RB 3139

Coolblue mag niet adverteren met "Gratis kaartupdates levenslang" voor navigatiesysteem

Zelfregulering (RCC, KOAG/KAG) 26 apr 2018, RB 3139; (Coolblue), http://www.reclameboek.nl/artikelen/coolblue-mag-niet-adverteren-met-gratis-kaartupdates-levenslang-voor-navigatiesysteem

RCC 26 april 2018, RB 3139; Dossiernr. 2018/00118 (Coolblue) Aanbeveling (Misleiding). De uiting betreft de mededeling “Gratis kaartupdates Levenslang” bij de aanbieding van het navigatiesysteem TomTom Via 52 West-Europa op de website van Coolblue, welke aanbieding staat onder “Coolblue’s keuze voor een navigatiesysteem met verkeersinformatie”. Klaagster stelt, samengevat, dat zij op basis van de tekst op de website van Coolblue mocht verwachten dat zij bij aankoop van het TomTom navigatiesysteem levenslang gratis kaartupdates voor dit systeem zou ontvangen, waarbij ‘levenslang’ in het geval van een navigatiesysteem minimaal drie jaar is. Op de website van TomTom staat echter dat TomTom onder “lifetime” verstaat: “de nuttige levensduur van het navigatiesysteem: de periode waarin TomTom ondersteuning voor het navigatiesysteem biedt in de vorm van software-updates” etc. Een medewerker van Coolblue heeft in dit verband desgevraagd aan klaagster meegedeeld dat kaartupdates voor een navigatiesysteem mogelijk al binnen een of twee jaar niet meer te krijgen zijn, als het systeem volgens de fabrikant op dat moment niet meer courant is. De mededeling “levenslang” gratis kaartupdates op de website van Coolblue is volgens klaagster dan ook in tegenspraak met de mogelijkheid dat de kaartupdates wellicht, afhankelijk van de fabrikant, maar een jaar beschikbaar zijn.

RB 3138

Dezelfde misleidende mededelingen hebben niet geleid tot blijven deelnemen aan Staatsloterij

9 mei 2018, RB 3138; ECLI:NL:RBLIM:2018:4295 (Deelnemer tegen Staatsloterij), http://www.reclameboek.nl/artikelen/dezelfde-misleidende-mededelingen-hebben-niet-geleid-tot-blijven-deelnemen-aan-staatsloterij

Ktr. Rechtbank Limburg 9 mei 2018, RB 3138; ECLI:NL:RBLIM:2018:4295 (deelnemer tegen Staatsloterij) Staatsloterij. Misleidende mededelingen in de periode 2000-2007 en eenmaal in 2008. Eiser vordert met beroep op ECLI:NL:GHDHA:CA0587 en ECLI:NL:HR:2015:178 schadevergoeding. De kantonrechter wijst de vorderingen af nu het oorzakelijk verband tussen de gestelde schade en misleidende mededelingen niet komt vast te staan. Eiser heeft onvoldoende aangevoerd om aan te nemen dat zijn deelname in de relevante periode beïnvloed is door de misleidende mededelingen. Ook een beroep op dwaling, bedrog of artikel 6:193j BW slaagt daarom niet.

4.5.4
De kantonrechter laat in het midden of de door de Hoge Raad in de specifieke casus van World Online toegepaste regel tevens toepassing heeft in een feitelijk geheel andere casus van misleidende uitlatingen in het kader van Staatsloterij. Immers, ook indien de omkeringsregel toegepast zou worden blijft de bewijslast en daarmee het bewijsrisico bij [eisende partij in conventie, verweerder in reconventie] liggen en is er –enkel- sprake van een voorshands aannemelijk zijn van dat gevraagde causale verband waartegen dan Staatsloterij tegenbewijs kan leveren. De kantonrechter is van oordeel dat Staatsloterij in dit geval is geslaagd in dat tegenbewijs, althans in zoverre daarin is geslaagd dat van [eisende partij in conventie, verweerder in reconventie] nadere stellingname vereist was.

In het kader van de keuzes in deelname van [eisende partij in conventie, verweerder in reconventie] is door Staatsloterij onweersproken het speelgedrag van [eisende partij in conventie, verweerder in reconventie] beschreven. Voor zover hier relevant volgt daaruit dat [eisende partij in conventie, verweerder in reconventie] is begonnen met deelname in 1994, derhalve vóór de misleidende mededelingen. Van een beïnvloeding door de misleidende mededelingen kan op dat moment geen sprake zijn. De aanpassing in tussen 1995 en 1997 om deel te nemen met de zogenoemde jackpot is gedaan voor de misleidende mededelingen zodat ook die keuze daar niet door beïnvloed kan zijn. Hetzelfde geldt voor de keuzes in september 1997 om te stoppen met deelname en de daaropvolgende keuze in november 1997 om opnieuw te gaan deelnemen met een zogenoemde straat (van 10 hele staatsloten) met jackpot.

