RB 2723

Jumbo moet winkelopschrift "allergoedkoopste van Nunspeet" aanpassen

Zelfregulering (RCC, KOAG/KAG) 20 apr 2016, RB 2723; dossiernr: 2015/01085 (Allergoedkoopste in Nunspeet), http://www.reclameboek.nl/artikelen/jumbo-moet-winkelopschrift-allergoedkoopste-van-nunspeet-aanpassen

CvB 20 april 2016, RB 2723; Dossiernr: 2015/01085 (Allergoedkoopste Jumbo)
Het betreft een reclame-uiting van Jumbo waarin staat: “Welkom bij de allergoedkoopste van …… (plaatsnaam)”. Klager heeft ter onderbouwing van zijn klacht een foto overgelegd van een aan de buitenkant van een Jumbo filiaal zichtbare uiting waarin staat: “Welkom bij de allergoedkoopste van Nunspeet”. Onder deze mededeling staat in kleinere letters: “Vraag binnen naar de spelregels of kijk op www.jumbosupermarkten.nl/laagsteprijsgarantie”.

De Commissie heeft de klacht ruimer opgevat dan deze was bedoeld. Er bestaat ook geen aanleiding om de klacht zo uit te leggen dat deze ziet op alle vestigingsplaatsen van Jumbo. De uiting is immers lokaal bepaald nu deze is gekoppeld aan een specifieke plaatsnaam. Deze grief is gegrond. Dit laatste is de kern van de klacht. Klager vat “de allergoedkoopste” op in die zin dat Jumbo goedkoper is dan (alle) andere supermarkten. Volgens (het verweer van) Jumbo betekent “de allergoedkoopste”: nergens goedkoper, hetgeen volgens Jumbo komt door de laagsteprijsgarantie, die ervoor zorgt dat de consument de laagste prijs betaalt.

 

RB 2722

Consument is niet op de hoogte van molecuulformules Aceton

Zelfregulering (RCC, KOAG/KAG) 22 mrt 2016, RB 2722; dossiernr. 2016/00109 (Aceton eco), http://www.reclameboek.nl/artikelen/consument-is-niet-op-de-hoogte-van-molecuulformules-aceton

RCC 22 maart 2016, RB 2722; dossiernr. 2016/00109 (Aceton)
Ingrediëntenlijst. Non-food. Cosmetica/chemisch. Het betreft de verpakking van een fles waarop in grote letters staat “Aceton” waaronder cursief “Acétone” en in kleine letters “Ecologisch verantwoorde aceton”. Op de achterzijde staat in kleine letters: “Aceton eco. Bevat 2-butoxyethanol, >10% anionogene tensiden (...) " Klager is van mening misleid te zijn nu de fles geen aceton blijkt te bevatten maar het verfoplosmiddel 2- butoxyethanol. Dit laatste staat wel op het etiket maar van de consument kan niet verwacht worden dat deze op de hoogte is van de molecuulformules. Waar aceton wel volstaat, zo stelt klager, bleek dit product niet te werken voor het beoogde doel.

RB 2721

15 juni - Jurisprudentielunch merken-, modellen-, auteursrecht

Op woensdag 15 juni 2016 organiseert eduLex, onderdeel van deLex, wederom een intensieve jurisprudentielunch. Tijdens deze bijeenkomst bespreken Tobias Cohen Jehoram, Charles Gielen en Joris van Manen met u de belangrijkste uitspraken op het gebied van het merken-, modellen- en auteursrecht. Van iedere uitspraak wordt de essentie en het belang voor de praktijk besproken. In slechts drie uur tijd bent u volledig op de hoogte van de ontwikkelingen in de meest recente rechtspraak van het afgelopen half jaar. BESTELLEN

RB 2720

Voedingsmiddelenreclame gericht op kinderen in Tsjakka jeugdmagazine

Zelfregulering (RCC, KOAG/KAG) 6 apr 2016, RB 2720; (jeugdmagazine Tsjakka), http://www.reclameboek.nl/artikelen/voedingsmiddelenreclame-gericht-op-kinderen-in-tsjakka-jeugdmagazine

