RB 3028

Onjuiste informatie vanwege de genoemde levertijd welke niet de te verwachten levertijd is

Zelfregulering (RCC, KOAG/KAG) 24 okt 2017, RB 3028; dossiernr. 2017/00671 (www.designkranenshop.nl), http://www.reclameboek.nl/artikelen/onjuiste-informatie-vanwege-de-genoemde-levertijd-welke-niet-de-te-verwachten-levertijd-is
designkranenshop

Vz. RCC 24 oktober 2017, RB 3028; dossiernr. 2017/00671 (www.designkranenshop.nl). Toewijzing. Misleiding. Het betreft de aanbieding van een “Nostalgische keukenkraan V1905” op de website van verweerder (www.designkranenshop.nl). Bij dit product staat onder meer: “Verwachte levertijd: 1-5 werkdagen”. In de uiting worden voordelen van bestellen bij verweerder opgesomd en een ‘van-voor’ prijs genoemd. De klacht: klager heeft op 9 juli 2017 op de website van adverteerder de “Nostalgische keukenkraan V1905” besteld in de verwachting dat hij deze binnen vijf dagen geleverd zou krijgen. Op 18 september 2017 had klager de kraan echter nog niet ontvangen. Om die reden acht hij de term ‘verwachte levertijd’ misleidend. Klager vindt dat verweerder hem had dienen te informeren over de langere levertijd.

RB 3027

ACM-Folder Standpunt Telemarketing – in het kort

, RB 3027; http://www.reclameboek.nl/artikelen/acm-folder-standpunt-telemarketing-in-het-kort

De telemarketingregels beschermen consumenten en kleine ondernemers tegen ongevraagde verkooptelefoontjes.  De ACM controleert of bedrijven en organisaties zich aan deze regels houden. In de folder Standpunt Telemarketing leest u hoe de ACM de telemarketingregels in de praktijk toepast. Deze uitleg geldt sinds 2011 en is nog steeds actueel.

RB 3026

Staking Tel Sells aanbeveling van producten die lijken op die van Tommy Teleshopping

Rechtspraak (NL/EU) 8 nov 2017, RB 3026; ECLI:NL:RBDHA:2017:12687 (Tommy c.s. tegen Tell Sell c.s.), http://www.reclameboek.nl/artikelen/staking-tel-sells-aanbeveling-van-producten-die-lijken-op-die-van-tommy-teleshopping

Rechtbank Den Haag 8 november 2017, IEF 17247; RB 3026; ECLI:NL:RBDHA:2017:12687 (Tommy c.s. tegen Tell Sell c.s.). Intellectuele Eigendom. Uniemerk. Oneerlijke Handelspraktijken. Verbod jegens gelieerde vennootschappen wegens reële dreiging voortzetting onrechtmatig handelen. Bestuursaansprakelijkheid van enige bestuurder van Tel Sell IE en indirect enig aandeelhouder. De rechtbank beveelt gedaagden ieder voor zich om te staken en gestaakt te (doen) houden iedere oneerlijke handelspraktijk bestaande uit het op een zodanige wijze aanbevelen van een product dat lijkt op een product dat Tommy in haar assortiment heeft dat bij de consument doelbewust de verkeerde indruk wordt gewekt dat het product is vervaardigd door de fabrikant van het product in het assortiment van Tommy, terwijl dit niet het geval is, waaronder in ieder geval is begrepen aanprijzing van de producten Dual Bike, Swing Maxx, Alcacil Slimming Shots en Figur Body met de namen Vita Dual Bike, Wonder Body Core Trainer, Alcachofa Slimming Shots/Alcachofa de Laon en Miss Hourglass Belt.

RB 3025

Wijzigingen voorzitters en leden van de Reclame Code Commissie

Uit de nieuwsbrief van de SRC: Per 1 januari 2018 verwelkomen we Irene Konings, rechter bij de Rechtbank Amsterdam, als nieuwe voorzitter van de Reclame Code Commissie. We verwelkomen tevens enkele nieuwe leden: Saskia Blom (namens de media), Judith Lavalette (namens de communicatieadviesbureaus) en Immanuel Kranendonk (namens de media).  