In de periode van de misleidende mededelingen zijn door [eisende partij in conventie, verweerder in reconventie] aanpassingen in zijn deelname aangebracht. Allereerst is dit in 2002 stoppen van zijn abonnement. Als deze keuze al beïnvloed is door misleidende mededelingen is daar geen gevorderde causale schade uit voortgevloeid.

Daarna is [eisende partij in conventie, verweerder in reconventie] in 2004 opnieuw begonnen met deelname, nu met een zogenoemd straatje van 1/5de staatsloten. Tussen 2005 en 2009 is [eisende partij in conventie, verweerder in reconventie] vervolgens weer gestopt. Ook in de periode ná beëindiging van de misleidende uitlatingen is door [eisende partij in conventie, verweerder in reconventie] deelgenomen, vanaf 2009 tot juni 2012.

In het licht van het vorenstaande is Staatsloterij geslaagd in hetgeen van haar als tegenbewijs gevergd zou mogen worden. Het enkele moment waarop in de relevante periode een zichtbare deelnamekeuze is gemaakt die mogelijke schade tot gevolg zou hebben is de keuze van [eisende partij in conventie, verweerder in reconventie] om in 2004 opnieuw te gaan deelnemen. Nu diezelfde misleidende mededelingen bij [eisende partij in conventie, verweerder in reconventie] echter eerder in 2002 niet hebben geleid tot blijven deelnemen en de nieuwe deelname een beperktere omvang had dan in de voorafgaande periode is zonder nadere stellingname onvoldoende onderbouwd gesteld dat de misleidende mededelingen [eisende partij in conventie, verweerder in reconventie] in 2004 hebben beïnvloed in zijn keuze wederom te gaan deelnemen. Integendeel stelt [eisende partij in conventie, verweerder in reconventie] dat deelname en omvang van deelname met name werden beïnvloed door de financiële mogelijkheden die [eisende partij in conventie, verweerder in reconventie] daartoe had. In het licht van dit alles had [eisende partij in conventie, verweerder in reconventie] zijn standpunt dat hij door de misleidende mededelingen aangaande de (minuscule) winkansen is beïnvloed nader dienen te onderbouwen, hetgeen hij heeft nagelaten zodat om die reden het gevorderde –bij gebrek aan causaal verband- dient te worden afgewezen. Een en ander geldt –mutatis mutandis- ook voor de bijzondere trekkingen waaraan [eisende partij in conventie, verweerder in reconventie] heeft deelgenomen in de relevante periode. Gelet op de ontbrekende onderbouwing is er ook geen grond om [eisende partij in conventie, verweerder in reconventie] toe te laten tot bewijslevering.

RB 3136

Daisycon terecht door ACM beboet als affiliate netwerk, adverteerder en publisher

3 apr 2018, RB 3136; ECLI:NL:CBB:2018:139 (Daisycon tegen ACM), http://www.reclameboek.nl/artikelen/daisycon-terecht-door-acm-beboet-als-affiliate-netwerk-adverteerder-en-publisher

CBb 3 april 2018, IT 2565; RB 3136; ECLI:NL:CBB:2018:139 (Daisycon tegen ACM) Zie eerder IT 2072 en IT 1609. Telecommunicatiewet, spamverbod, adverteerder, Publisher, affiliatenetwerk, hulppersonen, feitelijk leidinggevende, boete matiging redelijke termijn. Daisycon kan in de rol van affiliate netwerk, adverteerder en publisher worden gezien als verzender. Zie persbericht ACM

RB 3137

TP Vision mag 'The best OLED TV you can buy' niet meer gebruiken voor aanprijzing 'beste koop'

Rechtspraak (NL/EU) 16 mei 2018, RB 3137; ECLI:NL:RBAMS:2018:3431 (LG tegen TP Vision), http://www.reclameboek.nl/artikelen/tp-vision-mag-the-best-oled-tv-you-can-buy-niet-meer-gebruiken-voor-aanprijzing-beste-koop

Vzr. Rechtbank Amsterdam 16 mei 2018, RB 3137; ECLI:NL:RBAMS:2018:3431 (LG tegen TP Vision) Reclamerecht. “Best Buy” is gebaseerd op de prijs/kwaliteitverhouding, niet op beste product. TP Vision Europe mag voor de OLED Philips televisie die zij verkoopt, niet meer de reclameslogan “The best OLED TV you can buy” gebruiken in combinatie met het predicaat van het European Imaging and Sound Association (EISA). Voor zover de claim wordt gebruikt voor de Philips 55POS9002 in combinatie met het EISA-predicaat is sprake van misleiding omdat dit toestel niet de prijs voor het beste product, maar voor de beste koop heeft gekregen (de prijs voor het beste product is uitgereikt aan de LG OLED65E7). De prijs voor de beste koop (“Best Buy”) is gebaseerd op de prijs/kwaliteitverhouding en houdt dus niet in dat de Philips 55POS9002 het beste product is. De consument wordt derhalve misleid ten aanzien van de karakteristieken en kwaliteit van de betrokken OLED-tv’s. Door het gebruik van de claim in combinatie met het EISA-predicaat wordt ten onrechte de indruk gewekt dat de kwaliteit op objectieve wijze door een gerenommeerde organisatie (EISA) zou zijn vastgesteld en dat hierbij de Philips 55POS9002 als beste uit de bus komt.

