RB 2808

Vliegtickets zijn niet overdraagbaar, werkelijk kosten nieuwe vliegtickets worden doorberekend bij indeplaatsstelling

18 jan 2017, RB 2808; ECLI:NL:RBDHA:2017:409 ('gedaagde' tegen TUI, ANVR en KLM), http://www.reclameboek.nl/artikelen/vliegtickets-zijn-niet-overdraagbaar-werkelijk-kosten-nieuwe-vliegtickets-worden-doorberekend-bij-in

Ktr. Rechtbank Den Haag 18 januari 2017, IT 2211; RB 2808; ECLI:NL:RBDHA:2017:409 ('gedaagde' tegen TUI, ANVR en KLM) Pakketreis. [gedaagden] heeft op 30 juli 2015 met TUI een reisovereenkomst als bedoeld in artikel 7:500 BW gesloten, deze omvat een KLM-retourvlucht Amsterdam-Rome en verblijf van twee nachten. De vliegtickets zijn in casu niet overdraagbaar. De reisorganisator mag de werkelijke kosten van nieuwe vliegtickets volledig aan de consument doorberekenen bij indeplaatsstelling als bedoeld in artikel 7:506 BW.

RB 2802

LAATSTE PLAATSEN - Lustrum 10 jaar IE-Diner Black Tie

Het IE-Diner bestaat 10 jaar. En deLex bestaat ruim 10 jaar. Daarom vieren we een feestje en is het dit jaar anders.
Locatie: De Kapel van Hotel Arena, ’s-Gravesandestraat 55 in Amsterdam
Datum: donderdag 26 januari 2017, vanaf 18.00 uur
Kledingvoorschrift: Black Tie
Vanaf 22.00 uur: geen koffie maar een borrel met IE-deejay’s, en ja, er mag gedanst worden.
Prijs: € 250,00 ex btw, voor sponsors van IE-Forum € 200,00 ex btw. Dit jaar gaat 10% van de omzet naar Warchild.
Aanmelden via delex.nl

RB 2807

Wellvita 'Voorkom nachtplassen met Sabalix' wordt aangeprezen als geneesmiddel

Zelfregulering (RCC, KOAG/KAG) 22 dec 2016, RB 2807; Dossiernr: 2016/00894 (Wellvita - Sabalix), http://www.reclameboek.nl/artikelen/wellvita-voorkom-nachtplassen-met-sabalix-wordt-aangeprezen-als-geneesmiddel

Voorz. RCC 22 december 2016, RB 2907; LS&R 1418 (Wellvita - Sabalix) Reclamerecht. NRC art. 2 (wet). CPG 2015 art. 4. Toewijzing. Uiting: Het betreft een advertentie in de Metro waarin onder meer staat: "Deskundigen: Voorkom nachtplassen! Goedaardige prostaatvergroting. Nachtelijk plassen, plasproblemen of het gevoel hebben dat de blaas nooit helemaal leeg is, onvolledig uitplassen, een zwakke straal of nadruppelen. Plasproblemen zijn een veel voorkomend verschijnsel bij mannen op latere leeftijd. De oorzaak is, in de meeste gevallen, een goedaardige vergroting van de prostaat (…) Natuurmiddel kan hulp bieden (...)

De Keuringsraad noemt als voorbeelden van medische claims:

RB 2806

Incentro 'naamactie' geen perverse geldprikkel, gericht tot sociaal zwakkeren of een "ontzettend rare naam"-actie

Zelfregulering (RCC, KOAG/KAG) 16 dec 2016, RB 2806; Dossiernr 2016/00858 (Incentro), http://www.reclameboek.nl/artikelen/incentro-naamactie-geen-perverse-geldprikkel-gericht-tot-sociaal-zwakkeren-of-een-ontzettend-rare-na

RCC 16 december 2016, RB ; Dossiernr. 2016/00858 (Incentro) en vgl. 2016/00858A Afwijzing. Het betreft een radiocommercial waarin wordt gezegd: “Wij bij Incentro willen ook graag wat bekender worden. Daarom hebben we een nieuwe marketingactie bedacht. Wie in verwachting is en zijn kindje straks Incentro noemt, maakt kans op 5000 euro. Surf voor de actievoorwaarden naar incentro.com.”