RB 3024

Theo-Willem van Leeuwen - De mannelijkheid van Jan Kooijman - klagen bij de Reclame Code Commissie

, RB 3024; http://www.reclameboek.nl/artikelen/theo-willem-van-leeuwen-de-mannelijkheid-van-jan-kooijman-klagen-bij-de-reclame-code-commissie

Zie de column hier en de uitspraak [RB 3005] hier. Iedereen die vindt dan een bepaalde reclame-uiting niet door de beugel kan, kan een klacht indienen bij de Reclame Code Commissie. Vaak draait het om de vraag of de reclame misleidend is of in strijd met de goede smaak of het fatsoen. De drempel om een klacht in te dienen, is super laag. De klager hoeft alleen online een simpel formulier in te vullen. Er zijn geen kosten aan verbonden. Gevolg: een veelvoud van klachten wordt ingediend waarbij de vraag soms opkomt, schiet deze online klachtentool niet zijn doel voorbij? Dit artikel is tevens verschenen in de weekendbijlage van de HDC-kranten.

RB 3023

Onvoldoende aannemelijk dat 'certificaat' synoniem is voor 'keurmerk'

Rechtspraak (NL/EU) 31 okt 2017, RB 3023; (Dyson Technology tegen Miele Nederland), http://www.reclameboek.nl/artikelen/onvoldoende-aannemelijk-dat-certificaat-synoniem-is-voor-keurmerk

Hof Amsterdam 31 oktober 2017, IEF 17230; RB 3023 (Dyson Technology tegen Miele Nederland) Reclamerecht. Dyson is uitvinder van de 'zakloze stofzuiger', James Dyson. Dyson vordert staking van uitingen dat Mieles zakloze stofzuiger, de Blizzard CX1, een (IBR)keurmerk voor hygiënisch legen bezit, grof vuil en fijnstof volledig te scheiden, geen stof opdwarrelt tijdens het legen. De vorderingen worden afgewezen, zie [IEF 16682]. Dyson gaat in hoger beroep. Het hof oordeelt dat onvoldoende is gebleken dat het hanteren van het begrip 'gecertificeerd' onder de gegeven omstandigheden misleidend zou zijn of een oneerlijke handelspraktijk zou opleveren. Het systeem van Miele van gescheiden opvangbakken is een relatief nieuw systeem, er is nog geen objectieve norm vastgesteld voor het hygiënisch legen van afvalbakken van zakloze stofzuigers. Onvoldoende aannemelijk is dat het woord 'gecertificeerd' of 'certificaat' synoniem is aan het begrip 'keurmerk'. Miele maakt zich niet schuldig aan onrechtmatige vergelijkende reclame: de mededeling op haar website "in vergelijking tot andere stofzakloze systemen wordt het grove vuil consequent gescheiden van het fijne stof" ziet slechts op het systeem van gescheiden legen waarmee Miele zich onderscheidt van andere bestaande stofzakloze systemen. Het vonnis waarvan beroep wordt bekrachtigd. 

RB 3022

Geadresseerde post van Hans Anders gevolg van fout, geen strijd met Wet Bescherming Persoonsgegevens

Zelfregulering (RCC, KOAG/KAG) 16 okt 2017, RB 3022; dossiernr. 2017/00647 (Post van Hans Anders), http://www.reclameboek.nl/artikelen/geadresseerde-post-van-hans-anders-gevolg-van-fout-geen-strijd-met-wet-bescherming-persoonsgegevens

Vz. RCC 16 oktober 2017, RB 3022; dossiernr. 2017/00647 (Post van Hans Anders). Gedeeltelijk toewijzing. De klacht: klager maakt bezwaar tegen het feit dat zijn zoon geadresseerde post van afzender (Hans Anders) blijft ontvangen hoewel hij aan afzender heeft meegedeeld bezwaar te hebben tegen dergelijke geadresseerde reclame. Verder gebruikt afzender persoonlijke gegevens om te zien of de zoon van klager in de doelgroep van de uiting valt. Klager acht dit in strijd met de Wet bescherming persoonsgegevens. Afzender reageert niet op verzoeken om informatie.