RB 3135

Wijze van oogmeting in Eyelove tv-reclame met Rene Froger is misleidend

Zelfregulering (RCC, KOAG/KAG) 30 apr 2018, RB 3135; (Eyelove), http://www.reclameboek.nl/artikelen/wijze-van-oogmeting-in-eyelove-tv-reclame-met-rene-froger-is-misleidend

RCC 30 april 2018, RB 3135; Dossiernr. 2018/00194 (Eyelove) Aanbeveling. Misleiding ontbrekende informatie. De commissie bevestigt de beslissing van de voorzitter. De uiting betreft een televisiecommercial waarin René Froger een vestiging van Eyelove binnenloopt en zegt dat hij komt voor een multifocale bril. Hierna is onder meer te zien hoe zijn ogen met behulp van een apparaat worden gemeten en hij een bril krijgt waarmee hij volgens de medewerkster van Eyelove veraf scherp kan zien. René Froger reageert daarop door te zeggen: “Maar ook van dichtbij”. De klacht: Klager is naar een winkel geweest voor een varifocale bril. Het oog meten bleek een farce. Dit wordt niet gedaan door een opticien maar door een medewerker. Het leesgedeelte wordt niet gemeten maar geschat op basis van leeftijd. De televisiecommercial wekt wel de suggestie van een oogmeting. Klager acht dit bedrog en stelt dat het slecht voor de ogen is indien het leesgedeelte aan leeftijd wordt gekoppeld.

RB 3133

Wat BankGiro Loterij bedoelt met "voorrang" is niet duidelijk voor gemiddelde consument

Zelfregulering (RCC, KOAG/KAG) 19 apr 2018, RB 3133; (Bankgiroloterij), http://www.reclameboek.nl/artikelen/wat-bankgiro-loterij-bedoelt-met-voorrang-is-niet-duidelijk-voor-gemiddelde-consument

RCC 19 april 2018, RB 3133; Dossiernr. 2018/00137 (Bankgiroloterij) Aanbeveling (Bijzondere Reclamecode). De uiting betreft een e-mail van de BankGiro Loterij met onder meer de tekst: “Maak nú al kans op de hoge bedragen! Meneer of mevrouw, u heeft voorrang!”, “Beste meneer of mevrouw, Goed nieuws: u krijgt een voorkeursbehandeling! U bent namelijk geselecteerd om nu al kans te maken op een geldbedrag tot wel € 25.000,-! Donderdag krijgt de rest van Nederland via post deze mogelijkheid. Gebruik uw voorrang nú. Ga meespelen met de BankGiro Loterij via de Gouden Code 5680-8GL827493, voordat deze grote bedragen door andere geluksvogels worden gewonnen […]”. De klacht: Door de tekst wordt de indruk gewekt dat "wie eerst komt, eerst maalt" en daardoor een grotere kans heeft op het winnen van een prijs. Klager maakt hier bezwaar tegen, omdat in een loterij iedereen dezelfde kans op een prijs zou moeten hebben, aldus klager. Hij acht de uiting niet eerlijk en daardoor in strijd met artikel 3a van de Reclamecode voor Kansspelen die worden aangeboden door vergunninghouders ingevolge de wet op de Kansspelen (RVK) 2015.

RB 3132

Claim Windsharefund voor "jaarlijks vast, duurzaam rendement van 5%" is in strijd met Wft

Zelfregulering (RCC, KOAG/KAG) 16 apr 2018, RB 3132; Dossiernr. 2018/00199 (Windsharefund), http://www.reclameboek.nl/artikelen/claim-windsharefund-voor-jaarlijks-vast-duurzaam-rendement-van-5-is-in-strijd-met-wft

RCC 16 april 2018, RB 3132; Dossiernr. 2018/00199 (Windsharefund) Aanbeveling (Strijd met wet). Het uiting betreft de televisiecommercial en de flyer van Windsharefund voor het fonds WindShareFund III. In de televisiecommercial wordt onder meer gezegd: “Investeren in een beter milieu is nu eenvoudig en aantrekkelijk. Investeer in windenergie en ontvang 5% rente. Ga nu naar windsharefund.com”. In de flyer staat op de voorzijde onder meer: “ClimateBonds vanaf € 500,- met 5% groene rente” en, in een oranje cirkel: “Rente 5%”. Op de achterzijde van de flyer staat, voor zover hier van belang: “WindShareFund ClimateBonds zijn beschikbaar voor € 500,- per stuk met jaarlijks 5% groene rente met uitkeringen per kwartaal” en “Jaarlijks 5% groene rente”. Ook is een rekenvoorbeeld opgenomen met een inleg van € 7000,-, waarbij staat: “+5%  € 350,- per jaar”. De klacht: In dossier 2015/01089 heeft de Commissie adverteerder naar aanleiding van een klacht over diens folder een aanbeveling gedaan niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken. Dat oordeel is volgens klager onverkort van toepassing op de huidige flyer, waarin ten opzichte van de oude folder nauwelijks iets veranderd is, en ook op de televisiecommercial.

