RB 2946

Mierendokter: "Binnen 1 dag van uw mieren af" is misleidend

Zelfregulering (RCC, KOAG/KAG) 31 jul 2017, RB 2946; 2017/00477 (Mierendokter - binnen 1 dag van mieren af), http://www.reclameboek.nl/artikelen/mierendokter-binnen-1-dag-van-uw-mieren-af-is-misleidend

RCC 31 juli 2017, RB 2946; dossiernr. 2017/00477 (Mierendokter - binnen 1 dag van mieren af) Voorzitterstoewijzing. Misleiding. Ontbrekende informatie. Uiting: Het betreft een uiting op de website www.Mierendokter.nl, die onder andere de volgende tekst bevat: “Bestrijding kost nu slechts € 59,- excl. BTW incl. voorrijkosten. En daarmee helpen wij u binnen een dag van uw mieren af.” Klacht: Klager heeft op basis van de uiting de Mierendokter laten komen om de mieren bij klager en zijn buren te laten bestrijden. Toen de medewerker van Mierendokter bij klager arriveerde, deelde deze mee dat er doorgaans - en ook in het geval van klager - 3 behandelingen nodig zijn, bij elkaar voor een bedrag van € 177,- ex BTW. Klager voelt zich misleid omdat de belofte dat hij in 1 dag van het probleem af is voor een bedrag van € 59,- niet wordt waargemaakt.

RB 2949

Gerechtsdeurwaarders niet aansprakelijk voor publicatie die vergelijkende reclame behelst

Rechtspraak (NL/EU) 1 aug 2017, RB 2949; ECLI:NL:GHAMS:2017:3098 (KBvG tegen gerechtdeurwaarders), http://www.reclameboek.nl/artikelen/gerechtsdeurwaarders-niet-aansprakelijk-voor-publicatie-die-vergelijkende-reclame-behelst

Hof Amsterdam 1 augustus 2017, RB 2949; ECLI:NL:GHAMS:2017:3098 (KBvG tegen gerechtdeurwaarders) Tuchtrecht. Vergelijkende reclame. Klacht van de KBvG tegen zeven gerechtsdeurwaarders. Deurwaarders zijn met hun kantoor aangesloten bij een stichting die als doel heeft de derdengelden van opdrachtgevers veilig te stellen. De KBvG stelt dat met de verschenen publicatie, waarin de stichting feitelijk gepromoot wordt, in strijd is gehandeld met art. 1 en 12 van de Verordening beroeps- en gedragsregels gerechtsdeurwaarders en art. 1 van de Verordening KBvG normen voor kwaliteit in samenhang met art. 1.2 van het Reglement KBvG Normen voor kwaliteit. De kamer heeft de KBvG niet-ontvankelijk verklaard in haar klacht. In hoger beroep zijn geen feiten of omstandigheden gebleken die ertoe moeten leiden dat de gerechtsdeurwaarders tuchtrechtelijk laakbaar gedrag vertoond hebben. Het enkele aangesloten zijn bij een stichting waarvoor feitelijk reclame wordt gemaakt, is niet tuchtrechtelijk laakbaar. Het hof verklaart de klacht tegen de gerechtsdeurwaarders ongegrond.

RB 2948

Onjuiste prijs MSC cruises op mobiele website: 7 nachten Cruise voor €699,- klopt niet en daarom misleidend

Zelfregulering (RCC, KOAG/KAG) 31 jul 2017, RB 2948; 2017/00464 (Onjuiste prijs MSC cruises mobiele website), http://www.reclameboek.nl/artikelen/onjuiste-prijs-msc-cruises-op-mobiele-website-7-nachten-cruise-voor-699-klopt-niet-en-daarom-misleid

RCC 31 juli 2017, RB 2948; dossiernr. 2017/00464 (Onjuiste prijs MSC cruizen) VT voor zover nodig. De uiting: Het betreft een uiting op adverteerders mobiele website msccruises.nl, waarin een cruise van 7 nachten met cruiseschip MSC Meraviglia (binnenhut), vertrekdatum 22 december 2017,  wordt aangeboden voor de prijs “vanaf € 699,- p.p.”. De klacht: Naar aanleiding van de advertentie voor de cruise die klager op 1 juni 2017 op zijn mobiele telefoon zag, heeft klager MSC Cruises gebeld om een boeking te maken voor vier personen. Er bleek echter geen enkele hut beschikbaar te zijn voor de genoemde prijs van € 699,- per persoon. De prijs bleek € 849,- p.p. te bedragen. MSC Cruises kon niet aangeven of de cruise met vertrekdatum 22 december 2017 daadwerkelijk beschikbaar is geweest voor de prijs van € 699,- p.p. Op de klacht die klager op de website Klachtenkompas hierover heeft geplaatst, heeft adverteerder gereageerd met de mededeling dat sprake is van een onjuiste  prijs op de mobiele website door een fout in de technologie. Omdat klager het met deze reactie niet eens was, heeft hij op advies van Consuwijzer - zijn klacht opnieuw voorgelegd aan MSC Cruises. Laatstgenoemde heeft hierop meegedeeld dat de prijs van € 699,- een fout betreft die is veroorzaakt door een technisch probleem, dat de prijzen op de desktop website correct zijn en dat de prijs van € 699,- p.p. niet bewust is gecommuniceerd. Verder stelt adverteerder in deze reactie op 1 juni 2017 direct alles in het werk te hebben gesteld om de onjuiste prijs van de mobiele website te verwijderen en te vervangen door het huidige tarief. Klager betwist dat MSC Cruises op 1 juni 2017 direct actie heeft ondernomen, nu op 5 juni 2017 op de mobiele website voor dezelfde cruise nog steeds met de prijs van € 699,- p.p. werd geadverteerd. Klager voelt zich misleid door MSC Cruises, die verantwoordelijk is voor de juistheid van haar informatie op zowel de mobiele als de desktop website.

