RB 2760

Reclame-uiting zonder toelatingsnummer en ongeregistreerd geneesmiddel

Zelfregulering (RCC, KOAG/KAG) 27 jul 2016, RB 2760; Dossier: 2016/00451 (Reclame zonder toelatingsnummer en ongeregistreerd geneesmiddel), http://www.reclameboek.nl/artikelen/reclame-uiting-zonder-toelatingsnummer-en-ongeregistreerd-geneesmiddel

Vz. RCC 27 juli 2016, RB 2760 en LS&R 1367; Dossiernr: 2016/00451 (reclame-uiting zonder toelatingsnummer en ongeregistreerd geneesmiddel)
Toewijzing. Reclame. Gezondheid. Toelatingsnummer. Ongeregistreerd geneesmiddel. Het betreft de verpakking van het product “Lucovitaal Puur en Groen Lactose Gluten Intolerantie” voor zover op deze verpakking de volgende mededelingen staan: “Lactose Gluten Intolerantie.” “Verbetert de vertering van voeding met gluten en lactose.”
De klacht: De claim op de verpakking is misleidend en ronduit gevaarlijk. Mensen met een Coeliakie die het product gebruiken kunnen hiervan ernstige darmschade oplopen en ziek worden. De uiting valt onder de competentie van de Keuringsraad Aanprijzing Gezondheidsproducten. De uiting is niet ter preventieve toetsing aan de Keuringsraad voorgelegd en derhalve niet van een toelatingsnummer voorzien. Derhalve is sprake van een ongeregistreerd geneesmiddel volgens het aandieningscriterium, dat wil zeggen dat door het gebruik van medische claims het product wordt gepositioneerd als een geneesmiddel waarvoor de wettelijk vereiste handelsvergunning niet is afgegeven. De uiting is daarom in strijd met artikel 3c en 4 Code Publieksreclame voor Geneesmiddelen (CPG) 2015 alsmede in strijd met artikel 84 lid 2 Geneesmiddelenwet. De voorzitter oordeelt, in navolging van de Keuringsraad KOAG/KAG, dat het onderhavige product door de hiervoor weergegeven mededelingen volgens het aandieningscriterium (als bedoeld in artikel 1 aanhef en onder b Geneesmiddelenwet) als een geneesmiddel dient te worden gekwalificeerd. Daarnaast kan het doen van dergelijke mededelingen in reclame misleidend en gevaarlijk zijn.

 

 

RB 2759

Aanbeveling bij reclame voor 'allergeenvrije' tomatensoep

Zelfregulering (RCC, KOAG/KAG) 21 jul 2016, RB 2759; Dossiernr: 2016/00430 (bestreden reclame-uiting over allergeenvrij product), http://www.reclameboek.nl/artikelen/aanbeveling-bij-reclame-voor-allergeenvrije-tomatensoep

RCC 21 juli 2016, RB 2759; LS&R 1366; Dossiernr: 2016/00430 (bestreden reclame-uiting over allergeenvrij product) Aanbeveling. Reclame. Voeding. Het betreft een reclame voor tomatensoep waarin gezegd wordt dat dit 100% allergeenvrij is. Klacht: In de uiting wordt vermeld dat de tomaten- en groentesoep (100%) allergeenvrij zijn. Volgens klager is dit misleidend. Klager vermoedt dat adverteerder hiermee wellicht bedoelt dat deze producten vrij zijn van de 14 in de EU wetgeving genoemde declareerbare allergenen. Maar (100%) allergeenvrij is niet hetzelfde als vrij van declareerbare allergenen. In deze producten zitten diverse kruiden, waaronder knoflook en peper waartegen allergie bekend is bij 2% van de bevolking. Ook zitten in deze producten gistextracten, groenten en tomaten waartegen allergieën bekend zijn. De Commissie  beveelt adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

RB 2758

Reclame 'allergeenvrij' rundvleesproduct

Zelfregulering (RCC, KOAG/KAG) 21 jul 2016, RB 2758; Dossiernr: 2016/00432 (Reclame over allergeenvrij product), http://www.reclameboek.nl/artikelen/reclame-allergeenvrij-rundvleesproduct

