RB 3128

Blanco envelop met vermelding “Herinnering” van loterij is niet herkenbaar als reclame

Zelfregulering (RCC, KOAG/KAG) 5 apr 2018, RB 3128; Dossiernr. 2018/00036/A-CVB (Nationale Postcode Loterij), http://www.reclameboek.nl/artikelen/blanco-envelop-met-vermelding-herinnering-van-loterij-is-niet-herkenbaar-als-reclame

CVB RCC 5 april 2018, RB 3128; Dossiernr. 2018/00036/A-CVB (Nationale Postcode Loterij). CVB Aanbeveling Bevestigd (=Aanbeveling). De uiting: Het betreft een aan klager persoonlijk gerichte geadresseerde mailing van de Nationale Postcode Loterij (hierna ook: NPL). Op de verder blanco voorzijde van de envelop staat onder het venster in zwarte letters: “ - HERINNERING - “. In de rechterbovenhoek staat: “PostNL Port Betaald”. Op de achterzijde staat op de flap in kleine zwarte letters: “Nationale Postcode Loterij, Postbus 7777, 1070 KP Amsterdam”. Onderaan op de achterzijde staat het logo van adverteerder in zwart-wit. De klacht: Klager meent dat de uiting de indruk wekt dat het een brief aan geadresseerde (in dit geval klager persoonlijk) is van een deurwaarder of belangrijke andere dienst omdat men vergeten is te betalen. Adverteerder maakt volgens klager misbruik van het feit dat dergelijke brieven veelal ‘discreet’ volledig blanco zijn om ervoor te zorgen dat men deze opent en niet direct bij het oud papier gooit. Klager acht de uiting verder in strijd is met de goede smaak en misleidend.

RB 3127

Wild about Honey mededelingen over honing in strijd met wet en misleidend

Zelfregulering (RCC, KOAG/KAG) 20 mrt 2018, RB 3127; Dossiernr. 2018/00093 (Wild about Honey), http://www.reclameboek.nl/artikelen/wild-about-honey-mededelingen-over-honing-in-strijd-met-wet-en-misleidend

RCC 20 maart 2018, RB 3127; Dossiernr. 2018/00093 (Wild about Honey) Gedeeltelijke aanbeveling (Strijd met wet, misleiding). De uitingen betreffen mededelingen over de producten van Wild about Honey in een folder, op de website www.rauwehoningshop.nl en op etiketten van potten honing. De klacht: De Traay heeft in november 2017 een pollenanalyse en een meting van de HMF-waarden van de rauwe tijmhoning en de rauwe klaverhoning van Wild about Honey laten uitvoeren. De resultaten hiervan zijn bij de klacht overgelegd. Volgens De Traay blijkt uit de pollenanalyse dat beide honingsoorten een lager pollengehalte hebben dan het voor die soort wettelijk vereiste minimale gehalte. De vereisten voor monoflora’s (honing van één soort nectar) zijn vastgelegd in Duitse Leitsätze en het Duitse Lebensmittelrecht, waaraan Europese landen zich volgens De Traay conformeren.

RB 3126

Bewering dat men “alleen zonne-energie van het eigen dak of perceel gebruikt” is onjuist en te absoluut

Zelfregulering (RCC, KOAG/KAG) 20 mrt 2018, RB 3126; Dossiernr: 2018/00039 (Thuisbaas.nl), http://www.reclameboek.nl/artikelen/bewering-dat-men-alleen-zonne-energie-van-het-eigen-dak-of-perceel-gebruikt-is-onjuist-en-te-absoluu

RCC 20 maart 2018, RB 3126; Dossiernr. 2018/00039 (Thuisbaas.nl) Gedeeltelijke aanbeveling (Misleiding ontbrekende informatie). Het betreft 5 uitingen op de website www.thuisbaas.nl. Deze uitlatingen gaan onder andere over dat energieneutrale huizen slechts zonne-energie van eigen dak of perceel gebruiken, dat door mee te doen huizen in één keer helemaal van het gas af kunnen, dat huizen sowieso allemaal van het gas afgaan en dat een model is ontwikkeld die voor elk huis kan berekenen hoeveel stroom de warmtepomp in de praktijk zal gebruiken.

