Prijsaanduiding

RB 3090

Boete voor Belvilla voor misleidende prijsvermelding

toezichthouder 14 dec 2017, RB 3090; ACM/17/005959 (Belvilla), http://www.reclameboek.nl/artikelen/boete-voor-belvilla-voor-misleidende-prijsvermelding

ACM 17 januari 2018, RB 3090; ACM/17/005959 (Belvilla) Via ACM: De Autoriteit Consument & Markt (ACM) legt @Leisure BR B.V. een boete op voor het misleidend vermelden van prijzen op zijn website www.belvilla.nl. De vanaf-prijzen voor het boeken van vakantiehuizen op de website waren onjuist. Het bleek niet mogelijk een vakantiehuis voor de vermelde vanaf-prijs  te boeken. Ook werden consumenten misleid over de onvermijdbare kosten. De ACM legt @Leisure BR B.V. hiervoor een boete op van 325.000 euro.

RB 3073

Prijs tussen Kruidvat schoencadeautjes kan variëren, aanduiding “prijsvoorbeeld” te onopvallend weergegeven

Zelfregulering (RCC, KOAG/KAG) 18 dec 2017, RB 3073; Dossiernr. 2017/00814 (Kruidvat schoencadeautjes), http://www.reclameboek.nl/artikelen/prijs-tussen-kruidvat-schoencadeautjes-kan-vari-ren-aanduiding-prijsvoorbeeld-te-onopvallend-weergeg

RCC 18 december 2017, RB ; Dossiernr. 2017/00814 (Kruidvat schoencadeautjes). Aanbeveling. Misleiding. Het betreft de uiting in een folder van Kruidvat, waarin bij de afbeelding van vijf verschillende doosjes Lego (Lego Duplo, Lego City, Lego Friends en 2x Lego Creator) onder meer staat: “Lego schoencadeautjes Keuze uit diverse varianten. Met 100 spaarpunten € 1.00 korting.” De klacht In de advertentie staan vijf doosjes afgebeeld van verschillende soorten Lego. Klaagster wilde een van deze doosjes (Lego Creator helikopter) kopen, maar in de winkel bleek alleen Lego Duplo in de aanbieding te zijn. Door medewerkers van de klantenservice werd desgevraagd meegedeeld, aldus klaagster, dat sprake was van een drukfout, dan wel dat de uiting “enkel voorbeelden bevat van eventuele producten die mogelijk in de reclame kunnen zijn maar niet hoeven te zijn”. Klaagster kon de Lego Creator helikopter niet kopen voor de geadverteerde aanbiedingsprijs.
 

RB 3070

CvB: Onderbouwing Amslod onvoldoende om absolute claim "40% direct voordeel" te rechtvaardigen

Zelfregulering (RCC, KOAG/KAG) 21 dec 2017, RB 3070; Dossiernr: 2017/00562 (Amslod E-bike), http://www.reclameboek.nl/artikelen/cvb-onderbouwing-amslod-onvoldoende-om-absolute-claim-40-direct-voordeel-te-rechtvaardigen

CvB RCC 21 december 2017, RB ; Dossiernr: 2017/00562 (Amslod E-bike). Aanbeveling. Misleiding. Prijsvermelding. Het betreft uitingen uit een reclamefolder en op de website van Amslod. De klacht, zoals deze na een tussenbeslissing van de Commissie is verduidelijkt, luidt dat klager het misleidend vindt dat Amslod reclame maakt met de mededeling “altijd 40% goedkoper dan in de fietsenwinkel” of vergelijkbare mededelingen doet waarin Amslod een prijsvoordeel van 40% claimt.

RB 3053

Te lage premieberekening door een computerstoring komt voor rekening van PMA

Zelfregulering (RCC, KOAG/KAG) 20 nov 2017, RB 3053; dossiernr. 2017/00687 (PMA collectieve autoverzekering), http://www.reclameboek.nl/artikelen/te-lage-premieberekening-door-een-computerstoring-komt-voor-rekening-van-pma

RCC 20 november 2017, RB 3053; dossiernr. 2017/00687 (PMA collectieve autoverzekering). Aanbeveling. Het betreft een per e-mail van 29 juni 2017 aan klager gestuurde nieuwsbrief met als onderwerp: “Collectieve autoverzekering met 55% korting”. De klacht wordt als volgt samengevat: Naar aanleiding van de onderhavige nieuwsbrief is klager ingegaan op het betreffende aanbod, en heeft hij via de website zijn verzekering laten oversluiten. De nieuwe verzekering ging in op 15 september 2017. Volgens de bij de klacht overgelegde screenprint van “https://pma.info/autoverzekering/bereken-premie/” bedroeg de voor klagers auto berekende “maandpremie” € 15,30. In deze “websitebevestiging”, zo stelt klager, wordt niets vermeld over “geldigheid”. Deze jaarpremie houdt een maandpremie in van € 64,50 in plaats van de geoffreerde en bevestigd maandpremie van € 15,60, zo heeft klager per (bij de klacht overgelegde) e-mail van 18 september 2017 aan Allianz Benelux meegedeeld. In antwoord hierop is per e-mail van 19 september 2017 aan klager meegedeeld dat de premie van € 15,60 een “foutieve premie” is, dat deze het resultaat is van een computerstoring en dat, om klager hiervan niet de dupe te laten worden, besloten is de verzekering het eerste jaar tegen de geoffreerde premie te laten lopen, op basis van een gecorrigeerde polis. Klager maakt er bezwaar tegen dat noch in de bestreden uiting, noch in de bevestigingen is vermeld dat het aanbod maar een jaar geldig is en dat de premie na een jaar kennelijk wordt verviervoudigd, aldus klager.