RB 3131

De “snuggere” consument kan altijd kiezen voor het internettarief

Rechtspraak (NL/EU) 27 mrt 2018, RB 3131; ECLI:NL:RBAMS:2018:1756 (Schipholtarief), http://www.reclameboek.nl/artikelen/de-snuggere-consument-kan-altijd-kiezen-voor-het-internettarief

Rechtbank Amsterdam 27 maart 2018, RB 3131; ECLI:NL:RBAMS:2018:1756 (Schipholtarief) Oneerlijke en misleidende handelspraktijk. De BV probeert voor gedupeerden van een vertraagde vlucht een vergoeding te krijgen en brengt daarvoor kosten in rekening. Er is een tarief voor internetklanten (overeenkomst via internet) en een duurder tarief voor Schipholklanten (overeenkomst gesloten op de luchthaven). Welke overeenkomst tussen partijen tot stand is gekomen is voor de beoordeling zaak niet van belang. Namens de BV is verklaard dat het inderdaad juist is dat “snuggere” consumenten altijd via internet een overeenkomst kunnen sluiten. De gemiddelde consument moet echter als maatstaf worden genomen. Dat deze gemiddelde consument er bij de totstandkoming volgens het Schipholtarief vanuit gaat dat er ook een lager internettarief bestaat is onaannemelijk. Door op Schiphol geen volledige duidelijkheid te verschaffen over de verschillende tarieven heeft de BV zich schuldig gemaakt aan oneerlijke en misleidende handelspraktijken.

RB 3130

Gebruik verklaringen reumatologen om werking crème te bewijzen is oneerlijk

Zelfregulering (RCC, KOAG/KAG) 28 feb 2018, RB 3130; Dossiernr. 2018/00069 (BeezMax), http://www.reclameboek.nl/artikelen/gebruik-verklaringen-reumatologen-om-werking-cr-me-te-bewijzen-is-oneerlijk

RCC 28 februari 2018, RB 3130; Dossiernr. 2018/00069 (BeezMax) Aanbeveling met ALERT (Misleiding). De bestreden reclame-uiting betreft een op Facebook getoonde en op de website www.mysupplelegs.com geplaatste uiting waarin het product BeezMax crème wordt aangeprezen. Met de BeezMax crème zou elke aandoening van de gewrichten of wervels kunnen worden behandeld en zou een patiënt een volledig gezond persoon maken, in plaats van de symptomen tijdelijk onderdrukken zoals het geval is bij de meeste medicijnen. Dit wordt in de reclame beweerd door drie bij naam genoemde “reumatologen”, die verbonden zijn (geweest) met de Nederlande Vereniging voor Reumatologen. De klacht: In de uiting, waarin valse beloftes worden gedaan, worden de namen van klaagster en twee van haar collega-reumatologen genoemd, hoewel zij daarvan niet op de hoogte zijn gesteld en daarvoor zeker geen toestemming hebben gegeven. De foto’s in de uiting zijn niet van de genoemde personen. Klaagster stelt dat de namen van haar en haar collega’s alsmede de uitspraken die zij zogenaamd zouden hebben gedaan uit de uiting moeten worden verwijderd. Dat geldt ook voor de naam van de Nederlandse Vereniging voor Reumatologie (NVR), waarvan klaagster vicevoorzitter is.

Het oordeel van de Commissie

1. In de uiting wordt BeezMax crème onder meer aangeprezen als “innovatieve remedie”, waarmee “elke aandoening van de gewrichten of wervels kan worden behandeld”, die “de pijn elimineert en tegelijkertijd gezonde gewrichten bevordert” als gevolg waarvan “een patiënt een volledig gezond persoon wordt”. De beweringen dat BeezMax de beschreven werking heeft, worden in de uiting toegeschreven aan twee bij naam genoemde Nederlandse reumatologen, onder wie klaagster, terwijl van een derde genoemde Nederlandse reumatoloog wordt gezegd dat zij als “voormalige voorzitter van de Vereniging voor Reumatologie”  eerdere toelating van BeezMax in Nederland uit persoonlijke (zakelijke) motieven heeft tegengehouden.

2. Klaagster ontkent dat zij en/of haar twee collega-reumatologen de aan hen toegeschreven uitspraken hebben gedaan of toestemming hebben gegeven voor het in de uiting opnemen van hun namen. Ook de Nederlandse Vereniging voor Reumatologie, waarvan klaagster vicevoorzitter is, mag volgens haar niet in de uiting worden genoemd.

