RB 2822

Verstrekte percentages van tandartsen wereldwijd die zelf een Oral-B elektrische of handtandenborstel gebruiken

Zelfregulering (RCC, KOAG/KAG) 7 feb 2017, RB 2822; dossiernr. 2016/00948 (Oral-B meest gebruikt door tandartsen), http://www.reclameboek.nl/artikelen/verstrekte-percentages-van-tandartsen-wereldwijd-die-zelf-een-oral-b-elektrische-of-handtandenborste

RCC 7 februari 2017, dossiernr. 2016/00948 (Oral-B door tandartsen) Het betreft de televisiecommercial voor Oral-B elektrische tandenborstels. In de commercial zegt de voice-over: “Oral-B is het meest gebruikte tandenborstelmerk door tandartsen zelf”. Tegelijk met deze mededeling verschijnt in beeld de tekst: “Oral-B is het meest gebruikte tandenborstelmerk door tandartsen wereldwijd”.

RB 2821

Coitus interruptus is op voldoende ingetogen wijze gepresenteerd

Zelfregulering (RCC, KOAG/KAG) 31 jan 2017, RB 2821; dossiernr. 2017/00023 (Durex - coitus interruptus), http://www.reclameboek.nl/artikelen/coitus-interruptus-is-op-voldoende-ingetogen-wijze-gepresenteerd

Vz RCC 31 januari 2017, RB ; dossiernr. 2017/00023 (Durex - coitus interruptus) Afwijzing. Het betreft een televisiecommercial waarin een vrouw aan een man vraagt of hij een condoom heeft, waarna de man zegt dat de vrouw zich geen zorgen hoeft te maken omdat hij op tijd zal stoppen. Vervolgens wordt gezegd: “Iedere 15 minuten laat één Nederlandse vrouw een abortus verrichten. Terugtrekken is geen betrouwbare anticonceptiemethode. Gebruik een betrouwbare anticonceptiemethode. Deze boodschap wordt ondersteund door Durex.” In beeld verschijnt dezelfde tekst waarbij een asterisk is geplaatst achter de woorden “iedere 15 minuten” die verwijst naar de volgende tekst die onderin in beeld verschijnt: “Berekening gebaseerd op gegevens uit het verslag van de abortus (Landelijke abortusregistratie 2014)”.

RB 2820

Bowlingcentrum adverteert in strijd met Reclamecode voor Alcoholhoudende Dranken

30 jan 2017, RB 2820; dossiernr. 2016/00961 (Bowlingcentrum), http://www.reclameboek.nl/artikelen/bowlingcentrum-adverteert-in-strijd-met-reclamecode-voor-alcoholhoudende-dranken

Vz RCC 30 januari 2017, RB ; dossiernr. 2016/00961 (Bowlingcentrum) Toewijzing. Op de (nieuws)website www.vlaardingen24.nl is een uiting verschenen naast een nieuwsbericht van een bowlingcentrum. Een man is afgebeeld die een slok neemt uit een groot glas bier. De begeleidende tekst luidt: “VANDAAG BOWLEN = MORGEN EEN KEGEL”. Klager maakt bezwaar tegen de uiting omdat deze volgens hem niet voldoet aan de Reclamecode voor alcoholhoudende dranken (RVA) 2014.
1. De uiting is in strijd met artikel 1 RVA omdat een glas wordt getoond dat minimaal 2x zo groot is als een standaard glas;

 

RB 2819

Er wordt in Cup-a-Soup reclame niet opgeroepen om vlinders met de vingers weg te schieten

Zelfregulering (RCC, KOAG/KAG) 24 jan 2017, RB 2819; dossiernr. 2016/00870A (Cup-a-Soup vlinder), http://www.reclameboek.nl/artikelen/er-wordt-in-cup-a-soup-reclame-niet-opgeroepen-om-vlinders-met-de-vingers-weg-te-schieten