RB 3021

Bol.com medeverantwoordelijk voor essentiële informatie over product van externe verkoper

Zelfregulering (RCC, KOAG/KAG) 16 okt 2017, RB 3021; dossiernr. 2017/00613 (Bol.com/Toolexperts.nl), http://www.reclameboek.nl/artikelen/bol-com-medeverantwoordelijk-voor-essenti-le-informatie-over-product-van-externe-verkoper

Vz. RCC 16 oktober 2017, RB 3021; dossiernr. 2017/00613 (Bol.com/Toolexperts.nl). Toewijzing. Misleiding. Het betreft de aanbieding van “Schuurpapier waterproof 230x280mm K1000” voor € 12,25 in de webshop van Bol.com (www.bol.com). In de uiting staat onder meer: “Verkoop door Toolexperts.nl”. De klacht: klager stelt dat het aanbod van het schuurpapier op de website van Bol.com, gedaan door Toolexperts.nl als externe verkoper, misleidend is, nu bij het aanbod geen aantallen worden genoemd. Bij de ontvangst bleek dat het bedrag dat klager voor het schuurpapier heeft betaald, € 12,25, de prijs voor één vel schuurpapier is, terwijl de verkoopprijs in de “gewone winkel” tussen € 0,73 en € 0,98 per vel ligt.

RB 3020

Onjuiste informatie over magnesium-producten op zechsal.eu/opname-via-de-huid

Zelfregulering (RCC, KOAG/KAG) 12 okt 2017, RB 3020; (Zechsal.eu / Magnesium), http://www.reclameboek.nl/artikelen/onjuiste-informatie-over-magnesium-producten-op-zechsal-eu-opname-via-de-huid

RCC 12 oktober 2017, RB 3020; dossiernr. 2017/00566 (Zechsal.eu / Magnesium) Aanbeveling. Zechsal verkoopt voornamelijk producten bestaande uit magnesiumchloride olie en magnesiumchloride vlokken, waarbij zij claimt dat magnesium via de huid wordt opgenomen en zo een magnesiumtekort aanvult. Klager vraagt zich af of deze claim toelaatbaar is, nu er volgens hem geen wetenschappelijk bewijs voor is. Klager licht dit bezwaar als volgt toe. Op de website www.zechsal.eu/opname-via-de-huid wordt gesteld dat er “overtuigende bewijzen zijn” dat magnesium “ook via de huid wordt opgenomen”, terwijl verderop staat  -zo stelt klager- dat “het nog niet eenduidig wetenschappelijk is vastgesteld”. “Deze uitspraak” wordt niet ondersteund door wetenschappelijke literatuur en om die reden is er sprake van oneerlijke reclame, aldus klager. Ook volgens een artikel van “Martijn B Katan, Em. hoogleraar Voedingsleer Vrije Universiteit Amsterdam” is opname via de huid niet mogelijk, aldus klager. In dit artikel, dat bij de klacht deels in kopie is overgelegd, staat onder de aanhef “14 januari – Magnesium – het witte goud” onder meer: “De reclame voor magnesiumzout zegt dat het via de huid nog beter wordt opgenomen dan via de mond. (vii) Maar dat is gelukkig niet waar. Dat is onderzocht - heel merkwaardig - door het Israëlische leger. Die hadden voor hun soldaten een lotion ontwikkeld tegen gifgas. Die moesten ze op de huid smeren als ze werden aangevallen met zenuwgas. In die lotion zat magnesiumzout, en ze wilden weten of dat door de huid heen kon dringen, want dan werd het gevaarlijk. Maar magnesiumzout op de huid smeren had geen enkel effect op het magnesiumgehalte in het bloed van de soldaten”. Volgens klager zijn deze gezondheidsclaims niet toegestaan indien deze niet door wetenschappelijke literatuur worden ondersteund.
 