Vz. RCC 6 april 2016, dossiernr. 2016/00213 (jeugdmagazine Tsjakka)
Strijd met 11 NRC, RVV en KJC. Het betreft een advertentie voor ‘Koetjesreep’ in de editie 02-2016 van het jeugdmagazine ‘Tsjakka!’. Dit magazine wordt elke maand verspreid via leden van de Superunie (Plus, Coop, Spar, MCD Supermarkten, Poeisz Supermarkten, Hoogvliet, Jan Linders, Deka, Nettorama, Attent, Emté Supermarkten, Golff, Vomar, Sanders, Deen en Boni) en is ook online beschikbaar. De doelgroep van het magazine is personen tussen 8 en 14 jaar.

 

RB 2719

Suitsupply mannetjes die van borsten glijden mogen

18 mei 2016, RB 2719; (Suitsupply - borsten als glijbaan), http://www.reclameboek.nl/artikelen/suitsupply-mannetjes-die-van-borsten-glijden-mogen
suitsupply glijbaan

College van Beroep 18 mei 2016, Dossiernr: 2016/00193/A - CVB (Suitsupply - borsten als glijbaan) - afwijzing II 193B (seksistisch/racistisch) - afwijzing III 193/C (kinderen) - afwijzing IV 193 (ongelijkheid man-vrouw)
Suit Supply. Donkere vrouw met 2 mannen op blote borsten. Vrouw afgebeeld als speelobject. Ongelijkheid man-vrouw in strijd met goede smaak en fatsoen. College vernietigt de bestreden beslissing van de commissie en wijst de klacht alsnog af.

RB 2718

Suitsupply mannetje dat met vlakke hand bil klap gaat geven, is een interactie met een seksuele component

18 mei 2016, RB 2718; (Suitsupply - Slaan op de billen), http://www.reclameboek.nl/artikelen/suitsupply-mannetje-dat-met-vlakke-hand-bil-klap-gaat-geven-is-een-interactie-met-een-seksuele-compo
suitsupply klap op de billen

CvB 18 mei 2016, Dossiernr:    2016/00193/E (Suitsupply - Slaan op de billen)
Uiting A (borstenglijbaan) en B (rug tegen borsten, elleboog tegen sleutelbeen) klachten (alsnog) afgewezen. Uiting C, waarin een verkleind afgebeelde, glimlachende man een vlakke rechterhand omhoog houdt om met zijn linkerhand de bil een klap te gaan geven, is een vorm van interactie die een seksuele component heeft door de deels ontblote billen van de vrouw. De klacht tegen die uiting is terecht.

RB 2717

Klacht tegen Suitsupply mannetje hangend aan bikinibroekje afgewezen

Zelfregulering (RCC, KOAG/KAG) 15 mrt 2016, RB 2717; (Suitsupply bikinibroekje, vrouw speelobject, goede smaak/fatsoen), http://www.reclameboek.nl/artikelen/klacht-tegen-suitsupply-mannetje-hangend-aan-bikinibroekje-afgewezen
suitsupply bikinibroek

Commissie 15 maart 2016, Dossiernr: 2016/00193/F (Suitsupply bikinibroekje, vrouw speelobject)
Mannetje hangend aan bikinibroekje vrouw, waardoor een deel van de billen zichtbaar wordt, betekent niet dat een grens is overschreven. Klacht afgewezen. Goede smaak en fatsoen. Afwijzing II (goede smaak/fatsoen) - dossiernr. 2016/00193/D

RB 2716

Heksenkaas smeerdip doet zich niet misleidend voor als soort kaas

Nederland 13 mei 2016, RB 2716; (Heksenkaas tegen Ministerie VWS), http://www.reclameboek.nl/artikelen/heksenkaas-smeerdip-doet-zich-niet-misleidend-voor-als-soort-kaas
heksnkaas

Rechtbank Rotterdam 13 mei 2016, IEF 15956; LS&R 1321; RB 2716 (Heksenkaas tegen Ministerie VWS)
Reclamerecht. Etikettering. In geschil is of met het merk Heksenkaas het Warenwetbesluit Etikettering van levensmiddelen is overtreden door de onjuiste indruk te wekken dat de smeerdip een soort kaas is en misleidend is ten aanzien van de samenstelling van het product. De ingrediëntenlijst vermeld niet dubbelzinnig en klip en klaar: smeerdip met 16% roomkaas en verse kruiden. Het bestreden besluit wordt herroepen.