RCC 24 januari 2017, dossiernr. 2016/00870A (Cup-a-Soup vlinder) Bevestiging afwijzing. Goede smaak. Fatsoen. Het betreft een televisiecommercial waarin een boer (verkleed als vogelverschrikker) aan de kijker toont hoe hij zijn tomaten beschermt. Zo is onder andere te zien dat hij een muis vangt en insecten verjaagt, waaronder een vlinder. De klacht: In de commercial schiet een boer met zijn vingers een vlinder (koolwitje) weg. Een vlinder richt geen schade aan tomaten aan. Het is een slecht voorbeeld om dit zo te tonen. Nu naar het oordeel van de voorzitter voldoende duidelijk is dat de beelden van de vlinder niet echt zijn, kan de commercial niet in strijd geacht worden met hetgeen naar hedendaagse maatstaven toelaatbaar dient te worden geacht. In de commercial wordt bovendien niet opgeroepen om dieren te behandelen op de getoonde wijze. Klager benadrukt dat het signaal dat in deze scène wordt overgebracht volgens hem de grenzen van het fatsoen en de goede smaak overschrijdt.

RB 2818

Beroep op ongeoorloofde vergelijkende reclame zal materieel niet verschillen van 6:162 BW in Kruiswerkzaak

Rechtspraak (NL/EU) 10 feb 2017, RB 2818; ECLI:NL:HR:2017:218 (Kruisvereniging Noord-Brabant tegen Kruiswerk voor u, gemeente Rucphen), http://www.reclameboek.nl/artikelen/beroep-op-ongeoorloofde-vergelijkende-reclame-zal-materieel-niet-verschillen-van-6-162-bw-in-kruiswe

HR 10 februari 2017, IEF 16586; RB 2818; ECLI:NL:HR:2017:218 (Kruisvereniging Noord-Brabant tegen Kruiswerk voor u, gemeente Rucphen) 81 RO. Mediarecht. Onrechtmatig. Volgens het Hof mocht Kruiswerk leden oproepen tot opzeggen lidmaatschap overkoepelende vereniging [IEF 15399]. De Hoge Raad acht dat de in het middel aangevoerde klachten niet tot cassatie kunnen leiden en volgt de conclusie AG. Een extra beoordeling van de gewraakte uitlatingen van Kruiswerk binnen het toetsingskader van art. 6:194a BW door de verwijzingsrechter zal materieel niet verschillen van de reeds verrichte beoordeling in het door het hof gehanteerde toetsingskader van art. 6:162 BW.

 

RB 2817

Reclame laat mogelijkheid dat keelpijn ook niet door bacteriën wordt veroorzaakt

Zelfregulering (RCC, KOAG/KAG) 24 jan 2017, RB 2817; dossiernr. 2016/00930 (Trachitol-bateriën), http://www.reclameboek.nl/artikelen/reclame-laat-mogelijkheid-dat-keelpijn-ook-niet-door-bacteri-n-wordt-veroorzaakt

RCC 24 januari 2017, dossiernr. 2016/00930; RB (Trachitol-bateriën) "Beginnende keelpijn moet je snel aanpakken. Neem direct Trachitol, met tweevoudige werking, tegen de pijn en tegen de bacteriën die keelpijn veroorzaken. Trachitol, met tweevoudige werking. Het vermindert snel de pijn en remt de bacteriën die keelpijn veroorzaken. Trachitol, in het oranje-paarse doosje". De klacht; In deze reclame voor Trachitol keeltabletten wordt gesuggereerd dat de belangrijkste oorzaak van keelpijn bacterieel van aard is. 90-95% van de keelinfecties is echter viraal van aard. Volgens  klager is er sprake misleidende en onjuiste reclame/informatie. KOAG/KAG is preventief ter toetsing voorgelegd en voldoen; Trachitol is een bij het CBG geregistreerd zelfzorggeneesmiddel. ln de SmPC tekst en de patiëntenbijsluiter is een indicatie vastgelegd.

De klacht, zoals genuanceerd bij repliek, komt erop neer dat in de uiting wordt gesuggereerd dat keelklachten vaak worden veroorzaakt door bacteriën, hetgeen volgens klager niet het geval is.