RCC 21 juli 2016, RB 2758, LS&R 1365; Dossiernr: 2016/00432 (reclame over allergeenvrij product) Aanbeveling. Reclame. Voedsel. Het betreft een reclame voor een braadstuk waarin wordt gezegd dat deze allergeenvrij is. Klacht: Rundvlees is volgens klager een bekende allergeen. Volgens de EU allergenenwetgeving hoeft deze allergeen niet vermeld te worden, maar ongeveer 10% van de mensen met een koemelkeiwitallergie hebben ook een rundvleesallergie. De in de uiting genoemde producten zijn derhalve niet allergeenvrij, zodat de uiting volgens klager misleidend is. De Commissie beveelt adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

RB 2748

Overmatig drankgebruik gestimuleerd door reclame met doktersgrap

Zelfregulering (RCC, KOAG/KAG) 1 aug 2016, RB 2748; Dossiers: 2016/00519 (Wijnvoordeel - RvA), http://www.reclameboek.nl/artikelen/overmatig-drankgebruik-gestimuleerd-door-reclame-met-doktersgrap

RCC 1 augustus 2016, RB 2748; Dossiernr: 2016/00519 (Wijnvoordeel - RvA) Wijnvoordeel en Reclame Code voor Alcoholhoudende Dranken. Aanbeveling. RvA. Het betreft: Het betreft een post, gezien op 19 april 2016, op www.facebook.com/Wijnvoordeel”. Daarin staat onder:  “Omdenken, daar houden wij van!”, met daarachter de afbeelding van een glas wijn, handgeschreven: “Ik mocht van de dokter nog maar 2 glazen wijn per dag. Ik heb nu 4 dokters!”. Onderaan de uiting staat: “wijnvoordeel.nl” en -in een kader- “sodeknetter wat voordelig”. De klacht: In de uiting wordt gesuggereerd dat -zo stelt klaagster- “er 8 glazen wijn per dag geconsumeerd worden” Gelet daarop vindt klaagster de uiting in strijd met artikel 1 van de Reclamecode voor Alcoholhoudende Dranken (RvA).

 

RB 2753

Bilpartij als casinoreclame overschrijdt toelaatbare niet

Zelfregulering (RCC, KOAG/KAG) 8 aug 2016, RB 2753; Dossiernr: 2016/00545 (Billboard reclame Jack’s Casino), http://www.reclameboek.nl/artikelen/bilpartij-als-casinoreclame-overschrijdt-toelaatbare-niet

RCC 8 augustus 2016, RB 2753; Dossiernr: 2016/00545 en Dossiernr: 2016/00545/A (bestreden reclame Jack’s Casino) Afwijzing. Reclame. Het betreft een billboardreclame voor Jack’s Casino. In de uiting is de achterzijde van een in bikini geklede vrouw, van schouders tot knieholtes, afgebeeld. De vrouw houdt een aantal geldbiljetten in haar hand. Haar bikinibroekje bevindt zich deels in de bilnaad, waardoor de billen van de vrouw gedeeltelijk bloot zijn. Op de rug van de vrouw zitten  zandkorrels. Gedeeltelijk over de afbeelding van de vrouw heen staat (het logo van) “Jack’s Casino” en daaronder de volgende tekst: “SUMMERCASH & gadgets. Elke dag kans op CASH en coole prijzen! 24 juni t/m 3 juli”. Klacht: De reclame is geplaatst ter hoogte van het winkelcentrum aan de Nobellaan, een doorgaande route naar het centrum van Assen. Binnen een straal van 300 meter liggen een kinderdagverblijf, een basisschool en een middelbare school. Op de poster is de heuppartij van een vrouw van achteren gefotografeerd en vol in beeld. Haar schaamstreek is duidelijk te zien en laat weinig aan de fantasie over. Klager stelt als vader van opgroeiende kinderen dit zeer onwenselijk te vinden. Ook vindt klager de reclame een belediging voor vrouwen in onze (multiculturele) samenleving. Verder ziet klager geen verband tussen een casino en de bilpartij van een vrouw in een string.

