RB 2765

Fieldmarketeer droeg herkenbare kleding en hoeft dus geen legitimatiebewijs te tonen

Zelfregulering (RCC, KOAG/KAG) 3 aug 2016, RB 2765; Dossiernr: 2016/00334 (Identificatie fieldmarketeer), http://www.reclameboek.nl/artikelen/fieldmarketeer-droeg-herkenbare-kleding-en-hoeft-dus-geen-legitimatiebewijs-te-tonen

Vz. RCC 3 augustus 2016, RB 2765; Dossiernr: 2016/00334 (Nationale Postcode Loterij - fieldmarketeer)
Afwijzing. Fieldmarketing. Klager stelt dat hij in Zwolle op straat werd aangesproken door twee dames die begonnen met het stellen van een vraag in plaats van te zeggen wat het doel van het gesprek zou zijn. Dit is in strijd met artikel 2 lid 1 Reclamecode voor Fieldmarketing (RFM). Er stonden geen namen op hun jassen en zij wilden zich desgevraagd ook niet legitimeren en gingen een teamleider bellen. Men vertelde aan klager dat hij moest blijven staan. Hij was daarvan niet gediend en liep verder. Later kwam de teamleider en nog een persoon erbij die aan klager vertelden dat hij de RFM moest uitleggen, hetgeen klager weigerde. Klager stelt dat niet is voldaan aan artikel 4 onder c RFM omdat sprake is van een agressieve vorm van benadering. Hij werd meermalen benaderd terwijl hij te kennen had gegeven verder te gaan, waarbij klager tegenover vier personen kwam te staan. Daarbij is de benadering niet gestaakt. Klager heeft zich over het voorgaande beklaagd bij adverteerder, maar kreeg hierop geen inhoudelijke reactie.

 

RB 2764

Fieldmarketing gereguleerd

Recent heeft de Reclame Code Commissie ("RCC") van de Stichting Reclame Code voor het eerst uitspraak gedaan over een klacht met betrekking tot fieldmarketing. De klacht en de uitspraak zijn gebaseerd op de Reclame Code voor Fieldmarketing ("RFM"). Deze code is in werking getreden op 1 januari 2016 en maakt onderdeel uit van de Nederlandse Reclame Code.

Wat is fieldmarketing? Fieldmarketing is het planmatig en systematisch aanprijzen van goederen, diensten of denkbeelden buiten de eigen verkoopruimte, in de openbare ruimte of aan huis (Door2Door). Fieldmarketing omvat presentatie, promotie, activatie en directe verkoop "van een standaard niet op de individuele ontvanger toegespitste inhoud". Gedacht kan daarbij worden aan het in een winkelstraat aan winkelend publiek trachten te verkopen van een abonnement op een krant of het aan de deur proberen consumenten te laten overstappen op een andere energieleverancier. De RFM reguleert deze vorm van marketing.

RB 2763

Reclame van PvdD over pluimvee en het associatieverdrag met Oekraïne

Zelfregulering (RCC, KOAG/KAG) 9 aug 2016, RB 2763; Dossiernr: 2016/00403 (PvdD en associatieverdrag met Oekraïne), http://www.reclameboek.nl/artikelen/reclame-van-pvdd-over-pluimvee-en-het-associatieverdrag-met-oekra-ne
PvdD