RB 3019

Honeyandmore.nl mag honing niet aanprijzen als een gezondheidsvoordeel

Zelfregulering (RCC, KOAG/KAG) 11 okt 2017, RB 3019; (Honeyandmore.nl), http://www.reclameboek.nl/artikelen/honeyandmore-nl-mag-honing-niet-aanprijzen-als-een-gezondheidsvoordeel

RCC 11 oktober 2017, RB 3019; dossiernr. 2017/00555 (Honeyandmore.nl) Aanbeveling. De uiting: Het betreft een aantal mededelingen van adverteerder op haar website 'honeyandmore.nl'. Klager is van mening dat de volgende claims in de reclame-uitingen op de website van adverteerder niet zijn toegestaan. I. Dat “pure honing” door zijn voedingstoffen bijdraagt aan “het herstel en het voorkomen van lichamelijke kwalen” en bijenproducten aan “een gezonder lichaam” zijn gezondheidsclaims die niet zijn opgenomen in de bijlage bij de Verordening (EG) 1924/2006 (de Claimsverordening) en dus niet toegestaan. II. Ten tweede meldt de uiting: “Bijenpollen echte Superfood!” en dat “bijenpollen een van de meest complete voedingsstoffen op aarde” is. Deze mededelingen impliceren heilzame voedingseigenschappen met betrekking tot nutriënten of andere stoffen die het in verhoogde hoeveelheden bevat, zodat sprake is van een voedingsclaim. De uiting spreekt daarbij over rijkheid aan natuurlijke vetten, vitamines, aminozuren en minerealen. Niet is gebleken dat daarbij is voldaan aan de voorwaarden zoals door de Claimsverordening gesteld. 

RB 3018

Persoonlijke ervaring klager maken claims werking middel niet per sè misleidend

Zelfregulering (RCC, KOAG/KAG) 5 okt 2017, RB 3018; dossiernr. 2017/00615 (Omega Pharma Granufink Prosta), http://www.reclameboek.nl/artikelen/persoonlijke-ervaring-klager-maken-claims-werking-middel-niet-per-s-misleidend

RCC 5 oktober 2017, RB 3018; LS&R 1522; dossiernr. 2017/00615 (Omega Pharma Granufink Prosta). Afwijzing. Het betreft de televisiecommercial voor het product Granufink Prosta van Omega Pharma. De klacht: klager vindt de televisiecommercial voor Granufink Prosta forte misleidend, omdat de commercial duidelijk medische claims bevat terwijl het product slechts als kruidengeneesmiddel is geregistreerd bij het CBG en er geen klinisch bewijs voor de werking van het middel is geleverd. Consumenten worden door de commercial op het verkeerde been gezet en denken dat zij met een bewezen werkend geneesmiddel te maken hebben. De hoge prijs van het product zal dit gevoel volgens klager nog versterken. Klager heeft het product Granufink Prosta forte zes weken geprobeerd, maar heeft ervaren dat het “helemaal niets deed”. De commercial is in strijd met de Code Publieksreclame voor Geneesmiddelen (CPG) 2015, aldus klager.

RB 3017

"Massief houten" bed bevat toch onderdelen van spaanplaat

Zelfregulering (RCC, KOAG/KAG) 9 okt 2017, RB 3017; dossiernr. 2017/00595 (Kinderbed), http://www.reclameboek.nl/artikelen/massief-houten-bed-bevat-toch-onderdelen-van-spaanplaat
Kinderbed.Biz Maxima

Vz. RCC 9 oktober 2017, RB 3017; dossiernr. 2017/00595 (Kinderbed). Toewijzing. Misleiding. Het betreft uitingen op de website www.kinderbed.biz waarop verschillende uitingen te vinden zijn die claimen dat "Kinderbed / Tienerbed Maxima Pink 90x200" uit "massief hout" bestaan en “Geen spaanplaat, maar stevig hout uit het Noord-Europees woud”. De klacht: op de website wordt geadverteerd dat alle bedden van massief hout zijn en dat geen gebruik wordt gemaakt van spaanplaat en mdf. Klager heeft voor zijn dochter voor een bed van adverteerder (bed ‘Maxima’) gekozen, omdat hij een bed wil zonder de chemische dampen die in spaanplaat en mdf voorkomen. Bij aflevering van het bed bleek echter dat het hoofd- en voeteneind 100% van mdf is gemaakt. De verkoper heeft dit uiteindelijk toegegeven. Aan klagers verzoek aan de verkoper om de website aan te passen, is (nog) niet voldaan. Volgens klager worden klanten onjuist en misleidend geïnformeerd. Klager vermoedt dat adverteerder meer bedden in het assortiment heeft die mdf bevatten.

