RB 2938

"Onbeperkt"-abonnement Youfone is beperkt tot 15Gb, dus misleidend

RCC 31 juli 2017, RB: 2938; dossiernr. 2017/00493 (Youfone/"onbeperkt abonnement") Zie ook: Toewijzing II 470 en Toewijzing III 470/A (In strijd met wet) Aanbeveling. abonnement "onbeperkt" is oneerlijk en misleidend. De uiting: Het betreft de aanbieding op adverteerders website www.youfone.nl van het abonnement genaamd “Onbeperkt” of “Onbeperkt MB” of “Onbeperkt data”.
De klacht: Anders dan de naam “Onbeperkt MB” van het aangeboden abonnement doet vermoeden, kent het abonnement wel degelijk een beperking. Na verbruik van 15GB wordt de snelheid namelijk verlaagd naar 64Kbps. Bij deze internetsnelheid kan de klant geen ‘normaal’ internetgebruik meer ervaren. Dat in een dergelijk geval ‘onbeperkt’ een te absoluut begrip is, blijkt volgens klaagster ook uit de aanbeveling van de Commissie in dossier 2012/00837B. Daarnaast spreekt Youfone zelf van een bundelgrootte (van 15GB), wat aangeeft dat de bundel beperkt is. Het aanbod is dus, anders dan Youfone beweert, niet onbeperkt. Dit wordt niet anders doordat bij het aanklikken van de link “Keuzehulp nodig?” – op de pagina waar het abonnement kan worden samengesteld – de volgende tekst verschijnt:
“*Youfone Onbeperkt MB’s heeft een Fair Use Policy van 15GB. Bij het bereiken van de bundelgrootte wordt de snelheid verlaagd naar 64 Kbps. Er worden geen kosten voor het gebruik van (nationaal) internet buiten de bundel in rekening gebracht.
Klik hier voor meer informatie.”

In de eerste plaats wordt de klant niet overal waar het ‘Onbeperkt (data/MB)’ abonnement wordt weergegeven over de beperking geïnformeerd, maar slechts bij de laatste stap van het keuzeproces gedurende de aankoop. Bovendien gaat het hier om een absolute objectieve claim die Youfone niet waar kan maken, ook niet met het noemen van een Fair Use Policy (FUP), ongeacht of een disclaimer is geplaatst. Klaagster verwijst naar uitspraken van de Commissie (dossiers 2007/07.0076 en 2008/1499/07.0322), waarin is geoordeeld dat (zelfs een zeer grote) FUP niet past bij een absolute claim.

Verder voldoet ‘Keuzehulp nodig?’ niet aan de eisen die aan een disclaimer gesteld moeten worden, omdat de disclaimer verborgen is. Niet alleen moet op ‘Keuzehulp nodig?’ worden geklikt om de essentiële informatie van een uitnodiging tot aankoop te zien, maar ook doet het woord ‘keuzehulp’ niet vermoeden dat sprake is van een harde beperking van de absolute claim ‘Onbeperkt (data/MB)’. De klant die meent geen keuzehulp nodig te hebben, zal hierdoor niet op de link klikken en dus niet geïnformeerd worden over de beperking. De informatie onder de link is ook niet toereikend, omdat de gemiddelde consument uit de mededeling dat de snelheid wordt verlaagd naar 64 Kbps niet zal begrijpen dat dit een beperking van de internetmogelijkheden inhoudt.

Het voorgaande maakt dat het aanbod ‘Onbeperkt (data/MB)’ misleidend en oneerlijk is, omdat de gemiddelde consument een besluit over een transactie zal nemen dat hij anders zeer waarschijnlijk niet had genomen.

 

1.Vast staat dat het door Youfone op haar website aangeboden abonnement met de naam “Onbeperkt” (of “Onbeperkt MB” / “Onbeperkt data”) een bundelgrootte heeft van 15GB per maand en dat na verbruik van 15GB de internetsnelheid wordt verlaagd naar 64Kbps. Van deze snelheidsverlaging bij het bereiken van 15GB, door Youfone aangeduid als ‘Fair Use Policy’ (FUP), kan kennis worden genomen door te klikken op de link “Keuzehulp nodig?” die op de pagina “Stel je abonnement samen” staat bij het aanbod van de vijf internetabonnementen met verschillende (oplopende) bundelgroottes. In deze mededeling die via de keuzehulp wordt bereikt, is opnieuw een link opgenomen, die doorlinkt naar een webpagina met uitgebreidere informatie over het ‘Onbeperkt’ abonnement.