 

 

RB 2947

NAM mag niet beweren dat aardgas de schoonste van alle fossiele brandstoffen is

Zelfregulering (RCC, KOAG/KAG) 31 jul 2017, RB 2947; 2017/00458 (NAM/schoonste aardgas), http://www.reclameboek.nl/artikelen/nam-mag-niet-beweren-dat-aardgas-de-schoonste-van-alle-fossiele-brandstoffen-is

RCC 31 juli 2017, RB 2947; dossiernr. 2017/00458 (NAW/schoonste brandstof) Toewijzing zonder aanbeveling. De uiting: Het betreft een uiting met de kop “Met onze energie de toekomst veranderen” op de website www.nam.nl (subpagina https://www.nam.nl/gas-en-oliewinning/het-winnen-van-aardgas/onze-energie-toekomst-veranderen.html), meer specifiek de volgende tekstgedeeltes: “De energietransitie vindt nu plaats. NAM streeft naar een actieve rol in deze transitie en gelooft in een wereld waarin fossiele en hernieuwbare brandstoffen naast elkaar bestaan. Hiervoor zal ze in eigen land geproduceerd gas – de schoonste fossiele brandstof – blijven leveren en de ontwikkeling van duurzame energiebronnen ondersteunen.” en: “Aardgas is betrouwbaar, beschikbaar, betaalbaar en de schoonste van alle fossiele brandstoffen.” De klacht: De beweringen zijn misleidend, omdat deze de consument een verkeerde indruk geven over de  milieuaspecten van aardgas. Het woord ‘schoonste’ laat lezers geloven dat gas nauwelijks bijdraagt aan het broeikaseffect. Dat klopt niet. Met deze tekst wordt gesuggereerd dat fossiele brandstoffen schoon kunnen zijn in die zin dat zij geen schade aan het milieu veroorzaken. Die suggestie is niet juist. Gas is een fossiele brandstof en draagt als zodanig bij aan klimaatverandering. Gas komt niet in de buurt van zon en wind, die bij de productie van energie geen emissies veroorzaken. Het is dan ook misleidend om te beweren dat gas schoon is. De toevoeging “van alle fossiele brandstoffen” verandert hier weinig aan, aldus klagers. Het suggereert zelfs dat alle fossiele brandstoffen schoon zijn, maar dat gas de allerschoonste is.

RB 2945

Compressiesokken 2e paar gratis alleen voor ANWB-leden

Zelfregulering (RCC, KOAG/KAG) 31 jul 2017, RB 2945; 2017/00479 (Compressiesokken 2e paar gratis ANWB), http://www.reclameboek.nl/artikelen/compressiesokken-2e-paar-gratis-alleen-voor-anwb-leden

RCC 31 juli 2017, RB 2945; dossiernr. 2017/00479 (Compressiesokken ANWB 2e paar gratis) Voorzitterstoewijzing. Misleiding prijs. 2e paar gratis alleen voor ANWB-leden. De uiting: Het betreft een uiting in de ANWB-folder, geldig tot 16 juli 2017, waarin onder de afbeelding van een sok staat, voor zover hier van belang: “Compressiesok Maat 35-46: Niet-leden €16.99; Leden: €14.99 2e paar gratis”. De klacht: Klager is geen ANWB-lid (meer), en vindt het geen bezwaar om in de ANWB-winkel voor aankopen de niet-ledenprijs te betalen. In de advertentie worden compressiesokken aangeboden, waarvan de niet-ledenprijs 2 euro hoger is dan de prijs voor leden, maar het tweede paar is gratis. Het is echter niet duidelijk, zoals klager bij de kassa bleek, dat het aanbod van tweede paar gratis exclusief voor ANWB-leden is bedoeld. Hierdoor betalen leden € 14,99 voor twee paar sokken en niet-leden bijna € 34,-. Hoewel klager achteraf heeft gezien dat de laatste twee regels in de advertentie vetgedrukt zijn, vindt hij de uiting onduidelijk en misleidend.