RB 3016

Onduidelijk dat "50% korting op alle glazen" enkel geldt bij aanschaf gehele bril

Zelfregulering (RCC, KOAG/KAG) 9 okt 2017, RB 3016; dossiernr. 2017/00617 (Pearle Opticiens), http://www.reclameboek.nl/artikelen/onduidelijk-dat-50-korting-op-alle-glazen-enkel-geldt-bij-aanschaf-gehele-bril

RCC 9 oktober 2017, RB 3016; dossiernr. 2017/00617 (Pearle Opticiens). Aanbeveling. Misleidjng. Het betreft een radiocommercial waarin wordt gezegd: “Nu tijdelijk bij Pearle 50% korting op alle glazen. Goede actie van Pearle”. De klacht: naar aanleiding van de radiocommercial is klager naar adverteerder gegaan om zijn linker brillenglas te laten vervangen. Daar kreeg hij te horen dat hij geen korting kreeg: de actie zou alleen gelden bij de aankoop van een “complete bril op sterkte”. Klager vindt de uiting misleidend omdat wordt gezegd “alle glazen”. De enige beperking die hij in de commercial hoorde, was dat de actie “tijdelijk” was.

RB 3015

Amslod maakt onvoldoende aannemelijk dat zij 'goedkope' E-bikes daadwerkelijk kan leveren

Zelfregulering (RCC, KOAG/KAG) 5 okt 2017, RB 3015; dossiernr. 2017/00457 (Amslod E-bikes), http://www.reclameboek.nl/artikelen/amslod-maakt-onvoldoende-aannemelijk-dat-zij-goedkope-e-bikes-daadwerkelijk-kan-leveren
Amslod E-bikes Croft

RCC 5 oktober 2017, RB 3015; dossiernr. 2017/00457 (Amslod E-bikes). Aanbeveling. Misleiding. Het betreft reclame-uitingen van Amslod E-bikes waarin zij E-bikes aanbieden vanaf 995 euro en daarnaast een uiting waarin zij claimen de E-bikes binnen 3 dagen rijklaar aan huis te leveren. De klacht: gesproken wordt over e-bike die leverbaar is voor de prijs van € 995,00. In uiting 3 staat bovendien: “binnen 3 dagen rijklaar aan huis geleverd!”. Zowel tijdens een bezoek aan de showroom, als bij telefonische navraag op 22 juni 2017 bleek dat deze fiets niet kan worden geleverd. Van het telefoongesprek kan klager een audiofile beschikbaar stellen. Aan klager werd zelfs meegedeeld dat hij de e-bike op dit moment niet eens zou kunnen bestellen. Hoewel de fietsen door Amslod worden geproduceerd, is het niet mogelijk om een levertermijn te krijgen, zo kreeg klager te horen. Adverteerder zou in haar reclame-uitingen op zijn minst moeten vermelden dat het onderhavige product is uitverkocht of niet meer leverbaar is. Volgens de dame aan de telefoon kost de goedkoopste e-bike € 1300,00 tot € 1400,00.

RB 3014

Aanprijzing therapie tot genezing autisme ongefundeerd en daarmee bedrieglijk

Zelfregulering (RCC, KOAG/KAG) 3 okt 2017, RB 3014; dossiernr. 2017/00594 (Cease Therapy), http://www.reclameboek.nl/artikelen/aanprijzing-therapie-tot-genezing-autisme-ongefundeerd-en-daarmee-bedrieglijk

Vz. RCC 3 oktober 2017, RB 3014; LS&R 1519; dossiernr. 2017/00594 (Cease Therapy). Aanbeveling. Misleiding. Het betreft de website www.cease-theray.com voor zover de CEASE-therapie nader wordt toegelicht en verschillende claims met betrekking tot de therapie worden gedaan. De klacht: de onderhavige website prijst de CEASE-therapie aan evenals CEASE-training en het boek van T. Smits. De claim dat deze therapie een effectieve manier is om autisme te behandelen, is ongefundeerd, nu dit niet is bewezen. Hetzelfde geldt voor zover wordt gesuggereerd dat vaccinaties van ouders bij kinderen autisme kunnen veroorzaken.