RB 2816

Maltodextrine hoeveelheid onvoldoende voor zoetend effect, dus 'ongezoet' volgens Claimsverordening

24 jan 2017, RB 2816; 2016/00924 (Melkan UHT amandeldrink), http://www.reclameboek.nl/artikelen/maltodextrine-hoeveelheid-onvoldoende-voor-zoetend-effect-dus-ongezoet-volgens-claimsverordening

RCC 24 januari 2017 dossiernr 2016/00824, RB  (Melkan UHT) Afgewezen. Claimsverordening. Zoet. Het betreft de verpakking van het product “Melkan UHT amandeldrink ongezoet met toegevoegd calcium en vitamines B12, B2 en D2”. Klacht: De term “ongezoet” is zeer misleidend, omdat er maltodextrine in de amandeldrink zit. Bewust wordt de minder bekende naam maltodextrine gebruikt om de term suiker te vermijden. Verder stelt klager te twijfelen over het gehele product, aangezien het eigenlijk suikerwater is met amandelsmaak, welke smaak volgens hem ook niet uit 2% amandel gehaald kan worden.

1. De aanduiding “ongezoet” in de benaming van de UHT amandeldrink heeft naar het oordeel van de Commissie voor de gemiddelde consument dezelfde betekenis als “zonder toegevoegde suikers”. Aldus is de aanduiding “ongezoet” aan te merken als een voedingsclaim in de zin van Verordening (EU) Nr. 1924/2006 inzake voedings- en gezondheidsclaims voor levensmiddelen (hierna: Claimsverordening). Krachtens artikel 8 van de Claimsverordening en de daarbij behorende bijlage is de claim dat aan een levensmiddel geen suikers zijn toegevoegd – en elke andere claim die voor de consument waarschijnlijk dezelfde betekenis zal hebben – alleen toegestaan als aan het product geen mono- of disacchariden of andere vanwege hun zoetkracht gebruikte levensmiddelen zijn toegevoegd.

RB 2815

Save the date: Reclameboeklunch 18 mei 2017

Op donderdag 18 mei van 12.00 – 15.15 organiseert eduLex, onderdeel van uitgeverij deLex, weer een jurisprudentiebijeenkomst reclamerecht in Crowne Plaza South te Amsterdam. Dé jaarlijkse bijeenkomst over het reclamerecht. Jan Kabel en Ebba Hoogenraad bespreken belangrijke en actuele jurisprudentie. Lees meer

RB 2814

HvJ EU: Prijsvergelijking tussen winkels van andere omvang en type kan onrechtmatig zijn

Rechtspraak (NL/EU) 8 feb 2017, RB 2814; ECLI:EU:C:2017:95 (Carrefour Hypermarchés), http://www.reclameboek.nl/artikelen/hvj-eu-prijsvergelijking-tussen-winkels-van-andere-omvang-en-type-kan-onrechtmatig-zijn

HvJ EU 8 februari 2017, IEFbe 2081; RB 2814 ; ECLI:EU:C:2017:95; C-562/15 (Carrefour Hypermarchés)
Persbericht: Vergelijkend adverteren gebaseerd op prijzen tussen winkel met een ander omvang en type is in bepaalde omstandigheden onrechtmatig. Op deze wijze adverteren is ook misleidend indien de consument niet duidelijk geïnformeerd wordt in de advertentie over het verschil in grootte en opmaak van de winkels waartussen wordt vergeleken. HvJ EU:

Artikel 4, onder a) en c), van [richtlijn 2006/114/EG], gelezen in samenhang met artikel 7, leden 1 tot en met 3 van[richtlijn oneerlijke handelspraktijken], dient aldus te worden uitgelegd dat als ongeoorloofd in de zin van eerstgenoemde bepaling kan worden aangemerkt, een reclameboodschap zoals die welke aan de orde is in het hoofdgeding, waarin de prijzen worden vergeleken van winkels van verschillende omvang of van een verschillend type, wanneer deze winkels behoren tot bedrijven die elk een reeks winkels van verschillende omvang en type bezitten en de adverteerder de prijzen die worden toegepast in de winkels van grotere omvang of een groter type van zijn distributieketen vergelijkt met die welke zijn genoteerd in de winkels van kleinere omvang of een kleiner type van de concurrerende ketens, tenzij de consument er in de reclameboodschap zelf duidelijk van op de hoogte wordt gebracht dat het een vergelijking betreft van de prijzen die worden toegepast in de winkels van grotere omvang of een groter type van de adverteerder en de prijzen die zijn genoteerd in de winkels van kleinere omvang of een kleiner type van de concurrerende bedrijven.

