RB 2888

Jaarverslag Stichting Reclame Code 2016

De Stichting Reclame Code presenteert haar jaarverslag 2016.

Compliance in 2016
In 2016 is in 402* eindbeslissingen geoordeeld dat de Nederlandse Reclame Code is overtreden. In 389 gevallen (=97%) heeft de adverteerder de uitspraak opgevolgd en de (verspreiding van de) betreffende reclame-uiting ingetrokken of aangepast. Slechts in 13 eindbeslissingen (11 adverteerders) heeft de adverteerder de uitspraak genegeerd en is daarom als “non-compliant” aangemerkt (3%). Van deze 11 adverteerders zijn er 2 in het buitenland en 9 in Nederland gevestigd. Van deze laatste was 1 in Nederland gevestigde adverteerder (die met 3 dossiers op de non-compliant lijst is geplaatst) aangesloten bij een in de SRC deelnemende brancheorganisatie. Deze brancheorganisatie heeft op verzoek van de SRC wel contact
opgenomen met de adverteerder, maar dit heeft nog niet tot het gewenste resultaat geleid.

Uit het persbericht van de SRC:

Het werk van de SRC ontwikkelt mee met een sterk veranderend reclamelandschap waarin digitale marketingcommunicatie een steeds grotere rol speelt. Door het bieden van (online) transparantie en een helder regelgevend kader, wordt het vertrouwen van consumenten bevorderd en ontstaat er een gelijk speelveld voor het adverterend bedrijfsleven. De SRC stimuleert zo nieuwe en innovatieve ontwikkelingen in een digitale wereld, die voldoen aan de eisen die aan verantwoorde commerciële communicatie worden gesteld.

De Nederlandse Reclame Code bevat regels die gelden voor alle soorten reclame, ongeacht waar deze worden vertoond. Dus zowel voor influencer marketing, mobile marketing en branded content, als voor tv-commercials, drukwerk en billboards. In 2016 heeft 97% van de adverteerders die in strijd met de Nederlandse Reclame Code handelde, de uitspraak van de Reclame Code Commissie opgevolgd en de (verspreiding van de) betreffende uiting aangepast of ingetrokken.

Het werk van de Stichting Reclame Code is gebaseerd op twee pijlers:
- Pro-activiteit: door training, copy advies, monitoring en overige diensten aan het adverterend bedrijfsleven aan te bieden, stimuleert de Stichting Reclame Code reclamemakers campagnes te ontwikkelen die voldoen aan de regels.
- Regelgeving en klachtenprocedure: de Reclame Code Commissie en het College van Beroep stellen vast – na ontvangst van klachten – of de aan hen voorgelegde reclame-uitingen voldoen aan de Nederlandse Reclame Code.