RB 2752

"Bewezen oplossing voor uw prostaatproblemen" en in strijd met Geneesmiddelenwet

Zelfregulering (RCC, KOAG/KAG) 7 jun 2016, RB 2752; Dossiernr: 2016/00368 (Reclame prostaatproblemen), http://www.reclameboek.nl/artikelen/bewezen-oplossing-voor-uw-prostaatproblemen-en-in-strijd-met-geneesmiddelenwet

RCC 7 juni 2016, RB 2752; LS&R 1358; Dossiernr: 2016/00368 (reclame prostaatproblemen) Toewijzing. Garantie. Klacht: In de mailing staat dat het product Prostate Support Formula mannen bewezen en gegarandeerd bevrijdt van prostaatproblemen en dat het betere en snellere resultaten geeft dan welk middel dan ook. Nu de mailing aan klager persoonlijk is gericht, wekken zinsneden als “De oplossing voor uw prostaatproblemen” en “Ik garandeer dat ons product ook u kan helpen!” de verwachting dat het product specifiek klager van de problemen afhelpt. Tijdens het gebruik van Prostate Support Formula bleken klagers klachten echter te verergeren. Het door de huisarts in plaats daarvan aan klager voorgeschreven middel blijkt veel betere en snellere resultaten te geven. Klager vindt de reclame daarom misleidend en bovendien levensbedreigend, omdat mannen hierdoor te lang met prostaatproblemen kunnen blijven rondlopen met kwaadaardige kanker tot gevolg. De reclame met de daarin voorkomende gezondheidsclaims is volgens klager verboden.

RB 2751

Homeopathie en misleidende reclame

Zelfregulering (RCC, KOAG/KAG) 20 jul 2016, RB 2751; Dossiernr: 2016/00371 (Homeopathie en misleidende reclame), http://www.reclameboek.nl/artikelen/homeopathie-en-misleidende-reclame
homeopathieschipper

Vz. RCC 20 juli 2016, RB 2751; Dossiernr: 2016/00371 (Homeopathische behandeling)  Toewijzing. Klacht: Het betreft de volgende (mededelingen op) subpagina’s van de website www.homeopathieschipper.nl: 1. “Kinkhoest en kinkhoestachtige klachten zijn homeopathisch vaak goed te behandelen. Het genezingsproces bij kinkhoest wordt door het homeopathisch middel versneld door het stimuleren van het afweersysteem van het kind. Bij elk kind en type hoest kan weer een ander middel passen. Homeopathie is het gelijkende met het gelijkende genezen. Door een passend middel te geven wordt het immuunsysteem van het kind extra geprikkeld en geneest het kind veel sneller. Een ander voordeel is dat het kind na de kinkhoest minder vatbaar blijft. Normaal blijven kinderen na een kinkhoest-episode maanden tot een jaar vatbaarder voor allerlei virussen en bacteriën.” Er is geen bewijs dat kinkhoest 'vaak goed homeopathisch te behandelen is', noch dat het genezingsproces door een homeopathisch middel versneld wordt. Het is verder onjuist dat een kind na een homeopathische behandeling of toediening van een homeopathisch middel minder vatbaar zou zijn voor virussen en bacteriën. In de klacht wordt ook aandacht besteed aan andere homeopathische behandelingen, waaronder de ziekte van Lyme en de ziekte van Pfeiffer.