RB 2813

Waarschuwing voor concurrent Proximedia is verboden vergelijkende reclame

Rechtspraak (NL/EU) 31 jan 2017, RB 2813; ECLI:NL:GHARL:2017:702 (Proximedia tegen Visualmedia), http://www.reclameboek.nl/artikelen/waarschuwing-voor-concurrent-proximedia-is-verboden-vergelijkende-reclame
visualmedia

Hof Arnhem-Leeuwarden 31 januari 2017, IEF 16566; ECLI:NL:GHARL:2017:702 (Proximedia tegen Visualmedia) Media. Reclamerecht. Proximedia is een leverancier van internetdiensten in onder andere Nederland en België. Concurrent VisualMedia publiceert op haar website een waarschuwing: "Wees alert wanneer u benaderd wordt door vertegenwoordigers van Proximedia of BeUp. De firma staat bekend door de agressieve manier van benaderen en het aansturen op het direct tekenen van contracten met een lange looptijd." Het bericht is enkele dagen later aangevuld met een update dat zij door Proximedia is benaderd en heeft gevraagd om documentatie om onjuistheden te weerleggen. Artikelen 6:194 en 6:194a BW. Waarschuwing voor concurrent op internet is in dit geval aan te merken als een verboden vergelijkende reclame. Het Hof gebiedt, anders dan de rechtbank [IEF 15114], VisualMedia om het artikel van 19 mei 2015 verwijderd te houden van haar website en Twitterkanaal.

RB 2812

In samenhang met tv-commercial is de tekst in de tag-on van enkele seconden, voldoende zichtbaar

Zelfregulering (RCC, KOAG/KAG) 22 dec 2016, RB 2812; dossiernr. 2016/00947 (Granufink), http://www.reclameboek.nl/artikelen/in-samenhang-met-tv-commercial-is-de-tekst-in-de-tag-on-van-enkele-seconden-voldoende-zichtbaar

Vz RCC 22 december 2016, dossiernr. 2016/00947, RB (tag-on Granufink) Afwijzing. Goedkeuring KOAG-KAG, conform CPG. Dus beperking klacht tot leesbaarheid van de tekst in de commercial. De tekst is op een normaal te achten kijkafstand voldoende leesbaar en lang genoeg in beeld. Een tag-on betreft naar zijn aard een kort fragment dat doorgaans kort na een televisiecommercial wordt uitgezonden. De voorzitter gaat ervan uit dat de onderhavige tag-on eveneens kort na de televisiecommercial is uitgezonden. De tag-on duurt enkele seconden. In samenhang is de tekst voldoende zichtbaar.

Het betreft een televisiecommercial met tag-on voor Granufink producten. In de televisiecommercial en tag-on komt telkens de volgende tekst in beeld: “Granufink is een traditioneel kruidengeneesmiddel. De indicatie is uitsluitend gebaseerd op langdurige gebruikservaring en niet op klinisch bewijs. Lees voor aankoop de aanwijzingen op de verpakking. Granufink Prosta Forte is enkel bestemd voor mannen met een vastgestelde goedaardige prostaatvergroting.”

RB 2811

CvB - misleidend: XLens kleurenfilters helpen bij dyslexie en leesproblemen

Zelfregulering (RCC, KOAG/KAG) 18 jan 2017, RB 2811; dossiernr. 2016/00638 (XLens kleurenfilter), http://www.reclameboek.nl/artikelen/cvb-misleidend-xlens-kleurenfilters-helpen-bij-dyslexie-en-leesproblemen

