RB 2919

Tijdelijke aanbieding 50liefde.nl die automatisch overgaat in een lidmaatschap is in strijd met artikel 8.4 NRC

RCC 27 juni 2017, RB 2919; dossiernr. 2017/00338 (50liefde.nl) Aanbeveling. Misleiding ontbrekende informatie. Uiting: Het betreft een aan klager gerichte e-mail met de aanhef: “50liefde.nl 3 dagen PREMIUM voor slechts 1 EURO!”. Daarin staat onder meer: “Goed nieuws: Wij bieden u nu als lid van 50liefde.nl een unieke actie aan om 3 dagen volledig gebruik te maken van een PREMIUM Lidmaatschap voor slechts 1 EURO.” Klacht: Naar aanleiding van de onderhavige e-mail maakte klager, na het lezen van de algemene voorwaarden, gebruik van de aanbieding. Hij betaalde € 1,- via iDEAL Uit voorzorg zegde hij binnen drie dagen op. Vervolgens werd € 39,99 van zijn rekening afgeschreven. Dit bedrag heeft klager gestorneerd. Direct daarop ontving klager een mail waarin stond dat door de stornering de kosten waren verhoogd naar € 87,48. Uit navraag bleek dat klager niet binnen 24 uur had opgezegd en dat hij zich, door akkoord te gaan met de betalings- en algemene voorwaarden, had verbonden aan een lidmaatschap. Op de betaalpagina, staan onderaan -in heel kleine letters- de aanvullende voorwaarden, namelijk: “Om te kunnen blijven profiteren van alle voordelen van het Premium-lidmaatschap, wordt het na afloop van de eerste contractperiode maandelijks met een termijn van 1 maand voor € 39,95 volgens de voorwaarden van het standaard abonnement verlengd. Alle prijzen zijn inclusief BTW. U heeft 24 uur om dit actie abonnement op te zeggen. Hierna zal het automatisch worden verlengd zoals hierboven vermeld”.

De bestreden uiting betreft een uitnodiging tot aankoop in verband met een overeenkomst op afstand. Hiervoor gelden de informatieverplichtingen, neergelegd in artikel 8.4 onder f tot en met s van de Nederlandse Reclame Code (NRC). In artikel 8.4 aanhef en onder i NRC is onder meer bepaald dat op duidelijke wijze de volgende essentiële informatie moet worden vermeld: de totale prijs van de zaak en in geval van een overeenkomst die een abonnement inhoudt, waarbij een vast tarief geldt, de totale maandelijkse kosten.

Naar het oordeel van de Commissie is bovenbedoelde essentiële informatie in de bestreden uiting niet op duidelijke wijze vermeld. De Commissie overweegt daartoe dat pas uit de betaalpagina, en wel uit een relatief klein gedrukte mededeling onderaan die pagina valt op te maken dat het “PREMIUM voor slechts 1 EURO” na drie dagen maandelijks met een termijn van 1 maand voor € 39,99 wordt verlengd, tenzij men binnen 24 uur het “actie abonnement” opzegt.

Gelet op het bovenstaande is niet voldaan aan de in artikel 8.4 aanhef en onder i NRC neergelegde verplichting.

Gelet op het bovenstaande wordt als volgt beslist.

De beslissing

De Commissie acht de reclame-uiting in strijd met artikel 8.4 aanhef en onder i NRC. Zij beveelt adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.