Klacht: In de radiocommercial vertelt adverteerder dat zij trots is op de naam Incentro en dat iedereen die deze naam doorgeeft aan zijn of haar kind in de komende 5 weken, kans maakt op €5000. Klager vindt dit pervers en echt niet kunnen. Aanvankelijk dacht klager dat het een slechte grap betrof, maar op de website vond hij de actie en de voorwaarden waar deelnemers aan moeten voldoen, willen zij kans maken op de €5000. Klager is van mening dat met deze actie sociaal zwakkeren een perverse prikkel krijgen om hun kind op te zadelen met een “ontzettend rare naam”. Natuurlijk is naamkeuze vrij, maar een geldprikkel, of eigenlijk een kans op een geldprikkel zou niet toegestaan moeten zijn volgens klager, zeker niet op een zender als Radio 1. Klager heeft dan ook niet alleen bij adverteerder maar ook bij Radio 1 bezwaar gemaakt tegen de commercial.

RB 2803

Lustrum 10 jaar IE-Diner

kledingvoorschrift black tie

Tien jaar IE-Diner en ook ruim tien jaar deLex. Daarom een speciaal feestje. Volgende week donderdag is het zover: het tiende IE-Diner. Een lustrum. En dat vieren we. Dit keer geen jasje/dasje, maar Black Tie*. Onder de bezielende leiding van ceremonie meester jhr.mr.Toon Huydecoper, oud-advocaat-generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden, een mooie avond met IE-juristen.

Tafelspeeches worden gehouden door:

RB 2805

Homeopathische profylaxe wordt aangeprezen met vermeende risico's van reguliere vaccinaties

22 dec 2016, RB 2805; dossiernr. 2016/00689 (Homeopatische profylaxe), http://www.reclameboek.nl/artikelen/homeopathische-profylaxe-wordt-aangeprezen-met-vermeende-risico-s-van-reguliere-vaccinaties

RCC 22 december 2016, RB 2805; LS&R 1417; Dossiernr. 2016/00689 (Homeopatische profylaxe) vgl. Dossiernr: 2016/00690. Bezwaar tegen beslissing voorzitter; Commissie bevestigt de beslissing van de voorzitter met wijziging van gronden. Strijd met artikel 7 NRC. Klager stelt in het algemeen dat adverteerder tal van behandelingen aanbiedt waarvan de onwerkzaamheid al lang is aangetoond. Adverteerder claimt meer in het bijzonder dat homeopathische profylaxe een werkzaam alternatief is voor reguliere vaccinatie. De homeopathische profylaxe wordt aangeprezen met daarbij de vermelding van vermeende risico's van reguliere vaccinaties.

De Voorzitter: Ten aanzien van uiting 1 (subpagina “Wat is CEASE therapie?”)

RB 2804

Gebruik 'VP' bij registratie Vrouwen Partij(VP) is functioneel en niet misleidend

Nederland 13 jan 2017, RB 2804; ECLI:NL:RVS:2017:67 (Vrijzinnige Partij tegen Kiesraad), http://www.reclameboek.nl/artikelen/gebruik-vp-bij-registratie-vrouwen-partij-vp-is-functioneel-en-niet-misleidend
vrouwen partij(VP) vrijzinnige partij

ABRvS 13 januari 2017, IEF 16523; RB 2804; ECLI:NL:RVS:2017:67 (Vrijzinnige Partij tegen Kiesraad) Als randvermelding. Het centraal stembureau heeft de politieke groepering Vrouwen Partij de aanduiding ‘Vrouwen Partij (VP)’ ingeschreven in het register voor de Tweede Kamer-verkiezing. De Vrijzinnige Partij stelt zonder succes beroep in. Bij de kiezer zal niet de indruk ontstaan dat de beide politieke groeperingen op enigerlei wijze verbonden zijn. De afkorting VP wordt niet functioneel gebruikt door de Vrijzinnige Partij. De Beleidsregel staat tekens, zoals '(VP)', in relatie tot de rest van de aanduiding toe, mits ze functioneel zijn. Dat de Vrijzinnige Partij, naar zij stelt, in het maatschappelijk verkeer de letters VP als afkorting gebruikt en dat die afkorting ook als element in de geregistreerde aanduiding van de Vrouwen Partij is opgenomen, maakt niet dat die aanduiding als geheel reeds daarom voor de kiezers misleidend is.