RB 2750

Misleidende reclame Chinese geneeskunde bij behandeling kankerpatiënt

Zelfregulering (RCC, KOAG/KAG) 28 jul 2016, RB 2750; Dossiernr 2016/00416 Dossiernr: 2016/00548 (Chinese geneeskunde bij behandeling kankerpatiënt), http://www.reclameboek.nl/artikelen/misleidende-reclame-chinese-geneeskunde-bij-behandeling-kankerpati-nt

Vz. RCC 28 juli 2016, RB 2750; Dossiernr 2016/00416 en Dossiernr: 2016/00548 (Chinese geneeskunde bij behandeling kankerpatiënt). Uit: Dossiernr 2016/00416: Toewijzing. Klacht: Dit betreft een getuigenis van een darmkankerpatiënt. Hoewel de titel rept van 'kanker te lijf' gaan met Chinese geneeskunde en de patiënt verklaart "Volgens de diagnose van Dhr. Song is de kanker al veel beter", wordt helemaal aan het einde opgemerkt dat de patiënt inmiddels is overleden. Het op deze wijze adverteren “over de rug van een overleden patiënt” is in strijd met de goede smaak en het fatsoen als bedoeld in artikel 2 van de Nederlandse Reclame Code (NRC). Dat geldt ook en vooral voor de bewering dat de patiënt vanwege financiële redenen de behandeling bij adverteerder niet heeft kunnen voorzetten. Daarvan gaat de suggestie uit dat de patiënt nog had geleefd als hij de behandeling had kunnen betalen. Dat is smakeloos, want uit alles blijkt dat de diagnose van het ziekenhuis correct was en de patiënt niet meer te redden viel. Adverteerder is al eens eerder op de vingers getikt voor een advertentie die in strijd was met de goede smaak en het fatsoen (dossiernr. 2015/00550) en heeft daar kennelijk geen lering uit getrokken. De reclame is verder in strijd met artikel 7 NRC. Adverteerder wekt de indruk dat hij kanker kan behandelen en zelfs genezen met acupunctuur, Chinese kruiden en massage. De kop zegt immers “kanker te lijf met Chinese geneeskunde” en in de advertentie wordt beweerd dat de kanker van de patiënt al veel beter was.

RB 2749

Aanbeveling vanwege annulering reis ondanks vertrekgarantie

Zelfregulering (RCC, KOAG/KAG) 3 aug 2016, RB 2749; Dossiernr: 2016/00505 (SRC Vertrekgarantie), http://www.reclameboek.nl/artikelen/aanbeveling-vanwege-annulering-reis-ondanks-vertrekgarantie

Vz. RCC 3 augustus 2016, RB 2749; Dossiernr: 2016/00505 (vertrekgarantie – SRC) Toewijzing. Reizen. Garantie. Het betreft: 1)  de volgende mededeling die klaagster zag toen zij googelde met de zoekopdracht ‘reizen met vertrekgarantie src’: “Vertrekgarantie Profiteer van vroegtijdige vertrekgarantie – SRC Cultuurvakanties  www.src-reizen.nl > vertrekgarantie Wilt u zeker weten dat uw reis doorgaat? Zoek dan uw ideale vakantie in ons ruime aanbod reizen met vertrekgarantie”; (…). Klacht: Klaagster heeft een reis met vertrekgarantie geboekt bij verweerder. Verweerder heeft haar telefonisch meegedeeld dat de reis niet kan doorgaan omdat er te veel annuleringen zijn geweest en daardoor het minimum van tien deelnemers niet wordt gehaald. Klaagster voelt zich misleid omdat zij een vertrekgarantie had en acht de compensatie die verweerder aanbood ontoereikend.

 

RB 2747

Blokker hanteert te hoge adviesprijs voor stofzuiger

Zelfregulering (RCC, KOAG/KAG) 3 aug 2016, RB 2747; Dossiernr: 2016/00493 (Blokker-stofzuigeradviesprijs), http://www.reclameboek.nl/artikelen/blokker-hanteert-te-hoge-adviesprijs-voor-stofzuiger
blokker stofzuiger

Vz. RCC 3 augustus 2016, RB 2747; Dossiernr: 2016/00493 (Blokker-stofzuigeradviesprijs) Toewijzing zonder aanbeveling. Electronica. Adviesprijs. Het betreft een reclamefolder van Blokker voor zover daarin een Siemens stofzuiger van het type VS06BXXL wordt aangeboden en daarbij een adviesprijs van € 139,99 wordt genoemd. Klacht: De in de folder genoemde adviesprijs is onjuist. Siemens hanteert zelf een adviesprijs van € 109,--, zoals blijkt uit een door klager overgelegde print van de website van Siemens.