RB 3013

Voordeel op "alle" producten Sensodyne heeft bij radiocommercial Kruidvat een andere betekenis

Zelfregulering (RCC, KOAG/KAG) 3 okt 2017, RB 3013; dossiernr. 2017/00516 (Kruidvat Sensodyne), http://www.reclameboek.nl/artikelen/voordeel-op-alle-producten-sensodyne-heeft-bij-radiocommercial-kruidvat-een-andere-betekenis

Vz. RCC 3 oktober 2017, RB 3013; dossiernr. 2017/00516 (Kruidvat Sensodyne). Aanbeveling. Misleiding. Het betreft een radiocommercial van Kruidvat waarin wordt gezegd: “Zijn jouw tanden ook zo gevoelig voor voordeel? Dat komt goed uit. Nu bij Kruidvat alle Sensodyne mondverzorging drie stuks voor 7,99. Doe je tanden een plezier (…)”. De klacht: in de radiocommercial wordt gezegd dat alle Sensodyne mondverzorging bij Kruidvat per drie stuks € 7,99 kost. Nergens is een uitsluiting van bepaalde producten te horen. Toen klager in een Kruidvat winkel drie tubes Sensodyne “Protect en Repair” tandpasta wilde kopen, bleek dat dit product van de actie was uitgesloten. Nu dit niet in de radiocommercial wordt vermeld, had adverteerder geen geldige reden om klager de aanbieding te ontzeggen.

RB 3012

10 jaar garantie op luchtdichtheid matrassen blijkt luchtkasteel

Zelfregulering (RCC, KOAG/KAG) 3 okt 2017, RB 3012; dossiernr. 2017/00626 (Leefcomfort Luchtcomfort), http://www.reclameboek.nl/artikelen/10-jaar-garantie-op-luchtdichtheid-matrassen-blijkt-luchtkasteel

RCC 3 oktober 2017, RB 3012; dossiernr. 2017/00626 (Leefcomfort Luchtcomfort). Aanbeveling. Misleiding. Het betreft een uiting in de “Slaap brochure” van Leefcomfort. In de uiting met de kop “De absolute top in matrassen ‘Luchtcomfort de Luxe’ by Leefcomfort” staat, voor zover voor de klacht relevant: “10 jaar garantie op luchtdichtheid luchtkern!”. De klacht: in de uiting in de brochure staat zonder verwijzing naar eventuele beperkingen of afbouwpercentages: “10 jaar garantie op luchtdichtheid luchtkern!” Klaagster heeft in september 2012 van adverteerder een offerte ontvangen voor (onder andere) een ‘Luchtcomfort de Luxe’ matras, waarin ook wordt vermeld “10 Jaar garantie op de luchtkern van onze ‘Luchtcomfort’ luchtondersteunende matrassen”. Op basis van de mededeling over de garantie in de brochure, die is herhaald in de offerte, heeft klaagster in oktober 2012 de matras besteld. Toen in 2016 de luchtkern van de matras lek bleek te zijn, heeft Leefcomfort gratis een nieuwe luchtkern geplaatst. Voor de vervanging van de luchtkern in juli 2017 bleek klaagster echter € 231,80 te moeten betalen. Hierbij werd verwezen naar het – volgens klaagster niet eerder door haar ontvangen – garantiebewijs, waarin staat dat sprake is van een in 10 jaar afbouwende garantie. Klaagster stelt dat zij dit op basis van de reclame-uiting niet kon weten.

