RB 2797

Winnaar Gouden Windei 2016

De winnaar van het Gouden Windei 2016 is bekend! Healthy People Blauwe bosbes en framboos is uitgeroepen tot het meest misleidende product 2016. Dit sapje bestaat vooral uit twee vruchten, alleen niet degene die je zo prominent op de verpakking ziet schitteren. Het sapje bestaat vooral uit goedkoop appel- en druivensap en bevat slechts 12% bosbes en 1% framboos. Daarnaast is het helemaal niet zo ‘Healthy’: het bevat zelfs meer suikers dan Coca-Cola.

RB 2794

Jurisprudentielunch merken-, modellen-, auteursrecht (1dec2016)

Tijdens deze bijeenkomst bespreken Joris van Manen, Paul Geerts en Vivien Rörsch met u de belangrijkste uitspraken op het gebied van het merken-, modellen- en auteursrecht. Van iedere uitspraak wordt de essentie en het belang voor de praktijk besproken. In slechts drie uur tijd bent u volledig op de hoogte van de ontwikkelingen in de meest recente rechtspraak van het afgelopen half jaar. Wilt u dat een uitspraak besproken wordt, laat het weten. BESTELLEN

Onder andere de volgende uitspraken worden besproken:
Merkenrecht: HvJ EU Ferring-Orifarm, Combit-Commit, Tommy Hilfiger
Modellenrecht en overig: HvJ EU Waschball, Canal Digital, Rb DH Parfumswinkel
Auteursrecht: HvJ EU McFadden, GeenStijl, Microsoft

RB 2796

HvJ EU Levensmiddel dat voor 2015 als geneesmiddel werd verkocht, voorzien van (handels)merk, mag als levensmiddel worden blijven verkocht

Rechtspraak (NL/EU) 23 nov 2016, RB 2796; ECLI:EU:C:2016:888 (Bachbloesemproducten), http://www.reclameboek.nl/artikelen/hvj-eu-levensmiddel-dat-voor-2015-als-geneesmiddel-werd-verkocht-voorzien-van-handels-merk-mag-als-l

HvJ EU 23 november 2016, IEF 16391; IEFbe 2000, RB 2796; LS&R 1394; ECLI:EU:C:2016:888; C-177/15(Bachbloesemproducten) Consumentenvoorlichting- en bescherming. Voedings- en gezondheidsclaims voor levensmiddelen. Producten voorzien van handelsmerken of merknamen die bestonden vóór 1 januari 2005. Bachbloesempreparaten. Uniemerk RESCUE. Producten die vóór 1 januari 2005 als geneesmiddelen werden verkocht en die sindsdien als levensmiddelen worden verkocht. HvJ EU:

Artikel 28, lid 2, eerste zinsdeel* [red. artikel 27] claimsVo moet aldus worden uitgelegd dat deze bepaling van toepassing is wanneer een van een handelsmerk of merknaam voorzien levensmiddel vóór 1 januari 2005 als geneesmiddel werd verkocht en sindsdien als levensmiddel wordt verkocht.

RB 2795

Jong IE Pubquiz Lokaal de Pijp - 1 dec

Jong IE

Het staat vast al in je agenda: de Jong IE borrel volgende week donderdag. En zoals aangekondigd: ditmaal met een activiteit. We gaan namelijk een pubquiz doen bij Lokaal de Pijp. De quiz begint om 20:00 uur. Dit is de kans om te laten zien dat je écht niet al je tijd achter je bureau doorbrengt en heus nog wat van de echte wereld meekrijgt. Of wil jij je geduchte tegenstander uit die recente zaak uitdagen? Schrijf je dan samen in. Ondanks de Gouden Regel* van de Jong IE borrels zijn we natuurlijk niet vies van een beetje competitie. Ja, ik wil! En nu?