RCC 9 augustus 2016, RB 2763; Dossiernr: 2016/00403 (PvdD en associatieverdrag met Oekraïne). Vrijblijvend advies. Reclame. Politiek. Associatieverdrag met Oekraïne. Het betreft een in ‘De Telegraaf’ en ‘Metro’ geplaatste advertentie. In de advertentie staat in grote letters het woord “NEE”, waarbij de letters worden gevormd door een foto van kippen in (kennelijk) een ‘legbatterij’. Hieronder staat de kop: “Zeg op 6 april NEE tegen het associatieverdrag met Oekraïne”. In de hierna volgende tekst staat, voor zover hier van belang: “Legbatterijen zijn verboden in de EU; ze veroorzaken onacceptabel dierenleed. Maar met dit associatieverdrag komen dieronvriendelijke eiproducten uit Oekraïense legbatterijen massaal hierheen. Ook kippenvlees uit de Oekraïense giga-stal MHP, die jaarlijks 332 miljoen kippen slacht en Europese dierenwelzijnsregels niet naleeft, belandt door dit verdrag bij ons in de winkel. (…)”
Onderin de advertentie staan het logo en het websiteadres van de Partij voor de Dieren en het logo en het websiteadres van GUE/NGL.
Klacht: Partij voor de Dieren heeft negatieve en suggestieve boodschappen verspreid om mensen over te halen ‘nee’ te stemmen bij het Oekraïne-referendum. In deze uitingen wordt MHP misbruikt. In de bestreden advertentie staat “(…) de Oekraïense giga-stal MHP, die (…) Europese dierenwelzijnsregels niet naleeft”. Dit is niet waar. Zowel het productieproces als het vleesproduct voldoet aan alle mogelijke Europese wet- en regelgeving. Dit is herhaaldelijk bevestigd tegenover het parlement door bijvoorbeeld de ministers Ploumen, Dijselbloem en Koenders. Zij baseren zich hierbij op de uitkomsten van onderzoeksrapporten van onder anderen dierenartsen. Aangezien de mededeling over MHP niet strookt met de waarheid is de uiting in strijd met artikel 2 van de Nederlandse Reclame Code (NRC). Volgens de Commissie weegt bij een dergelijke reclame de vrijheid van meningsuiting zwaarder dan bij een louter commerciële uiting. Dit brengt mee dat de Commissie zich bij de beoordeling van de uiting terughoudend opstelt onder meer in die zin dat – indien de Commissie oordeelt dat sprake is van strijd met de NRC – dit niet leidt tot een aanbeveling maar tot het (vrijblijvende) advies aan de adverteerder(s) om niet meer op de onderhavige wijze reclame te maken.

RB 2762

Reclamebeelden Corfu zijn niet de beelden van de bestemming

Zelfregulering (RCC, KOAG/KAG) 9 aug 2016, RB 2762; Dossiernr: 2016/00579 (reclame corfu beelden bestemming), http://www.reclameboek.nl/artikelen/reclamebeelden-corfu-zijn-niet-de-beelden-van-de-bestemming
Zon

Vz. RCC 9 augustus 2016, RB 2762; Dossiernr:2016/00579 (Reclamebeelden Corfu zijn niet de beelden van de bestemming) Afwijzing. Reclame. Reizen. Het betreft een televisiecommercial waarin onder meer te zien is hoe een vrouw aan het strand het water induikt. Vervolgens verschijnt in beeld: “Corfu* 2282 kilometer verwijderd van je collega’s”. Onderin in beeld staat: “*De getoonde beelden zijn een sfeerimpressie en zijn niet opgenomen op de genoemde bestemming”. Klacht: de televisiecommercial toont prachtige beelden. Daarbij wordt vermeld dat het om Corfu gaat. In de kleine letters onderin beeld staat dat de beelden niet van de bestemming zijn. De beelden en de tekst lijken bij elkaar te passen, maar dit is onjuist. Naar oordeel van de voorzitter wordt in de reclame voldoende duidelijk dat het niet om de bestemming gaat, de klacht wordt dan ook afgewezen.

RB 2761

Glorix reclame over het bestrijden van allergieën

Zelfregulering (RCC, KOAG/KAG) 22 jul 2016, RB 2761; Dossiernr:2016/00517 (Glorix verwijdert allergenen), http://www.reclameboek.nl/artikelen/glorix-reclame-over-het-bestrijden-van-allergie-n

RCC 22 juli 2016, RB 2761; Dossiernr:2016/00517 (Glorix verwijdert allergenen) Aanbeveling. Misleidende reclame. Het betreft een televisiereclame. De voice-over zegt: “Glorix Allesreiniger beschermt tegen vuil, zonder bleek. En het verwijdert zelfs allergenen. Vertrouw op Glorix Allesreiniger en bescherm je gezin”. Ten slotte staat onder in beeld, onder drie flessen Glorix Allesreiniger: “Bescherm je gezin tegen vuil en allergenen zoals stof en pollen”. Klacht: In de reclame wordt gezegd: "Glorix (…) verwijdert (…) allergenen”. “Een allergie” is een heel breed begrip. Wellicht levert het product een bijdrage voor wat betreft mensen die allergisch zijn voor huisstofmijt, maar toch niet in geval van hooikoorts, pollen, voedselallergie of een allergie voor huisdieren. Verder merkt klaagster op dat dweilen met Glorix ook niet helpt als je allergisch bent voor huisdieren, zoals bijvoorbeeld de in de uiting getekende hond. Aangezien Glorix geen bescherming biedt tegen dergelijke allergieën en allergieën voor huisdieren, beveelt de Commissie om niet meer op dergelijke wijze reclame te maken.