RB 3063

Aanbod niet-gratis producten op www.alles4noppes.nl misleidend

Zelfregulering (RCC, KOAG/KAG) 30 nov 2017, RB 3063; Dossiernr. 2017/00724 (Alles4noppes.nl), http://www.reclameboek.nl/artikelen/aanbod-niet-gratis-producten-op-www-alles4noppes-nl-misleidend
alles4noppes.nl

RCC 30 november 2017, RB 3063; Dossiernr. 2017/00724 (Alles4noppes.nl). Aanbeveling. Misleidende reclame. De klacht Klager maakt bezwaar tegen de domeinnaam van (de website van) adverteerder: www.alles4noppes.nl. Volgens klager suggereert deze naam ten onrechte dat alles op deze website voor niets is. Een aantal artikelen op de website kost €0,-, maar voor andere moet je wel degelijk betalen, aldus klager. Klager vindt de naam van de website daarom misleidend.

RB 3051

Hotel Service Charge blijkt vaste kostenpost, dient als zodanig in prijs verdisconteerd te worden

Zelfregulering (RCC, KOAG/KAG) 29 nov 2017, RB 3051; dossiernr. 2017/00366 - CVB (HollandAmerica), http://www.reclameboek.nl/artikelen/hotel-service-charge-blijkt-vaste-kostenpost-dient-als-zodanig-in-prijs-verdisconteerd-te-worden

CvB 29 november 2017, RB 3051; dossiernr. 2017/00366 - CVB (HollandAmerica). Aanbeveling. De klacht is gericht tegen de op de website www.hollandamerica.nl vermelde prijzen voor cruises, waarbij in de klacht als voorbeeld wordt genoemd de cruise “22 nachten Z.-Amerika en Antarctica” met een vanafprijs van € 4.629,-. De inleidende klacht luidt in essentie dat in de prijzen op deze website ten onrechte niet de “Hotel Service Charge” is verdisconteerd. Deze bedraagt USD 13,50 per persoon per dag en kan in de praktijk niet of slechts met moeite worden aangepast.

RB 3029

Misleiding nu aanbieding slechts geldt voor één variant, maar meerdere varianten staan afgebeeld

Zelfregulering (RCC, KOAG/KAG) 24 okt 2017, RB 3029; dossiernr. 2017/00688 (Etos Gilette), http://www.reclameboek.nl/artikelen/misleiding-nu-aanbieding-slechts-geldt-voor-n-variant-maar-meerdere-varianten-staan-afgebeeld

Vz. RCC 24 oktober 2017, RB 3029; dossiernr. 2017/00688 (Etos Gilette). Toewijzing. Misleiding. Het betreft de aanbieding van voordeelpakken Gillette navulmesjes in een huis-aan-huis folder en in een (blijkbaar identieke) digitale folder op de website van adverteerder (www.folder-etos.nl). In de aanbieding staat onder meer dat men een gratis speaker en 40% korting krijgt bij de aanschaf van een voordeelpak. Verder staat in de uiting: “alle varianten, bijvoorbeeld Mach 3 base 16 stuks”. In de uiting staat de doorgestreepte ‘van-prijs’ van € 52,99 en de aanbiedingsprijs (‘voor-prijs’) van € 31,79. De klacht: adverteerder weigert een Gillette Fusion voordeelpak navulmesjes te verkopen voor € 31,79, ondanks dat de uiting voor alle varianten geldt en het Gillette Fusion voordeelpak duidelijk op de voorgrond is afgebeeld. De prijs staat ook niet in dezelfde zin als de woorden “bijvoorbeeld Mach 3 base 16 stuks”, maar los in de advertentie. In de advertentie worden verder geen uitzonderingen genoemd. Door het voorgaande is sprake van misleidende reclame.

RB 2990

Geen koopovereenkomst tussen Leen Bakker en consument voor hoogslaper van €24,-

Rechtspraak (NL/EU) 2 okt 2017, RB 2990; ECLI:NL:RBZWB:2017:6239 (Stichting Aliter Melius Consumentenbelangen tegen Leen Bakker), http://www.reclameboek.nl/artikelen/geen-koopovereenkomst-tussen-leen-bakker-en-consument-voor-hoogslaper-van-24

Rechtbank Zeeland-West-Brabant 2 oktober 2017, RB 2990; ECLI:NL:RBZWB:2017:6239 (Stichting Aliter Melius Consumentenbelangen tegen Leen Bakker) Geen koopovereenkomst tot stand gekomen bij foutieve prijsaanduiding. Op de website van Leen Bakker zijn hoogslapersets aangeboden voor €24,00 en €85,34, waardoor kortingen zijn verleend tot 92 %. De aanbieding heeft geleid tot vele bestellingen. Voldoende aannemelijk is dat Leen Bakker niet de wil had om de hoogslapersets voor €24,00 of €85,34 te koop aan te bieden. De aanbieding was het gevolg van een foute verwerking van een 20%-kortingsactie voor matrassen in het computersysteem. Daardoor zijn de hoogslapersets aangeboden tegen alleen de prijs van het matras van de hoogslapers. Er is geen sprake van een geldig aanbod. Met verwijzing naar het arrest van het Hof Den Bosch van 22 januari 2008 mag verwacht worden van een consument dat deze zich van tevoren globaal heeft georiënteerd op de prijzen van hoogslapersets. De consument had moeten begrijpen dat er sprake was van een vergissing. Er was op zijn minst reden voor twijfel over de juistheid van de prijs, de consumenten hadden nader onderzoek moeten verrichten op grond van art. 3:11 BW. Er is geen koopovereenkomst tot stand gekomen op grond van gerechtvaardigd vertrouwen.