CvB RCC 18 januari 2016, dossiernr. 2016/00638 (XLens kleurenfilter) Aanbeveling bevestigd. Claims dat XLens kleurenfilters helpen bij dyslexie en leesproblemen. Claims bestreden. De claims van Xlens gaan alle uit van het idee dat dyslexie kan worden gecorrigeerd met een gekleurd glas voor de ogen. Geïntimeerde verwijst naar citaten van vijf hoogleraren met dyslexie in hun leeropdracht. Uit deze citaten blijkt dat bij dyslexie sprake is van een hersenaandoening die niet is te corrigeren van buitenaf.  Geïntimeerde verwijst verder naar "stapels" wetenschappelijke studies en rapporten, waaraan jaren door gerenommeerde dyslexie-experts in het veld, in binnen- en buitenland, is gewerkt en waaruit eenduidig blijkt dat gekleurde glazen niet helpen bij dyslexie. Er zijn, zo blijkt uit een zoektocht in PubMed, de afgelopen tien jaar slechts drie artikelen verschenen over gekleurde glazen in relatie tot dyslexie (leesproblemen). Ze hebben alle drie dezelfde conclusie: gekleurd glas doet niets. Xlens komt niet met enige wetenschappelijke onderbouwing van de claims. Het onderzoek door Tevreden.nl is niet meer dan een peiling onder een selecte groep Xlens-gebruikers en heeft niets te maken met goed wetenschappelijk onderzoek. Tevreden.nl werkt in opdracht van Xlens en wordt door haar betaald. De onderzoekster heeft geen dyslexie-kennis en geen ervaring met wetenschappelijk onderzoek. Het College bevestigt de bestreden beslissing voor zover in beroep aan de orde.

RB 2810

Cease-therapie bij "vaccinatieschade" en Homeopatische profylaxe alternatief voor reguliere vaccinatie

Zelfregulering (RCC, KOAG/KAG) 22 dec 2016, RB 2810; dossiernr. 2016/00693 (Cease-therapie profylaxe alternatief voor reguliere vaccinatie), http://www.reclameboek.nl/artikelen/cease-therapie-bij-vaccinatieschade-en-homeopatische-profylaxe-alternatief-voor-reguliere-vaccinatie

RCC 22 december 2016, dossiernr. 2016/00693 (Cease-therapie profylaxe alternatief voor reguliere vaccinatie) Aanbeveling. Voorzitterstoewijzing bevestigd. Vgl. RB 2805. Cease-therapie bij "vaccinatieschade" en Homeopatische profylaxe alternatief voor reguliere vaccinatie. De Commissie bevestigt de beslissing van de voorzitter vanwege strijd met artikelen 6 en 7 NRC. In uiting 1 is sprake van de titel “vaccinatieschade, in het bijzonder autisme”. Hierdoor wordt gesuggereerd dat vaccineren kan leiden tot autisme. De voorzitter heeft geoordeeld dat hier een verband wordt gesuggereerd dat feitelijke grondslag mist.

Klager heeft in zijn klacht bestreden dat Homeopatische profylaxe net zo effectief zou zijn als vaccinatie. Gelet daarop lag het op de weg van adverteerder de juistheid van de volgende mededelingen over “homeopathische profylaxe: “(…) een net zo’n hoge effectiviteit heeft als een vaccin” en “(…) een methode die aantoonbaar net zo'n goede bescherming geeft als vaccinatie en gegarandeerd zonder de schadelijke gevolgen van de vaccins” aan te tonen. Naar het oordeel van de Commissie is adverteerder daarin niet geslaagd.

 

RB 2808

Vliegtickets zijn niet overdraagbaar, werkelijk kosten nieuwe vliegtickets worden doorberekend bij indeplaatsstelling

18 jan 2017, RB 2808; ECLI:NL:RBDHA:2017:409 ('gedaagde' tegen TUI, ANVR en KLM), http://www.reclameboek.nl/artikelen/vliegtickets-zijn-niet-overdraagbaar-werkelijk-kosten-nieuwe-vliegtickets-worden-doorberekend-bij-in

Ktr. Rechtbank Den Haag 18 januari 2017, IT 2211; RB 2808; ECLI:NL:RBDHA:2017:409 ('gedaagde' tegen TUI, ANVR en KLM) Pakketreis. [gedaagden] heeft op 30 juli 2015 met TUI een reisovereenkomst als bedoeld in artikel 7:500 BW gesloten, deze omvat een KLM-retourvlucht Amsterdam-Rome en verblijf van twee nachten. De vliegtickets zijn in casu niet overdraagbaar. De reisorganisator mag de werkelijke kosten van nieuwe vliegtickets volledig aan de consument doorberekenen bij indeplaatsstelling als bedoeld in artikel 7:506 BW.