RB 2760

Reclame-uiting zonder toelatingsnummer en ongeregistreerd geneesmiddel

Zelfregulering (RCC, KOAG/KAG) 27 jul 2016, RB 2760; Dossier: 2016/00451 (Reclame zonder toelatingsnummer en ongeregistreerd geneesmiddel), http://www.reclameboek.nl/artikelen/reclame-uiting-zonder-toelatingsnummer-en-ongeregistreerd-geneesmiddel

Vz. RCC 27 juli 2016, RB 2760 en LS&R 1367; Dossiernr: 2016/00451 (reclame-uiting zonder toelatingsnummer en ongeregistreerd geneesmiddel)
Toewijzing. Reclame. Gezondheid. Toelatingsnummer. Ongeregistreerd geneesmiddel. Het betreft de verpakking van het product “Lucovitaal Puur en Groen Lactose Gluten Intolerantie” voor zover op deze verpakking de volgende mededelingen staan: “Lactose Gluten Intolerantie.” “Verbetert de vertering van voeding met gluten en lactose.”
De klacht: De claim op de verpakking is misleidend en ronduit gevaarlijk. Mensen met een Coeliakie die het product gebruiken kunnen hiervan ernstige darmschade oplopen en ziek worden. De uiting valt onder de competentie van de Keuringsraad Aanprijzing Gezondheidsproducten. De uiting is niet ter preventieve toetsing aan de Keuringsraad voorgelegd en derhalve niet van een toelatingsnummer voorzien. Derhalve is sprake van een ongeregistreerd geneesmiddel volgens het aandieningscriterium, dat wil zeggen dat door het gebruik van medische claims het product wordt gepositioneerd als een geneesmiddel waarvoor de wettelijk vereiste handelsvergunning niet is afgegeven. De uiting is daarom in strijd met artikel 3c en 4 Code Publieksreclame voor Geneesmiddelen (CPG) 2015 alsmede in strijd met artikel 84 lid 2 Geneesmiddelenwet. De voorzitter oordeelt, in navolging van de Keuringsraad KOAG/KAG, dat het onderhavige product door de hiervoor weergegeven mededelingen volgens het aandieningscriterium (als bedoeld in artikel 1 aanhef en onder b Geneesmiddelenwet) als een geneesmiddel dient te worden gekwalificeerd. Daarnaast kan het doen van dergelijke mededelingen in reclame misleidend en gevaarlijk zijn.

 

 

RB 2759

Aanbeveling bij reclame voor 'allergeenvrije' tomatensoep

Zelfregulering (RCC, KOAG/KAG) 21 jul 2016, RB 2759; Dossiernr: 2016/00430 (bestreden reclame-uiting over allergeenvrij product), http://www.reclameboek.nl/artikelen/aanbeveling-bij-reclame-voor-allergeenvrije-tomatensoep

RCC 21 juli 2016, RB 2759; LS&R 1366; Dossiernr: 2016/00430 (bestreden reclame-uiting over allergeenvrij product) Aanbeveling. Reclame. Voeding. Het betreft een reclame voor tomatensoep waarin gezegd wordt dat dit 100% allergeenvrij is. Klacht: In de uiting wordt vermeld dat de tomaten- en groentesoep (100%) allergeenvrij zijn. Volgens klager is dit misleidend. Klager vermoedt dat adverteerder hiermee wellicht bedoelt dat deze producten vrij zijn van de 14 in de EU wetgeving genoemde declareerbare allergenen. Maar (100%) allergeenvrij is niet hetzelfde als vrij van declareerbare allergenen. In deze producten zitten diverse kruiden, waaronder knoflook en peper waartegen allergie bekend is bij 2% van de bevolking. Ook zitten in deze producten gistextracten, groenten en tomaten waartegen allergieën bekend zijn. De Commissie  beveelt adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

RB 2757

Aanbeveling bij reclame voor milieuvriendelijke pelletkachels

Zelfregulering (RCC, KOAG/KAG) 15 jul 2016, RB 2757; Dossier: 2016/00397 en Dossiernr: 2016/00398 (bestreden reclame-uiting Wesa kachels), http://www.reclameboek.nl/artikelen/aanbeveling-bij-reclame-voor-milieuvriendelijke-pelletkachels