Klager maakt bezwaar tegen de uitingen omdat deze volgens hem misleidend zijn en appelleren aan gevoelens van angst. Klager licht dit per uiting toe. 1) In de uiting onder 1 beschreven (“Onze Missie”) wordt volgens klager ten onrechte niet vermeld dat in de winter energie wordt afgenomen van kolen- en gascentrales. In de zomer kan een energieneutraal huis de energie wel terug leveren zodat men uiteindelijk ‘nul-op-de-meter’ heeft, echter voor de winter blijft de kolencentrale nodig. Inkoop van groene stroom garandeert volgens klager niet dat er ook daadwerkelijk groene stroom geleverd wordt, omdat er volgens hem met “certificaten wordt geschoven”. Volgens klager wordt “angstvallig omzeild” dat er maar weinig huizen zijn met voldoende dakoppervlakte voor 40 panelen, wat nodig is om een warmtepomp te voeden.

RB 3125

Hip en Happening - genietend roken - is verboden reclame voor tabaksproducten

Zelfregulering (RCC, KOAG/KAG) 15 mrt 2018, RB 3125; Dossiernr. 2018/00040 (Van de Loosdrecht genietend roken), http://www.reclameboek.nl/artikelen/hip-en-happening-genietend-roken-is-verboden-reclame-voor-tabaksproducten

RCC 15 maart 2018, RB 3125; Dossiernr. 2018/00040 (Van de Loosdrecht genietend roken) Aanbeveling (Strijd met wet). De uiting: Het betreft een uiting op www.facebook.com. Daarin staat onder het kopje: “Hip en Happening donderdag om 10:00” onder meer: “Vrouw in beeld. Al 86 jaar lang is Van de Loosdrecht genietend roken sinds 1932 een begrip in Veenendaal. De zussen Annemieke en Gerrien van de Loosdrecht runnen deze zaak al ruim twintig jaar! En wist je al dat zij op maat gemaakte avonden organiseren voor groepen, zoals sigaarproeverijen of workshops sigaren rollen?” Onder deze tekst staat een foto van twee vrouwen met een sigaar in de hand. De klacht: Er wordt “een aantal keer” reclame voor roken gedeeld. Volgens klaagster is dat niet wenselijk. Ook is niet vermeld dat roken dodelijk is. In het online klachtenformulier heeft klaagster achter “product” ingevuld: “Sigaren en eerder al om rookaccessoires”.

RB 3124

Radiocommercial waarin wordt gezegd dat DAB+ de digitale opvolger is van FM is niet misleidend

Zelfregulering (RCC, KOAG/KAG) 29 mrt 2018, RB 3124; Dossiernr. 2018/00004 (Digital Radio NL/ DAB+ de digitale opvolger van FM), http://www.reclameboek.nl/artikelen/radiocommercial-waarin-wordt-gezegd-dat-dab-de-digitale-opvolger-is-van-fm-is-niet-misleidend

CvB RCC 29 maart 2018, RB 3124; Dossiernr. 2018/00004 (Digital Radio NL/ DAB+ de digitale opvolger van FM) CVB Aanbeveling Vernietigd (=Afwijzing). De reclame-uiting: Het betreft de radiocommercial voor DAB+, waarin het volgende gesprek is te horen tussen een winkelmedewerkster en de Kerstman: Verkoopster: “Dag Kerstman. Kan ik u helpen?” Kerstman: “Ja, die cadeaus van mij, ik heb er mijn buik van vol zeg. Boeken, geurtjes. Ik wil dit jaar wat anders geven, iets wat echt klinkt als een klok.” Verkoopster: “Kijk eens: een DAB+ digitale radio. Hét cadeau voor onder de boom.” Kerstman: “Zo-ho-ho wat mooi! Doe er maar 300.000. Kunt u ze inpakken?” Vervolgens zegt de voice-over, terwijl het soundlogo “Let’s get digital” is te horen: “Heb de ballen om iets bijzonders te geven. Geef een nieuwe radio met DAB+, de digitale opvolger van FM.” De klacht: In de commercial wordt DAB+ “de digitale opvolger van FM” genoemd. DAB+ is echter geen opvolger, maar een alternatief voor FM. Er is op landelijk niveau geen beslissing genomen om FM uit te zetten en alleen DAB+ in de ether te houden. Bovendien wordt in uitingen voor DAB+ sterk de suggestie gewekt dat de geluidskwaliteit beter is, terwijl onder normale omstandigheden geen verschil in kwaliteit is te horen, aldus klager.