2. VodafoneZiggo maakt bezwaar tegen de wijze waarop Youfone het abonnement “Onbeperkt (MB/data)” in de uiting aanbiedt omdat, kort samengevat, het aangeboden abonnement niet daadwerkelijk onbeperkt is en dit volgens VodafoneZiggo niet anders wordt door het op de website vermelden van de FUP, welke vermelding overigens niet voldoet aan de eisen die voor een disclaimer gelden. Youfone stelt zich op het standpunt, kort samengevat, dat zij alleen op de website (en niet op andere wijze) adverteert met haar ‘Onbeperkt’ abonnement, op die website duidelijke informatie over dit abonnement wordt verstrekt, een FUP een gebruikelijk fenomeen is bij een dergelijk abonnement en bovendien een databundel van 15GB voor de gemiddelde consument daadwerkelijk onbeperkt is. De Commissie overweegt als volgt.

3. De informatie over de door Youfone gehanteerde FUP, waardoor het ‘Onbeperkt’ abonnement in feite beperkt is tot 15GB, wordt alleen getoond indien bij de opsomming van de door Youfone aangeboden internetabonnementen, met databundels variërend van 1750MB tot ‘Onbeperkt MB’, wordt geklikt op de link “Keuzehulp nodig?” De aanduiding van deze link maakt niet duidelijk dat daaronder essentiële informatie wordt gegeven waaruit blijkt dat het datategoed van het ‘Onbeperkt’ abonnement in werkelijkheid feitelijk beperkt is tot 15GB. Wie meent geen hulp nodig te hebben bij het kiezen van zijn internetabonnement, en de keuzehulp niet aanklikt, wordt dus niet geïnformeerd over de inhoud van het ‘Onbeperkt’ abonnement.

4.Bovendien geldt dat – daargelaten of een ‘Fair Use Policy’ een gebruikelijk fenomeen is, zoals Youfone stelt – naar het oordeel van de Commissie, ook al zou de verwijzing op juiste wijze zijn gedaan, de gemiddelde consument er niet op bedacht behoeft te zijn dat het als “Onbeperkt MB” aangeprezen abonnement in feite, onder de noemer van een FUP, een vaste bundelgrootte van 15GB heeft. Niet is immers in geschil dat bij een internetsnelheid van 64Kbps, waarnaar de snelheid na verbruik van 15GB wordt teruggebracht, verschillende internetdiensten – bijvoorbeeld het streamen van video en muziek – niet meer goed functioneren. Dat het datagebruik van de gemiddelde consument volgens Youfone (veel) lager ligt dan 15GB is geen rechtvaardiging voor de absolute aanduiding “Onbeperkt MB”. Het is aannemelijk dat juist de consument die niet door een bundelgrootte in de gebruiksmogelijkheden van internet beperkt wil worden, geïnteresseerd is in het abonnement “Onbeperkt MB”.

5.Gelet op het voorgaande is de Commissie van oordeel dat de uiting, waarin het abonnement wordt aangeprezen als “Onbeperkt”/“Onbeperkt MB”/“Onbeperkt data” terwijl het in feite een 15GB abonnement betreft, gepaard gaat met onjuiste informatie en voor de gemiddelde consument onduidelijk is ten aanzien van de gebruiksmogelijkheden van het abonnement als bedoeld in artikel 8.2 aanhef en onder b NRC. Omdat de Commissie verder van oordeel is dat de gemiddelde consument hierdoor ertoe gebracht kan worden een besluit over een transactie te nemen dat hij anders niet had genomen, is de uiting misleidend en daardoor oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC.

De beslissing

De Commissie acht de reclame-uiting in strijd met het bepaalde in artikel 7 NRC. Zij beveelt adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.