RCC 15 juli 2016, RB 2757; Dossiernr: 2016/00397 en Dossiernr: 2016/00398 (bestreden reclame-uiting Wesa kachels) Aanbeveling. Reclame. Het betreft een reclame voor milieuvriendelijke pelletkachels. Klacht: De kwalificatie "milieuvriendelijk" voor  houtkachels is in strijd met de artikelen 2 en 3 van de Milieu Reclame Code (MRC) bevonden. Klager verzoekt de Commissie om voor de onderhavige uitingen diezelfde zin te oordelen waar het betreft de zinsneden "milieuvriendelijke pelletkorrels”. Ook de woorden "duurzaam”, “duurzaamheid” en “duurzame energie” acht klager misleidend. Ter onderbouwing van zijn klacht verwijst klager ten eerste naar de aan de Commissie overgelegde "Declaration; large-scale bioenergy must be excluded from the renewable energy definition". Deze houdt een lange lijst in van organisaties uit de hele wereld die de Europese Unie oproepen om bio-energie (waar houtstook onder valt) niet te laten vallen onder de definitie "renewable" (duurzaam). De Commissie beveelt adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

RB 2756

Schoonenberg doet 'landelijke oproep': herkenbaarheid reclame

Zelfregulering (RCC, KOAG/KAG) 4 aug 2016, RB 2756; Dossiernr: 2016/00540 (herkenbaarheid reclame), http://www.reclameboek.nl/artikelen/schoonenberg-doet-landelijke-oproep-herkenbaarheid-reclame

RCC 4 augustus 2016, RB 2747; Dossiernr: 2016/00540 (herkenbaarheid reclame) Afwijzing. Herkenbaarheid reclame. Ongeadresseerd drukwerk. Het betreft een door adverteerder huis-aan-huis verspreid leaflet met de uitnodiging voor een gratis hoortest op 23 en 24 juni in een vestiging van adverteerder. De reclame-uiting is dubbelgevouwen verspreid. Op de witte buitenzijde staat in grote letters ‘Landelijke oproep’ waaronder in minder grote letters: ‘voor de controle van uw gehoor op 23 en 24 juni’. Op de buitenzijde van de dubbelgevouwen leaflet staat aan beide kanten onderaan de naam en het logo van Schoonenberg. Klacht: Klager stelt dat de reclame-uiting de indruk wekt dat het om een landelijke door de overheid georganiseerde hoortest gaat. Door de tekst op de buitenzijde van de reclame-uiting zullen er ouderen zijn die op de hoortest afgaan omdat ze denken dat ze ‘opgeroepen’ zijn. Uit de inhoud van binnenzijde volgt pas dat het een actie van adverteerder betreft. De reclame-uiting is misleidend.

RB 2755

Vergelijkende en misleidende reclame tussen T-Mobile en Ziggo over het aanbieden van televisiediensten

Zelfregulering (RCC, KOAG/KAG) 15 aug 2016, RB 2755; Dossier: 2016/00599 (T-Mobile vergelijkende reclame kabeltv Ziggo), http://www.reclameboek.nl/artikelen/vergelijkende-en-misleidende-reclame-tussen-t-mobile-en-ziggo-over-het-aanbieden-van-televisiedienst

RCC 15 augustus 2016, RB 2755; Dossiernr: 2016/00599 (T-Mobile vergelijkende reclame kabeltv Ziggo) Aanbeveling. Misleidende reclame. Vergelijkende reclame. Het betreft de televisiecommercial van T-Mobile voor haar televisiedienst KNIPPR. In de commercial zijn drie personen te zien, die met kabels omwikkeld op een bank of een stoel zitten en kijken naar een groot, aan kabels hangend scherm waarop 25 beeldschermen met verschillende zenders tegelijk te zien zijn. Bij deze beelden zegt de voice-over: “Verplicht internet en telefonie afsluiten bij je tv-abonnement? Betalen voor tientallen zenders waar je nooit naar kijkt? Hebben wij nog wel wat te kiezen?” Als de voice-over vervolgens zegt: “Ja! KNIPPR”, is te zien hoe de kabels waaraan het grote scherm hangt breken, het beeld op de beeldschermen wegvalt en de schermen barsten. De kabels om de drie personen springen los en de personen springen hoog in de lucht. Vervolgens zegt de voice-over: “Ga los met kabelvrije interactieve tv. En kies zelf je eigen zenders. Vanaf € 10,99 per maand.” Deze tekst verschijnt ook deels uitgeschreven in beeld.