RB 3123

Wijnvoordeel.nl op vermelding shirt sportploeg is reclame voor alcoholhoudende drank

Zelfregulering (RCC, KOAG/KAG) 29 mrt 2018, RB 3123; dossiernr. 2017/00873 - CVB (Wijnvoordeel sponsor korfballersshirt), http://www.reclameboek.nl/artikelen/wijnvoordeel-nl-op-vermelding-shirt-sportploeg-is-reclame-voor-alcoholhoudende-drank

CvB RCC 29 maart 2018, RB 3123; dossiernr. 2017/00873 - CVB (Wijnvoordeel sponsor korfballersshirt) CVB Aanbeveling Bevestigd (=Aanbeveling). De klacht is gericht tegen de tekst “wijnvoordeel.nl” op de shirts van korfballers van korfbalvereniging LDOK.

Volgens STAP is de sponsorvermelding van Wijnvoordeel op de korfbalshirts van korfbalvereniging LDODK, zoals onder meer te zien in een sportuitzending op televisie (Nederland 1), in strijd met het eerste lid van artikel 30 van de Reclamecode Alcoholhoudende dranken. Op grond van het daarin bepaalde is het verboden om reclame voor alcoholhoudende dranken te voeren op een individuele sporter of een sportploeg. De betwiste shirtreclame bestaande uit de vermelding van de sponsornaam, met vetgedrukt het woord “wijn”, is immers op te vatten als alcoholreclame, aldus STAP. Dit blijkt uit de beslissing van de Reclame Code Commissie over de vermelding van de sponsornaam Scotch Whisky International op de shirts van de Koninklijke HFC.

RB 3122

Claim ‘stimulering van celvernieuwing’ Biodermal anti age 60+ nachtcrème is te vaag

Zelfregulering (RCC, KOAG/KAG) 28 feb 2018, RB 3122; Dossiernr. 2017/000215 (Biodermal anti age 60+ nachtcrème), http://www.reclameboek.nl/artikelen/claim-stimulering-van-celvernieuwing-biodermal-anti-age-60-nachtcr-me-is-te-vaag

CvB RCC 28 februari 2018, RB 3122; Dossiernr. 2017/000215 (Biodermal anti age 60+ nachtcrème) Aanbeveling RCC vernietigd (=Afwijzing). De uiting: De klacht is gericht tegen de aanprijzing van ‘Biodermal anti age 60+ nachtcrème’ op de website biodermal.nl voor zover onder het kopje “Werking” staat: “1. Stimuleert - Vitamine A stimuleert de natuurlijke celvernieuwing en zorgt voor een meer stralende en gelijkmatige teint.” De klacht luidt, rekening houdend met het standpunt van geïntimeerde in repliek en voor zover in beroep van belang, dat de uiting misleidend en in strijd met artikel 2 lid 4 Reclamecode voor Cosmetische Producten (RCP) is, omdat de in Biodermal aanwezige concentratie retinylpalmitaat te laag is om door de huid te worden omgezet in minimaal 0,1% retinol. Dit percentage is volgens geïntimeerde het wetenschappelijk aangetoonde minimum voor de werking van retinol op de huid. De Commissie heeft na een tussenbeslissing de klacht gegrond bevonden. Het College van Beroep vernietigt de aanbeveling.