RB 2793

Verbod negatief uitlaten over niet voldoen aan Gedragscode Mobiele Diensten, afgewezen

Rechtspraak (NL/EU) 15 sep 2016, RB 2793; (EDF Communications en X tegen Stichting Gedragscodes Mobiele Diensten), http://www.reclameboek.nl/artikelen/verbod-negatief-uitlaten-over-niet-voldoen-aan-gedragscode-mobiele-diensten-afgewezen
Stichting Gedragscodes Mobiele Diensten

Vzr. Rechtbank Amsterdam 15 september 2016, IEF 16368; RB2793; IT 2169 (EDF tegen Stichting Gedragscodes Mobiele Diensten) Mobiele dienst. EDF richt zich op de ontwikkeling en het wereldwijd op de markt brengen van applicaties voor mobiele telefoons. Na onderzoek blijkt dat EDF het in de Gedragscode (waar zij staan geregistreerd) voorgeschreven scherm dat aanbieders van mobiele internetdiensten, wanneer bij hen een bestelling wordt geplaatst, aan de consument moeten tonen om duidelijk te maken dat deze door het plaatsen van de bestelling een betalingsverplichting op zich neemt, niet toont. EDF vordert nu dat de Stichting verboden wordt uitspraken te doen of anderszins negatief uit te laten, totdat vaststaat dat EDF aan de gedragscode gebonden is en deze niet in strijd is met de wet. EDF is ook via haar contract met Dimico aan de Gedragscode gebonden is, omdat zij als de klant zich verplicht tot naleving van de Country Specific Regulations, waaronder de Gedragscode. Dat een Roemeense medewerker die het formulier van de Gedragscode invulde niet bevoegd zou zijn en het Engels niet voldoende beheerst, is onaannemelijk. Het is niet aannemelijk dat de gevorderde verboden in een bodemprocedure worden toegewezen, en wordt in kort geding afgewezen.

RB 2790

Conclusie A-G: de kosten van een gesprek naar een after-sales telefoonnummer mag niet hoger zijn dan de kosten van een standaard oproep

EU 10 nov 2016, RB 2790; C-568/15 (Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs Frankfurt am Main e.V. / comtech GmbH), http://www.reclameboek.nl/artikelen/conclusie-a-g-de-kosten-van-een-gesprek-naar-een-after-sales-telefoonnummer-mag-niet-hoger-zijn-dan
comtech

HvJ EU 10 november 2016, IT 2168; RB 2790; Zaak C-568/15 (Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs Frankfurt am Main e.V. / comtech GmbH) Consumenten. Telecom. Aan het HvJ werd de volgende vraag voorgelegd (IT 1949): Moeten consumentenrechtenaldus worden uitgelegd dat een consument die telefonisch contact opneemt met een handelaar via een telefoonnummer dat deze laatste ter beschikking stelt opdat consumenten contact met hem zouden kunnen opnemen in verband met een reeds gesloten overeenkomst, geen hogere kosten voor deze oproep mogen worden aangerekend dan die welke hij voor een oproep naar een gewoon (geografisch) vast of mobiel nummer had moeten betalen?

Conclusie A-G: de kosten van een gesprek naar een after-sales telefoonnummer mag niet hoger zijn dan de kosten van een standaard oproep.

RB 2792

Sprake van onrechtmatige uitlatingen nu niet is voldaan aan de voorwaarden van vergelijkende reclame

Nederland 8 nov 2016, RB 2792; ECLI:NL:RBDHA:2016:13311 (Natuurlijk Beter Leven en Aliter Curari tegen DR. Rath Health Programs), http://www.reclameboek.nl/artikelen/sprake-van-onrechtmatige-uitlatingen-nu-niet-is-voldaan-aan-de-voorwaarden-van-vergelijkende-reclame
DR. Rath Health Programs