Klacht: In de commercial wordt KNIPPR, de nieuwe televisiedienst van T-Mobile, aangeprezen als “kabelvrije interactieve tv”. Door deze verwijzing naar ‘kabel’, in één zin gebruikt met ‘televisie’, zal de gemiddelde consument de commercial opvatten als een vergelijking van KNIPPR met de (televisie)diensten van Ziggo die bekend staan als kabeltelevisie. Omdat Ziggo bovendien de grootste televisieaanbieder in Nederland is, zal de referentie aan Ziggo nog sneller worden gemaakt. De commercial voldoet om de hierna volgende redenen niet aan de regels voor vergelijkende reclame. Daarnaast worden consumenten in de commercial bewust misleid doordat wordt gesteld dat bij andere aanbieders – lees: Ziggo – het verplicht zou zijn om een internetabonnement af te sluiten bij het televisieabonnement en bij KNIPPR niet. Het omgekeerde is echter het geval. Ziggo biedt een televisieabonnement zonder additionele diensten aan, terwijl KNIPPR onmogelijk te ontvangen is zonder internetabonnement of mobiele-telefonieabonnement met breedband internet. Dit brengt mee dat de commercial ook misleidend is over de prijs. Voor het genoemde bedrag van “vanaf € 10,99 per maand” kan de klant geen televisie kijken in zijn woonkamer, de in beeld gebrachte situatie. Er moet altijd een additionele internetdienst worden afgenomen. De televisiedienst KNIPPR wordt gepresenteerd als alternatief voor bestaande televisiediensten zoals die van Ziggo. In de commercial worden de prijs en de keuzevrijheid in het aantal zenders als de relevante kenmerken van KNIPPR genoemd. Daarbij noemt T-Mobile alleen de voordelen van haar eigen dienst, zonder in te gaan op de verschillen met bestaande aanbieders van kabeltelevisie (Ziggo), die niet in het voordeel van T-Mobile uitvallen.

RB 2754

Reclame ‘Wifispots op 2 miljoen plekken’ geldt niet als misleidende reclame

Zelfregulering (RCC, KOAG/KAG) 4 aug 2016, RB 2754; Dossiernr: 2016/00553 (Ziggo WiFispots), http://www.reclameboek.nl/artikelen/reclame-wifispots-op-2-miljoen-plekken-geldt-niet-als-misleidende-reclame

RCC 4 augustus 2016, RB 2754; Dossiernr: 2016/00553 (Ziggo WiFispots) Afwijzing. Reclame. Het betreft het volgende aanbod op adverteerders website www.ziggo.nl/internet/wifispots: “WifiSpots Internet op zo´n 2 miljoen plekken zónder extra kosten. Wat is WifiSpots? Heb je Internet van Ziggo of Ziggo Mobiel? Dan heb je met WifiSpots ook buitenshuis op zo´n 2 miljoen plekken in Nederland toegang tot draadloos internet. Bijvoorbeeld bij vrienden of familie thuis, in het winkelcentrum of in de voetbalkantine.” Klacht: De reclame-uiting wekt de indruk dat de klant met WifiSpots zónder extra kosten buitenshuis op zo´n 2 miljoen plekken in Nederland toegang tot draadloos internet heeft. Klager probeert al vanaf april 2015 tevergeefs in zijn woonplaats Vlaardingen toegang tot dit draadloos internet te krijgen. Hij heeft op ongeveer 54 adressen in Vlaardingen geprobeerd in te loggen, maar het is nergens gelukt. De belofte van Ziggo is dus een loze kreet. Klager acht om die reden de reclame-uiting misleidend.