RB 3011

Misleiding door uiteindelijke vorm boompjes anders af te beelden dan de werkelijkheid

Zelfregulering (RCC, KOAG/KAG) 3 okt 2017, RB 3011; dossiernr. 2017/00620 (Groupdeal Fruitbomen), http://www.reclameboek.nl/artikelen/misleiding-door-uiteindelijke-vorm-boompjes-anders-af-te-beelden-dan-de-werkelijkheid
Groupdeal Fruitbomen

RCC 3 oktober 2017, RB 3011; dossiernr. 2017/00620 (Groupdeal Fruitbomen). Aanbeveling. Misleiding. Het betreft een advertentie van GroupDeal in De Telegraaf van 25 augustus 2017, waarin een set van “Vier fruitbomen. Kers, Pruim, Peer en Appel” met 50% korting wordt aangeboden. In de advertentie is een afbeelding opgenomen van de vier verschillende, vol fruit hangende fruitboompjes in de vorm van een ‘kolom’. Als kenmerken vermeldt de tekst van de uiting onder meer: “Het hele jaar door vers fruit” en “Geschikt voor kleine tuin, balkon en terras”. De klacht: volgens klager zijn de in de advertentie afgebeelde fruitboompjes “zwaar gefotoshopt”. De afgebeelde bomen zijn geen kolombomen. De fruitbomenrassen die worden verkocht groeien uit tot normale fruitbomen. Wie deze bomen koopt, zal ze nooit zien zoals de bomen in de advertentie zijn afgebeeld. Volgens klager is sprake van misleiding. Voor echte kolombomen worden veel veredelings- en onderzoekskosten gemaakt.

RB 3010

Weergave gebruik koptelefoon in verkeer niet in strijd met wet, fatsoen of goede smaak

Zelfregulering (RCC, KOAG/KAG) 2 okt 2017, RB 3010; dossiernr. 2017/00548/F (Storytel), http://www.reclameboek.nl/artikelen/weergave-gebruik-koptelefoon-in-verkeer-niet-in-strijd-met-wet-fatsoen-of-goede-smaak
Storytel

RCC 2 oktober 2017, RB 3010; dossiernr. 2017/00548/F (Storytel). Afwijzing. Goede smaak en fatsoen. Het betreft een televisiecommercial voor Storytel. In de commercial is onder meer een vrouw te zien die via een app op haar smartphone een luisterboek ‘selecteert’. De vrouw staat op dat moment bij haar (langs een gracht geparkeerde) fiets. Vervolgens zet zij haar koptelefoon op en ‘start’ het luisterboek. In de volgende scène is te zien hoe de vrouw door een straat(je) rijdt met de koptelefoon op. De klacht: klager maakt bezwaar tegen de uiting omdat het nu al een “drama” is hoe fietsers met hun smartphone en dus met hun veiligheid (in het verkeer) omgaan. Adverteerder zou volgens hem niet het signaal moeten geven dat je prima op de fiets naar verhalen kunt luisteren.

RB 3009

Misleiding door ander merk top-dek matras te leveren dan geadverteerd

Zelfregulering (RCC, KOAG/KAG) 21 okt 2017, RB 3009; dossiernr. 2017/00504 (Kaufmann Matrassen), http://www.reclameboek.nl/artikelen/misleiding-door-ander-merk-top-dek-matras-te-leveren-dan-geadverteerd
Kaufmann Matrassen

RCC 21 oktober 2017, RB 3009; dossiernr. 2017/00504 (Kaufmann Matrassen). Aanbeveling. Misleiding. Het betreft een uiting op adverteerders website www.kaufmannmatrassen.nl, waarin een “Topdek Matras NASA® traagschuim” wordt aangeboden. De merknaam NASA komt verscheidene malen terug in de uiting. De klacht: klaagster heeft bij adverteerder een “Topdek Matras NASA® traagschuim” besteld. Toen de bestelling werd geleverd, bleek het geen NASA® maar een Viskoelastik Topper van het merk Memo Vita te zijn. In de uiting en bij de bevestiging van de bestelling wordt alleen NASA® vermeld en geen enkele keer Memo Vita. Klaagster heeft speciaal interesse in een NASA® topdek matras.