RB 2715

Artikel 843a Rv niet te gebruiken in procedure over voorlopig getuigenverhoor

Nederland 12 mei 2016, RB 2715; ECLI:NL:RBAMS:2016:2759 (843a Rv en voorlopig getuigenverhoor), http://www.reclameboek.nl/artikelen/artikel-843a-rv-niet-te-gebruiken-in-procedure-over-voorlopig-getuigenverhoor

Rechtbank Amsterdam 12 mei 2016, IEF 15951, IT 2062, RB 2715; LS&R 1318; ECLI:NL:RBAMS:2016:2759 (843a Rv en voorlopig getuigenverhoor)
Procesrecht. Geen IE-zaak. Een vordering ex art. 843a Rv kan niet worden ingediend in een verzoekschriftprocedure tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor. Een verzoek tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor wordt niet aangemerkt als een lopend geding: dit verzoek wordt immers juist ingediend om te bewerkstelligen dat getuigen worden gehoord voordat een geding aanhangig is of wordt gemaakt. De verwijzing van de Hoge Raad (ECLI:NL:HR:2000:AA4877) in r.o. 4.1.3 naar “eiser of verzoeker” ziet kennelijk op verzoekers in (andere) verzoekschriftprocedures die als “een lopend geding” kunnen worden aangemerkt en die in dat kader een verzoek op de voet van artikel 843a Rv hebben gedaan. Toepassing wisselbepaling van art. 69 Rv. Voorlopig getuigenverhoor toegewezen.

RB 2714

Misleidende informatie over financieel product op door derden beheerd vergelijkingssite

Nederland 29 apr 2016, RB 2714; ECLI:NL:CBB:2016:115 (NV tegen AFM), http://www.reclameboek.nl/artikelen/misleidende-informatie-over-financieel-product-op-door-derden-beheerd-vergelijkingssite

CBb 29 april 2016, RB 2714; IT 2060; ECLI:NL:CBB:2016:115 (NV tegen AFM)
Hoger beroep gegrond. Herroeping van aanwijzingsbeschikking. Artikel 1:75 van de Wft. Misleidende informatie over een financieel product van appellante verstrekt via de vergelijkingswebsite van een derde. Niet aannemelijk dat appellante opdracht heeft gegeven voor de opname van haar financieel product in een vergelijking op de vergelijkingswebsite. Gelet op het beperkte toepassingsbereik van artikel 4:19, tweede lid, van de Wft kunnen gedragingen van derde niet aan appellante worden toegerekend

RB 2713

Boete inzake geen definitieve prijzen vliegtickets en Engelstalige klantenservice houdt stand

Nederland 10 mei 2016, RB 2713; ECLI:NL:CBB:2016:103 (Ierse luchtvaartmaatschappij), http://www.reclameboek.nl/artikelen/boete-inzake-geen-definitieve-prijzen-vliegtickets-en-engelstalige-klantenservice-houdt-stand

CBb 10 mei 2016, RB 2713; IT 2058; ECLI:NL:CBB:2016:103 (Luchtvaartmaatschappij)
Misleidend. Ierse luchtvaartmaatschappij biedt vliegtickets aan via haar website en verleent een dienst van de informatiemaatschappij. Daar worden niet definitieve prijzen vermeld van vaste en onvermijdbare kosten. Als last onder dwangsom opgelegd dat steeds de definitieve vluchtprijs worden vermeld inclusief de administratiekosten die feitelijk voorzienbaar en onvermijdbaar zijn en dat zij deze administratiekosten dient op te nemen in de specificatie van de vluchtprijs. De transacties worden in het Nederlands gesloten, maar de aftersales zijn enkel Engelstalig (6:193g onder h BW). Het College oordeelt dat de aanpassingen aan het contactformulier onvoldoende zijn om van het contactformulier een aan het elektronisch postadres gelijkwaardig alternatief te maken, zodat nog steeds sprake was van een overtreding. ACM was bevoegd om een last onder dwangsom op te leggen. Het CBb bevestigt de uitspraak van de Rechtbank Rotterdam.

