Pers/printmedia

RB 3046

Gemiddelde consument zal MSC-keurmerk op blik tonijn uitleggen als "inhoud is verantwoord gevangen"

Zelfregulering (RCC, KOAG/KAG) 29 nov 2017, RB 3046; dossiernr. 2017/00564 - CVB (Princes tegen World Wide Foods), http://www.reclameboek.nl/artikelen/gemiddelde-consument-zal-msc-keurmerk-op-blik-tonijn-uitleggen-als-inhoud-is-verantwoord-gevangen

CvB 29 november 2017, IEF 17321; RB 3046; dossiernr. 2017/00564 - CVB (Princes Tonijn). Zie eerder [RB 2976].  Misleiding. Afwijzing. De klacht betreft de verpakking van vijf soorten visconserven (tonijn in blik) waarop verschillende mededelingen staan met betrekking tot het MSC-keurmerk/certificaat. De klacht luidt in essentie dat de verpakkingen onjuist, misleidend en in strijd met de NRC en MRC zijn, omdat voormelde mededelingen de indruk wekken dat (de betrokken visbedrijven van) Princes of de betrokken vissers MSC-gecertificeerd zijn, terwijl uitsluitend vangsten in aanmerking komen voor MSC-certificering.

RB 3037

Gemeente kon in redelijkheid tot opt-in-systeem voor ongeadresseerd drukwerk komen

Rechtspraak (NL/EU) 22 nov 2017, RB 3037; ECLI:NL:RBAMS:2017:8565 (MailDB c.s. tegen Gemeente Amsterdam), http://www.reclameboek.nl/artikelen/gemeente-kon-in-redelijkheid-tot-opt-in-systeem-voor-ongeadresseerd-drukwerk-komen

Rechtbank Amsterdam 22 november 2017, RB 3037; ECLI:NL:RBAMS:2017:8565 (MailDB c.s. tegen Gemeente Amsterdam). Reclamerecht. Het huidige systeem voor de bezorging van ongeadresseerd reclamedrukwerk wordt een ‘opt-out-systeem’ genoemd: NEE/NEE sticker is geen reclame, NEE/JA is enkel huis-aan-huisbladen. De Amsterdamse Gemeenteraad heeft op 20 april 2016 besloten om een ‘opt-in-systeem’ in te voeren: geen ongeadresseerd reclamedrukwerk, tenzij de bewoner of gebruiker met een sticker kenbaar maakt wel reclame te willen ontvangen. Milieuoverwegingen liggen met name ten grondslag aan het besluit. De machines waarmee het drukwerk wordt gedrukt zijn eigendom van MailDB c.s. Het opt-in-systeem stelt geen beperkingen aan het gebruik van de machines, dus aan het eigendomsrecht ex artikel 1 Eerste Protocol EVRM wordt niet getornd. De goodwill voor het ter beschikking stellen van de NEE/NEE en NEE/JA-stickers verdient eveneens geen eigendomsrechtelijke bescherming. Er is onder de Postwet geen rechtens afdwingbare aanspraak op de mogelijkheid om op adressen te bezorgen. Ook geen sprake van strijd met de Richtlijn Oneerlijke Handelspraktijken, nu het besluit niet als doel heeft om de economische belangen van consumenten te beschermen. Daarnaast is er geen strijd met het zorgvuldigheids- of evenredigheidsbeginsel, de gemeente kon in redelijkheid tot het besluit komen. Drukwerk van vrijwilligers- en niet commerciële organisaties, waaronder ook politieke partijen, valt niet onder “ongeadresseerd drukwerk”, maar hier is een te rechtvaardigen belang voor, waardoor er geen strijd is met het gelijkheidsbeginsel.

RB 3029

Misleiding nu aanbieding slechts geldt voor één variant, maar meerdere varianten staan afgebeeld

Zelfregulering (RCC, KOAG/KAG) 24 okt 2017, RB 3029; dossiernr. 2017/00688 (Etos Gilette), http://www.reclameboek.nl/artikelen/misleiding-nu-aanbieding-slechts-geldt-voor-n-variant-maar-meerdere-varianten-staan-afgebeeld

Vz. RCC 24 oktober 2017, RB 3029; dossiernr. 2017/00688 (Etos Gilette). Toewijzing. Misleiding. Het betreft de aanbieding van voordeelpakken Gillette navulmesjes in een huis-aan-huis folder en in een (blijkbaar identieke) digitale folder op de website van adverteerder (www.folder-etos.nl). In de aanbieding staat onder meer dat men een gratis speaker en 40% korting krijgt bij de aanschaf van een voordeelpak. Verder staat in de uiting: “alle varianten, bijvoorbeeld Mach 3 base 16 stuks”. In de uiting staat de doorgestreepte ‘van-prijs’ van € 52,99 en de aanbiedingsprijs (‘voor-prijs’) van € 31,79. De klacht: adverteerder weigert een Gillette Fusion voordeelpak navulmesjes te verkopen voor € 31,79, ondanks dat de uiting voor alle varianten geldt en het Gillette Fusion voordeelpak duidelijk op de voorgrond is afgebeeld. De prijs staat ook niet in dezelfde zin als de woorden “bijvoorbeeld Mach 3 base 16 stuks”, maar los in de advertentie. In de advertentie worden verder geen uitzonderingen genoemd. Door het voorgaande is sprake van misleidende reclame.