3. De Commissie acht aannemelijk geworden dat de in de uiting weergegeven mededelingen en uitspraken over het product BeezMax niet daadwerkelijk afkomstig zijn van de drie met naam en toenaam genoemde reumatologen. In de eerste plaats geldt dat adverteerder de stellingen van klaagster niet heeft weersproken. Verder heeft de Commissie ambtshalve geconstateerd dat op de in de uiting opgenomen foto’s niet de genoemde reumatologen zijn afgebeeld, hoewel in de uiting wel die indruk wordt gewekt. Voorts heeft de Commissie ambtshalve geconstateerd dat de uiting met dezelfde inhoud – tekst en foto’s – ook in het Italiaans is gepubliceerd, waarbij alleen de namen van de Nederlandse reumatologen zijn vervangen door Italiaanse namen, van wie er twee waren of zijn verbonden aan de “associazione dei reumatologi”.

4. Door in de uiting in strijd met de waarheid de indruk te wekken dat het product BeezMax als effectief middel bij elke aandoening van de wervels en de gewrichten wordt aangeprezen door reumatologen en de (Nederlandse) Vereniging voor Reumatologie, heeft adverteerder gehandeld in strijd met de vereisten van professionele toewijding. Deze handelwijze zal het economische gedrag van de gemiddelde consument op wie de reclame is gericht ernstig (kunnen) verstoren. Het is immers aannemelijk dat de consument die op zoek is naar een werkzaam middel door de suggestie dat de reumatologen achter het product BeezMax en de daaraan toegeschreven werking staan, ertoe wordt gebracht het product aan te schaffen. Het voorgaande leidt tot het oordeel dat de bestreden uiting oneerlijk is in de zin van artikel 7 van de Nederlandse Reclame Code (NRC). In de ernst van de overtreding van de NRC ziet de Commissie bovendien aanleiding om haar uitspraak door middel van een Alert onder de aandacht te brengen van een breed publiek.

5. Op grond van het voorgaande wordt als volgt beslist.

De beslissing

De Commissie acht de reclame-uiting in strijd met het bepaalde in artikel 7 NRC. Zij beveelt adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken en zal deze beslissing als Alert laten verspreiden.

RB 3129

Nuud mag niet benadrukken dat aluminium in deodorant borstkanker en Alzheimer veroorzaakt

Zelfregulering (RCC, KOAG/KAG) 27 mrt 2018, RB 3129; Dossiernr. 2018/00023/A (Nuud deodorant), http://www.reclameboek.nl/artikelen/nuud-mag-niet-benadrukken-dat-aluminium-in-deodorant-borstkanker-en-alzheimer-veroorzaakt

RCC 27 maart 2018, RB 3129; Dossiernr. 2018/00023/A (Nuud deodorant) Dossiernr. 2018/00023 Aanbeveling (Subjectieve normen, Misleiding). Het betreft de volgende uitingen voor Nuud deodorant: A.Tekstgedeeltes op de website www.nuud.care. B. Het filmpje met als titel “Kun jij jouw deodorant eten?” dat is te zien op de website www.nuud.care en op Facebook, YouTube en Vimeo. In dit filmpje wordt door verschillende personen terwijl zij een beetje uit een tubetje Nuud op etenswaren doen en deze vervolgens opeten. De klacht: In haar uitingen citeert Nuud selectief en verspreidt zij misleidende informatie, waarin een verband wordt gelegd tussen deodorantgebruik en borstkanker en Alzheimer. Om haar eigen deodorant aan te prijzen suggereert Nuud dat alle andere deodorant slecht is. Door onafhankelijke instanties is echter geconcludeerd dat deodorant veilig is. Klager verwijst in dit verband naar de op hun websites weergegeven (en door klager overgelegde) standpunten van KWF (tab “Deodorant en borstkanker”, titel “Deodorant is veilig”) en van Borstkankervereniging Nederland (“Geen bewijs voor verband deodorant en borstkanker”), waaruit blijkt dat niet is bewezen dat deodorant borstkanker of Alzheimer veroorzaakt. Met de misleidende informatie maakt Nuud mensen ten onrechte bang voor ernstige ziekten.

RB 3128

Blanco envelop met vermelding “Herinnering” van loterij is niet herkenbaar als reclame

Zelfregulering (RCC, KOAG/KAG) 5 apr 2018, RB 3128; Dossiernr. 2018/00036/A-CVB (Nationale Postcode Loterij), http://www.reclameboek.nl/artikelen/blanco-envelop-met-vermelding-herinnering-van-loterij-is-niet-herkenbaar-als-reclame

CVB RCC 5 april 2018, RB 3128; Dossiernr. 2018/00036/A-CVB (Nationale Postcode Loterij). CVB Aanbeveling Bevestigd (=Aanbeveling). De uiting: Het betreft een aan klager persoonlijk gerichte geadresseerde mailing van de Nationale Postcode Loterij (hierna ook: NPL). Op de verder blanco voorzijde van de envelop staat onder het venster in zwarte letters: “ - HERINNERING - “. In de rechterbovenhoek staat: “PostNL Port Betaald”. Op de achterzijde staat op de flap in kleine zwarte letters: “Nationale Postcode Loterij, Postbus 7777, 1070 KP Amsterdam”. Onderaan op de achterzijde staat het logo van adverteerder in zwart-wit. De klacht: Klager meent dat de uiting de indruk wekt dat het een brief aan geadresseerde (in dit geval klager persoonlijk) is van een deurwaarder of belangrijke andere dienst omdat men vergeten is te betalen. Adverteerder maakt volgens klager misbruik van het feit dat dergelijke brieven veelal ‘discreet’ volledig blanco zijn om ervoor te zorgen dat men deze opent en niet direct bij het oud papier gooit. Klager acht de uiting verder in strijd is met de goede smaak en misleidend.