RB 2801

Ingrediëntenlijst Limonchellopudding ongeschikt om verkeerde indruk genoegzaam te corrigeren dat er geen Italiaanse drank in zit

Zelfregulering (RCC, KOAG/KAG) 13 dec 2016, RB 2801; (Limonchellopudding), http://www.reclameboek.nl/artikelen/ingredi-ntenlijst-limonchellopudding-ongeschikt-om-verkeerde-indruk-genoegzaam-te-corrigeren-dat-er
limonchello

RCC 13 december 2016, IEF 16504, RB 2801; dossiernr. 2016/00879 (Limonchello pudding) Oorsprongsbenaming. Toegewezen zonder aanbeveling ex artikel 2 NRC. Voeding en drank. Klager maakt bezwaar tegen de benaming ‘Limoncello pudding’ omdat het product volgens hem geen druppel limoncello bevat. Dit laatste blijkt uit de ingrediëntendeclaratie. Limoncello is volgens Wikipedia een Italiaanse alcoholische drank met een alcoholpercentage tussen 25% - 30%. Gewoon citroensap mag niet worden verkocht als limoncello, dus deze pudding verdient die aanduiding ook niet. De voorzitter oordeelt dat in de gegeven omstandigheden de ingrediëntenlijst, ook al is deze juist en volledig, ongeschikt is om de verkeerde indruk van de consument over de kenmerken van de pudding genoegzaam te corrigeren.

RB 2800

Advocatenkantoor Leeway meldt zich aan het Intellectueel Eigendom-front

Leeway

Snelle technologische verandering stelt grote merken voor nieuwe uitdagingen op het gebied van intellectuele eigendom. Vanuit dit perspectief is Leeway opgericht, dat deze week haar deuren opent in Amsterdam. Het kantoor begeleidt binnen- en buitenlandse ondernemingen in de gehele IE-levenscyclus van een product: van creatie en exploitatie tot handhaving, in een snel veranderend (digitaal) speelveld.

RB 2799

Conclusie AG: Nationale regeling voor bepaald maximum zonder dat daaraan een wetenschappelijke risicobeoordeling ligt, is strijdig met Voedingssupplementenrichtlijn

Rechtspraak (NL/EU) 15 dec 2016, RB 2799; ECLI:EU:C:2016:961 (Procureur de la République tegen Noria), http://www.reclameboek.nl/artikelen/conclusie-ag-nationale-regeling-voor-bepaald-maximum-zonder-dat-daaraan-een-wetenschappelijke-risico

Conclusie AG HvJ EU 15 december 2016, RB 2799; LS&R 1402; ECLI:EU:C:2016:961; C‑672/15 (Procureur de la République tegen Noria) Voedingssupplementen – Vitaminen en mineralen – Wederzijdse erkenning – Vaststelling van dagelijkse maximumdoses. Conclusie AG:

Eerste vraag Artikel 34 VWEU en het beginsel van wederzijdse erkenning, beschouwd in het licht van richtlijn 2002/46 van het Europees Parlement en de Raad van 10 juni 2002 betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten inzake voedingssupplementen, staan in de weg aan een nationale regel waarbij de invoer van in een andere lidstaat rechtmatig vervaardigde of in de handel gebrachte voedingssupplementen wordt verboden op grond dat deze een nutriënt bevatten in hoeveelheden die een bepaald maximum overschrijden, wanneer dit maximum is vastgesteld zonder dat daaraan een wetenschappelijke risicobeoordeling is voorafgegaan die met name beantwoordt aan de in artikel 5, leden 1 en 2, van die richtlijn neergelegde criteria. Indien een dergelijke voorafgaande risicobeoordeling is verricht, vereisen artikel 34 VWEU en het beginsel van wederzijdse erkenning, beschouwd in het licht van richtlijn 2002/46, dat de lidstaten importeurs de mogelijkheid bieden te verzoeken om een herziening van de eerdere risicobeoordeling op basis van wetenschappelijk bewijs dat door de betrokken lidstaat nog niet in aanmerking is genomen. Procedures voor de toetsing van dergelijk nieuw wetenschappelijk bewijs moeten gemakkelijk toegankelijk zijn en binnen een redelijke termijn worden afgesloten, en tegen de hieruit voortvloeiende besluiten moet beroep openstaan bij de nationale rechterlijke instanties.