RB 2758

Reclame 'allergeenvrij' rundvleesproduct

Zelfregulering (RCC, KOAG/KAG) 21 jul 2016, RB 2758; Dossiernr: 2016/00432 (Reclame over allergeenvrij product), http://www.reclameboek.nl/artikelen/reclame-allergeenvrij-rundvleesproduct

RCC 21 juli 2016, RB 2758, LS&R 1365; Dossiernr: 2016/00432 (reclame over allergeenvrij product) Aanbeveling. Reclame. Voedsel. Het betreft een reclame voor een braadstuk waarin wordt gezegd dat deze allergeenvrij is. Klacht: Rundvlees is volgens klager een bekende allergeen. Volgens de EU allergenenwetgeving hoeft deze allergeen niet vermeld te worden, maar ongeveer 10% van de mensen met een koemelkeiwitallergie hebben ook een rundvleesallergie. De in de uiting genoemde producten zijn derhalve niet allergeenvrij, zodat de uiting volgens klager misleidend is. De Commissie beveelt adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

RB 2748

Overmatig drankgebruik gestimuleerd door reclame met doktersgrap

Zelfregulering (RCC, KOAG/KAG) 1 aug 2016, RB 2748; Dossiers: 2016/00519 (Wijnvoordeel - RvA), http://www.reclameboek.nl/artikelen/overmatig-drankgebruik-gestimuleerd-door-reclame-met-doktersgrap

RCC 1 augustus 2016, RB 2748; Dossiernr: 2016/00519 (Wijnvoordeel - RvA) Wijnvoordeel en Reclame Code voor Alcoholhoudende Dranken. Aanbeveling. RvA. Het betreft: Het betreft een post, gezien op 19 april 2016, op www.facebook.com/Wijnvoordeel”. Daarin staat onder:  “Omdenken, daar houden wij van!”, met daarachter de afbeelding van een glas wijn, handgeschreven: “Ik mocht van de dokter nog maar 2 glazen wijn per dag. Ik heb nu 4 dokters!”. Onderaan de uiting staat: “wijnvoordeel.nl” en -in een kader- “sodeknetter wat voordelig”. De klacht: In de uiting wordt gesuggereerd dat -zo stelt klaagster- “er 8 glazen wijn per dag geconsumeerd worden” Gelet daarop vindt klaagster de uiting in strijd met artikel 1 van de Reclamecode voor Alcoholhoudende Dranken (RvA).

 

RB 2753

Bilpartij als casinoreclame overschrijdt toelaatbare niet

Zelfregulering (RCC, KOAG/KAG) 8 aug 2016, RB 2753; Dossiernr: 2016/00545 (Billboard reclame Jack’s Casino), http://www.reclameboek.nl/artikelen/bilpartij-als-casinoreclame-overschrijdt-toelaatbare-niet

RCC 8 augustus 2016, RB 2753; Dossiernr: 2016/00545 en Dossiernr: 2016/00545/A (bestreden reclame Jack’s Casino) Afwijzing. Reclame. Het betreft een billboardreclame voor Jack’s Casino. In de uiting is de achterzijde van een in bikini geklede vrouw, van schouders tot knieholtes, afgebeeld. De vrouw houdt een aantal geldbiljetten in haar hand. Haar bikinibroekje bevindt zich deels in de bilnaad, waardoor de billen van de vrouw gedeeltelijk bloot zijn. Op de rug van de vrouw zitten  zandkorrels. Gedeeltelijk over de afbeelding van de vrouw heen staat (het logo van) “Jack’s Casino” en daaronder de volgende tekst: “SUMMERCASH & gadgets. Elke dag kans op CASH en coole prijzen! 24 juni t/m 3 juli”. Klacht: De reclame is geplaatst ter hoogte van het winkelcentrum aan de Nobellaan, een doorgaande route naar het centrum van Assen. Binnen een straal van 300 meter liggen een kinderdagverblijf, een basisschool en een middelbare school. Op de poster is de heuppartij van een vrouw van achteren gefotografeerd en vol in beeld. Haar schaamstreek is duidelijk te zien en laat weinig aan de fantasie over. Klager stelt als vader van opgroeiende kinderen dit zeer onwenselijk te vinden. Ook vindt klager de reclame een belediging voor vrouwen in onze (multiculturele) samenleving. Verder ziet klager geen verband tussen een casino en de bilpartij van een vrouw in een string.