RB 3022

Geadresseerde post van Hans Anders gevolg van fout, geen strijd met Wet Bescherming Persoonsgegevens

Zelfregulering (RCC, KOAG/KAG) 16 okt 2017, RB 3022; dossiernr. 2017/00647 (Post van Hans Anders), http://www.reclameboek.nl/artikelen/geadresseerde-post-van-hans-anders-gevolg-van-fout-geen-strijd-met-wet-bescherming-persoonsgegevens

Vz. RCC 16 oktober 2017, RB 3022; dossiernr. 2017/00647 (Post van Hans Anders). Gedeeltelijk toewijzing. De klacht: klager maakt bezwaar tegen het feit dat zijn zoon geadresseerde post van afzender (Hans Anders) blijft ontvangen hoewel hij aan afzender heeft meegedeeld bezwaar te hebben tegen dergelijke geadresseerde reclame. Verder gebruikt afzender persoonlijke gegevens om te zien of de zoon van klager in de doelgroep van de uiting valt. Klager acht dit in strijd met de Wet bescherming persoonsgegevens. Afzender reageert niet op verzoeken om informatie.

RB 3015

Amslod maakt onvoldoende aannemelijk dat zij 'goedkope' E-bikes daadwerkelijk kan leveren

Zelfregulering (RCC, KOAG/KAG) 5 okt 2017, RB 3015; dossiernr. 2017/00457 (Amslod E-bikes), http://www.reclameboek.nl/artikelen/amslod-maakt-onvoldoende-aannemelijk-dat-zij-goedkope-e-bikes-daadwerkelijk-kan-leveren
Amslod E-bikes Croft

RCC 5 oktober 2017, RB 3015; dossiernr. 2017/00457 (Amslod E-bikes). Aanbeveling. Misleiding. Het betreft reclame-uitingen van Amslod E-bikes waarin zij E-bikes aanbieden vanaf 995 euro en daarnaast een uiting waarin zij claimen de E-bikes binnen 3 dagen rijklaar aan huis te leveren. De klacht: gesproken wordt over e-bike die leverbaar is voor de prijs van € 995,00. In uiting 3 staat bovendien: “binnen 3 dagen rijklaar aan huis geleverd!”. Zowel tijdens een bezoek aan de showroom, als bij telefonische navraag op 22 juni 2017 bleek dat deze fiets niet kan worden geleverd. Van het telefoongesprek kan klager een audiofile beschikbaar stellen. Aan klager werd zelfs meegedeeld dat hij de e-bike op dit moment niet eens zou kunnen bestellen. Hoewel de fietsen door Amslod worden geproduceerd, is het niet mogelijk om een levertermijn te krijgen, zo kreeg klager te horen. Adverteerder zou in haar reclame-uitingen op zijn minst moeten vermelden dat het onderhavige product is uitverkocht of niet meer leverbaar is. Volgens de dame aan de telefoon kost de goedkoopste e-bike € 1300,00 tot € 1400,00.

RB 3012

10 jaar garantie op luchtdichtheid matrassen blijkt luchtkasteel

Zelfregulering (RCC, KOAG/KAG) 3 okt 2017, RB 3012; dossiernr. 2017/00626 (Leefcomfort Luchtcomfort), http://www.reclameboek.nl/artikelen/10-jaar-garantie-op-luchtdichtheid-matrassen-blijkt-luchtkasteel

RCC 3 oktober 2017, RB 3012; dossiernr. 2017/00626 (Leefcomfort Luchtcomfort). Aanbeveling. Misleiding. Het betreft een uiting in de “Slaap brochure” van Leefcomfort. In de uiting met de kop “De absolute top in matrassen ‘Luchtcomfort de Luxe’ by Leefcomfort” staat, voor zover voor de klacht relevant: “10 jaar garantie op luchtdichtheid luchtkern!”. De klacht: in de uiting in de brochure staat zonder verwijzing naar eventuele beperkingen of afbouwpercentages: “10 jaar garantie op luchtdichtheid luchtkern!” Klaagster heeft in september 2012 van adverteerder een offerte ontvangen voor (onder andere) een ‘Luchtcomfort de Luxe’ matras, waarin ook wordt vermeld “10 Jaar garantie op de luchtkern van onze ‘Luchtcomfort’ luchtondersteunende matrassen”. Op basis van de mededeling over de garantie in de brochure, die is herhaald in de offerte, heeft klaagster in oktober 2012 de matras besteld. Toen in 2016 de luchtkern van de matras lek bleek te zijn, heeft Leefcomfort gratis een nieuwe luchtkern geplaatst. Voor de vervanging van de luchtkern in juli 2017 bleek klaagster echter € 231,80 te moeten betalen. Hierbij werd verwezen naar het – volgens klaagster niet eerder door haar ontvangen – garantiebewijs, waarin staat dat sprake is van een in 10 jaar afbouwende garantie. Klaagster stelt dat zij dit op basis van de reclame-uiting niet kon weten.