RB 2944

Promovendum mag verzekeringen aanprijzen met het feit dat doelgroep van hoger opgeleiden minder schade maakt

Zelfregulering (RCC, KOAG/KAG) 31 jul 2017, RB 2944; dossiernr. 2017/00413 (Autoverzekering Promovendum), http://www.reclameboek.nl/artikelen/promovendum-mag-verzekeringen-aanprijzen-met-het-feit-dat-doelgroep-van-hoger-opgeleiden-minder-scha

Vz. RCC 31 juli 2017, RB 2944; dossiernr. 2017/00413 (Autoverzekering Promovendum) VAF. Strijd met wet. Uiting: Het betreft de uiting op adverteerders website voor zover daar staat: “Wilt u 20% korting op uw autopremie? Onze doelgroep, hoger opgeleiden, maakt gemiddeld minder schade. Dat ziet u terug in de premie.” Klacht: De bewering in de televisiereclame en op de website dat hoogopgeleiden minder schade veroorzaken, raakt kant noch wal en is bovendien stigmatiserend en discriminerend.

RB 2940

Bepalingen etikettering zuigelingenvoeding niet nageleefd

Zelfregulering (RCC, KOAG/KAG) 26 jul 2017, RB 2940; (Foodwatch - etikettering zuivelingenvoeding niet nageleefd), http://www.reclameboek.nl/artikelen/bepalingen-etikettering-zuigelingenvoeding-niet-nageleefd

RCC 26 juli 2017, RB 2940; dossiernr. 2017/00449 (Coop: bepalingen etikettering zuigelingenvoeding niet nageleefd) - Toewijzing II 444 - Toewijzing III 430 - Toewijzing IV 439 - Toewijzing V 438 - Toewijzing VI 437 - Toewijzing VII 436 - Toewijzing VIII 435 - Toewijzing IX 434 - Toewijzing X 433 - Toewijzing XI 432  - Toewijzing XII 431 - Toewijzing XIII 427 - Toewijzing XIV 426 - Toewijzing XV 425 - Toewijzing XVI 424 - Toewijzing XVII 423 - Toewijzing XVIII 422 - Toewijzing XIX 421 - Toewijzing XX 420 - Toewijzing XXI 428 - Toewijzing XXII 440 - Toewijzing XXIII 441 - Toewijzing XXIV 442 - Toewijzing XXV 443 - Toewijzing XXVI 445 - Toewijzing XXVII 447 (in strijd met wet)
VT voor zover nodig. Strijd met wet. Bijzondere Reclamecode. De uiting: Het betreft de wijze van aanbieden van ‘Bonbébé Zuigelingenvoeding standaard 1’ in de webshop van Coop (www.Coop.nl). De klacht: Foodwatch stelt dat uit onderzoek door haar is gebleken dat in de webshop van Coop de wettelijk vastgelegde bepalingen voor etikettering van volledige zuigelingenvoedingen ten aanzien van Bonbébé niet worden nageleefd. Indien ‘kunstvoeding’ nodig is, dient het juiste gebruik daarvan gewaarborgd te zijn volgens de regelgeving die geldt voor zuigelingenvoeding. Artikel 14 van Verordening 1169/2011, die ziet op verkoop op afstand zoals het geval is bij webwinkels van supermarkten, bepaalt dat de verplichte voedselinformatie beschikbaar moet zijn voordat de aankoop plaatsvindt. Deze informatie moet worden vermeld op het materiaal dat dient ter ondersteuning van de verkoop op afstand dan wel via andere passende en duidelijk aangegeven middelen te worden verstrekt. De klacht betreft specifiek het niet of niet op juiste wijze vermelden van bepaalde, op grond van artikel 13 lid 1 en lid 4 van Richtlijn 2006/141/EG voorgeschreven mededelingen (verplichte voedselinformatie). 

RB 2941

Vragen aan HvJ EU: Verbod op het gebruik van elementen of kenmerken – inclusief merken – die verwijzen naar een smaak, geur- of smaakstoffen bij tabaksproducten

Rechtspraak (NL/EU) 21 apr 2017, RB 2941; (Planta Tabak), http://www.reclameboek.nl/artikelen/vragen-aan-hvj-eu-verbod-op-het-gebruik-van-elementen-of-kenmerken-inclusief-merken-die-verwijzen-na

Prejudicieel gestelde vragen aan HvJ EU 21 april 2017, IEF 17031; RB 2941; LS&R 1488; IEFbe 2307; C-220/17-verwijzingsbeschikking (Planta Tabak) Merkenrecht. Tabak. Reclame. Het verbod op het gebruik van elementen of kenmerken – inclusief merken – die verwijzen naar een smaak, naar geur- of smaakstoffen of naar andere additieven, dan wel naar het ontbreken daarvan in artikel 13, lid 1, onder c), van de richtlijn. Na Philip Morris Brands [IEF 15923; IEFbe 1787, LS&R 1312; RB 2710] moet nog verduidelijkt worden of de etiketteringsverboden moeten worden opgevat als een „verbod om de smaakstof als reclame te gebruiken” dan wel als een „verbod om de smaakstof te vermelden. Via Minbuza: De prejudiciële vragen hebben betrekking op drie vraagcomplexen:

RB 2943

Vergelijking tussen vrouw en telefoon in Vodafone next commercial niet in strijd met goede smaak en fatsoen

Zelfregulering (RCC, KOAG/KAG) 31 jul 2017, RB 2943; dossiernr. 2017/00463 (Vodafone Next telefoon), http://www.reclameboek.nl/artikelen/vergelijking-tussen-vrouw-en-telefoon-in-vodafone-next-commercial-niet-in-strijd-met-goede-smaak-en

RCC 31 juli 2017, RB 2943; dossiernr. 2017/00463 (Vodafone Next telefoon) Subjectieve normen. Uiting: Het betreft de radiocommercial van adverteerder, waarin een conversatie tussen een (mannelijke) klant en een Vodafone-telefoniste te horen is. Er wordt onder meer gezegd: “Ik ga d’r wegdoen. Ik bedoel, we zijn nu één jaar samen, maar de spanning is weg.”  “Ja. Vroeger praatte ik eindeloos tegen haar, maar nu… Ik heb alles geprobeerd: een spannend hoesje, een andere unlock-code. Kijk, vroeger haalde ik ‘r zo uit m’n broekzak en dan keek iedereen om, maar nu, nu heeft iedereen een jongere telefoon.” En: “Is je telefoon kapot of ben je erop uitgekeken? Wissel hem dan wanneer het jou uitkomt. Met Vodafone Next. Gewoon part of the deal. Vodafone. Power to you.” Klacht: Klaagster vindt de radiocommercial seksistisch, kwetsend en onnodig grievend voor vrouwen. De commercial propageert scheve verhoudingen omdat vrouwen worden neergezet als inwisselbaar product, afhankelijk van de grillen van een man. De reclame bevestigt het idee dat het normaal is om vrouwen binnen een jaar - of wanneer de man er maar op uitgekeken is - voor een jongere uitvoering in te ruilen, aldus klaagster. De commercial bevestigt volgens haar het idee dat mannen het fijn vinden om niet twee jaar aan hetzelfde ‘toestel’ - maar volgens klaagster hoort de luisteraar ‘aan dezelfde vrouw’- vast te zitten. De reclame propageert volgens klaagster promiscuïteit, omdat je bij Vodafone kennelijk je ‘ex’ kunt behouden terwijl je ook een ‘nieuw exemplaar’ gebruikt.  

RB 2942

Gestelde vragen aan HvJ EU: leidt de verplichting van neutrale sigarettenpakjes tot inbreuk op het eigendomsrecht, de vrijheden van meningsuiting en ondernemerschap en het evenredigheidsbeginsel? 

Rechtspraak (NL/EU) 19 mei 2017, RB 2942; (neutraal sigarettenpakje), http://www.reclameboek.nl/artikelen/gestelde-vragen-aan-hvj-eu-leidt-de-verplichting-van-neutrale-sigarettenpakjes-tot-inbreuk-op-het-ei

HvJ EU 19 mei 2017, RB 2942; LS&R 1489; C-288/17 (neutraal sigarettenpakje) Via Minbuza: Bij de Conseil d’État (hoogste bestuursrechter) zijn vijf beroepen ingesteld tot nietigverklaring van het besluit van 19 mei 2016 tot omzetting van richtlijn 2014/40/EU (hierna: de richtlijn). Dit besluit herschikt bepalingen van de Franse wetboek volksgezondheid met betrekking tot het vereiste van het “neutrale pakje”. Daarnaast zet dat besluit artikel 13 van de richtlijn in nationaal recht om waar het met name het gebruik verbiedt van merken die tabak aanprijzen/aanmoedigen. In een uitvoeringsbesluit moet worden vastgesteld welke elementen of kenmerken verboden zijn. Twee verzoeksters (SEITA en BAT France) stellen dat de wetgever inbreuk maakt op hun merkrechten, die zij op één lijn stellen met eigendomsrechten, en op de vrijheden van ondernemerschap en van meningsuiting. De Conseil d’État stelt het Hof bijgevolg vragen over de draagwijdte van de betrokken bepalingen van richtlijn 2014/40 en over hun geldigheid in het licht van bepaalde grondrechten. 

RB 2939

Taxfree prijzen & laagste prijsgarantie op Schiphol is misleidend

Zelfregulering (RCC, KOAG/KAG) 25 jul 2017, RB 2939; 2017/00356 (Schiphol; taxfree reizen voor alle passagiers), http://www.reclameboek.nl/artikelen/taxfree-prijzen-laagste-prijsgarantie-op-schiphol-is-misleidend
taxfree shoppen