RB 3127

Wild about Honey mededelingen over honing in strijd met wet en misleidend

Zelfregulering (RCC, KOAG/KAG) 20 mrt 2018, RB 3127; Dossiernr. 2018/00093 (Wild about Honey), http://www.reclameboek.nl/artikelen/wild-about-honey-mededelingen-over-honing-in-strijd-met-wet-en-misleidend

RCC 20 maart 2018, RB 3127; Dossiernr. 2018/00093 (Wild about Honey) Gedeeltelijke aanbeveling (Strijd met wet, misleiding). De uitingen betreffen mededelingen over de producten van Wild about Honey in een folder, op de website www.rauwehoningshop.nl en op etiketten van potten honing. De klacht: De Traay heeft in november 2017 een pollenanalyse en een meting van de HMF-waarden van de rauwe tijmhoning en de rauwe klaverhoning van Wild about Honey laten uitvoeren. De resultaten hiervan zijn bij de klacht overgelegd. Volgens De Traay blijkt uit de pollenanalyse dat beide honingsoorten een lager pollengehalte hebben dan het voor die soort wettelijk vereiste minimale gehalte. De vereisten voor monoflora’s (honing van één soort nectar) zijn vastgelegd in Duitse Leitsätze en het Duitse Lebensmittelrecht, waaraan Europese landen zich volgens De Traay conformeren.

RB 3126

Bewering dat men “alleen zonne-energie van het eigen dak of perceel gebruikt” is onjuist en te absoluut

Zelfregulering (RCC, KOAG/KAG) 20 mrt 2018, RB 3126; Dossiernr: 2018/00039 (Thuisbaas.nl), http://www.reclameboek.nl/artikelen/bewering-dat-men-alleen-zonne-energie-van-het-eigen-dak-of-perceel-gebruikt-is-onjuist-en-te-absoluu

RCC 20 maart 2018, RB 3126; Dossiernr. 2018/00039 (Thuisbaas.nl) Gedeeltelijke aanbeveling (Misleiding ontbrekende informatie). Het betreft 5 uitingen op de website www.thuisbaas.nl. Deze uitlatingen gaan onder andere over dat energieneutrale huizen slechts zonne-energie van eigen dak of perceel gebruiken, dat door mee te doen huizen in één keer helemaal van het gas af kunnen, dat huizen sowieso allemaal van het gas afgaan en dat een model is ontwikkeld die voor elk huis kan berekenen hoeveel stroom de warmtepomp in de praktijk zal gebruiken.

Klager maakt bezwaar tegen de uitingen omdat deze volgens hem misleidend zijn en appelleren aan gevoelens van angst. Klager licht dit per uiting toe. 1) In de uiting onder 1 beschreven (“Onze Missie”) wordt volgens klager ten onrechte niet vermeld dat in de winter energie wordt afgenomen van kolen- en gascentrales. In de zomer kan een energieneutraal huis de energie wel terug leveren zodat men uiteindelijk ‘nul-op-de-meter’ heeft, echter voor de winter blijft de kolencentrale nodig. Inkoop van groene stroom garandeert volgens klager niet dat er ook daadwerkelijk groene stroom geleverd wordt, omdat er volgens hem met “certificaten wordt geschoven”. Volgens klager wordt “angstvallig omzeild” dat er maar weinig huizen zijn met voldoende dakoppervlakte voor 40 panelen, wat nodig is om een warmtepomp te voeden.

RB 3125

Hip en Happening - genietend roken - is verboden reclame voor tabaksproducten

Zelfregulering (RCC, KOAG/KAG) 15 mrt 2018, RB 3125; Dossiernr. 2018/00040 (Van de Loosdrecht genietend roken), http://www.reclameboek.nl/artikelen/hip-en-happening-genietend-roken-is-verboden-reclame-voor-tabaksproducten

RCC 15 maart 2018, RB 3125; Dossiernr. 2018/00040 (Van de Loosdrecht genietend roken) Aanbeveling (Strijd met wet). De uiting: Het betreft een uiting op www.facebook.com. Daarin staat onder het kopje: “Hip en Happening donderdag om 10:00” onder meer: “Vrouw in beeld. Al 86 jaar lang is Van de Loosdrecht genietend roken sinds 1932 een begrip in Veenendaal. De zussen Annemieke en Gerrien van de Loosdrecht runnen deze zaak al ruim twintig jaar! En wist je al dat zij op maat gemaakte avonden organiseren voor groepen, zoals sigaarproeverijen of workshops sigaren rollen?” Onder deze tekst staat een foto van twee vrouwen met een sigaar in de hand. De klacht: Er wordt “een aantal keer” reclame voor roken gedeeld. Volgens klaagster is dat niet wenselijk. Ook is niet vermeld dat roken dodelijk is. In het online klachtenformulier heeft klaagster achter “product” ingevuld: “Sigaren en eerder al om rookaccessoires”.