RB 2798

HvJ EU: Een piramidespel is ook een handelspraktijk indien er slechts indirecte band bestaat tussen nieuwe en bestaande leden

Rechtspraak (NL/EU) 15 dec 2016, RB 2798; ECLI:EU:C:2016:958 (Loterie Nationale – Nationale Loterij NV), http://www.reclameboek.nl/artikelen/hvj-eu-een-piramidespel-is-ook-een-handelspraktijk-indien-er-slechts-indirecte-band-bestaat-tussen-n

HvJ EU 15 december 2016, RB 2798; IEFbe 2035; C-667/15; ECLI:EU:C:2016:958 (Loterie Nationale – Nationale Loterij NV) Oneerlijke handelspraktijken van ondernemingen jegens consumenten – Misleidende handelspraktijk – Piramidesysteem – Door nieuwe leden verrichte betalingen en door de bestaande leden ontvangen vergoedingen – Indirecte financiële band. HvJ EU:

Punt 14 van bijlage I bij [„richtlijn oneerlijke handelspraktijken”] moet aldus worden uitgelegd dat op grond van deze bepaling een handelspraktijk ook als een „piramidesysteem” kan worden gekwalificeerd indien er slechts een indirecte band bestaat tussen de door nieuwe leden van een dergelijk systeem verrichte betalingen en de door de bestaande leden ontvangen vergoedingen.
RB 2797

Winnaar Gouden Windei 2016

De winnaar van het Gouden Windei 2016 is bekend! Healthy People Blauwe bosbes en framboos is uitgeroepen tot het meest misleidende product 2016. Dit sapje bestaat vooral uit twee vruchten, alleen niet degene die je zo prominent op de verpakking ziet schitteren. Het sapje bestaat vooral uit goedkoop appel- en druivensap en bevat slechts 12% bosbes en 1% framboos. Daarnaast is het helemaal niet zo ‘Healthy’: het bevat zelfs meer suikers dan Coca-Cola.

RB 2794

Jurisprudentielunch merken-, modellen-, auteursrecht (1dec2016)

Tijdens deze bijeenkomst bespreken Joris van Manen, Paul Geerts en Vivien Rörsch met u de belangrijkste uitspraken op het gebied van het merken-, modellen- en auteursrecht. Van iedere uitspraak wordt de essentie en het belang voor de praktijk besproken. In slechts drie uur tijd bent u volledig op de hoogte van de ontwikkelingen in de meest recente rechtspraak van het afgelopen half jaar. Wilt u dat een uitspraak besproken wordt, laat het weten. BESTELLEN

Onder andere de volgende uitspraken worden besproken:
Merkenrecht: HvJ EU Ferring-Orifarm, Combit-Commit, Tommy Hilfiger
Modellenrecht en overig: HvJ EU Waschball, Canal Digital, Rb DH Parfumswinkel
Auteursrecht: HvJ EU McFadden, GeenStijl, Microsoft

RB 2796

HvJ EU Levensmiddel dat voor 2015 als geneesmiddel werd verkocht, voorzien van (handels)merk, mag als levensmiddel worden blijven verkocht

Rechtspraak (NL/EU) 23 nov 2016, RB 2796; ECLI:EU:C:2016:888 (Bachbloesemproducten), http://www.reclameboek.nl/artikelen/hvj-eu-levensmiddel-dat-voor-2015-als-geneesmiddel-werd-verkocht-voorzien-van-handels-merk-mag-als-l

HvJ EU 23 november 2016, IEF 16391; IEFbe 2000, RB 2796; LS&R 1394; ECLI:EU:C:2016:888; C-177/15(Bachbloesemproducten) Consumentenvoorlichting- en bescherming. Voedings- en gezondheidsclaims voor levensmiddelen. Producten voorzien van handelsmerken of merknamen die bestonden vóór 1 januari 2005. Bachbloesempreparaten. Uniemerk RESCUE. Producten die vóór 1 januari 2005 als geneesmiddelen werden verkocht en die sindsdien als levensmiddelen worden verkocht. HvJ EU:

Artikel 28, lid 2, eerste zinsdeel* [red. artikel 27] claimsVo moet aldus worden uitgelegd dat deze bepaling van toepassing is wanneer een van een handelsmerk of merknaam voorzien levensmiddel vóór 1 januari 2005 als geneesmiddel werd verkocht en sindsdien als levensmiddel wordt verkocht.