RCC 25 juli 2017, RB 2939; dossiernr. 2017/00356 (Schiphol; taxfree reizen voor alle passagiers) Aanbeveling (gedeeltelijk). Taxfree reizen, laagste prijsgarantie en voorwaarden. Misleiding. De uiting: 1. Een uiting op www.schiphol.nl/nl/pagina/taxfree-kortingen/. Daarin staat onder de aanhef: “Mooi meegenomen” onder meer: “Taxfree winkelen binnen de EU. In 1999 zijn de regels vanuit de overheid aangepast en werd echt taxfree winkelen afgeschaft voor reizigers binnen de EU. Reizigers naar bestemmingen buiten de EU konden en kunnen nog steeds belastingvrij aankopen doen. Om te voorkomen dat reizigers afhankelijk van hun bestemming een andere prijs zouden moeten betalen, hebben de winkeliers op de luchthaven afgesproken de prijzen voor EU en niet EU-bestemmingen gelijk te trekken. Het bedrag dat door jou, als je binnen de EU reist, aan btw wordt betaald over diverse producten, nemen de winkels voor eigen rekening. Zo blijft het mogelijk om de prijzen lager te houden. Alle vertrekkende passagiers op Schiphol kunnen daardoor winkelen tegen taxfree prijzen”. 
2. Een uiting op www.seebuyflyhappyhour.nl/voordelen-seebuyfly/. Daarin staat onder het kopje “Laagste prijs garantie” een blauwe pijl met daarin de tekst: “LOWEST  PRICE GUARANTEE”. Naast de pijl staat de tekst: “Hou je ogen goed open terwijl je koopjes jaagt in onze winkels. Want als je producten met een blauwe pijl ziet, zijn deze gegarandeerd het goedkoopst van Nederland. Als je het product ergens anders vindt voor een lagere prijs, betalen we je het verschil. Beloofd is beloofd”. 
De klacht: De klacht behelst de “misleidende manier” waarop Schiphol c.q. See Buy Fly reclame maakt met de term "taxfree" in haar uitingen, aldus klager (hierna ook: de Consumentenbond). De klacht vloeit voort uit een onderzoek van de Consumentenbond, najaar 2015, naar “de claims” van de See-Buy-Fly-winkels. Daaruit bleek dat het beloofde prijsvoordeel niet of nauwelijks bestond en dat er geen sprake was van "belastingvrije" aankopen. Meer concreet doet “See Buy Fly” drie beloften, die niet worden waargemaakt. Deze beloften zijn, aldus de Consumentenbond: A. "Winkeliers betalen de BTW voor passagiers die binnen de EU reizen". B. "Schiphol garandeert de laagste prijs". C. "Alle vertrekkende passagiers op Schiphol kunnen winkelen tegen taxfree prijzen"

RB 2938

"Onbeperkt"-abonnement Youfone is beperkt tot 15Gb, dus misleidend

Zelfregulering (RCC, KOAG/KAG) 31 jul 2017, RB 2938; 2017/00493 (Youfone/"onbeperkt abonnement"), http://www.reclameboek.nl/artikelen/onbeperkt-abonnement-youfone-is-beperkt-tot-15gb-dus-misleidend

RCC 31 juli 2017, RB: 2938; dossiernr. 2017/00493 (Youfone/"onbeperkt abonnement") Zie ook: Toewijzing II 470 en Toewijzing III 470/A (In strijd met wet) Aanbeveling. abonnement "onbeperkt" is oneerlijk en misleidend. De uiting: Het betreft de aanbieding op adverteerders website www.youfone.nl van het abonnement genaamd “Onbeperkt” of “Onbeperkt MB” of “Onbeperkt data”.
De klacht: Anders dan de naam “Onbeperkt MB” van het aangeboden abonnement doet vermoeden, kent het abonnement wel degelijk een beperking. Na verbruik van 15GB wordt de snelheid namelijk verlaagd naar 64Kbps. Bij deze internetsnelheid kan de klant geen ‘normaal’ internetgebruik meer ervaren. Dat in een dergelijk geval ‘onbeperkt’ een te absoluut begrip is, blijkt volgens klaagster ook uit de aanbeveling van de Commissie in dossier 2012/00837B. Daarnaast spreekt Youfone zelf van een bundelgrootte (van 15GB), wat aangeeft dat de bundel beperkt is. Het aanbod is dus, anders dan Youfone beweert, niet onbeperkt. Dit wordt niet anders doordat bij het aanklikken van de link “Keuzehulp nodig?” – op de pagina waar het abonnement kan worden samengesteld – de volgende tekst verschijnt:
“*Youfone Onbeperkt MB’s heeft een Fair Use Policy van 15GB. Bij het bereiken van de bundelgrootte wordt de snelheid verlaagd naar 64 Kbps. Er worden geen kosten voor het gebruik van (nationaal) internet buiten de bundel in rekening gebracht.
Klik hier voor meer informatie.”

In de eerste plaats wordt de klant niet overal waar het ‘Onbeperkt (data/MB)’ abonnement wordt weergegeven over de beperking geïnformeerd, maar slechts bij de laatste stap van het keuzeproces gedurende de aankoop. Bovendien gaat het hier om een absolute objectieve claim die Youfone niet waar kan maken, ook niet met het noemen van een Fair Use Policy (FUP), ongeacht of een disclaimer is geplaatst. Klaagster verwijst naar uitspraken van de Commissie (dossiers 2007/07.0076 en 2008/1499/07.0322), waarin is geoordeeld dat (zelfs een zeer grote) FUP niet past bij een absolute claim.