Vzr. Rechtbank Den Haag 8 november 2016, IEF 16365; LS&R 1391; RB 2792; ECLI:NL:RBDHA:2016:13311 (Natuurlijk Beter Leven en Aliter Curari tegen DR. Rath Health Programs) Onrechtmatige uitlatingen. Vergelijkende reclame. Voedingssuplement. Health Programs is distributeur van voedingssuplementen en heeft met Aliter Curari is een distributieovereenkomst gesloten. Volgens Aliter doet Health Programs in een informatiebrief uitlatingen tegen derden dat Aliter imitatieproducten aanbiedt. Aliter stelt dat de informatiebrief verschillende mededelingen bevat die onrechtmatig zijn omdat sprake is van ongeoorloofde vergelijkende reclame, aantasting van de eer en goede naam en handelen met hetgeen in het maatschappelijk verkeer betaamt. De voorzieningenrechter stelt dat de informatiebrief van Health Programs een aantal passages bevat die voorhands onrechtmatig moeten worden geacht jegens Aliter Curari en Natuurlijk Beter Leven, omdat niet is voldaan aan art. 6:194a lid 2 BW en omdat de reputatie wordt aangetast.

RB 2791

Uitvaart reclame “Yarden” is niet in strijd met goede smaak en fatsoen

Zelfregulering (RCC, KOAG/KAG) 9 nov 2016, RB 2791; dossiernr: 2016/00043/AE (Yarden), http://www.reclameboek.nl/artikelen/uitvaart-reclame-yarden-is-niet-in-strijd-met-goede-smaak-en-fatsoen
Yarden

RCC 20 oktober 2016, dossiernr: 2016/00043/AE; RB 2791 (Yarden). Reclame. Toelaatbaarheid. Afwijzing. Klacht: Klaagster ergert zich aan de televisiecommercial van Yarden. Iedere keer dat zij de reclame ziet, moet zij aan haar dierbaren denken. Ook is de commercial erg om te zien voor ongeneeslijk zieken. We weten allemaal dat we dood gaan, maar dat hoeft niet steeds op televisie te worden getoond, aldus klaagster. De Commissie is van oordeel dat de bestreden commercial niet in strijd met de goede smaak en/of het fatsoen dan wel nodeloos kwetsend is. Zij heeft er begrip voor dat niet iedereen de commercial zal kunnen waarderen, maar dit leidt niet tot een ander oordeel.

RB 2789

HvJ EU: Uitleg over handelaar die in naam van particulier koopt

Rechtspraak (NL/EU) 9 nov 2016, RB 2789; C-149/15 (Wathelet tegen Garage Bietheres), http://www.reclameboek.nl/artikelen/hvj-eu-uitleg-over-handelaar-die-in-naam-van-particulier-koopt
Wathelet

HvJ EU 9 november 2016, IEFBE 1989; RB 2789; zaaknummer C-149/15 (Wathelet tegen Garage Bietheres) Bescherming van de consument. Verkoop van en garanties voor consumptiegoederen. Het lijdt geen twijfel dat een consument die een consumptiegoed koopt van een andere particulier, niet de bescherming geniet van richtlijn 1999/44/EG van het Europees Parlement en de Raad van 25 mei 1999 betreffende bepaalde aspecten van de verkoop van en de garanties voor consumptiegoederen(2). Geldt dat echter ook wanneer een handelaar bij de verkoop handelt in naam en voor rekening van een particulier en zich aan de consument als de verkoper voorstelt? Dat is de vraag die in de onderhavige zaak aan de orde is.
Het HvJ beantwoord deze vraag als volgt: Het begrip "verkoper" moet aldus worden uitgelegd, waaronder een professionele optreden als tussenpersoon namens een persoon die niet naar behoren de consument koper in kennis heeft gesteld. Het is aan de verwijzende rechter om dit na te gaan, rekening houdend met alle omstandigheden van het geval. Deze uitleg is niet afhankelijk van de vraag of de tussenpersoon niet is betaald of voor zijn tussenkomst.

RB 2788

'Zo. Nu eerst het LISA Symposium'

Wat kun je doen als een ander bedrijf met jouw slagzin aan de haal gaan? “Mmm, lekker. Mmm, ook lekker.” De reclame-uitingen van Lidl in de campagne “Waar kies jij voor?”. Mocht Lidl haar producten vergelijken met A-merk producten? En wanneer is er sprake van misleidende reclame? Ook online wordt er veel gebruik gemaakt van verschillende manieren van adverteren. Houden vloggers zich wel aan de reclameregels? Of is hier sprake van sluikreclame?