RB 2793

Verbod negatief uitlaten over niet voldoen aan Gedragscode Mobiele Diensten, afgewezen

Rechtspraak (NL/EU) 15 sep 2016, RB 2793; (EDF Communications en X tegen Stichting Gedragscodes Mobiele Diensten), http://www.reclameboek.nl/artikelen/verbod-negatief-uitlaten-over-niet-voldoen-aan-gedragscode-mobiele-diensten-afgewezen
Stichting Gedragscodes Mobiele Diensten

Vzr. Rechtbank Amsterdam 15 september 2016, IEF 16368; RB2793; IT 2169 (EDF tegen Stichting Gedragscodes Mobiele Diensten) Mobiele dienst. EDF richt zich op de ontwikkeling en het wereldwijd op de markt brengen van applicaties voor mobiele telefoons. Na onderzoek blijkt dat EDF het in de Gedragscode (waar zij staan geregistreerd) voorgeschreven scherm dat aanbieders van mobiele internetdiensten, wanneer bij hen een bestelling wordt geplaatst, aan de consument moeten tonen om duidelijk te maken dat deze door het plaatsen van de bestelling een betalingsverplichting op zich neemt, niet toont. EDF vordert nu dat de Stichting verboden wordt uitspraken te doen of anderszins negatief uit te laten, totdat vaststaat dat EDF aan de gedragscode gebonden is en deze niet in strijd is met de wet. EDF is ook via haar contract met Dimico aan de Gedragscode gebonden is, omdat zij als de klant zich verplicht tot naleving van de Country Specific Regulations, waaronder de Gedragscode. Dat een Roemeense medewerker die het formulier van de Gedragscode invulde niet bevoegd zou zijn en het Engels niet voldoende beheerst, is onaannemelijk. Het is niet aannemelijk dat de gevorderde verboden in een bodemprocedure worden toegewezen, en wordt in kort geding afgewezen.

RB 2790

Conclusie A-G: de kosten van een gesprek naar een after-sales telefoonnummer mag niet hoger zijn dan de kosten van een standaard oproep

EU 10 nov 2016, RB 2790; C-568/15 (Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs Frankfurt am Main e.V. / comtech GmbH), http://www.reclameboek.nl/artikelen/conclusie-a-g-de-kosten-van-een-gesprek-naar-een-after-sales-telefoonnummer-mag-niet-hoger-zijn-dan
comtech

HvJ EU 10 november 2016, IT 2168; RB 2790; Zaak C-568/15 (Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs Frankfurt am Main e.V. / comtech GmbH) Consumenten. Telecom. Aan het HvJ werd de volgende vraag voorgelegd (IT 1949): Moeten consumentenrechtenaldus worden uitgelegd dat een consument die telefonisch contact opneemt met een handelaar via een telefoonnummer dat deze laatste ter beschikking stelt opdat consumenten contact met hem zouden kunnen opnemen in verband met een reeds gesloten overeenkomst, geen hogere kosten voor deze oproep mogen worden aangerekend dan die welke hij voor een oproep naar een gewoon (geografisch) vast of mobiel nummer had moeten betalen?

Conclusie A-G: de kosten van een gesprek naar een after-sales telefoonnummer mag niet hoger zijn dan de kosten van een standaard oproep.

RB 2792

Sprake van onrechtmatige uitlatingen nu niet is voldaan aan de voorwaarden van vergelijkende reclame

Nederland 8 nov 2016, RB 2792; ECLI:NL:RBDHA:2016:13311 (Natuurlijk Beter Leven en Aliter Curari tegen DR. Rath Health Programs), http://www.reclameboek.nl/artikelen/sprake-van-onrechtmatige-uitlatingen-nu-niet-is-voldaan-aan-de-voorwaarden-van-vergelijkende-reclame
DR. Rath Health Programs