RB 2807

Wellvita 'Voorkom nachtplassen met Sabalix' wordt aangeprezen als geneesmiddel

Zelfregulering (RCC, KOAG/KAG) 22 dec 2016, RB 2807; Dossiernr: 2016/00894 (Wellvita - Sabalix), http://www.reclameboek.nl/artikelen/wellvita-voorkom-nachtplassen-met-sabalix-wordt-aangeprezen-als-geneesmiddel

Voorz. RCC 22 december 2016, RB 2907; LS&R 1418 (Wellvita - Sabalix) Reclamerecht. NRC art. 2 (wet). CPG 2015 art. 4. Toewijzing. Uiting: Het betreft een advertentie in de Metro waarin onder meer staat: "Deskundigen: Voorkom nachtplassen! Goedaardige prostaatvergroting. Nachtelijk plassen, plasproblemen of het gevoel hebben dat de blaas nooit helemaal leeg is, onvolledig uitplassen, een zwakke straal of nadruppelen. Plasproblemen zijn een veel voorkomend verschijnsel bij mannen op latere leeftijd. De oorzaak is, in de meeste gevallen, een goedaardige vergroting van de prostaat (…) Natuurmiddel kan hulp bieden (...)

De Keuringsraad noemt als voorbeelden van medische claims:

RB 2806

Incentro 'naamactie' geen perverse geldprikkel, gericht tot sociaal zwakkeren of een "ontzettend rare naam"-actie

Zelfregulering (RCC, KOAG/KAG) 16 dec 2016, RB 2806; Dossiernr 2016/00858 (Incentro), http://www.reclameboek.nl/artikelen/incentro-naamactie-geen-perverse-geldprikkel-gericht-tot-sociaal-zwakkeren-of-een-ontzettend-rare-na

RCC 16 december 2016, RB ; Dossiernr. 2016/00858 (Incentro) en vgl. 2016/00858A Afwijzing. Het betreft een radiocommercial waarin wordt gezegd: “Wij bij Incentro willen ook graag wat bekender worden. Daarom hebben we een nieuwe marketingactie bedacht. Wie in verwachting is en zijn kindje straks Incentro noemt, maakt kans op 5000 euro. Surf voor de actievoorwaarden naar incentro.com.”

Klacht: In de radiocommercial vertelt adverteerder dat zij trots is op de naam Incentro en dat iedereen die deze naam doorgeeft aan zijn of haar kind in de komende 5 weken, kans maakt op €5000. Klager vindt dit pervers en echt niet kunnen. Aanvankelijk dacht klager dat het een slechte grap betrof, maar op de website vond hij de actie en de voorwaarden waar deelnemers aan moeten voldoen, willen zij kans maken op de €5000. Klager is van mening dat met deze actie sociaal zwakkeren een perverse prikkel krijgen om hun kind op te zadelen met een “ontzettend rare naam”. Natuurlijk is naamkeuze vrij, maar een geldprikkel, of eigenlijk een kans op een geldprikkel zou niet toegestaan moeten zijn volgens klager, zeker niet op een zender als Radio 1. Klager heeft dan ook niet alleen bij adverteerder maar ook bij Radio 1 bezwaar gemaakt tegen de commercial.

RB 2803

Lustrum 10 jaar IE-Diner

kledingvoorschrift black tie

Tien jaar IE-Diner en ook ruim tien jaar deLex. Daarom een speciaal feestje. Volgende week donderdag is het zover: het tiende IE-Diner. Een lustrum. En dat vieren we. Dit keer geen jasje/dasje, maar Black Tie*. Onder de bezielende leiding van ceremonie meester jhr.mr.Toon Huydecoper, oud-advocaat-generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden, een mooie avond met IE-juristen.