Verder voldoet ‘Keuzehulp nodig?’ niet aan de eisen die aan een disclaimer gesteld moeten worden, omdat de disclaimer verborgen is. Niet alleen moet op ‘Keuzehulp nodig?’ worden geklikt om de essentiële informatie van een uitnodiging tot aankoop te zien, maar ook doet het woord ‘keuzehulp’ niet vermoeden dat sprake is van een harde beperking van de absolute claim ‘Onbeperkt (data/MB)’. De klant die meent geen keuzehulp nodig te hebben, zal hierdoor niet op de link klikken en dus niet geïnformeerd worden over de beperking. De informatie onder de link is ook niet toereikend, omdat de gemiddelde consument uit de mededeling dat de snelheid wordt verlaagd naar 64 Kbps niet zal begrijpen dat dit een beperking van de internetmogelijkheden inhoudt.

Het voorgaande maakt dat het aanbod ‘Onbeperkt (data/MB)’ misleidend en oneerlijk is, omdat de gemiddelde consument een besluit over een transactie zal nemen dat hij anders zeer waarschijnlijk niet had genomen.

 

RB 2937

Reclame citytrip "vanaf luchthaven bij u in de buurt" mist essentiële informatie

Zelfregulering (RCC, KOAG/KAG) 18 jul 2017, RB 2937; 2017/00476 (Sun City - City trip), http://www.reclameboek.nl/artikelen/reclame-citytrip-vanaf-luchthaven-bij-u-in-de-buurt-mist-essenti-le-informatie

RCC 18 juli 2017, RB 2937, dossiernr. 2017/00476 (Sun City - citytrip) VT. Essentiële informatie ontbreekt in reclame voor citytrip. De uiting: Het betreft een aan klaagster verzonden e-mail waarin een stedentrip wordt aangeprezen. Daarbij wordt onder meer gezegd dat men vliegt “vanaf een luchthaven bij u in de buurt” en “Retourvlucht vanaf een luchthaven van uw voorkeur”. Verder wordt gezegd: “Geen extra reserverings- of boekingskosten” en “Nu bestellen, boeken over enkele weken”. In de e-mail staat de link “Meer informatie”. Door op deze link te klikken ziet men actievoorwaarden, de prijs van de stedentrip en de bestemmingen. De klacht: In de voorwaarden staat niet dat er vanaf Brussel wordt gevlogen, alsmede dat € 80,- aan toeslagen moet worden betaald en gekozen kan worden uit vier data. Klaagster werd hierover pas in een later stadium geïnformeerd, zoals blijkt uit de door haar overgelegde correspondentie. Klaagster acht de reclame-uiting om die reden misleidend.

 

1)  Klaagster stelt dat zij, nadat zij op het aanbod was ingegaan, werd geconfronteerd met het feit dat zij vanaf Brussel moest vliegen, alsmede toeslagen moest betalen en een zeer beperkte keuze aan data had. De klacht is niet weersproken en ook gegrond nu de reclame-uiting niet op deze aspecten wijst, maar juist met zoveel woorden inhoudt dat men zelf kan bepalen vanaf welk vliegveld men vertrekt en men geen extra kosten is verschuldigd. Verder vermeldt de uiting niet dat men bij het boeken uit slechts enkele data kan kiezen. Aldus wekt de uiting een onjuist beeld van hetgeen men kan verwachten indien men ingaat op het aanbod in de reclame-uiting (in feite de uitnodiging om een voucher voor een stedentrip te bestellen waarmee men later kan boeken).

2)  Blijkens het voorgaande is over (de keuze van) de luchthaven waarvandaan men vertrekt geen juiste informatie verstrekt. Dit betreft een van de voornaamste kenmerken van het product als bedoeld onder b van artikel 8.2 van de Nederlandse Reclame (NRC). Ten aanzien van het ontbreken van informatie over de beperkte keuze aan data oordeelt de voorzitter dat sprake is van het ontbreken van essentiële informatie, derhalve van een omissie als bedoeld in artikel 8.3 aanhef en onder c NRC. Voor wat betreft de toeslagen ad € 80,- is het de voorzitter niet duidelijk geworden wat de aard daarvan is, zodat niet kan worden geoordeeld dat adverteerder in strijd met de reclame-uiting (extra) reserverings- en boekingskosten in rekening brengt. Dat neemt niet overigens weg dat de consument wel over de (mogelijke) verschuldigdheid van die toeslagen had dienen te worden geïnformeerd. Ook in zoverre is sprake van een omissie in de zin van artikel 8.3 aanhef en onder c NRC. Voorts is de voorzitter van oordeel dat de gemiddelde consument door het voorgaande ertoe gebracht kan worden een besluit over een transactie te nemen, dat hij anders niet had genomen. Om die reden is de uiting misleidend en daardoor oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC.