RB 2752

"Bewezen oplossing voor uw prostaatproblemen" en in strijd met Geneesmiddelenwet

Zelfregulering (RCC, KOAG/KAG) 7 jun 2016, RB 2752; Dossiernr: 2016/00368 (Reclame prostaatproblemen), http://www.reclameboek.nl/artikelen/bewezen-oplossing-voor-uw-prostaatproblemen-en-in-strijd-met-geneesmiddelenwet

RCC 7 juni 2016, RB 2752; LS&R 1358; Dossiernr: 2016/00368 (reclame prostaatproblemen) Toewijzing. Garantie. Klacht: In de mailing staat dat het product Prostate Support Formula mannen bewezen en gegarandeerd bevrijdt van prostaatproblemen en dat het betere en snellere resultaten geeft dan welk middel dan ook. Nu de mailing aan klager persoonlijk is gericht, wekken zinsneden als “De oplossing voor uw prostaatproblemen” en “Ik garandeer dat ons product ook u kan helpen!” de verwachting dat het product specifiek klager van de problemen afhelpt. Tijdens het gebruik van Prostate Support Formula bleken klagers klachten echter te verergeren. Het door de huisarts in plaats daarvan aan klager voorgeschreven middel blijkt veel betere en snellere resultaten te geven. Klager vindt de reclame daarom misleidend en bovendien levensbedreigend, omdat mannen hierdoor te lang met prostaatproblemen kunnen blijven rondlopen met kwaadaardige kanker tot gevolg. De reclame met de daarin voorkomende gezondheidsclaims is volgens klager verboden.

RB 2751

Homeopathie en misleidende reclame

Zelfregulering (RCC, KOAG/KAG) 20 jul 2016, RB 2751; Dossiernr: 2016/00371 (Homeopathie en misleidende reclame), http://www.reclameboek.nl/artikelen/homeopathie-en-misleidende-reclame
homeopathieschipper

Vz. RCC 20 juli 2016, RB 2751; Dossiernr: 2016/00371 (Homeopathische behandeling)  Toewijzing. Klacht: Het betreft de volgende (mededelingen op) subpagina’s van de website www.homeopathieschipper.nl: 1. “Kinkhoest en kinkhoestachtige klachten zijn homeopathisch vaak goed te behandelen. Het genezingsproces bij kinkhoest wordt door het homeopathisch middel versneld door het stimuleren van het afweersysteem van het kind. Bij elk kind en type hoest kan weer een ander middel passen. Homeopathie is het gelijkende met het gelijkende genezen. Door een passend middel te geven wordt het immuunsysteem van het kind extra geprikkeld en geneest het kind veel sneller. Een ander voordeel is dat het kind na de kinkhoest minder vatbaar blijft. Normaal blijven kinderen na een kinkhoest-episode maanden tot een jaar vatbaarder voor allerlei virussen en bacteriën.” Er is geen bewijs dat kinkhoest 'vaak goed homeopathisch te behandelen is', noch dat het genezingsproces door een homeopathisch middel versneld wordt. Het is verder onjuist dat een kind na een homeopathische behandeling of toediening van een homeopathisch middel minder vatbaar zou zijn voor virussen en bacteriën. In de klacht wordt ook aandacht besteed aan andere homeopathische behandelingen, waaronder de ziekte van Lyme en de ziekte van Pfeiffer.

RB 2750

Misleidende reclame Chinese geneeskunde bij behandeling kankerpatiënt

Zelfregulering (RCC, KOAG/KAG) 28 jul 2016, RB 2750; Dossiernr 2016/00416 Dossiernr: 2016/00548 (Chinese geneeskunde bij behandeling kankerpatiënt), http://www.reclameboek.nl/artikelen/misleidende-reclame-chinese-geneeskunde-bij-behandeling-kankerpati-nt

Vz. RCC 28 juli 2016, RB 2750; Dossiernr 2016/00416 en Dossiernr: 2016/00548 (Chinese geneeskunde bij behandeling kankerpatiënt). Uit: Dossiernr 2016/00416: Toewijzing. Klacht: Dit betreft een getuigenis van een darmkankerpatiënt. Hoewel de titel rept van 'kanker te lijf' gaan met Chinese geneeskunde en de patiënt verklaart "Volgens de diagnose van Dhr. Song is de kanker al veel beter", wordt helemaal aan het einde opgemerkt dat de patiënt inmiddels is overleden. Het op deze wijze adverteren “over de rug van een overleden patiënt” is in strijd met de goede smaak en het fatsoen als bedoeld in artikel 2 van de Nederlandse Reclame Code (NRC). Dat geldt ook en vooral voor de bewering dat de patiënt vanwege financiële redenen de behandeling bij adverteerder niet heeft kunnen voorzetten. Daarvan gaat de suggestie uit dat de patiënt nog had geleefd als hij de behandeling had kunnen betalen. Dat is smakeloos, want uit alles blijkt dat de diagnose van het ziekenhuis correct was en de patiënt niet meer te redden viel. Adverteerder is al eens eerder op de vingers getikt voor een advertentie die in strijd was met de goede smaak en het fatsoen (dossiernr. 2015/00550) en heeft daar kennelijk geen lering uit getrokken. De reclame is verder in strijd met artikel 7 NRC. Adverteerder wekt de indruk dat hij kanker kan behandelen en zelfs genezen met acupunctuur, Chinese kruiden en massage. De kop zegt immers “kanker te lijf met Chinese geneeskunde” en in de advertentie wordt beweerd dat de kanker van de patiënt al veel beter was.