 

RB 2712

Prejudicieel gestelde vragen over informatie over een handelaar die uitsluitend online verkoopt, terwijl ook op de site informatie staat

EU 28 jan 2016, RB 2712; (Verband Sozialer Wettbewerb tegen DHL), http://www.reclameboek.nl/artikelen/prejudicieel-gestelde-vragen-over-informatie-over-een-handelaar-die-uitsluitend-online-verkoopt-terw

Prejudiciële vragen gesteld aan HvJ EU 28 januari 2016, IEFbe 1800; IT 2057; RB 2712; C-146/16 (Verband Sozialer Wettbewerb tegen DHL)
Minbuza: Verzoekster, een bond van onder meer electro(nica)artikelen en postorderbedrijven die allerlei soorten goederen aanbieden, heeft verweerster DHL gedaagd wegens een advertentie in de ‘Bild am Sonntag’ van 2 december 2012. Verzoekster meent dat verweerster haar verplichting niet nakomt de identiteit en het geografische adres te vermelden ten behoeve van bezoekers aan het in de advertentie genoemde platform. De rechter wijst de vordering toe, maar in hoger beroep wordt die alsnog afgewezen omdat de rechter oordeelt dat de op de website gehanteerde methode met links in de rubriek ‘informatie over de aanbieder’ voor de consument voldoende herkenbaar is. Hij oordeelt ook dat het in alle rust van achter de computer aankopen doen niet is te vergelijken met kopen in een winkel, gadegeslagen door verkooppersoneel. Verzoekster vraagt en krijgt Revision.

RB 2711

IE-Forum.be-lunch: privacy, ecommerce en trade secrets

deLex IEFbe 2016

Sponsors 50% reductie! Op woensdag 18 mei 2016 van 12u00 - 15u15 organiseert deLex, de uitgever van IE-Forum.be, een intensieve actualiteitenlunch. Tijdens deze IE-Forum.be-lunchbijeenkomst bespreken Jos Dumortier, Bart Van den Brande en Gunther Meyer met u de belangrijkste Belgische en Europese ontwikkelingen op het gebied van het privacyrecht, e-commerce en trade secrets. De essentie en het belang voor de praktijk wordt besproken. In slechts drie uur tijd bent u volledig op de hoogte van de ontwikkelingen in de meest recente ontwikkelingen van het afgelopen (half) jaar. Aanmelden hier

RB 2710

HvJ EU: Geen informatie of merken op etikettering, buitenverpakking of op tabaksproducten zelf

Rechtspraak (NL/EU) 4 mei 2016, RB 2710; ECLI:EU:C:2016:325 (Philip Morris Brands e.a.), http://www.reclameboek.nl/artikelen/hvj-eu-geen-informatie-of-merken-op-etikettering-buitenverpakking-of-op-tabaksproducten-zelf

HvJ EU 4 mei 2016, IEF 15923; IEFbe 1787; LS&R 1312; RB 2710; C-547/14; ECLI:EU:C:2016:325 (Philip Morris Brands e.a.)
Productie, presentatie en verkoop van tabaksproducten. Verdere voorschriften voor zover niet geharmoniseerd mag. Artikel 13 verbiedt dat informatie, maar ook merken, namen en symbolen op etikettering van verpakkingseenheden, op de buitenverpakking en op de tabaksproducten zelf wordt aangebracht, ook al is deze feitelijk juist. Het hof verklaart voor recht:

RB 2709

Leaflet met Landelijke oproep niet herkenbaar als reclame Schoonenberg

Zelfregulering (RCC, KOAG/KAG) 7 apr 2016, RB 2709; dossier 2016/00222 (Landelijke oproep Schoonenberg), http://www.reclameboek.nl/artikelen/leaflet-met-landelijke-oproep-niet-herkenbaar-als-reclame-schoonenberg

Vz. RCC 7 april 2016, RB 2709; dossier 2016/00222 (Landelijke oproep Schoonenberg)
Herkenbaarheid reclame. 11.1. NRC. Het betreft een door adverteerder huis-aan-huis verspreidt leaflet met de aanprijzing van een gratis hoortest in een vestiging van adverteerder. De reclame-uiting is dubbelgevouwen verspreid en op de witte buitenzijde staat in grote letters “Landelijke oproep” waaronder in minder grote letters: “voor de controle van uw gehoor”. De klacht: Klaagster stelt dat de betreffende reclame-uiting, zoals aangetroffen in de brievenbus, doet vermoeden dat het een oproep van de Rijksoverheid betreft terwijl later blijkt dat dit niet het geval is.

RB 2708

Wistjedatjes op de broodafdeling te absoluut en onvolledig volgens RVV

Zelfregulering (RCC, KOAG/KAG) 6 apr 2016, RB 2708; dossiernr. 2016/0018 (Jan Linders Supermarkten - wistjedatje), http://www.reclameboek.nl/artikelen/wistjedatjes-op-de-broodafdeling-te-absoluut-en-onvolledig-volgens-rvv

RCC 6 april 2016, RB 2708; LS&R 1309; dossiernr. 2016/00186 (Jan Linders Supermarkten - wistjedatjes)
Voeding. Het betreft twee op de broodafdeling van adverteerders supermarkten geplaatste bordjes met daarop, naast een afbeelding van verschillende broden en boven de mededeling “Zin in gezond bij Jan Linders”, de volgende tekst: “Witbrood bevat dezelfde soorten vitamines, mineralen en voedingsvezels als bruin- en volkorenbrood.” (uiting A) of: “Brood is helemaal geen dikmaker. In combinatie met gezond beleg, bevat deze maaltijd maar weinig vet.” (uiting B).

Klager stelt dat zijn klacht met name is gericht tegen de onvolledigheid van de uitingen en de daaruit volgende misleiding. Klager wijst in dit verband onder meer op artikel 1 en artikel 3 lid 1 onder b (tweede bulletpoint) van de Reclamecode voor Voedingsmiddelen (RVV).

RB 2707

Uiting over hoe hooikoorts met homeopathische pollenkuur in strijd met Geneesmiddelenwet

Zelfregulering (RCC, KOAG/KAG) 30 mrt 2016, RB 2707; dossiernr. 2016/00217 (Stop hooikoorts met pollenkuur), http://www.reclameboek.nl/artikelen/uiting-over-hoe-hooikoorts-met-homeopathische-pollenkuur-in-strijd-met-geneesmiddelenwet
homeopathisch pollenkuur hooikoorts

Vz. RCC 30 maart 2016, RB 2707; LS&R 1308; dossiernr. 2016/00217 (Stop hooikoorts)
Toewijzing. Geneesmiddelenwet. Uiting op website "Stop hooikoorts met de homeopathische Pollenkuur". Kennelijk biedt adverteerder in de uiting een isopathisch product aan, te weten hoogverdund stuifmeel als behandeling tegen de pathogene effecten van stuifmeel. Het is homeopathisch in de zin dat het sterk verdund is. Bij homeopathie gaat het om middelen waarmee zogenaamde homeopathische geneesmiddelproeven zijn gedaan. Bij de isopathie gaat men er zonder meer vanuit dat een ziekmaker bij verdunning curatief is.  (...) Adverteerder overtreedt bovendien de Geneesmiddelenwet. Zij verstrekt een middel dat aangediend wordt als een geneesmiddel zonder dat hiervoor een handelsvergunning is verleend. Het is onaannemelijk dat het gaat om een magistrale bereiding zoals bedoeld in art. 40.3.a van de Geneesmiddelenwet.