RB 3121

Vragen aan HvJ EU over plaats van herstel van een op afstand gekocht consumptiegoed

Rechtspraak (NL/EU) 27 dec 2017, RB 3121; (Toolport), http://www.reclameboek.nl/artikelen/vragen-aan-hvj-eu-over-plaats-van-herstel-van-een-op-afstand-gekocht-consumptiegoed
Toolport

Prejudiciële vragen gesteld aan HvJ EU 27 december 2017, IT 2540; RB 3121; IEFbe 2546; C-52/18 (Toolport) Consumentenbescherming. Koop op afstand. Verzoeker heeft op 08.07.2015 telefonisch een partytent van verweerster gekocht. De tent is geleverd op het woonadres van verzoeker. Verzoeker beriep zich in de precontentieuze fase op gebreken die aan de tent zouden kleven. Verweerster wees alle klachten af. Verzoeker heeft enkel opheffing van de wanprestatie ter plaatse gevorderd, zonder de litigieuze waar terug te zenden naar verweerster of dit aan te bieden. Tussen partijen is niet gesproken over de plaats waar nakoming alsnog diende te geschieden. De tussen partijen gesloten overeenkomst bevat hierover geen informatie.

RB 3120

'Reinigt beter'-elektrische tandenborstelreclame is niet ongeoorloofd

Nederland 12 apr 2018, RB 3120; ECLI:NL:RBROT:2018:2964 (Philips tegen Proctor & Gamble), http://www.reclameboek.nl/artikelen/reinigt-beter-elektrische-tandenborstelreclame-is-niet-ongeoorloofd
oral b reinigt beter

Vzr. Rechtbank Rotterdam 12 april 2018, IEF 17620; RB 3120; ECLI:NL:RBROT:2018:2964 (Philips tegen Proctor & Gamble) Reclamerecht. Contractenrecht. Philips (Sonicare) en P&G (Oral-B) brengen beide elektrische tandenborstels op de markt. P&G lanceert een reclamecampagne 'Reinigt beter' met een verwijzing naar publicatie in wetenschappelijke tijdschriften. De tv-commercial laat de tekst heel de tijd in beeld. Diverse gerechtelijke procedures hebben geleid tot vaststellingsovereenkomst. Philips stelt dat de reclamecampagne ongeoorloofd is in de zin van 6:194a lid 1 BW onder a, c en e, en tevens in strijd wordt gehandeld met de tussen partijen gesloten vaststellingsovereenkomst. De voorzitter wijst de vorderingen af. De tekst is voor een persoon met een normaal gezichts- en leesvermogen te lezen. De disclaimer, bestaande uit de tekst "vs gewone manuele tandenborstel", waarop de consument door middel van een asterisk achter de claim "rond reinigt beter" wordt geattendeerd, is daarentegen ongeveer drie seconden in beeld.

RB 3119

PVS mocht dit jaar niet meer uitgaan van de prijslijst van 2016 in vergelijkende reclame

Nederland 30 mrt 2018, RB 3119; ECLI:NL:RBOBR:2018:1513 (Vervor tegen PVS Hoveniers), http://www.reclameboek.nl/artikelen/pvs-mocht-dit-jaar-niet-meer-uitgaan-van-de-prijslijst-van-2016-in-vergelijkende-reclame

Vzr. Rechtbank Oost-Brabant 30 maart 2018, RB 3119; ECLI:NL:RBOBR:2018:1513 (Vervor tegen PVS Hoveniers) Vervor produceert, verkoopt en plaatst veranda's. PVS en houdt zich eveneens bezig met de verkoop en het plaatsen van veranda’s en is een voormalig dealer van Verasol-producten. In de door haar onlangs huis-aan-huis verspreide reclamefolder met “leuke paas-acties” vergelijkt PVS haar eigen prijzen voor een tweetal veranda’s met de prijzen van (onder meer) Vervor. Vergelijkende reclame in de zin van artikel 6:194a BW. Gedaagde heeft onvoldoende aannemelijk gemaakt dat in reclamefolder juiste prijzen van concurrent staan vermeld. PVS mocht in januari van dit jaar niet meer uitgaan van de prijslijst van 2016 dat die prijs nog actueel was. Vordering tot rectificatie op website gedaagde toegewezen.