Vzr. Rechtbank Den Haag 8 november 2016, IEF 16365; LS&R 1391; RB 2792; ECLI:NL:RBDHA:2016:13311 (Natuurlijk Beter Leven en Aliter Curari tegen DR. Rath Health Programs) Onrechtmatige uitlatingen. Vergelijkende reclame. Voedingssuplement. Health Programs is distributeur van voedingssuplementen en heeft met Aliter Curari is een distributieovereenkomst gesloten. Volgens Aliter doet Health Programs in een informatiebrief uitlatingen tegen derden dat Aliter imitatieproducten aanbiedt. Aliter stelt dat de informatiebrief verschillende mededelingen bevat die onrechtmatig zijn omdat sprake is van ongeoorloofde vergelijkende reclame, aantasting van de eer en goede naam en handelen met hetgeen in het maatschappelijk verkeer betaamt. De voorzieningenrechter stelt dat de informatiebrief van Health Programs een aantal passages bevat die voorhands onrechtmatig moeten worden geacht jegens Aliter Curari en Natuurlijk Beter Leven, omdat niet is voldaan aan art. 6:194a lid 2 BW en omdat de reputatie wordt aangetast.

RB 2791

Uitvaart reclame “Yarden” is niet in strijd met goede smaak en fatsoen

Zelfregulering (RCC, KOAG/KAG) 9 nov 2016, RB 2791; dossiernr: 2016/00043/AE (Yarden), http://www.reclameboek.nl/artikelen/uitvaart-reclame-yarden-is-niet-in-strijd-met-goede-smaak-en-fatsoen
Yarden

RCC 20 oktober 2016, dossiernr: 2016/00043/AE; RB 2791 (Yarden). Reclame. Toelaatbaarheid. Afwijzing. Klacht: Klaagster ergert zich aan de televisiecommercial van Yarden. Iedere keer dat zij de reclame ziet, moet zij aan haar dierbaren denken. Ook is de commercial erg om te zien voor ongeneeslijk zieken. We weten allemaal dat we dood gaan, maar dat hoeft niet steeds op televisie te worden getoond, aldus klaagster. De Commissie is van oordeel dat de bestreden commercial niet in strijd met de goede smaak en/of het fatsoen dan wel nodeloos kwetsend is. Zij heeft er begrip voor dat niet iedereen de commercial zal kunnen waarderen, maar dit leidt niet tot een ander oordeel.

RB 2789

HvJ EU: Uitleg over handelaar die in naam van particulier koopt

Rechtspraak (NL/EU) 9 nov 2016, RB 2789; C-149/15 (Wathelet tegen Garage Bietheres), http://www.reclameboek.nl/artikelen/hvj-eu-uitleg-over-handelaar-die-in-naam-van-particulier-koopt
Wathelet

HvJ EU 9 november 2016, IEFBE 1989; RB 2789; zaaknummer C-149/15 (Wathelet tegen Garage Bietheres) Bescherming van de consument. Verkoop van en garanties voor consumptiegoederen. Het lijdt geen twijfel dat een consument die een consumptiegoed koopt van een andere particulier, niet de bescherming geniet van richtlijn 1999/44/EG van het Europees Parlement en de Raad van 25 mei 1999 betreffende bepaalde aspecten van de verkoop van en de garanties voor consumptiegoederen(2). Geldt dat echter ook wanneer een handelaar bij de verkoop handelt in naam en voor rekening van een particulier en zich aan de consument als de verkoper voorstelt? Dat is de vraag die in de onderhavige zaak aan de orde is.
Het HvJ beantwoord deze vraag als volgt: Het begrip "verkoper" moet aldus worden uitgelegd, waaronder een professionele optreden als tussenpersoon namens een persoon die niet naar behoren de consument koper in kennis heeft gesteld. Het is aan de verwijzende rechter om dit na te gaan, rekening houdend met alle omstandigheden van het geval. Deze uitleg is niet afhankelijk van de vraag of de tussenpersoon niet is betaald of voor zijn tussenkomst.

RB 2788

'Zo. Nu eerst het LISA Symposium'

Wat kun je doen als een ander bedrijf met jouw slagzin aan de haal gaan? “Mmm, lekker. Mmm, ook lekker.” De reclame-uitingen van Lidl in de campagne “Waar kies jij voor?”. Mocht Lidl haar producten vergelijken met A-merk producten? En wanneer is er sprake van misleidende reclame? Ook online wordt er veel gebruik gemaakt van verschillende manieren van adverteren. Houden vloggers zich wel aan de reclameregels? Of is hier sprake van sluikreclame?

Heb jij altijd al meer willen weten over het reclamerecht? Kom dan naar het LISA Symposium Lawvertisement op 17 november 2016!
Inschrijven kan via: www.lisa-groningen.nl/symposium

 

lisa symposium