RB 2749

Aanbeveling vanwege annulering reis ondanks vertrekgarantie

Zelfregulering (RCC, KOAG/KAG) 3 aug 2016, RB 2749; Dossiernr: 2016/00505 (SRC Vertrekgarantie), http://www.reclameboek.nl/artikelen/aanbeveling-vanwege-annulering-reis-ondanks-vertrekgarantie

Vz. RCC 3 augustus 2016, RB 2749; Dossiernr: 2016/00505 (vertrekgarantie – SRC) Toewijzing. Reizen. Garantie. Het betreft: 1)  de volgende mededeling die klaagster zag toen zij googelde met de zoekopdracht ‘reizen met vertrekgarantie src’: “Vertrekgarantie Profiteer van vroegtijdige vertrekgarantie – SRC Cultuurvakanties  www.src-reizen.nl > vertrekgarantie Wilt u zeker weten dat uw reis doorgaat? Zoek dan uw ideale vakantie in ons ruime aanbod reizen met vertrekgarantie”; (…). Klacht: Klaagster heeft een reis met vertrekgarantie geboekt bij verweerder. Verweerder heeft haar telefonisch meegedeeld dat de reis niet kan doorgaan omdat er te veel annuleringen zijn geweest en daardoor het minimum van tien deelnemers niet wordt gehaald. Klaagster voelt zich misleid omdat zij een vertrekgarantie had en acht de compensatie die verweerder aanbood ontoereikend.

 

RB 2747

Blokker hanteert te hoge adviesprijs voor stofzuiger

Zelfregulering (RCC, KOAG/KAG) 3 aug 2016, RB 2747; Dossiernr: 2016/00493 (Blokker-stofzuigeradviesprijs), http://www.reclameboek.nl/artikelen/blokker-hanteert-te-hoge-adviesprijs-voor-stofzuiger
blokker stofzuiger

Vz. RCC 3 augustus 2016, RB 2747; Dossiernr: 2016/00493 (Blokker-stofzuigeradviesprijs) Toewijzing zonder aanbeveling. Electronica. Adviesprijs. Het betreft een reclamefolder van Blokker voor zover daarin een Siemens stofzuiger van het type VS06BXXL wordt aangeboden en daarbij een adviesprijs van € 139,99 wordt genoemd. Klacht: De in de folder genoemde adviesprijs is onjuist. Siemens hanteert zelf een adviesprijs van € 109,--, zoals blijkt uit een door klager overgelegde print van de website van Siemens.

RB 2746

HvJ EU: Is einde van erkenningsprocedure onder 28 lid 4 Geneesmiddelenverordening hetzelfde als handelscertificaat

Rechtspraak (NL/EU) 28 jul 2016, RB 2746; (MSD tegen Comptroller-General), http://www.reclameboek.nl/artikelen/hvj-eu-is-einde-van-erkenningsprocedure-onder-28-lid-4-geneesmiddelenverordening-hetzelfde-als-hand

Prejudiciële vraag gesteld aan HvJ EU 29 juli 2016, IEF 16169; IEFbe 1893; RB 2746; LS&R 1354 (MSD tegen Comptroller-General)
ABC. Octrooi. Erkenning handelsvergunning .

(1) Is an end of procedure notice issued by the reference member state under Article 28(4) of the Medicinal Products Directive equivalent to a granted marketing authorisation for the purposes of Article 3(b) of the SPC Regulation?
(2) If the answer to question (1) is no, is the absence of a granted marketing authorisation at the date of the application for a certificate an irregularity which can be cured under Article 10(3) of the SPC Regulation once the marketing authorisation has been granted?