RB 3118

Kinderboekverkoper Splendid Club past verkoop aan

, RB 3118; (Splendid Club), http://www.reclameboek.nl/artikelen/kinderboekverkoper-splendid-club-past-verkoop-aan

Uit het persbericht: De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft de eigenaar van het bedrijf Splendid Club aangesproken op zijn werkwijze bij de verkoop op straat van abonnementen op pakketten kinderboeken. Al enige tijd ontving de ACM klachten over dit bedrijf. Het bedrijf heeft zijn verkooppraktijk aangepast. Het bedrijf informeert zijn klanten bij verkoop op straat voortaan beter over het abonnement en de bedenktijd. Bernadette van Buchem, directeur consumenten van de ACM: “Het is belangrijk dat consumenten weten waar ze ‘ja’ tegen zeggen en hoe het zit met de bedenktijd. Juist bij verkoop op straat is het belangrijk dat de verkoper consumenten daar goed over informeert.” Wat is er aan de hand? Splendid Club verkoopt op straat abonnementen op kinderboeken. Straatverkopers spreken ouders met kinderen aan en doen hen een aanbod voor een abonnement. Consumenten klaagden bij de ACM dat het vaak niet duidelijk was waar ze precies ‘ja’ tegen hadden gezegd. Achteraf bleek de genoemde prijs voor één pakket te zijn en niet voor de minimale afname van zes pakketten. Consumenten kregen geen afschrift van het contract, zodat ze de afspraken niet konden controleren.

RB 3117

Radiocommercial met ‘erectiemiddel’ en de naam van adverteerder is noodzakelijk

Zelfregulering (RCC, KOAG/KAG) 15 mrt 2018, RB 3117; 2018/00197 (erectieshop), http://www.reclameboek.nl/artikelen/radiocommercial-met-erectiemiddel-en-de-naam-van-adverteerder-is-noodzakelijk

Voorz. 15 maart 2018, dossiernr. 2018/00197 (erectieshop) Directe voorzitters afwijzing. Radiocommercial: “Bij erectieshop weten we dat het soms even niet lukt. Dan kun je wel wat extra steun gebruiken in de vorm van een natuurlijke oplossing. Kijk voor natuurlijke erectiemiddelen op erectieshop.nl”. De klacht De radiocommercial zou pas na een bepaald tijdstip dienen te worden uitgezonden om te voorkomen dat jonge kinderen deze horen.

 

RB 3116

25 mei - AVG – wie doet er mee? Toestemming en andere onderwerpen in de healthcaresector onder de nieuwe privacywetgeving

Op 25 mei 2018 treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming in werking. De Vereniging Farma en Recht laat deze dag niet ongemerkt voorbij gaan.

We verwelkomen u gedurende de ochtend bij Bird & Bird in Den Haag. Hier zullen wij met onder andere Wilfred Steenbruggen, advocaat, en Sofie van der Meulen, senior supervision officer bij de Autoriteit Persoonsgegevens, verschillende onderwerpen uitdiepen die spelen in de gezondheidszorgsector en beïnvloed worden door de AVG.

RB 3115

Brief is gericht op diëtisten met bovengemiddelde kennis over lactose intolerantie

5 mrt 2018, RB 3115; dossiernr. 2018/00094 (holland jersey), http://www.reclameboek.nl/artikelen/brief-is-gericht-op-di-tisten-met-bovengemiddelde-kennis-over-lactose-intolerantie

RCC 5 maart 2018, RB 3115; dossiernr. 2018/00094 (holland jersey) Afwijzing klacht. Het betreft een vensterenvelop met een aan klaagster geadresseerde bijbehorende brief. Op de vensterenvelop staat het logo van adverteerder afgebeeld: een koe met daaromheen de tekst “HOLLAND JERSEY, PREMIUM QUALITY DAIRY”. Onder het venster staat: “LAST VAN KOEMELKALLERGIE OF LACTOSE INTOLERANTIE VAN MELK?” :

Beste Diëtiste,

Wij zijn een Nederlandse zuivel startup en maken zuivel van 100% A2 Jersey melk. De Jersey koe is een ander soort koe dan de reguliere zwartbonte koe. De melk van deze kleine bruine Jersey koe heeft daarmee ook een andere samenstelling. Onze verse volle Jersey melk bevat van nature o.a. meer vet en eiwit (6%, 4.2%) dan gewone melk, maar in het bijzonder 100% A2 eiwit.(...)