RB 3124

Radiocommercial waarin wordt gezegd dat DAB+ de digitale opvolger is van FM is niet misleidend

Zelfregulering (RCC, KOAG/KAG) 29 mrt 2018, RB 3124; Dossiernr. 2018/00004 (Digital Radio NL/ DAB+ de digitale opvolger van FM), http://www.reclameboek.nl/artikelen/radiocommercial-waarin-wordt-gezegd-dat-dab-de-digitale-opvolger-is-van-fm-is-niet-misleidend

CvB RCC 29 maart 2018, RB 3124; Dossiernr. 2018/00004 (Digital Radio NL/ DAB+ de digitale opvolger van FM) CVB Aanbeveling Vernietigd (=Afwijzing). De reclame-uiting: Het betreft de radiocommercial voor DAB+, waarin het volgende gesprek is te horen tussen een winkelmedewerkster en de Kerstman: Verkoopster: “Dag Kerstman. Kan ik u helpen?” Kerstman: “Ja, die cadeaus van mij, ik heb er mijn buik van vol zeg. Boeken, geurtjes. Ik wil dit jaar wat anders geven, iets wat echt klinkt als een klok.” Verkoopster: “Kijk eens: een DAB+ digitale radio. Hét cadeau voor onder de boom.” Kerstman: “Zo-ho-ho wat mooi! Doe er maar 300.000. Kunt u ze inpakken?” Vervolgens zegt de voice-over, terwijl het soundlogo “Let’s get digital” is te horen: “Heb de ballen om iets bijzonders te geven. Geef een nieuwe radio met DAB+, de digitale opvolger van FM.” De klacht: In de commercial wordt DAB+ “de digitale opvolger van FM” genoemd. DAB+ is echter geen opvolger, maar een alternatief voor FM. Er is op landelijk niveau geen beslissing genomen om FM uit te zetten en alleen DAB+ in de ether te houden. Bovendien wordt in uitingen voor DAB+ sterk de suggestie gewekt dat de geluidskwaliteit beter is, terwijl onder normale omstandigheden geen verschil in kwaliteit is te horen, aldus klager.

RB 3123

Wijnvoordeel.nl op vermelding shirt sportploeg is reclame voor alcoholhoudende drank

Zelfregulering (RCC, KOAG/KAG) 29 mrt 2018, RB 3123; dossiernr. 2017/00873 - CVB (Wijnvoordeel sponsor korfballersshirt), http://www.reclameboek.nl/artikelen/wijnvoordeel-nl-op-vermelding-shirt-sportploeg-is-reclame-voor-alcoholhoudende-drank

CvB RCC 29 maart 2018, RB 3123; dossiernr. 2017/00873 - CVB (Wijnvoordeel sponsor korfballersshirt) CVB Aanbeveling Bevestigd (=Aanbeveling). De klacht is gericht tegen de tekst “wijnvoordeel.nl” op de shirts van korfballers van korfbalvereniging LDOK.

Volgens STAP is de sponsorvermelding van Wijnvoordeel op de korfbalshirts van korfbalvereniging LDODK, zoals onder meer te zien in een sportuitzending op televisie (Nederland 1), in strijd met het eerste lid van artikel 30 van de Reclamecode Alcoholhoudende dranken. Op grond van het daarin bepaalde is het verboden om reclame voor alcoholhoudende dranken te voeren op een individuele sporter of een sportploeg. De betwiste shirtreclame bestaande uit de vermelding van de sponsornaam, met vetgedrukt het woord “wijn”, is immers op te vatten als alcoholreclame, aldus STAP. Dit blijkt uit de beslissing van de Reclame Code Commissie over de vermelding van de sponsornaam Scotch Whisky International op de shirts van de Koninklijke HFC.

RB 3122

Claim ‘stimulering van celvernieuwing’ Biodermal anti age 60+ nachtcrème is te vaag

Zelfregulering (RCC, KOAG/KAG) 28 feb 2018, RB 3122; Dossiernr. 2017/000215 (Biodermal anti age 60+ nachtcrème), http://www.reclameboek.nl/artikelen/claim-stimulering-van-celvernieuwing-biodermal-anti-age-60-nachtcr-me-is-te-vaag