Heb jij altijd al meer willen weten over het reclamerecht? Kom dan naar het LISA Symposium Lawvertisement op 17 november 2016!
Inschrijven kan via: www.lisa-groningen.nl/symposium

 

lisa symposium
RB 2787

Klacht Suitsupply reclames waarin vrouwen ‘als ondergeschikt aan de man worden tentoongesteld voor het plezier van witte mannen’

Zelfregulering (RCC, KOAG/KAG) 13 okt 2016, RB 2787; dossiernr 2016/00286 (Suitsupply/Toyboys campagne), http://www.reclameboek.nl/artikelen/klacht-suitsupply-reclames-waarin-vrouwen-als-ondergeschikt-aan-de-man-worden-tentoongesteld-voor-he
suitsupply

RCC 13 oktober 2016, RB 2787; dossiernr 2016/00286 (Suitsupply/Toyboys campagne) Reclame. Racistisch-seksistische uiting. Afwijzing. Het gaat hier onder andere om de reclame-uiting waarin een vrouw groot is afgebeeld, gekleed in een korset dat haar borsten bloot laat. Twee klein afgebeelde mannen, zitten op de borsten van de vrouw of glijden daarvan af. Klacht: De vrouwen voldoen aan het heersende seksistische schoonheidsideaal. Door de vrouw op deze manier te seksualiseren en te objectiveren wordt zij in een ondergeschikte rol aan de man ‘tentoongesteld’. Bij de beoordeling van de reclamebeelden waarin zwarte vrouwen fungeren als instrument voor het plezier van witte mannen gaat het bovendien om een racistisch-seksistische uiting. Klagers verzoeken de Commissie om de reclame-uitingen als onrechtmatig en niet in overeenstemming met de in Nederland geldende regels aan te duiden op basis van seksediscriminatie en discriminatie op grond van ras in het licht van onder meer het VN Vrouwenrechtenverdrag en in strijd met (artikel 2 van) de NRC. De beoordeling door de Commissie en het College van deze eerdere klachten is, anders dan klagers menen, niet beperkt gebleven tot de vraag of de uitingen vanwege het getoonde bloot aanstootgevend of onzedelijk waren en daardoor in strijd met de NRC. Of de bepalingen van het Vrouwenrechtenverdrag waarop klagers zich beroepen rechtstreekse werking hebben, is om die reden voor het onderhavige geschil niet relevant.

RB 2786

HvJ EU: Halfjaarlijkse abonnementsprijs voor decodeerkaart niet (duidelijk) vermelden is een oneerlijke handelspraktijk

EU 26 okt 2016, RB 2786; ECLI:EU:C:2016:800 (Canal Digital Danmark), http://www.reclameboek.nl/artikelen/hvj-eu-halfjaarlijkse-abonnementsprijs-voor-decodeerkaart-niet-duidelijk-vermelden-is-een-oneerlijke
Canal Digital Danmark A/S

HvJ EU 26 oktober 2016, IEF 16338; IT 2159; ECLI:EU:C:2016:800 (Canal Digital Danmark A/S) Oneerlijke handelspraktijken. Reclame voor een satelliettelevisieabonnement – Abonnementsprijs die, naast de maandelijkse prijs, een halfjaarlijkse prijs omvat voor de kaart die nodig is om de uitzendingen te decoderen – Niet-vermelding van de halfjaarlijkse prijs of minder in het oog springende presentatie ervan dan van de maandelijkse prijs – Misleidende handeling – Misleidende omissie – Richtlijnbepaling die alleen is omgezet in de voorbereidende werkzaamheden voor de nationale uitvoeringswet en niet in die wet zelf. HvJ EU:

 

RB 2785

Reclame over vaccinaties en homeopathie vormen een bedreiging voor de lichamelijke volksgezondheid