RB 2746

HvJ EU: Is einde van erkenningsprocedure onder 28 lid 4 Geneesmiddelenverordening hetzelfde als handelscertificaat

Rechtspraak (NL/EU) 28 jul 2016, RB 2746; (MSD tegen Comptroller-General), http://www.reclameboek.nl/artikelen/hvj-eu-is-einde-van-erkenningsprocedure-onder-28-lid-4-geneesmiddelenverordening-hetzelfde-als-hand

Prejudiciële vraag gesteld aan HvJ EU 29 juli 2016, IEF 16169; IEFbe 1893; RB 2746; LS&R 1354 (MSD tegen Comptroller-General)
ABC. Octrooi. Erkenning handelsvergunning .

(1) Is an end of procedure notice issued by the reference member state under Article 28(4) of the Medicinal Products Directive equivalent to a granted marketing authorisation for the purposes of Article 3(b) of the SPC Regulation?
(2) If the answer to question (1) is no, is the absence of a granted marketing authorisation at the date of the application for a certificate an irregularity which can be cured under Article 10(3) of the SPC Regulation once the marketing authorisation has been granted?

RB 2745

HvJ EU: Beoordeling van (ongeoorloofd) contractueel beding altijd moet worden bepaald met toepassing van Rome I

Rechtspraak (NL/EU) 28 jul 2016, RB 2745; ECLI:EU:C:2016:612 (Verein für Konsumenteninformation tegen Amazon), http://www.reclameboek.nl/artikelen/hvj-eu-beoordeling-van-ongeoorloofd-contractueel-beding-altijd-moet-worden-bepaald-met-toepassing-va

HvJ EU 28 juli 2016, IEFbe 1891; RB 2745; ECLI:EU:C:2016:612 ; C-191/15 (Verein für Konsumenteninformation tegen Amazon)
Consumentenbescherming – Richtlijn 93/13/EEG – Gegevensbescherming – Richtlijn 95/46/EG – Online verkoopovereenkomsten gesloten met consumenten woonachtig in andere lidstaten – Oneerlijke bedingen – Algemene voorwaarden met een rechtskeuzebeding voor het recht van de lidstaat waarin de vennootschap is gevestigd – Vaststelling van het recht dat van toepassing is om in het kader van een verbodsactie te beoordelen of de bedingen van die algemene voorwaarden oneerlijk zijn.

1)      Verordening (EG) nr. 593/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 17 juni 2008 inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst (Rome I) en verordening (EG) nr. 864/2007 van het Europees Parlement en de Raad van 11 juli 2007 betreffende het recht dat van toepassing is op niet-contractuele verbintenissen („Rome II”), moeten aldus worden uitgelegd dat het recht dat van toepassing is op een verbodsactie in de zin van richtlijn 2009/22/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2009 betreffende het doen staken van inbreuken in het raam van de bescherming van de consumentenbelangen, die is gericht tegen het gebruik van beweerdelijk ongeoorloofde contractuele bedingen door een in een lidstaat gevestigde onderneming die via elektronische handel overeenkomsten sluit met in andere lidstaten – en met name de lidstaat van de rechter – woonachtige consumenten, onverminderd artikel 1, lid 3, van elk van die verordeningen moet worden vastgesteld overeenkomstig artikel 6, lid 1, van verordening nr. 864/2007, terwijl het recht dat van toepassing is op de beoordeling van een gegeven contractueel beding altijd moet worden bepaald met toepassing van verordening nr. 593/2008, ongeacht of deze beoordeling wordt verricht in het kader van een individuele of een collectieve vordering.