CvB RCC 28 februari 2018, RB 3122; Dossiernr. 2017/000215 (Biodermal anti age 60+ nachtcrème) Aanbeveling RCC vernietigd (=Afwijzing). De uiting: De klacht is gericht tegen de aanprijzing van ‘Biodermal anti age 60+ nachtcrème’ op de website biodermal.nl voor zover onder het kopje “Werking” staat: “1. Stimuleert - Vitamine A stimuleert de natuurlijke celvernieuwing en zorgt voor een meer stralende en gelijkmatige teint.” De klacht luidt, rekening houdend met het standpunt van geïntimeerde in repliek en voor zover in beroep van belang, dat de uiting misleidend en in strijd met artikel 2 lid 4 Reclamecode voor Cosmetische Producten (RCP) is, omdat de in Biodermal aanwezige concentratie retinylpalmitaat te laag is om door de huid te worden omgezet in minimaal 0,1% retinol. Dit percentage is volgens geïntimeerde het wetenschappelijk aangetoonde minimum voor de werking van retinol op de huid. De Commissie heeft na een tussenbeslissing de klacht gegrond bevonden. Het College van Beroep vernietigt de aanbeveling.

RB 3121

Vragen aan HvJ EU over plaats van herstel van een op afstand gekocht consumptiegoed

Rechtspraak (NL/EU) 27 dec 2017, RB 3121; (Toolport), http://www.reclameboek.nl/artikelen/vragen-aan-hvj-eu-over-plaats-van-herstel-van-een-op-afstand-gekocht-consumptiegoed
Toolport

Prejudiciële vragen gesteld aan HvJ EU 27 december 2017, IT 2540; RB 3121; IEFbe 2546; C-52/18 (Toolport) Consumentenbescherming. Koop op afstand. Verzoeker heeft op 08.07.2015 telefonisch een partytent van verweerster gekocht. De tent is geleverd op het woonadres van verzoeker. Verzoeker beriep zich in de precontentieuze fase op gebreken die aan de tent zouden kleven. Verweerster wees alle klachten af. Verzoeker heeft enkel opheffing van de wanprestatie ter plaatse gevorderd, zonder de litigieuze waar terug te zenden naar verweerster of dit aan te bieden. Tussen partijen is niet gesproken over de plaats waar nakoming alsnog diende te geschieden. De tussen partijen gesloten overeenkomst bevat hierover geen informatie.

RB 3120

'Reinigt beter'-elektrische tandenborstelreclame is niet ongeoorloofd

Nederland 12 apr 2018, RB 3120; ECLI:NL:RBROT:2018:2964 (Philips tegen Proctor & Gamble), http://www.reclameboek.nl/artikelen/reinigt-beter-elektrische-tandenborstelreclame-is-niet-ongeoorloofd
oral b reinigt beter

Vzr. Rechtbank Rotterdam 12 april 2018, IEF 17620; RB 3120; ECLI:NL:RBROT:2018:2964 (Philips tegen Proctor & Gamble) Reclamerecht. Contractenrecht. Philips (Sonicare) en P&G (Oral-B) brengen beide elektrische tandenborstels op de markt. P&G lanceert een reclamecampagne 'Reinigt beter' met een verwijzing naar publicatie in wetenschappelijke tijdschriften. De tv-commercial laat de tekst heel de tijd in beeld. Diverse gerechtelijke procedures hebben geleid tot vaststellingsovereenkomst. Philips stelt dat de reclamecampagne ongeoorloofd is in de zin van 6:194a lid 1 BW onder a, c en e, en tevens in strijd wordt gehandeld met de tussen partijen gesloten vaststellingsovereenkomst. De voorzitter wijst de vorderingen af. De tekst is voor een persoon met een normaal gezichts- en leesvermogen te lezen. De disclaimer, bestaande uit de tekst "vs gewone manuele tandenborstel", waarop de consument door middel van een asterisk achter de claim "rond reinigt beter" wordt geattendeerd, is daarentegen ongeveer drie seconden in beeld.

RB 3119

PVS mocht dit jaar niet meer uitgaan van de prijslijst van 2016 in vergelijkende reclame

Nederland 30 mrt 2018, RB 3119; ECLI:NL:RBOBR:2018:1513 (Vervor tegen PVS Hoveniers), http://www.reclameboek.nl/artikelen/pvs-mocht-dit-jaar-niet-meer-uitgaan-van-de-prijslijst-van-2016-in-vergelijkende-reclame

Vzr. Rechtbank Oost-Brabant 30 maart 2018, RB 3119; ECLI:NL:RBOBR:2018:1513 (Vervor tegen PVS Hoveniers) Vervor produceert, verkoopt en plaatst veranda's. PVS en houdt zich eveneens bezig met de verkoop en het plaatsen van veranda’s en is een voormalig dealer van Verasol-producten. In de door haar onlangs huis-aan-huis verspreide reclamefolder met “leuke paas-acties” vergelijkt PVS haar eigen prijzen voor een tweetal veranda’s met de prijzen van (onder meer) Vervor. Vergelijkende reclame in de zin van artikel 6:194a BW. Gedaagde heeft onvoldoende aannemelijk gemaakt dat in reclamefolder juiste prijzen van concurrent staan vermeld. PVS mocht in januari van dit jaar niet meer uitgaan van de prijslijst van 2016 dat die prijs nog actueel was. Vordering tot rectificatie op website gedaagde toegewezen.