RB 3011

Misleiding door uiteindelijke vorm boompjes anders af te beelden dan de werkelijkheid

Zelfregulering (RCC, KOAG/KAG) 3 okt 2017, RB 3011; dossiernr. 2017/00620 (Groupdeal Fruitbomen), http://www.reclameboek.nl/artikelen/misleiding-door-uiteindelijke-vorm-boompjes-anders-af-te-beelden-dan-de-werkelijkheid
Groupdeal Fruitbomen

RCC 3 oktober 2017, RB 3011; dossiernr. 2017/00620 (Groupdeal Fruitbomen). Aanbeveling. Misleiding. Het betreft een advertentie van GroupDeal in De Telegraaf van 25 augustus 2017, waarin een set van “Vier fruitbomen. Kers, Pruim, Peer en Appel” met 50% korting wordt aangeboden. In de advertentie is een afbeelding opgenomen van de vier verschillende, vol fruit hangende fruitboompjes in de vorm van een ‘kolom’. Als kenmerken vermeldt de tekst van de uiting onder meer: “Het hele jaar door vers fruit” en “Geschikt voor kleine tuin, balkon en terras”. De klacht: volgens klager zijn de in de advertentie afgebeelde fruitboompjes “zwaar gefotoshopt”. De afgebeelde bomen zijn geen kolombomen. De fruitbomenrassen die worden verkocht groeien uit tot normale fruitbomen. Wie deze bomen koopt, zal ze nooit zien zoals de bomen in de advertentie zijn afgebeeld. Volgens klager is sprake van misleiding. Voor echte kolombomen worden veel veredelings- en onderzoekskosten gemaakt.

RB 3002

Vragen aan HvJEU: Wanneer mag eierlikeur de verkoopbenaming 'eierlikeur' dragen?

Rechtspraak (NL/EU) 27 jun 2017, RB 3002; C-462/17 (Eierlikeur), http://www.reclameboek.nl/artikelen/vragen-aan-hvjeu-wanneer-mag-eierlikeur-de-verkoopbenaming-eierlikeur-dragen

Prejudicieel gestelde vragen aan HvJEU 27 juni 2017, IEF 17182; IEFbe 3002; RB 3002; C-462/17 (Eierlikeur). Geografische aanduiding. Etikettering. Via MinBuZa: Verzoekster richt zich tegen het gebruik van de benaming eierlikeur voor een product dat melk bevat. Verzoekster en verweerster (Altenweddinger Geflügelhof Kommanditgesellschaft) zijn producenten van likeuren die onder meer eieren als ingrediënt hebben en die in de detailhandel maar ook online worden verkocht onder de verkoopbenaming eierlikeur. Verweerster produceert onder meer een reeks producten die zij blijkens de etiketten als eierlikeur aanduidt. Op het etiket aan de achterkant van die producten staat ‘bevat melk’. Tussen partijen staat vast dat de likeuren van verweerster inderdaad melk bevatten. Verzoekster meent dat zij tegen het gebruik van de verkoopbenaming eierlikeur voor de producten van verweerster een vordering tot staking kan instellen krachtens de Duitse wet inzake de oneerlijke mededinging in samenhang met de Duitse wet inzake levensmiddelen, consumptiegoederen en voedermiddelen in samenhang met verordening 1169/2011 bijlage II bij verordening 110/2008. Het gebruik van de benaming eierlikeur voor de producten van verweerster is volgens haar misleidend, aangezien melk als ingrediënt van eierlikeur of advocaat in punt 41 van bijlage II bij verordening 110/2008 niet is opgenomen en een product dat naast de in punt 41 van bijlage II bij verordening 110/2008 melk bevat, derhalve ook niet als eierlikeur mag worden aangeduid. Verzoekster vordert veroordeling van verweerster tot staking op straffe van een dwangsom (maximaal €250.000,-) voor elke toekomstige inbreuk. Verweerster vordert verwerping van het beroep. Volgens verweerster gaat het bij punt 41 van bijlage II van verordening 110/2008 louter om minimumvoorwaarden waaraan een product moet voldoen om eierlikeur genoemd te mogen worden. De aanname dat de lijst uitputtend is, zou in tegenspraak zijn met artikel 17(1) verordening 11/69/2011.