De beslissing van de voorzitter

De voorzitter acht de reclame-uiting in strijd met het bepaalde in artikel 7 NRC en beveelt adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

RB 2936

Niet eenvoudig op elektronische wijze afmelden e-mail Staatsloterij

Zelfregulering (RCC, KOAG/KAG) 18 jul 2017, RB 2936; 2017/00389 (Staatsloterij/afmelden voor e-mail kan niet makkelijk), http://www.reclameboek.nl/artikelen/niet-eenvoudig-op-elektronische-wijze-afmelden-e-mail-staatsloterij

RCC 18 juli 2017, RB 2936, dossiernr. 2017/00389; (Staatsloterij/afmelden voor e-mail kan niet makkelijk) VT voor zover nodig. Bijzondere reclamecode, afmelden voor e-mail niet eenvoudig. De klacht: Men dient over inloggegevens van de Staatsloterij te beschikken om zich voor reclame via e-mail van afzender te kunnen afmelden. Klaagster heeft deze gegevens niet. Men kan zich niet eenvoudig voor reclame via e-mail afmelden. Afzender handelt daardoor in strijd met artikel 5.1 Code reclame via e-mail 2012 (Code e-mail 2012).

 

RB 2935

Emté Supermarkt "Beter dan biologisch" natuurvlees misleidend

Zelfregulering (RCC, KOAG/KAG) 18 jul 2017, RB 2935; 2017/00454 (Emté Supermarkt B.V.), http://www.reclameboek.nl/artikelen/emt-supermarkt-beter-dan-biologisch-natuurvlees-misleidend

RCC 18 juli 2017, RB 2935; dossiernr. 2017/00454 (Emté Supermarkt B.V.) VT zonder Aanbeveling. uiting "Beter dan biologisch" is misleidend. De uiting: Het betreft een weekfolder en de website van EMTÉ telkens voor zover in verband met ‘Natuurvlees’ onder meer werd gezegd: “Beter dan biologisch” en daarbij naar leefomstandigheden van dieren en hun voedsel werd verwezen. De klacht: Skal Biocontrole stelt, samengevat, dat de leus “Beter dan biologisch” misleidend is en in strijd met artikel 23 van Verordening (EG) 834/2007. Zij voert ter onderbouwing hiervan aan dat deze mededeling de onjuiste schijn wekt dat het natuurvlees in ieder geval voldoet aan kenmerken van biologisch vlees als bedoeld in de verordening. De begeleidende tekst draagt aan die onjuiste indruk bij. Doordat hier staat dat de runderen gevarieerd eten, veel bewegen, langer leven, en de leefomstandigheden en het voedsel worden gecontroleerd, wordt verwezen naar de kenmerken van biologische landbouwproducten. Omdat nergens uit blijkt dat natuurvlees beter is dan biologisch, zijn de reclame-uitingen niet objectief controleerbaar en om die reden tevens in strijd met artikel 6:194a lid 2 sub c BW.

 

RB 2934

Veluwse Bron: 2e persoon gratis en prijs per persoon misleidend

Zelfregulering (RCC, KOAG/KAG) 13 jul 2017, RB 2934; 2017/00377 (VeluwseBron), http://www.reclameboek.nl/artikelen/veluwse-bron-2e-persoon-gratis-en-prijs-per-persoon-misleidend

RCC 13 juli 2017, RB 2934; dossiernr. 2017/00376 (VeluwseBron) Aanbeveling. reclame-uiting: 2e persoon gratis, €16,75 p.p. De uiting: Het betreft een uiting op de website www.veluwsebron.nl, waarin onder andere staat: “Nog 3 dagen! 2e persoon gratis. Beperkte beschikbaarheid 16,75 p.p. RESERVEER DIRECT”. De klacht: De klacht wordt als volgt samengevat. Klaagster vindt de uiting misleidend omdat zij verwachtte dat zij voor 2 personen € 16,75 moest betalen (omdat de “2e persoon gratis” is), maar zij in werkelijkheid niet € 16,75, maar € 33,50 moest betalen voor 2 personen.

RB 2933

Actie Kruidvat/Listerine mondwater: "Alle combinaties mogelijk" €1,88 per stuk, geldt alleen voor prijsvoorbeeld

Zelfregulering (RCC, KOAG/KAG) 13 jul 2017, RB 2933; 2017/00377 (Kruidvat/Listerine mondwater), http://www.reclameboek.nl/artikelen/actie-kruidvat-listerine-mondwater-alle-combinaties-mogelijk-1-88-per-stuk-geldt-alleen-voor-prijsvo