Standpunt KOAG/KAG: Indien het geen geregistreerd geneesmiddel is, is de uiting in strijd met artikel 84 Geneesmiddelenwet en met artikel 4 Bijzondere Reclamecode CPG. Bovendien is sprake van strijdigheid met artikel 5 Bijzondere reclamecode CPG.

RB 2706

voedingsclaim: Iets zonder vlees is niet per definitie met minder calorieën -

Zelfregulering (RCC, KOAG/KAG) 4 apr 2016, RB 2706; (Vivera kip-calorieën), http://www.reclameboek.nl/artikelen/voedingsclaim-iets-zonder-vlees-is-niet-per-definitie-met-minder-calorie-n

RCC 4 april 2016, RB 2706; LS&R 1303; dossiernr. 2016/00196 (A-calorieën) (Vivera kip-calorieën)
Verwijzing naar prostitutie/vreemdgaan afgewezen. Aanbeveling voor onderdeel calorieën. 8 Claimsverordening. “Lekker vreemdgaan? Vanavond nog? Kies dan Vivera kipstukjes zonder kip. Het scheelt je aan calorieën want het is lekker zonder vlees. Zo is vreemdgaan ook nog eens goed voor je. Wie bewust eet kiest voor variatie en Vivera doet dat lekker vegetarisch. Vivera, de lekkere variatie.” In de uiting wordt volgens klager onder meer gezegd: “kies dan Vivera kipstukjes, zonder kip”; “het scheelt je aan calorieën want het is lekker zonder vlees”. Klager meent dat er twee dingen niet kloppen aan deze radiocommercial: 1. Kipstukjes: er zit geen kip in dus volgens klaagster zou het product waarmee geadverteerd wordt geen kip mogen heten. 2. Van iets zonder vlees kan men niet per definitie zeggen dat het minder calorieën bevat. Daarnaast is klaagster van mening dat door het smakeloos flirten met vreemd gaan een grens wordt overschreden nu ook kinderen en andere mensen die getroffen zijn door de gevolgen van vreemd gaan de uiting gemakkelijk tot zich kunnen nemen.

RB 2705

Geen uitleg over ZIGGO's "3x sneller internet" gegeven

11 apr 2016, RB 2705; 2016/00207 (Ziggo - Max Verstappen), http://www.reclameboek.nl/artikelen/geen-uitleg-over-ziggo-s-3x-sneller-internet-gegeven

RCC 11 april 2016, RB ; dossiernr. 2016/00207radio (tv-A) (tv-B) (YouTube-C) (Ziggo - Max Verstappen)
Aanbeveling. "Ziggo heeft echt super snel internet. Handig als je wilt gamen, apps wilt downloaden of met het hele gezin tegelijk online wilt. Stap nu over op 3x sneller dan ADSL internet van Ziggo alles in 1 complete.". Ziggo adverteert met 3 keer sneller internet. Volgens klager kan Ziggo vanwege de gebruikte techniek aan consumenten echter maximaal 200 Mbit down en 20 Mbit up leveren. Andere aanbieders leveren volgens klager echter 1000 Mbit up en down. Met name de radioreclame bevat volgens klager geen disclaimer dat het om een vergelijking met ADSL snelheden gaat. In de televisiereclame is de disclaimer dusdanig klein en kort in beeld dat deze niet te lezen is, aldus klager.

RB 2704

Eerste kamer neemt implementatiewet Tabaksproductenrichtlijn aan

Tabaksproductenrichtlijn
De wijzigingen die de Tabaksproductenrichtlijn met zich brengt hebben met name betrekking op de uitbreiding van de werkingssfeer van de richtlijn tot elektronische sigaretten en navulverpakkingen, etikettering en verpakking ingrediënten, nieuwe tabaksproducten en grensoverschrijdende verkoop op afstand. Daarnaast wordt met dit voorstel uitvoering gegeven aan de bepalingen van het WHO-Kaderverdrag inzake tabaksontmoediging om burgers te beschermen tegen blootstelling aan tabaksrook en om tabaksontmoediging te bereiken.