Tafelspeeches worden gehouden door:

RB 2805

Homeopathische profylaxe wordt aangeprezen met vermeende risico's van reguliere vaccinaties

22 dec 2016, RB 2805; dossiernr. 2016/00689 (Homeopatische profylaxe), http://www.reclameboek.nl/artikelen/homeopathische-profylaxe-wordt-aangeprezen-met-vermeende-risico-s-van-reguliere-vaccinaties

RCC 22 december 2016, RB 2805; LS&R 1417; Dossiernr. 2016/00689 (Homeopatische profylaxe) vgl. Dossiernr: 2016/00690. Bezwaar tegen beslissing voorzitter; Commissie bevestigt de beslissing van de voorzitter met wijziging van gronden. Strijd met artikel 7 NRC. Klager stelt in het algemeen dat adverteerder tal van behandelingen aanbiedt waarvan de onwerkzaamheid al lang is aangetoond. Adverteerder claimt meer in het bijzonder dat homeopathische profylaxe een werkzaam alternatief is voor reguliere vaccinatie. De homeopathische profylaxe wordt aangeprezen met daarbij de vermelding van vermeende risico's van reguliere vaccinaties.

De Voorzitter: Ten aanzien van uiting 1 (subpagina “Wat is CEASE therapie?”)

RB 2804

Gebruik 'VP' bij registratie Vrouwen Partij(VP) is functioneel en niet misleidend

Nederland 13 jan 2017, RB 2804; ECLI:NL:RVS:2017:67 (Vrijzinnige Partij tegen Kiesraad), http://www.reclameboek.nl/artikelen/gebruik-vp-bij-registratie-vrouwen-partij-vp-is-functioneel-en-niet-misleidend
vrouwen partij(VP) vrijzinnige partij

ABRvS 13 januari 2017, IEF 16523; RB 2804; ECLI:NL:RVS:2017:67 (Vrijzinnige Partij tegen Kiesraad) Als randvermelding. Het centraal stembureau heeft de politieke groepering Vrouwen Partij de aanduiding ‘Vrouwen Partij (VP)’ ingeschreven in het register voor de Tweede Kamer-verkiezing. De Vrijzinnige Partij stelt zonder succes beroep in. Bij de kiezer zal niet de indruk ontstaan dat de beide politieke groeperingen op enigerlei wijze verbonden zijn. De afkorting VP wordt niet functioneel gebruikt door de Vrijzinnige Partij. De Beleidsregel staat tekens, zoals '(VP)', in relatie tot de rest van de aanduiding toe, mits ze functioneel zijn. Dat de Vrijzinnige Partij, naar zij stelt, in het maatschappelijk verkeer de letters VP als afkorting gebruikt en dat die afkorting ook als element in de geregistreerde aanduiding van de Vrouwen Partij is opgenomen, maakt niet dat die aanduiding als geheel reeds daarom voor de kiezers misleidend is.

RB 2801

Ingrediëntenlijst Limonchellopudding ongeschikt om verkeerde indruk genoegzaam te corrigeren dat er geen Italiaanse drank in zit

Zelfregulering (RCC, KOAG/KAG) 13 dec 2016, RB 2801; (Limonchellopudding), http://www.reclameboek.nl/artikelen/ingredi-ntenlijst-limonchellopudding-ongeschikt-om-verkeerde-indruk-genoegzaam-te-corrigeren-dat-er
limonchello

RCC 13 december 2016, IEF 16504, RB 2801; dossiernr. 2016/00879 (Limonchello pudding) Oorsprongsbenaming. Toegewezen zonder aanbeveling ex artikel 2 NRC. Voeding en drank. Klager maakt bezwaar tegen de benaming ‘Limoncello pudding’ omdat het product volgens hem geen druppel limoncello bevat. Dit laatste blijkt uit de ingrediëntendeclaratie. Limoncello is volgens Wikipedia een Italiaanse alcoholische drank met een alcoholpercentage tussen 25% - 30%. Gewoon citroensap mag niet worden verkocht als limoncello, dus deze pudding verdient die aanduiding ook niet. De voorzitter oordeelt dat in de gegeven omstandigheden de ingrediëntenlijst, ook al is deze juist en volledig, ongeschikt is om de verkeerde indruk van de consument over de kenmerken van de pudding genoegzaam te corrigeren.