Zelfregulering (RCC, KOAG/KAG) 10 okt 2016, RB 2785; dossiernr: 2016/00688, 2016/00687, 2016/00694, 2016/00691 (bedreiging volksgezondheid vaccinatie en homeopathie), http://www.reclameboek.nl/artikelen/reclame-over-vaccinaties-en-homeopathie-vormen-een-bedreiging-voor-de-lichamelijke-volksgezondheid
vaccinatie

RCC 10 oktober 2016, RB 2785; dossiernr: 2016/00688, 2016/00687, 2016/00694, 2016/00691 (bedreiging volksgezondheid vaccinatie en homeopathie) Gezondheid. Misleidende reclame. Toegewezen. De klacht: adverteerder verkondigt onwaarheden over reguliere vaccinatie en homeopathische profylaxe. Er is geen wetenschappelijk bewijs dat homeopathische profylaxe of homeopathie in het algemeen werkt. Het advies om homeopathische profylaxe te gebruiken als alternatief voor reizigersvaccinatie is ronduit gevaarlijk. De bewering dat homeopathische profylaxe reguliere vaccinaties kan vervangen en dat deze vaccinaties allerlei ernstige risico’s met zich brengen, is niet alleen misleidend maar ook gevaarlijk voor de volksgezondheid. Verder wordt er volgens de klager ten onrechte beweerd dat allerlei klachten kunnen optreden als gevolg van genetisch gemanipuleerde voedingsmiddelen en E-nummers. Adverteerder beweert hiervoor een oplossing te bieden die steeds vaker noodzakelijk zou zijn. De gevolgen van het voorgaande zijn naar oordeel van de voorzitter dermate ernstig te achten, dat de onderhavige uiting in strijd met artikel 4 NRC is, omdat deze een directe bedreiging voor de lichamelijke volksgezondheid inhoudt.

RB 2784

Grenzen van het toelaatbare overschreden door webcamsex reclame

Zelfregulering (RCC, KOAG/KAG) 11 okt 2016, RB 2784; Dossiernr 2016/00494/A – CVB, 2016/00494 – CVB, 2016/00494/C – CVB, 2016/00494/B – CVB (webcamsexreclame), http://www.reclameboek.nl/artikelen/grenzen-van-het-toelaatbare-overschreden-door-webcamsex-reclame
webcamsex.nl

RCC 11 oktober 2016, RB 2784; Dossiernr 2016/00494/A – CVB, 2016/00494 – CVB, 2016/00494/C – CVB, 2016/00494/B – CVB (webcamsexreclame) Buitenreclame. Klaagster maakt bezwaar tegen de reclame voor webcamsex.nl op een billboard omdat iedereen, ook minderjarigen, onverhoeds en ongewild geconfronteerd wordt met deze in de publieke ruimte geopenbaarde uiting van zeer groot formaat waarin door de afbeelding en tekst duidelijk reclame wordt gemaakt voor een erotische dienst, die niet voor minderjarigen is bedoeld, en wordt aangezet tot het verrichten van seksuele handelingen, te meer nu in de uiting 10 euro gratis “credits” worden aangeboden. De Commissie oordeelt dat door het voorgaande sprake is van een dusdanige confrontatie met de onderhavige uiting, dat een aanbeveling noodzakelijk is ter bescherming van de in artikel 10 lid 2 EVRM genoemde goede zeden. In de gegeven omstandigheden is immers blijkens het voorgaande sprake van een zodanig intense en onwenselijke confrontatie van het (deels jeugdige) publiek met de uiting voor webcamseks, dat de grenzen van het toelaatbare zijn overschreden.