RB 2744

Watch out! Uitspraak over Claimsverordening en communicatie aan gezondheidsprofessionals

Het is een roerig jaar voor het levensmiddelenrecht. Na de belangrijke Teekanne-uitspraak over verpakkingen en misleiding komt het Hof van Justitie opnieuw met een opvallende uitspraak: Innova Vital. We hebben geen glazen bol nodig om te voorspellen dat je deze naam nog véél vaker gaat horen. Het Hof van Justitie bevestigt in deze uitspraak namelijk dat de strenge regels uit de Claimsverordening óók van toepassing zijn op commerciële communicatie vanuit levensmiddelenbedrijven naar beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg. Een uitspraak met verregaande gevolgen voor de levensmiddelenbranche.

RB 2743

HvJ EU: Claimsverordening ook van toepassing wanneer uiting zich uitsluitend tot vakkring richt

Rechtspraak (NL/EU) 14 jul 2016, RB 2743; ECLI:EU:C:2016:563 (Verband Sozialer Wettbewerb tegen Innova Vital), http://www.reclameboek.nl/artikelen/hvj-eu-claimsverordening-ook-van-toepassing-wanneer-uiting-zich-uitsluitend-tot-vakkring-richt

HvJ EU 14 juli 2016, LS&R ; RB 2743; ECLI:EU:C:2016:563; C-19/15 (Verband Sozialer Wettbewerb tegen Innova Vital)
Voedings- en gezondheidsclaims voor levensmiddelen – Artikel 1, lid 2 – Toepassingsgebied – Levensmiddelen die bestemd zijn om als zodanig aan de eindverbruiker te worden geleverd – Claims in commerciële mededelingen die uitsluitend aan beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg zijn gericht. HvJ EU:

Artikel 1, lid 2, van [claimsverordening], moet aldus worden uitgelegd dat de voedings- of gezondheidsclaims die worden gedaan in een commerciële mededeling betreffende een levensmiddel dat bestemd is om als zodanig aan de eindgebruiker te worden geleverd, binnen het toepassingsgebied van deze verordening vallen wanneer deze mededeling niet aan de eindgebruiker maar uitsluitend aan beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg is gericht.

RB 2742

Vergoeding verzendkosten in store credits is niet conform 8.2 onder c NRC

Zelfregulering (RCC, KOAG/KAG) 16 jun 2016, RB 2742; dossier 2016/00370 (Freshcotton-gratis retourneren), http://www.reclameboek.nl/artikelen/vergoeding-verzendkosten-in-store-credits-is-niet-conform-8-2-onder-c-nrc

RCC 16 juni 2016, RB 2742; IT 2107; dossier 2016/00370 (Freshcotton-gratis retourneren)
Toegewezen. Het betreft een uiting op de website www.freshcotton.com waarop – voor zover hier van belang – staat: “freshcotton; Gratis Retourneren! Freshcotton vergoedt de verzendkosten.” In de uiting wordt ten onrechte de indruk gewekt dat adverteerder de verzendkosten voor haar rekening neemt in het geval de bestelling wordt geretourneerd. De consument krijgt slechts een ‘store credit’ ter waarde van de verzendkosten, wat neerkomt op een korting bij een volgende bestelling. De consument moet de verzendkosten dus zelf betalen indien hij een bestelling retourneert en kan deze kosten niet laten uitbetalen, aldus klager.

In de uiting staat: “gratis retourneren! Freshcotton vergoedt de verzendkosten”. Niet in geschil is echter dat de consument bij een retourzending de verzendkosten niet van adverteerder retour ontvangt zoals wordt gesuggereerd, maar een bedrag – ter hoogte van de verzendkosten – op zijn (Freshcotton) account krijgt gestort, de zogenaamde ‘Freshcredits’. Deze credits vertegenwoordigen blijkbaar een geldswaarde, maar kunnen niet worden gelijk gesteld aan een restitutie van verzendkosten bij een retourzending, zoals de gemiddelde consument de uiting zal opvatten. Er wordt immers uitdrukkelijk gesproken over “gratis retourneren” en “Freshcotton vergoedt de verzendkosten”. Weliswaar wordt gelinkt naar meer informatie, maar de Commissie acht het niet aannemelijk dat de consument zal verwachten dat het aanbod van gratis verzending in werkelijkheid een tegoed in credits inhoudt. Nu het aanbod duidelijk lijkt, zal de gemiddelde consument vermoedelijk ook geen aanleiding zien om op de link voor meer informatie te klikken.