Klacht. Klaagster maakt bezwaar tegen de uiting omdat daarin ten onrechte de indruk wordt gewekt dat de melk van adverteerder geschikt is voor mensen met een lactose-intolerantie. Alle melk bevat lactose, dus ook deze, aldus klaagster. Mensen met een lactose-intolerantie kunnen ziek worden van de melk, aldus klaagster.

RB 3113

OHP-richtlijn niet van toepassing op handelspraktijken die worden geregeld door voorschriften van de stofzuigerverordening die de betrokken handelaars geen handelingsvrijheid laten

Rechtspraak (NL/EU) 22 feb 2018, RB 3113; ECLI:EU:C:2018:95 (Dyson tegen BSH), http://www.reclameboek.nl/artikelen/ohp-richtlijn-niet-van-toepassing-op-handelspraktijken-die-worden-geregeld-door-voorschriften-van-de

Conclusie AG HvJ EU 22 februari 2018, IEFbe 2517; RB 3113; ECLI:EU:C:2018:95; C‑632/16 (Dyson tegen BSH) Op verzoek van de rechtbank van koophandel Antwerpen (België). Van de inzenders: Toepassingsgebied richtlijn oneerlijke handelspraktijken. Geen misleidende omissie. Kort samengevat, adviseert Advocaat-generaal Saugmandsgaard Øe het Hof van Justitie om te oordelen dat de richtlijn oneerlijke handelspraktijken (2005/29) niet van toepassing is op de specifieke aspecten van handelspraktijken die door voorschriften van de stofzuigerverordening (665/2013) worden geregeld, aangezien deze geen handelingsvrijheid laat aan de betrokken handelaars, zoals de verplichting om een specifiek energie-etiket te gebruiken.

RB 3114

Directe Voorzittersafwijzing van klacht zoenende mannen van Suit Supply

6 mrt 2018, RB 3114; 2018/00179 (Suit Supply zoenende mannen), http://www.reclameboek.nl/artikelen/directe-voorzittersafwijzing-van-klacht-zoenende-mannen-van-suit-supply

RCC 6 maart 2018 , RB 3114; dossiernr. 2018/00179 (Suit Supply zoenende mannen) dVAF. Het betreft een campagne waarbij gebruik wordt gemaakt van de volgende reclame-uitingen:
1)  een billboardposter waarop twee in pak geklede mannen zijn te zien waarbij de ene man  deels op de schoot van de ander zit en beide mannen elkaar (lijken te gaan) zoenen;
2)  een billboardposter waarbij een man in pak is te zien die zijn hand legt op de borst van het naakte   bovenlichaam van een andere man.

Klacht De reclame is niet in lijn met de subjectieve opvattingen van veel Nederlanders die gebaseerd zijn op christelijke waarden en normen. Ook is de reclame in strijd met de goede smaak omdat hij niets te maken heeft met het verkopen van pakken. Verder is de reclame misleidend doordat deze suggereert dat mannen bij het kopen van een pak gezoend kunnen worden door een andere man. De reclame spreekt slechts een klein deel van de mannen aan, te weten mannen met homoseksuele gevoelens.

RB 3111

Bever weekaanbieding geldt alleen voor herenmodellen

Zelfregulering (RCC, KOAG/KAG) 14 feb 2018, RB 3111; Dossiernr 2018/00057 (Bever weekaanbieding), http://www.reclameboek.nl/artikelen/bever-weekaanbieding-geldt-alleen-voor-herenmodellen
Bever weekaanbieding

RCC 14 februari 2018, RB 3111; Dossiernr 2018/00057 (Bever weekaanbieding) Aanbeveling. Het betreft een stoepbord bij de ingang van de winkel van Bever in Enschede. De klacht Klagers dochter wilde een The North Face Descendit ski-jas kopen en zag op het bord bij de winkel van Bever dat deze jassen in de aanbieding waren. Omdat de door haar gewenste maat en kleur niet aanwezig waren, bood een winkelmedewerker aan de jas voor haar te bestellen. Bij het invoeren van de bestelling in de computer bleek dat de aanbieding alleen gold voor herenmodellen. Nu op het bord alleen staat “The North Face Descendit Jacket” en er geen uitzondering wordt gemaakt voor damesjassen, is de uiting volgens klager misleidend.