RB 2783

Conclusie AG: Misleidende reclame moet aldus worden uitgelegd dat het eraan in de weg staat dat adverteerder prijzen vergelijkt in winkels die qua type verschillen

EU 19 okt 2016, RB 2783; Zaak C-562/15 (Hypermarchés SAS / ITM Alimentaire International SASU), http://www.reclameboek.nl/artikelen/conclusie-ag-misleidende-reclame-moet-aldus-worden-uitgelegd-dat-het-eraan-in-de-weg-staat-dat-adver
Carrefour

Conclusie AG HvJ EU 19 oktober 2016, RB 2783; IEF 16319; IEFBE 1969; C-562/15; (Carrefour hypermarchés)
Verzoekster, een supermarktketen, heeft in december 2012 een reclamecampagne gevoerd met als belangrijkste slogan dat de laagste prijs gewaarborgd was. Zij vergeleek daarbij haar prijzen van 500 (merk)producten met die van concurrerende ketens. [RB 2614] Conclusie AG: misleidende reclame en vergelijkende reclame moet aldus worden uitgelegd dat het eraan in de weg staat dat een adverteerder prijzen vergelijkt in winkels die qua type of omvang van elkaar verschillen, terwijl de adverteerder en de concurrent deel uitmaken van winkelbedrijven die beide over winkels van eenzelfde of gelijksoortig type of omvang beschikken.

RB 2782

Oordeel van de commissie over medische claims voor cosmetische producten

Zelfregulering (RCC, KOAG/KAG) 3 okt 2016, RB 2782; 2016/00627 (bluemcare), http://www.reclameboek.nl/artikelen/oordeel-van-de-commissie-over-medische-claims-voor-cosmetische-producten
bluem

RCC 3 oktober 2016, dossiernr: 2016/00627; RB 2782 (bluemcare) Verpakking en etikettering. Medisch hulpmiddel. Aanbeveling. De klacht: BlueM producten zijn “niet geregistreerd als medical device klasse 2A en hebben geen status als medisch hulpmiddel”. Klager voert vergelijkbare producten, die wel de status van medisch hulpmiddel hebben. De in de bestreden uitingen gebruikte terminologie is alleen toegestaan bij medische hulpmiddelen en niet bij cosmetica, zoals de BlueM producten. De in de bestreden uitingen gebruikte opschriften zijn in strijd met “de Cosmeticawet”. Het gaat daarbij o.a. om uitingen op de website, zoals: “Bent u op zoek naar een product dat u helpt een gezonde mond te behouden en het genezingsproces van wonden in de mond versnelt? BlueM mondverzorgingsproducten op basis van actieve zuurstof zijn de beste keuze.” De commissie acht onder andere dat, ervan uitgaande dat voor geen van de betreffende geneesmiddelen een handelsvergunning is verleend, de uitingen op de website in strijd met artikel 84 van de Geneesmiddelenwet en daardoor in strijd met artikel 2 van de Nederlandse Reclame Code (NRC).

RB 2781

Verzamelen en derdenverstrekking van e-mailadressen door ongevraagd opname in database is niet toegestaan

Zelfregulering (RCC, KOAG/KAG) 24 sep 2016, RB 2781; Dossiernr 2016/00298 (Database Secretescapes), http://www.reclameboek.nl/artikelen/verzamelen-en-derdenverstrekking-van-e-mailadressen-door-ongevraagd-opname-in-database-is-niet-toege
secret escapes

RCC 24 september 2016, Dossiernr 2016/00298; RB (Database Secretescapes) Database. Phising. Toewijzing. Klacht: In een mail van TicketSpy (waarop klager is geabonneerd) klikte klager op de oranje knop “Aanmelden en bekijken”. Vervolgens werd de website van Secret Escapes geopend, verscheen een pop up en kon klager een wachtwoord invullen. Klager heeft dit niet gedaan. Hij heeft de pop up weggeklikt, maar ontving binnen een paar minuten een mail van Secret Deals. Daarin stond dat klager was aangemeld en dat hij voortaan nieuwsbrieven zou ontvangen. Klager kon zich voor deze nieuwsbrieven afmelden, maar zijn mailadres is nu wel bekend bij Secret Escapes. Klager “zit” zonder zijn toestemming in de database van Secret Escapes. Volgens hem is dat in strijd met “de regels van email-marketing”. Klager vindt ook dat de uiting riekt naar phishing. De Commissie oordeelt dat het hier gaat om verzamelen van e-mailadressen voor derdenverstrekking, wat in strijd is met bepalingen uit de Code reclame.