Gelet op vorenstaande is de Commissie van oordeel dat er geen juiste informatie is verstrekt over de reikwijdte van de verplichtingen van de adverteerder als bedoeld in artikel 8.2 onder c van de Nederlandse Reclame Code. Voorts is de Commissie van oordeel dat de gemiddelde consument hierdoor ertoe gebracht kan worden een besluit over een transactie te nemen, dat hij anders niet had genomen. Om die reden is de uiting misleidend en daardoor oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC.

RB 2741

Telefoongesprek om advertentieopdracht die niet wordt gevoerd is bedrog

Rechtspraak (NL/EU) 4 jul 2016, RB 2741; ECLI:NL:RBAMS:2016:3569 (Mango tegen 020 Security), http://www.reclameboek.nl/artikelen/telefoongesprek-om-advertentieopdracht-die-niet-wordt-gevoerd-is-bedrog

Rechtbank Amsterdam 4 juli 2016, RB ; ECLI:NL:RBAMS:2016:3569 (Mango tegen 020 Security)
Bedrog. Mango heeft in het eerste telefoongesprek willens en wetens Security betracht te bewegen tot een opdracht voor een advertentie, waarvan zij van te voren reeds had bedacht deze niet te zullen uitvoeren.

RB 2740

Dakdekkerskeurmerkorganisatie moet zich onthouden van reclamecampagne over waterdichtheidgaranties

Nederland 13 jul 2016, RB 2740; (Consolidated tegen St. Waarborgfonds Dakmerk en Seci), http://www.reclameboek.nl/artikelen/dakdekkerskeurmerkorganisatie-moet-zich-onthouden-van-reclamecampagne-over-waterdichtheidgaranties

Vzr. Rechtbank Midden Nederland 13 juli 2016, IEF 16103 (Consolidated tegen St. Waarborgfonds Dakmerk en Seci)
Reclamerecht. Consilidated is een van de drie grootste dakdekkersbedrijven in Nederland. Seci is opgericht tot kwaliteitsborgingsysteem in de dakdakkersbranche onder de naam Dakmerk. Er wordt een reclamecampagne gevoerd via radio, animatie, webbanners en advertentie. Dakmerk moet zich onthouden van uitlatingen 'alleen bij Dakmerk bent u tien jaar lang verzekerd van waterdichtheid', 'in tegenstelling tot anderen zijn dakdekkers onafhankelijk van producenten en kunnen optimale keuze maken uit materialen, systemen en prijs', 'wij zijn de bedenkers van het tien jaar waterdichtheidsgarantie en de enigen die u deze extra zekerheid kunnen bieden'. Seci moet (animatie)filmpjes op sites verwijderen en rectificeren, onder meer in Landelijke dagbladen.

RB 2739

Tussenstand gewichtsverlies René Froger wordt niet gekoppeld aan een tijdseenheid

Zelfregulering (RCC, KOAG/KAG) 2 jun 2016, RB 2739; dossier 2016/00406 (Omega Pharma tegen XL-S Medical), http://www.reclameboek.nl/artikelen/tussenstand-gewichtsverlies-ren-froger-wordt-niet-gekoppeld-aan-een-tijdseenheid

RCC 2 juni 2016, RB 2739; LS&R 1343; dossier 2016/00406 (Omega Pharma tegen XL-S Medical)
Afwijzing. Gezondheid. Omega Pharma B.V./XL-S Medical; Rene Froger als tussenstand 8 kg afgevallen; strijd claimsverordening. Volgens de Nieuwe Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) zijn dergelijke claims niet toegestaan. Klager verwijst naar “nvwa.nl”. Hier staat, zo stelt klager:

“Niet toegestaan zijn: suggereren of impliceren dat door gebruik van het product met een bepaalde snelheid en/of hoeveelheid gewicht wordt verloren. Voorbeelden hiervan zijn: 'zij verloor 10 kg in 4 weken', 'snel en verantwoord afvallen (…): en 'bereik je streefgewicht'. Ook testimonials en foto's ‘voor' en 'na' gebruik van een product die gewichtsverlies impliceren zijn niet toegestaan. Deze beperking is te begrijpen vanuit het standpunt dat de snelheid en/of mate van gewichtsverlies niet alleen afhankelijk is van het gebruik van een product, maar ook afhankelijk is van bijvoorbeeld wat die consument nog meer eet, de hoeveelheid lichaamsbeweging en de genetische aanleg”.