RB 3108

Trouwe klant maakt slechts een kans om 'verzendklare' Philips TV te ontvangen

Zelfregulering (RCC, KOAG/KAG) 14 feb 2018, RB 3108; Dossiernr. 2018/00041 (Philips TV verzendklaar), http://www.reclameboek.nl/artikelen/trouwe-klant-maakt-slechts-een-kans-om-verzendklare-philips-tv-te-ontvangen

RCC 14 februari 2018, RB 3108; Dossiernr. 2018/00041 (Philips TV verzendklaar) Aanbeveling. Kansspel. Het betreft de uit verschillende onderdelen bestaande mailing van Klingel, in het bijzonder de aan klager gerichte brief met daarin de mededeling: “Voor een trouwe klant met code 99 170/1L2 staat een pakket met een schitterende Philips TV met LED Ambilight verzendklaar!*”. De klacht Omdat klager de genoemde code had, heeft hij telefonisch contact opgenomen met Klingel. Daarbij werd hem meegedeeld dat hij uit de voorwaarden kan afleiden dat het slechts om een kans op een tv gaat. Volgens klager wordt dit niet duidelijk uit de verderop in de folder staande voorwaarden die luiden: “*Alleen in combinatie met een bestelling. Minimale bestelwaarde: € 20,-. Zolang de voorraad strekt.” Klager vindt de uiting daarom misleidend.

RB 3110

Afbrekende mededelingen over traplift concurrent gedaan

Rechtspraak (NL/EU) 28 feb 2018, RB 3110; (Smienk Trapliften tegen Otolift Trapliften), http://www.reclameboek.nl/artikelen/afbrekende-mededelingen-over-traplift-concurrent-gedaan
smienk otolift

Rechtbank Den Haag 28 februari 2018, IEF 17537; RB 3110 (Smienk Trapliften tegen Otolift Trapliften) Mediarecht. In het kort: Smienk legt zich toe op de verkoop en montage van tweedehands trapliften. Otolift is langer bestaande producent van traplichten en verkoop ook tweedehands Otolift trapliften. Smienk gebruikt de slogan "de nr. 1 in gebruikte trapliften". Met vaststellingsovereenkomsten zijn klachten bij de RCC en een rechtbank-procedure geëindigd. In transcripten van een telefoongesprekken komt naar voren dat een (potentiële) klant van Smienk sprak over een verkoopgesprek met Otolift waarbij de laatste zich uitsprak over de onbetrouwbaarheid van Smienk. Otolift heeft onrechtmatig gehandeld jegens Smienk door in telefoongesprekken met klanten afbrekende mededelingen te doen over Smienk en dient een rectifcatie op de website te plaatsen gedurende vier weken.

RB 3109

Consultatie wijziging Gedragscode Geneesmiddelenreclame

Consultatiedocumentatie, consultatie tot 13 maart 2018. Op 1 april 2018 treden de Beleidsregels gunstbetoon Geneesmiddelenwet 2018 in werking (zie bijlage). Deze Beleidsregels vervangen de Beleidsregels gunstbetoon Geneesmiddelenwet die golden sinds 1 mei 2014. De Beleidsregels kennen een aantal wijzigingen en een nieuw toetsingskader voor andere financiële relaties dan gunstbetoon. De wijziging van de Beleidsregels gunstbetoon Geneesmiddelenwet noopt tot aanpassing van de Gedragscode Geneesmiddelenreclame. Over de voorgestelde wijzig ingen houdt de CGR deze consultatie. Een ieder wordt in de gelegenheid gesteld te reageren.