RB 2780

Ervaringen van adverteerder zelf niet genoeg om mededeling te doen over de juistheid van diagnose

Zelfregulering (RCC, KOAG/KAG) 29 jul 2016, RB 2780; Dossier nr: 2016/00258 (bioresonantietherapie), http://www.reclameboek.nl/artikelen/ervaringen-van-adverteerder-zelf-niet-genoeg-om-mededeling-te-doen-over-de-juistheid-van-diagnose
bicom

Vz. RCC 29 juli 2016, RB 2780; Dossier nr: 2016/00258 (bioresonantietherapie) Gezondheid. Misleiding. Bevestigend: toewijzing. Adverteerder heeft bezwaar gemaakt tegen een beslissing waarin de Commissie hem gezegd heeft niet meer op dergelijke wijze reclame te maken. De klacht had betrekking op een advertentie waarin gezegd werd dat vrijwel iedere denkbare aandoening succesvol gediagnosticeerd en behandeld kan worden met bioresonantietherapie en de BICOM (Optima). In het bezwaar hierop stelt de adverteerder dat de gedachte dat bioresonantie kwakzalverij is, een misvatting is. De indicatiestelling is zeer breed, doordat vanuit de patiënt wordt gewerkt. Het testen gebeurt energetisch, wat regulier een onbekend fenomeen is, maar voor mensen die ermee werken zeer waardevol is. Echter, de “ervaringen” van de adverteerder zelf “in de praktijk” en die van collega’s “in de verschillende landen" waarnaar in de uiting overigens niet uitdrukkelijk wordt verwezen, zijn naar het oordeel van de Commissie niet voldoende om aannemelijk te achten dat de mededelingen in de uiting over diagnosen en testen juist zijn.

RB 2777

Seminar: Juridische academisch schrijven: Geen Nood! Iedereen kan het leren

masterclass juridisch academisch schrijven-header

De redactie van het tijdschrift AMI organiseert met deLex het seminar: Juridische academisch schrijven: Geen Nood! Iedereen kan het leren.

Op donderdag 13 oktober 2016 organiseert deLex, in samenwerking met de redactie van AMI de Masterclass ‘Juridisch academisch schrijven’. Wie het seminar volgt, beschikt daarna over voldoende houvast voor het schrijven van een gedegen, maar prettig leesbare wetenschappelijke publicatie, een beschouwing over actuele ontwikkelingen of een annotatie. Bij de bevestiging van de inschrijving worden deelnemers uitgenodigd om hun idee voor een publicatie, of indien voorhanden een synopsis of zelfs conceptartikel in te brengen zodat in de cursus (desgewenst) optimaal kan worden ingespeeld op de behoeften en vaardigheden van de deelnemers. Bekende schrijvers en annotatoren geven uitleg:

RB 2779

Vragen aan HvJ EU: mogen verduidelijkende aanvullingen als tofuboter, sojamelk ondanks verkoopbenamingseisen?

Rechtspraak (NL/EU) 28 jul 2016, RB 2779; C-422/16 (TofuTown), http://www.reclameboek.nl/artikelen/vragen-aan-hvj-eu-mogen-verduidelijkende-aanvullingen-als-tofuboter-sojamelk-ondanks-verkoopbenaming
TofuTown

Prejudiciële vragen gesteld aan HvJ EU 28 juli 2016, IEF 16282; IEFbe 1943; LS&R 1375; RB 2779; C-422/16 (TofuTown) Merknamen. Verkoopbenaming. Verzoekster is een vennootschap die vegetarische/vegane levensmiddelen produceert en distribueert onder benamingen als Tofubutter, pflanzenkäse, veggie-cheese e.d.. Verweerster is het Verband Sozialer Wettbewerb, een vereniging tot bestrijding van oneerlijke mededinging. Verweerster heeft een stakingsvordering tegen verzoekster ingesteld wegens schending van de DUI mededingingswet in samenhang met bijlage VII van Vo. 1308/2013. Het gaat om de benaming van de betreffende producten.