RCC 13 juli 2017, RB 2933; dossiernr. 2017/00377 (Kruidvat/Listerine mondwater) Aanbeveling: Kruidvat/Listerine mondwater/"Alle combinaties mogelijk"/€1.88 p. stuk, geldt alleen voor prijsvoorbeeld. De uiting: Het betreft een uiting in een reclamefolder van Kruidvat, waarin twee flessen Listerine mondwater worden getoond: de (roze) variant “Total Care” en de (blauwe) variant “Cool Mint”, en de teksten: “ONS PRIJSBEWIJS”; “Listerine mondwater 500 ml Keuze uit het hele assortiment. M.u.v. multipakken. Alle combinaties mogelijk.”; “Prijsvoorbeeld: mondwater Cool Mint 2 x 500 ml. 2 stuks 7.50  3.75. Dus maar 1.88 per stuk”, en: “1 + 1 GRATIS *”. Onderaan de pagina staat “* 1+1 en 2+2 wordt verrekend als 50% kassakorting. (…) Per combinatie kan de prijs verschillen.” De klacht: Klager vindt de uiting misleidend omdat hij verwachtte dat de prijs van € 1,88 per stuk voor “alle combinaties” gold, maar in werkelijkheid was dat alleen voor de variant Cool Mint het geval.

RB 2932

Prijsvoorbeeld Havaianas slippers van Kruidvat is misleidend

Zelfregulering (RCC, KOAG/KAG) 13 jul 2017, RB 2932; 2017/00381 (Kruidvat - Havaianas slippers prijsvoorbeeld misleidend), http://www.reclameboek.nl/artikelen/prijsvoorbeeld-havaianas-slippers-van-kruidvat-is-misleidend
Havaianas Kruidvat

RCC 13 juli 2017, RB 2932; dossiernr. 2017/00381 (Kruidvat - Havaianas) Aanbeveling. Kruidvat - Havaianas slippers prijsvoorbeeld misleidend. De uiting: Het betreft een uiting in een reclamefolder van Kruidvat, waarin 12 “Havaianas slippers” in een halve cirkel staan afgebeeld met daarbij 3 x het woord “havaianas” en de teksten: “Havaianas slippers 37/38 t/m 47/48 Braziliaanse slippers van het bekende merk Havaianas. Keuze uit de modellen Brasil en Slim in diverse kleuren.” en: Prijsvoorbeeld: Brasil 21.95 15.99”. De klacht: Klaagster kocht de slippers en moest € 17,99 betalen. Toen zij aangaf dat de prijs volgens haar € 15,99 had moeten zijn, kreeg zij te horen dat het bedrag van € 15,99 een ‘vanafprijs’ betrof en dat zij de duurdere variant had gekocht, die te herkennen is aan een klein logo op de slipper. Klaagster vindt de manier waarop de prijs is vermeld misleidend.

 

RB 2931

Actieprijs haarverven alleen in combinatie met knippen, ontbreken van essentiële informatie

Zelfregulering (RCC, KOAG/KAG) 10 jul 2017, RB 2931; dossiernr. 2017/00406 (HairApp), http://www.reclameboek.nl/artikelen/actieprijs-haarverven-alleen-in-combinatie-met-knippen-ontbreken-van-essenti-le-informatie
hairapp

Vz. RCC 10 juli 2017, RB 2931; dossiernr. 2017/00406 (HairApp) Aanbeveling. Essentiële informatie. De uiting: Het betreft een uiting op de homepage van adverteerders website www.hairapp.nl, op de winkelruit van een van adverteerders vestigingen en op het bij die vestiging staand stoepbord, waarin staat: “KLEUREN € 14,50* Geen extra toeslag voor lang/dik haar”. De klacht: Adverteerder maakt reclame voor het verven van haar voor € 14,50. Er staat geen sterretje of kleine letters met voorwaarden, die er wel blijken te zijn. Klaagster heeft uiteindelijk € 50,- moeten betalen, omdat het bedrag van € 14,50 alleen het knippen betreft en de kosten voor het verven daar nog bij komen. Het haar wordt dus niet geverfd voor de geadverteerde € 14,50. Het oordeel van de voorzitter:

RB 2930

Poster datingssite Squirt.org naast ingang speeltuin ongepast

6 jul 2017, RB 2930; dossiernr. 2017/00414 (Poster Squirt.org), http://www.reclameboek.nl/artikelen/poster-datingssite-squirt-org-naast-ingang-speeltuin-ongepast

RCC 6 juli 2017, RB 2930; dossiernr. 2017/00414 (Poster Squirt.org) Subjectieve normen. Uiting: Het betreft de poster van Squirt.org die hangt op de Herenmarkt te Amsterdam, naast een ingang van een speeltuin. De poster toont twee mannen. Op de voorgrond zit een jonge man, gekleed in een korte sportbroek en een mouwloos shirt. Achter hem staat een andere man, die de voorste man in zijn nek zoent, met één arm diens shirt opzij trekt en zijn andere hand in de broek van de voorste man steekt. Naast deze afbeelding staat, onder het logo van Squirt.org, de tekst: “The hookup site TOO HOT for the app store”. Hieronder is een mobiele telefoon te zien met de app van Squirt en afbeeldingen van “Guys Online Now”. Klacht: De poster is niet geschikt om in de omgeving van een speeltuin te hangen. Het maakt klaagster niet uit of er twee mannen, twee vrouwen of een man en een vrouw zijn afgebeeld, maar de pose is veel te sexy.