KOAG/KAG; In de tag-on wordt het vermelde gewichtsverlies steeds aangepast aan de resultaten die René Froger tot dan toe heeft geboekt. Dat is de reden dat het gewichtsverlies in het onderhavige geval is gewijzigd van -3 kg naar -8 kg.

 

RB 2738

HvJ EU: Handelsnormen voor vlees en pluimvee geen aantasting van vrijheid van ondernemingschap

Rechtspraak (NL/EU) 30 jun 2016, RB 2738; ECLI:EU:C:2016:498 (Lidl tegen Freistaat Sachsen), http://www.reclameboek.nl/artikelen/hvj-eu-handelsnormen-voor-vlees-en-pluimvee-geen-aantasting-van-vrijheid-van-ondernemingschap

HvJ EU 30 juni 2016, LS&R 1341; RB 2738; ECLI:EU:C:2016:498 C-134/15 (Lidl tegen Freistaat Sachsen)
Vers voorverpakt vlees van pluimvee. Verplichting om totaalprijs en prijs per gewicht op etiket te vermelden.

1)      Het onderzoek van de eerste prejudiciële vraag levert geen enkel element op dat de geldigheid aantast van artikel 5, lid 4, onder b), van verordening (EG) nr. 543/2008 van de Commissie van 16 juni 2008 houdende uitvoeringsbepalingen van verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad wat betreft de handelsnormen voor vlees van pluimvee, in het licht van de vrijheid van ondernemerschap, zoals vastgelegd in artikel 16 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie.

RB 2735

IE Zomer Forum Congres - 'Hyperlinken, tussenpersonen en the value gap' - donderdag 7 juli

Volkshotel, Amsterdam, donderdag 7 juli 2016, 13.00 - 17.30 uur (inschrijven) Met onder meer Christiaan Alberdingk Thijm, Thijs van Aerde, Jens van den Brink, Remy Chavannes, Arnout Groen, Bernt Hugenholtz, Paul Keller, Sikke Kingma, Anja Kroeze, Joris van Manen, Antoon Quaedvlieg, Rita Zipora. De discussie staat onder leiding van en wordt opgestookt door Dirk Visser.

Als de conclusie van de Advocaat-Generaal [IEF 15842] in de Geen Stijl-Britt Dekker-zaak door het HvJ EU wordt gevolgd, is met winstoogmerk opzettelijk hyperlinken naar evident illegale bronnen straks geen auteursrechtinbreuk. Vermoedelijk is het naar Nederlands recht wel onrechtmatig. Maar wanneer precies? Hoe moet het verder met het auteursrecht als verveelvoudigingen overal en altijd plaatsvinden en het openbaarmakingsrecht (ook) te kort schiet? Loopt alles straks via de onrechtmatige daad en de aansprakelijkheid en de wettelijke verplichtingen van allerlei soort tussenpersonen die moeten helpen bij de bestrijding van illegaal aanbod? Hoe ver gaat die verantwoordelijkheid van tussenpersonen dan? Wie zijn allemaal tussenpersoon? En wat moet een tussenpersoon precies doen?

De lachende derden zijn momenteel platforms als YouTube en Facebook die veel geld verdienen, maar nauwelijks verantwoordelijkheid dragen voor inbreuken. Is er sprake van een lacune waardoor de waarde van het gebruik van beschermd werk weglekt en artiesten en auteurs te weinig verdienen?

Discussieer mee met de belanghebbenden, de deskundigen en alle anderen die er een mening over hebben.

Inschrijven