RB 2819

Er wordt in Cup-a-Soup reclame niet opgeroepen om vlinders met de vingers weg te schieten

RCC 24 januari 2017, dossiernr. 2016/00870A (Cup-a-Soup vlinder) Bevestiging afwijzing. Goede smaak. Fatsoen. Het betreft een televisiecommercial waarin een boer (verkleed als vogelverschrikker) aan de kijker toont hoe hij zijn tomaten beschermt. Zo is onder andere te zien dat hij een muis vangt en insecten verjaagt, waaronder een vlinder. De klacht: In de commercial schiet een boer met zijn vingers een vlinder (koolwitje) weg. Een vlinder richt geen schade aan tomaten aan. Het is een slecht voorbeeld om dit zo te tonen. Nu naar het oordeel van de voorzitter voldoende duidelijk is dat de beelden van de vlinder niet echt zijn, kan de commercial niet in strijd geacht worden met hetgeen naar hedendaagse maatstaven toelaatbaar dient te worden geacht. In de commercial wordt bovendien niet opgeroepen om dieren te behandelen op de getoonde wijze. Klager benadrukt dat het signaal dat in deze scène wordt overgebracht volgens hem de grenzen van het fatsoen en de goede smaak overschrijdt.

Commissie:
Klager maakt bezwaar tegen de televisiecommercial omdat hij deze in strijd met de goede smaak en/of het fatsoen acht. De Commissie begrijpt dat het klager er niet om gaat of de dieren echt zijn of niet, maar dat hij het een slecht signaal vindt wanneer je doet of het normaal is dat een vlinder met de vingers wordt weggeschoten, nu een vlinder dit volgens klager niet zal overleven.

Bij de beantwoording van de vraag of een reclame-uiting in strijd is met criteria zoals de goede smaak en/of het fatsoen beoordeelt de Commissie de gehele uiting en stelt zij  zich terughoudend op, gelet op het subjectieve karakter van de cri­teria goede smaak en fatsoen.

Met inachtneming van deze terughoudend­heid acht de Commissie de on­der­havige reclame-uiting niet van dien aard dat de grens van het toelaatbare wordt over­schre­den. Het beeld van een boer die als vogelverschrikker verkleed zijn planten beschermt, is samen met de toon van de uiting en de tekst (waaruit blijkt dat hij zich overdreven serieus van zijn taak kwijt) duidelijk humoristisch bedoeld en toont geen realistische weergave van de werkelijkheid. De gemiddelde consument zal begrijpen dat het geschetste beeld niet serieus genomen dient te worden. Evenmin roept de uiting op tot het wegschieten van vlinders.

De Commissie heeft er begrip voor dat niet iedereen de televisiecommercial zal kunnen waarderen. Dit kan evenwel in deze zaak niet tot een andere beslissing leiden.