatr

RCC 15 juni 2017, dossiernr. 2017/00346, RB 2910; (Swisse multivitaminen). Misleiding ontbrekende informatie. Uiting: Het betreft een tv-reclame voor Swisse multivitaminen waarin een jonge vrouw figureert. De voice-over luidt: “Wist je dat de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid vitamines eigenlijk het minimum is, en kom je daar wel altijd aan?”. “De vitamines in Swisse zijn hoog gedoseerd. Swisse zit boordevol natuurlijke kruidenextracten en bevat 2 keer zoveel ingrediënten als de meest verkochte producten, zodat jij je 100% goed kunt blijven voelen”. "Ontdek zelf het Swisse gevoel”. Klacht: In de commercial wordt volgens klager gesuggereerd dat de dagelijks aanbevolen hoeveelheid vitamines niet genoeg zou zijn, en dat men voor de zekerheid dan maar beter multivitaminen kan slikken. Dit zou de gezondheid bevorderen. Klager vindt dit onjuist en misleidend. Er zijn volgens klager genoeg onderzoeken bekend waaruit blijkt dat het gebruik van multivitaminen schadelijk kan zijn. Volgens klager geeft adverteerder daarmee onjuiste informatie en stimuleert zij “overgebruik” van multivitaminen, wat tot gezondheidsschade kan leiden.